Lập dàn đề 30 số khung 3 ngày chuẩn 99% đánh quanh năm

Lô đề là một trò chơi may rủi phổ biến, được ưa thích bởi nhiều người. Để chiến thắng, người chơi phải áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trong số các phương pháp này, nuôi dàn đề 30 số trong khung 3 ngày hoặc khung 2 ngày là một phương pháp phổ biến.

Tuy lý thuyết có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể thành công trong việc áp dụng nó để kiếm tiền từ lô đề. Vậy làm thế nào để nuôi dàn đề 30 số thắng liên tục và đánh bại lô đề? Hãy đọc bài viết sau đây của Soicausochuan.net để tìm hiểu thêm.

Thống kê dàn đề 30 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 30 sốKết quả
08/02->10/02/2024Đầu 0 - 4 - 8chờ
05/02->07/02/2024Đầu 4 - 5 - 9Trượt
02/02->04/02/2024Đầu 4 - 7 - 9Ăn 74
30/01->01/02/2024Đầu 0 - 1 - 9Trượt
27/01->29/01/2024Đầu 1 - 5 - 6Trượt
24/01->26/01/2024Đầu 0 - 2 - 4Ăn 47
21/01->23/01/2024Đầu 0 - 3 - 7Trượt
18/01->20/01/2024Đầu 1 - 7 - 9Ăn 98
15/01->17/01/2024Đầu 3 - 5 - 7Ăn 39, Ăn 53
12/01->14/01/2024Đầu 3 - 4 - 6Ăn 38
09/01->11/01/2024Đầu 3 - 4 - 8Ăn 32, Ăn 85
06/01->08/01/2024Đầu 0 - 3 - 4Trượt
03/01->05/01/2024Đầu 2 - 5 - 8Trượt
31/12->02/01/2024Đầu 0 - 7 - 9Trượt
28/12->30/12/2023Đầu 1 - 3 - 9Ăn 31
25/12->27/12/2023Đầu 0 - 5 - 7Trượt
22/12->24/12/2023Đầu 2 - 3 - 6Trượt
19/12->21/12/2023Đầu 1 - 5 - 9Trượt
16/12->18/12/2023Đầu 7 - 8 - 9Trượt
13/12->15/12/2023Đầu 5 - 6 - 7Trượt
10/12->12/12/2023Đầu 0 - 4 - 9Trượt
07/12->09/12/2023Đầu 2 - 4 - 7Ăn 23, Ăn 27
04/12->06/12/2023Đầu 3 - 4 - 5Trượt
01/12->03/12/2023Đầu 2 - 6 - 7Trượt
28/11->30/11/2023Đầu 3 - 6 - 7Trượt
25/11->27/11/2023Đầu 2 - 6 - 9Trượt
22/11->24/11/2023Đầu 0 - 2 - 4Trượt
19/11->21/11/2023Đầu 0 - 1 - 7Ăn 71
16/11->18/11/2023Đầu 5 - 6 - 9Ăn 69
13/11->15/11/2023Đầu 2 - 3 - 7Trượt
10/11->12/11/2023Đầu 0 - 2 - 3Trượt
07/11->09/11/2023Đầu 3 - 4 - 8Ăn 49
04/11->06/11/2023Đầu 0 - 1 - 3Trượt
01/11->03/11/2023Đầu 1 - 3 - 9Ăn 36
29/10->31/10/2023Đầu 3 - 4 - 8Ăn 84
26/10->28/10/2023Đầu 1 - 2 - 3Ăn 36
23/10->25/10/2023Đầu 1 - 6 - 7Trượt
20/10->22/10/2023Đầu 3 - 8 - 9Ăn 88
17/10->19/10/2023Đầu 0 - 2 - 5Ăn 00, Ăn 05
14/10->16/10/2023Đầu 0 - 5 - 6Ăn 54
11/10->13/10/2023Đầu 0 - 2 - 8Ăn 20
08/10->10/10/2023Đầu 1 - 5 - 8Ăn 88
05/10->07/10/2023Đầu 3 - 4 - 7Ăn 33, Ăn 47
02/10->04/10/2023Đầu 3 - 5 - 9Ăn 39, Ăn 56
29/09->01/10/2023Đầu 5 - 6 - 7Trượt
26/09->28/09/2023Đầu 0 - 1 - 6Trượt
23/09->25/09/2023Đầu 5 - 8 - 9Trượt
20/09->22/09/2023Đầu 2 - 3 - 9Trượt
17/09->19/09/2023Đầu 4 - 6 - 8Ăn 65
14/09->16/09/2023Đầu 0 - 1 - 4Trượt
11/09->13/09/2023Đầu 0 - 5 - 9Ăn 50
08/09->10/09/2023Đầu 4 - 5 - 6Ăn 52
05/09->07/09/2023Đầu 0 - 2 - 9Trượt
02/09->04/09/2023Đầu 0 - 5 - 9Trượt
30/08->01/09/2023Đầu 0 - 6 - 9Trượt
27/08->29/08/2023Đầu 1 - 4 - 8Ăn 48, Ăn 85
24/08->26/08/2023Đầu 2 - 4 - 5Ăn 43, Ăn 58
21/08->23/08/2023Đầu 1 - 6 - 9Trượt
18/08->20/08/2023Đầu 2 - 5 - 7Trượt
15/08->17/08/2023Đầu 2 - 3 - 9Trượt
12/08->14/08/2023Đầu 2 - 4 - 6Ăn 28, Ăn 48
09/08->11/08/2023Đầu 1 - 4 - 5Trượt
06/08->08/08/2023Đầu 2 - 6 - 9Ăn 23, Ăn 66
03/08->05/08/2023Đầu 3 - 4 - 7Ăn 77
31/07->02/08/2023Đầu 0 - 6 - 8Trượt
28/07->30/07/2023Đầu 1 - 2 - 3Ăn 15
25/07->27/07/2023Đầu 0 - 2 - 6Ăn 29
22/07->24/07/2023Đầu 1 - 7 - 8Trượt
19/07->21/07/2023Đầu 4 - 5 - 6Ăn 44
16/07->18/07/2023Đầu 2 - 7 - 8Ăn 80
13/07->15/07/2023Đầu 1 - 5 - 9Ăn 97
10/07->12/07/2023Đầu 3 - 7 - 9Ăn 31
07/07->09/07/2023Đầu 0 - 7 - 8Ăn 08, Ăn 76
04/07->06/07/2023Đầu 4 - 6 - 8Ăn 83
01/07->03/07/2023Đầu 0 - 5 - 8Trượt
28/06->30/06/2023Đầu 1 - 2 - 8Ăn 20
25/06->27/06/2023Đầu 0 - 7 - 8Trượt
22/06->24/06/2023Đầu 0 - 6 - 9Ăn 60, Ăn 67
19/06->21/06/2023Đầu 2 - 3 - 8Ăn 32, Ăn 34
16/06->18/06/2023Đầu 4 - 8 - 9Trượt
13/06->15/06/2023Đầu 5 - 7 - 8Ăn 54
10/06->12/06/2023Đầu 3 - 4 - 8Ăn 36, Ăn 42
07/06->09/06/2023Đầu 0 - 4 - 8Ăn 88
04/06->06/06/2023Đầu 0 - 1 - 5Ăn 08
01/06->03/06/2023Đầu 0 - 3 - 8Trượt
29/05->31/05/2023Đầu 0 - 3 - 7Trượt
26/05->28/05/2023Đầu 1 - 2 - 7Trượt
23/05->25/05/2023Đầu 4 - 5 - 8Trượt
20/05->22/05/2023Đầu 4 - 5 - 8Ăn 52, Ăn 54
17/05->19/05/2023Đầu 4 - 8 - 9Ăn 49
14/05->16/05/2023Đầu 1 - 3 - 5Ăn 31, Ăn 53, Ăn 56
11/05->13/05/2023Đầu 0 - 7 - 8Ăn 02
08/05->10/05/2023Đầu 4 - 5 - 9Ăn 46, Ăn 96
05/05->07/05/2023Đầu 0 - 2 - 6Ăn 04, Ăn 60
02/05->04/05/2023Đầu 1 - 3 - 9Ăn 18
29/04->01/05/2023Đầu 0 - 5 - 9Trượt
26/04->28/04/2023Đầu 3 - 7 - 8Ăn 75
23/04->25/04/2023Đầu 0 - 6 - 8Ăn 05, Ăn 83
20/04->22/04/2023Đầu 1 - 2 - 4Ăn 14, Ăn 23
17/04->19/04/2023Đầu 1 - 5 - 9Trượt
14/04->16/04/2023Đầu 3 - 6 - 9Ăn 34
11/04->13/04/2023Đầu 2 - 6 - 8Ăn 65
08/04->10/04/2023Đầu 4 - 6 - 9Ăn 63
05/04->07/04/2023Đầu 1 - 4 - 8Ăn 11
02/04->04/04/2023Đầu 0 - 2 - 6Trượt
30/03->01/04/2023Đầu 1 - 6 - 9Trượt
27/03->29/03/2023Đầu 2 - 4 - 9Ăn 28
24/03->26/03/2023Đầu 2 - 5 - 9Ăn 57
21/03->23/03/2023Đầu 1 - 2 - 6Ăn 64
18/03->20/03/2023Đầu 0 - 1 - 5Ăn 03
15/03->17/03/2023Đầu 3 - 4 - 7Trượt
12/03->14/03/2023Đầu 0 - 2 - 6Trượt
09/03->11/03/2023Đầu 0 - 2 - 8Ăn 05, Ăn 20
06/03->08/03/2023Đầu 1 - 7 - 8Ăn 19, Ăn 77, Ăn 87
03/03->05/03/2023Đầu 1 - 6 - 9Ăn 18

>> Song thủ lô khung 3 ngày miễn phí

>> Soi cầu vip 4 số 247 XSMB

Khái niệm dàn đề 30 số là gì?

Khái niệm dàn đề 30 số là gì?

Cách chơi đề 30 số là phương pháp mà người chơi sử dụng một chuỗi 30 số để đánh đề hoặc lô liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, những người có kinh nghiệm sẽ sử dụng chuỗi 30 số tiềm năng này để nuôi lô, hoặc có thể chơi đề trong khoảng thời gian 3 ngày.

Hiện nay, tỷ lệ cược của các nhà cái lô đề trực tuyến thường là 1 ăn 99. Tuy nhiên, ở một số nhà cái truyền thống, tỷ lệ cược có thể thấp hơn một chút, cụ thể là 1 ăn 80. Do đó, khi sử dụng bộ 30 số này để đầu tư nuôi lô hoặc đánh đề liên tục, người chơi cần tính toán kỹ lưỡng số tiền đầu tư và đầu tư vào số tiền hợp lý để có cơ hội thắng giải và có lợi nhuận.

Một điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp này có khả năng trúng lớn, tuy nhiên yêu cầu một số vốn ban đầu đáng kể. Do đó, chỉ những người có đủ điều kiện và kinh nghiệm chơi nên thử áp dụng phương pháp này.

Phương pháp nuôi dàn đề 30 số ăn liên tục 

Đối với những người đã có kinh nghiệm chơi đề và sở hữu một số vốn nhất định, chúng tôi xin giới thiệu cách nuôi dàn đề sau đây để anh em tham khảo.

Nuôi dàn đề 30 số bằng cách lập khung kép 

Nuôi dàn đề 30 số bằng cách lập khung kép 

Một cách nuôi dàn đề 30 số là sử dụng phương pháp lập khung kép. Để bắt đầu, anh em cần tham khảo và phân tích các con số của các giải đặc biệt. Dựa trên thống kê của các ngày xổ số trước đó, hãy chọn những con số xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ 35 đến 40 con số.

Cuối cùng, hãy chọn bộ 30 số phù hợp nhất cho mình. Khi lựa chọn các con số, hãy chú ý đến các con số xuất hiện ở giải nhất và giải đặc biệt để thêm vào dàn số của mình.

Nếu như anh em thấy các bộ số kép từ 1 đến 3 xuất hiện trong giải nhất và đặc biệt, đó là cơ hội để nuôi lô kép và có cơ hội trúng số lớn hơn. Nếu anh em không thể phát hiện ra các dấu hiệu này, hãy xem xét áp dụng phương pháp nuôi lô từ bộ 30 số khác.

Dựa vào đầu 0 đít 0 nuôi lô từ bộ 30 số đề 

Phương pháp nuôi lô từ bộ 30 số đề dựa vào đầu 0 đít 0 cũng giống như phương pháp lập khung kép đã được đề cập trước đó, vẫn dựa trên các kết quả xổ số thống kê. Trong phương pháp này, người chơi cần chú ý đến các số hay xuất hiện ở giải đặc biệt và tìm kiếm dãy số giải đặc biệt nào có số 0 ở giữa.

Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy khả năng xuất hiện của số 0 rất cao trong các kỳ quay thưởng tiếp theo. Tuy nhiên để áp dụng phương pháp này, người chơi cần có kinh nghiệm và kiến thức về lô đề.

Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến sự lặp lại của số 0 trong các kỳ quay thưởng, người chơi nên sử dụng bộ 30 số đề và chọn các số có đầu 0 và đít 0 để đầu tư nuôi lô trong khung 3 ngày. Các số có thể chọn bao gồm: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,..Việc này được cho là có khả năng giúp người chơi tăng cơ hội trúng lớn.

Nuôi dàn đề 30 số theo khung 3 ngày bất bại

Nuôi dàn đề 30 số theo khung 3 ngày bất bại

Cách nuôi dàn đề 30 con theo khung 3 ngày tổng hợp là một phương pháp khác hiệu quả để giúp bạn đạt tỉ lệ thắng cao. Thay vì lập khung kép hoặc đầu 0 đít 0, bạn sẽ dựa vào tổng số đề của hai ngày liên tiếp để tìm ra dàn đề tốt nhất.

Nếu tổng số đề của hai ngày liên tiếp bằng nhau, bạn có thể đánh liên tục trong 7 ngày để tăng cơ hội thắng lớn. Hãy áp dụng cách nuôi dàn đề này và đừng quên theo dõi các kinh nghiệm soi cầu lô đề siêu hay ho trên trang tin của chúng tôi để tăng tỉ lệ thắng của mình.

Ví dụ: Nếu kết quả xổ số hôm nay là 35 và 17 và bạn tính tổng của hai con số đó là 8, thì bạn có thể chơi nuôi lô bằng dàn đề theo tổng như sau: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 03, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Dàn đề này gồm 30 số, trong đó có 30 số có đầu là 3, 30 số có đuôi là 3 và 10 cặp số đuôi là 0.

Trên đây là những cách nuôi dàn đề 30 số mà chúng tôi đã chia sẻ, hy vọng chúng sẽ giúp anh em tăng cơ hội thắng lớn. Hãy luôn chơi một cách vui vẻ và có trách nhiệm, đồng thời liên tục cập nhật thông tin mới nhất từ trang tin của chúng tôi để có thêm nhiều kinh nghiệm và bí quyết chơi lô đề hiệu quả. Chúc anh em may mắn!