Bộ đề tuyển tập A – Z – Cách đánh đề theo bộ đánh là thắng

Các bộ đề hay bộ số trong lô đề là những kinh nghiệm và phương pháp để chơi lô đề. Bạn có thể sưu tầm các bộ số trong lô đề để dùng cho việc soi cầu, nhưng cách thức xếp các bộ đề này có nhiều kiểu khác nhau và được tính theo từng cách riêng.

Các bộ số trong lô đề xếp theo Tổng

Các bộ số trong lô đề xếp theo Tổng

Các con số được phân chia theo các tổng có chữ số cuối cùng tương ứng từ 0 đến 9.

 • Tổng 0 gồm các con số: 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55 và 00.
 • Tổng 1 gồm các con số: 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56 và 65.
 • Tổng 2 gồm các con số: 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11 và 66.
 • Tổng 3 gồm các con số: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67 và 76.
 • Tổng 4 gồm các con số: 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22 và 77.
 • Tổng 5 gồm các con số: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78 và 87.
 • Tổng 6 gồm các con số: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33 và 88.
 • Tổng 7 gồm các con số: 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89 và 98.
 • Tổng 8 gồm các con số: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 và 99.
 • Để có tổng 9, ta có các con số: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45 và 54.

Các bộ số trong lô đề xếp theo đầu

Các con số được phân chia theo các chữ số đầu tiên từ 0 đến 9.

 • Đầu 0 gồm các con số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 và 09.
 • Đầu 1 gồm các con số: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19.
 • Đầu 2 gồm các con số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29.
 • Đầu 3 gồm các con số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 và 39.
 • Đầu 4 gồm các con số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 và 49.
 • Đầu 5 gồm các con số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 và 59.
 • Đầu 6 gồm các con số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 và 69.
 • Đầu 7 gồm các con số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 và 79.
 • Đầu 8 gồm các con số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 và 89.
 • Cuối cùng, đầu 9 gồm các con số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 và 99.

Các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi

Các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi

>> Soi cầu song thủ lô XSMB chuẩn xác hôm nay

>> Soi cầu vip 4 số miễn phí ăn liên tục

Các số có đuôi là các số kết thúc bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lần lượt là:

 • Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
 • Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
 • Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
 • Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
 • Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
 • Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
 • Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
 • Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
 • Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
 • Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99.

Những bộ số trong lô đề xếp theo bộ số

Các số được chia thành các bộ số sau:

 • Bộ đề 00: 00,55,05,50,
 • Bộ đề 11: 11,66,16,61,
 • Bộ đề 22: 22,77,27,72,
 • Bộ đề 33: 33,88,38,83,
 • Bộ đề 44: 44,99,49,94,
 • Bộ đề 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
 • Bộ đề 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
 • Bộ đề 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
 • Bộ đề 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
 • Bộ đề 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
 • Bộ đề 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
 • Bộ đề 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
 • Bộ đề 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
 • Bộ đề 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
 • Bộ đề 34: 34,43,39,93,84,48,89,98.

Các bộ đề xếp theo chạm

Các bộ đề xếp theo chạm

Các số được chia thành các nhóm số tương ứng với các chạm sau:

 • Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
 • Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
 • Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22
 • Tương tự với các chạm khác. Mỗi chạm đại diện cho tất cả các số có chứa số đó ở bất kỳ vị trí nào. Ví dụ chạm 0 đại diện cho tất cả các số có chứa số 0 ở đầu hoặc cuối (bao gồm cả số 0).

Hệ lô đề được sắp xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (bao gồm 25 số) với tần suất xuất hiện từ 8-12 ngày và giới hạn tối đa 35 ngày. Các số trong dãy này bao gồm: 00, 22, 44, 66, 88, 02, 20, 04, 40, 06, 60, 08, 80, 24, 42, 26, 62, 28, 82, 46, 64, 48, 84, 68, 86.

Các bộ số lô đề được xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (bao gồm 25 số) có tần suất xuất hiện từ 8-12 ngày và giới hạn tối đa 28 ngày. Các số trong dãy này bao gồm: 11, 33, 55, 77, 99, 13, 31, 15, 51, 17, 71, 19, 91, 35, 53, 37, 73, 39, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97.

Các bộ đề được xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (bao gồm 25 số) có tần suất xuất hiện từ 8-12 ngày và giới hạn tối đa 31 ngày. Các số trong dãy này bao gồm: 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89.

Các bộ số lô đề được xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (bao gồm 25 số) có tần suất xuất hiện từ 8-12 ngày và giới hạn tối đa 30 ngày. Các số trong dãy này bao gồm: 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98.

Cuối cùng, các bộ số lô đề được xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (bao gồm 25 số) có tần suất xuất hiện từ 8-12 ngày và giới hạn tối đa 23 ngày. Các số trong dãy này bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43.

Các bộ đề được sắp xếp theo các dàn số khác nhau để tăng cơ hội trúng giải. Dàn To To (25 số) bao gồm các số lớn hơn 50, với mức tối đa 22 ngày và tần suất 8-12 ngày.

Trong khi đó, dàn Nhỏ To (25 số) chứa các số nhỏ hơn 50 và có thể trúng giải trong mức tối đa 31 ngày với tần suất 8-12 ngày.

Dàn To Nhỏ (25 số) chứa các số lớn và nhỏ xen kẽ với mức tối đa 33 ngày và tần suất 8-12 ngày.

Các bộ đề được sắp xếp theo các dàn số khác nhau

Các bộ số lô đề được sắp xếp theo dàn chia ba (34 số) có thể trúng giải trong mức tối đa 18 ngày với tần suất 7-10 ngày.

Cuối cùng, các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo dàn chia ba – dư 1 (33 số) có thể trúng giải trong mức tối đa 20 ngày với tần suất 8-10 ngày.

Danh sách các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) với tần suất xuất hiện trung bình từ 8-10 ngày và thời gian tối đa là 17 ngày:

02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98.

Các bộ số đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn 0-5 (36 số) với tần suất xuất hiện trung bình từ 7-10 ngày và thời gian tối đa là 20 ngày:

00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Bộ số đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn 1-6 (36 số) với tần suất xuất hiện trung bình từ 7-10 ngày và thời gian tối đa là 17 ngày:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

Bộ số trong lô đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn 2-7 (36 số) với tần suất xuất hiện trung bình từ 7-10 ngày và thời gian tối đa là 15 ngày:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

Các bộ số trong đề được sắp xếp theo Dàn 3-8 (36 số) có thời gian trượt tối đa là 16 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 7-10 ngày.

Các bộ số trong đề được sắp xếp theo Dàn 4-9 (36 số) có thời gian trượt tối đa là 16 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 7-12 ngày.

Các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) có thời gian trượt tối đa là 60 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 18-28 ngày.

Các bộ số trong lô đề

Các bộ số trong đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) có thời gian trượt tối đa là 29 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 9-12 ngày. 

Các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) có thời gian trượt tối đa là 37 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 10-15 ngày.

Các bộ số lô đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) tối đa 22 ngày một lần, với tần suất xuất hiện trong khoảng 9-12 ngày.

Bao gồm các số: 03, 30, 36, 63, 69, 96, 92, 29, 25, 52, 58, 85, 81, 18, 41, 14, 74, 47, 07, 70.

Những bộ số lô đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) tối đa 30 ngày một lần, với tần suất xuất hiện trong khoảng 9-12 ngày.

Bao gồm các số: 04, 40, 48, 84, 82, 28, 26, 62, 60, 06, 15, 51, 59, 95, 93, 39, 37, 73, 71, 17.

Các bộ số lô đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) tối đa 51 ngày một lần, với tần suất xuất hiện trong khoảng 15-25 ngày.

Bao gồm các số: 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94.

Cách chơi bộ đề cực chuẩn từ cao thủ 3 miền

Cách chơi đề theo bộ là cách chơi đề theo bộ đề vừa về hôm trước. Dưới đây là những cách chơi đề theo bộ hiệu quả được nhiều cao thủ lô đề trải nghiệm.

Ví dụ, nếu hôm trước kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) có bộ số 00-05-50-55 thì hôm sau, ta nên chơi lô 22-77 và chơi đề bộ 04-12-24-56. Điều này có nghĩa là nếu bộ số XSMB hôm trước có một trong bốn bộ số là 00-05-50-55, thì hôm sau ta nên chơi đề bộ 04-12-24-56 (bao gồm 32 số tương ứng với bảng số trên).

Cách chơi bộ đề cực chuẩn từ cao thủ 3 miền

Ta có thể áp dụng các cách chơi tương tự để chơi lô và đề nếu kết quả XSMB hôm trước có bộ đề khác như sau:

 • Bộ đề 06-60-15-51: chơi lô 25-52 và chơi đề bộ 03-85-66-96.
 • Bộ đề 20-25-70-75: chơi lô 242-131 và chơi đề bộ 42-11-61-51.
 • Bộ đề 23-37-22-87: chơi lô 232-272 và chơi đề bộ 17-76-29-68.
 • Bộ đề 34-48-93-98: chơi lô 66-99 và chơi đề bộ 15-55-09-44.
 • Bộ đề 13-18-36-68: chơi lô 161-181 và chơi đề bộ 43-60-37-59.
 • Bộ đề 12-17-26-67: chơi lô 595-090 và chơi đề bộ 46-97-66-89.
 • Bộ đề 14-19-46-69: chơi lô 48-84 và chơi đề bộ 02-40-48-60.

Lưu ý khi chơi bộ đề:

 • Khi chơi bộ đề, cần lưu ý rằng bộ đề này có thể được sử dụng cho cả ba miền xổ số, nhưng hiệu quả nhất khi áp dụng cho Miền Bắc, theo sau là Miền Trung và kém hiệu quả nhất là Miền Nam. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, chúng ta hy vọng có thể đóng góp để cải thiện hiệu quả của nó.
 • Việc chơi bộ đề thực chất là chơi dàn đề, với số lượng con số dao động từ 4 đến 32. Để áp dụng thành thạo, bạn cần thuộc các bộ đề trên. Đồng thời, nếu bạn chơi lô đề online, chỉ cần vài thao tác, bạn có thể dễ dàng copy và dán các con số vào.

Kết luận

Trên đây là những gì mà soicausochuan.net đã giới thiệu cho các bạn về bộ đề từ 00 đến 99 một cách chi tiết và chính xác nhất. Chúng tôi cũng tóm lược đầy đủ cách chơi bộ đề hiệu quả nhất từ các cao thủ để giới thiệu cho các bạn. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn.