Lập dàn đề 40 số khung 3 ngày miền Bắc đánh quanh năm

Phương pháp chơi dàn đề 40 số đã đem lại hiệu quả khá ổn định cho những nhà đầu tư. Việc chọn ra 40 cặp số cũng không quá phức tạp đối với bất kỳ ai, bao gồm cả những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này.

Để tạo ra một bộ dàn đề 40 con thắng lợi liên tục trong suốt cả năm thì không phải dễ dàng. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm chi tiết, hãy đọc bài viết trên Soicausochuan.net ngay dưới đây.

Thống kê dàn đề 40 số hôm nay chính xác

Ngày:Dàn đề 40 sốKết quả
08/02->10/02/2024Đầu 2 - 6 - 7 - 9chờ
05/02->07/02/2024Đầu 1 - 3 - 4 - 6Ăn 67
02/02->04/02/2024Đầu 1 - 3 - 6 - 7Ăn 74
30/01->01/02/2024Đầu 0 - 3 - 5 - 7Trượt
27/01->29/01/2024Đầu 3 - 4 - 5 - 9Ăn 46
24/01->26/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 9Trượt
21/01->23/01/2024Đầu 2 - 5 - 6 - 9Trượt
18/01->20/01/2024Đầu 3 - 5 - 6 - 9Ăn 64, Ăn 98
15/01->17/01/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 7Ăn 61
12/01->14/01/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 6Ăn 38
09/01->11/01/2024Đầu 1 - 3 - 6 - 7Ăn 32, Ăn 77
06/01->08/01/2024Đầu 4 - 5 - 6 - 9Ăn 94
03/01->05/01/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 9Ăn 95
31/12->02/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 9Ăn 56, Ăn 58
28/12->30/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5Ăn 31
25/12->27/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6Ăn 36
22/12->24/12/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 8Ăn 11, Ăn 16, Ăn 43
19/12->21/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 9Trượt
16/12->18/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6Ăn 25
13/12->15/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7Ăn 45
10/12->12/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7Ăn 38, Ăn 70
07/12->09/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5Ăn 23, Ăn 27, Ăn 57
04/12->06/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 9Ăn 94
01/12->03/12/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8Ăn 16, Ăn 85
28/11->30/11/2023Đầu 0 - 4 - 7 - 8Ăn 41
25/11->27/11/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7Ăn 57, Ăn 73
22/11->24/11/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 9Ăn 70, Ăn 99
19/11->21/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 9Trượt
16/11->18/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6Ăn 10, Ăn 69
13/11->15/11/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 8Ăn 59
10/11->12/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3Trượt
07/11->09/11/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 9Ăn 49, Ăn 62
04/11->06/11/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 9Trượt
01/11->03/11/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6Ăn 61
29/10->31/10/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 9Ăn 50, Ăn 67
26/10->28/10/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 9Trượt
23/10->25/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6Trượt
20/10->22/10/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 8Ăn 49, Ăn 88
17/10->19/10/2023Đầu 5 - 6 - 7 - 9Ăn 76
14/10->16/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5Ăn 13, Ăn 54
11/10->13/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 8Ăn 20, Ăn 40
08/10->10/10/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7Ăn 45
05/10->07/10/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 9Trượt
02/10->04/10/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 9Ăn 39, Ăn 56
29/09->01/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Ăn 37, Ăn 44
26/09->28/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5Ăn 36
23/09->25/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 8Ăn 22
20/09->22/09/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 9Ăn 66
17/09->19/09/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 9Trượt
14/09->16/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7Ăn 20, Ăn 22, Ăn 24
11/09->13/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 9Trượt
08/09->10/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 8Ăn 02
05/09->07/09/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7Ăn 56
02/09->04/09/2023Đầu 6 - 7 - 8 - 9Ăn 80, Ăn 86
30/08->01/09/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7Ăn 40, Ăn 79
27/08->29/08/2023Đầu 0 - 1 - 8 - 9Ăn 85
24/08->26/08/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 8Ăn 43
21/08->23/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 8Ăn 34
18/08->20/08/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7Trượt
15/08->17/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5Ăn 19
12/08->14/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8Ăn 28
09/08->11/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 8Trượt
06/08->08/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7Ăn 72
03/08->05/08/2023Đầu 3 - 4 - 7 - 8Ăn 77, Ăn 88
31/07->02/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6Ăn 15
28/07->30/07/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 8Ăn 58
25/07->27/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 9Ăn 29
22/07->24/07/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7Ăn 62
19/07->21/07/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 8Ăn 39, Ăn 86
16/07->18/07/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 8Ăn 80
13/07->15/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Ăn 97
10/07->12/07/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 9Ăn 15, Ăn 22
07/07->09/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6Trượt
04/07->06/07/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 9Ăn 97, Ăn 98
01/07->03/07/2023Đầu 1 - 2 - 8 - 9Ăn 23, Ăn 94
28/06->30/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7Ăn 20, Ăn 51
25/06->27/06/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 9Ăn 93, Ăn 95
22/06->24/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6Ăn 60, Ăn 67
19/06->21/06/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 9Ăn 32, Ăn 34
16/06->18/06/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 9Trượt
13/06->15/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5Ăn 54
10/06->12/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6Ăn 42, Ăn 60
07/06->09/06/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7Trượt
04/06->06/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 9Ăn 08
01/06->03/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Ăn 21
29/05->31/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 8Trượt
26/05->28/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6Ăn 37
23/05->25/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 9Ăn 19
20/05->22/05/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 9Ăn 97
17/05->19/05/2023Đầu 3 - 6 - 8 - 9Ăn 32
14/05->16/05/2023Đầu 2 - 6 - 8 - 9Trượt
11/05->13/05/2023Đầu 0 - 6 - 7 - 8Ăn 02
08/05->10/05/2023Đầu 0 - 3 - 8 - 9Ăn 81, Ăn 96
05/05->07/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 8Trượt
02/05->04/05/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 8Ăn 18, Ăn 65
29/04->01/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 9Ăn 20
26/04->28/04/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 8Ăn 55
23/04->25/04/2023Đầu 1 - 5 - 8 - 9Ăn 83
20/04->22/04/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8Ăn 52
17/04->19/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7Ăn 76
14/04->16/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 9Ăn 48
11/04->13/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7Ăn 39
08/04->10/04/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 9Ăn 15
05/04->07/04/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 8Ăn 26
02/04->04/04/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 8Ăn 44, Ăn 45
30/03->01/04/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8Ăn 44, Ăn 81
27/03->29/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4Ăn 28, Ăn 30
24/03->26/03/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 9Ăn 57
21/03->23/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 8Ăn 83
18/03->20/03/2023Đầu 1 - 5 - 7 - 9Ăn 70, Ăn 92
15/03->17/03/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8Ăn 24, Ăn 81, Ăn 89
12/03->14/03/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 9Ăn 95
09/03->11/03/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7Ăn 76
06/03->08/03/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 9Ăn 77
03/03->05/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 9Trượt

>> Lô kép khung 2 ngày XSMB chuẩn xác

>> Lô song thủ khung 3 ngày miễn phí

Thông tin về dàn đề 40 số

Thông tin về dàn đề 40 số

Dàn đề 40 số là một chuỗi số được lựa chọn từ 100 số tự nhiên, bao gồm các số từ 00 đến 99. Những cặp số trong dàn đề này thường không trùng lặp và thường bao gồm 20 cặp số đối xứng.

Người chơi sẽ thực hiện việc phân tích số từ nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra con số tối ưu nhất. Sau đó, họ sẽ sử dụng những con số đó để đánh trong một khoảng thời gian cụ thể như 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày…

Những cách nuôi dàn đề 40 số bất bại

Soi cầu dàn đề 40 số khung 3 ngày

Những cách nuôi dàn đề 40 số bất bại

Đầu tiên, anh em sẽ tính tổng các số trong kết quả giải đặc biệt. Nếu tổng nhỏ hơn 5, anh em sẽ lập dàn đề chạm từ số 0 đến 4. Sau đó loại bỏ các số đã về trong ngày đó.

Ví dụ cụ thể để anh em dễ hiểu: Nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430, có nghĩa là tổng các số là 8 + 7 + 4 + 3 + 0 = 22, tổng này lớn hơn 5, vì vậy anh em không lập dàn đề. Nếu tổng là 4 hoặc nhỏ hơn, lập dàn đề 40 số từ 00 đến 49, loại bỏ các số đã về trong ngày hôm đó.

Danh sách các số được chia thành 5 bộ, mỗi bộ được gọi là bộ đề chạm đầu và có các số chạm đầu giống nhau.

– Bộ đề chạm đầu 0 bao gồm các số 02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.

– Bộ đề chạm đầu 1 bao gồm các số 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.

– Bộ đề chạm đầu 2 bao gồm các số 22, 23, 20, 21, 24, 25, 28, 29.

– Bộ đề chạm đầu 3 bao gồm các số 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.

– Bộ đề chạm đầu 4 bao gồm các số 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.

Các số trong mỗi bộ đề chạm đầu đều có chữ số đầu tiên giống nhau, được sử dụng để đánh giá xác suất để số đó được chọn trong kết quả xổ số.

Soi cầu dàn đề 40 số khung 5 ngày

Để sử dụng phương pháp này, bạn cần xem kết quả xổ số của ngày trước đó. Nếu tổng số của các con số trong kết quả đó là 5 hoặc lớn hơn, bạn có thể chơi các con số từ 5 đến 9. Ví dụ, nếu kết quả xổ số đặc biệt ngày hôm nay là 34802 và tổng số là 8, bạn có thể chơi một tập hợp 40 con số từ 5 đến 9 để đánh như sau:

  • Bộ số chạm đầu 5 bao gồm các số 53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58 và 59.
  • Bộ số chạm đầu 6 bao gồm các số 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68 và 69.
  • Bộ số chạm đầu 7 bao gồm các số 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78 và 79.
  • Bộ số chạm đầu 8 bao gồm các số 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88 và 89.
  • Bộ số chạm đầu 9 bao gồm các số 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98 và 99.

Kinh nghiệm khi chơi dàn đề 40 số đạt hiệu quả

Kinh nghiệm khi chơi dàn đề 40 số đạt hiệu quả

Đầu tư số tiền hợp lý

Khi tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần chú ý đến yếu tố tài chính. Việc cân nhắc kinh tế rất quan trọng để anh em có thể tự quản lý tốt hơn trong quá trình cá cược. Anh em không nên đặt tất cả số tiền trong túi vào một lần chơi duy nhất. Điều này là cách tốt nhất để tránh rủi ro và tất cả mọi người đều cần lưu ý đến điều này.

Tâm lý vững vàng khi cược

Bên cạnh yếu tố tài chính, tâm lý và tinh thần ổn định cũng rất quan trọng trong việc tham gia cá cược lô đề online. Anh em cần giữ cho mình sự thoải mái để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Nếu anh em cảm thấy quá mệt, hãy tạm dừng chơi để tránh thua lỗ quá nhiều. Điều này rất cần thiết và anh em cần phải chú ý đến.

Biết dừng đánh dàn đề 40 số đúng thời điểm

Một cược thủ thông minh sẽ biết cách dừng lại trong quá trình tham gia cá cược. Anh em nên thiết lập một mốc thời gian cụ thể để quản lý số vốn và lãi suất một cách chặt chẽ. Nếu anh em thua liên tục, hãy dừng lại để tránh tổn thất nhiều hơn. Nếu anh em thắng liên tiếp, hãy đầu tư ít hơn và không tham lam để tránh rủi ro lỗ hết vốn.

Lời kết

Đầu tư vào dàn đề 40 số là một cách để tăng lợi nhuận rất cao và anh em không nên bỏ lỡ cơ hội này. Phương pháp chọn 40 cặp số này không quá khó, do đó anh em có thể áp dụng để xem liệu mình có may mắn không.

Ngoài ra vì dàn đề 40 số có nhiều số, nên tỷ lệ trúng cũng rất cao. Anh em nên cân nhắc theo dõi trong khoảng thời gian 3 đến 5 ngày để tăng cơ hội trúng lớn. Chúc anh em may mắn và thành công trong việc làm giàu.