Nuôi dàn đề 5 số khung 3 ngày XSMB chính xác ăn liên tục

Phương pháp đầu tư lô đề bằng dàn đề 5 số là một phương pháp rất được ưa chuộng bởi nhiều anh em. Anh em thích phương pháp này vì nó rất đơn giản và yêu cầu vốn đầu tư không quá cao. Để lập được một dàn đề 5 số ổn định lại không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy mọi người hãy cùng Soicausochuan.net tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về phương pháp này thông qua bài viết dưới đây.

Thống kê dàn đề 5 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 5 số khung 3 ngàyKết quả
08/02->10/02/202464 - 84 - 80 - 61 - 20chờ
05/02->07/02/202484 - 72 - 17 - 83 - 20Ăn 84
02/02->04/02/202471 - 75 - 36 - 53 - 78Trượt
30/01->01/02/202463 - 12 - 89 - 02 - 64Trượt
27/01->29/01/202446 - 76 - 87 - 81 - 85Ăn 46
24/01->26/01/202441 - 50 - 97 - 63 - 35Trượt
21/01->23/01/202423 - 67 - 38 - 47 - 59Trượt
18/01->20/01/202457 - 06 - 64 - 59 - 97Ăn 64
15/01->17/01/202462 - 79 - 98 - 56 - 07Trượt
12/01->14/01/202469 - 40 - 76 - 15 - 53Trượt
09/01->11/01/202494 - 73 - 07 - 86 - 51Trượt
06/01->08/01/202495 - 14 - 64 - 03 - 16Trượt
03/01->05/01/202450 - 53 - 67 - 35 - 72Ăn 67
31/12->02/01/202498 - 84 - 15 - 05 - 82Trượt
28/12->30/12/202306 - 65 - 96 - 76 - 93Trượt
25/12->27/12/202304 - 56 - 21 - 51 - 41Trượt
22/12->24/12/202365 - 21 - 62 - 03 - 10Trượt
19/12->21/12/202315 - 32 - 89 - 75 - 82Trượt
16/12->18/12/202371 - 91 - 05 - 36 - 47Trượt
13/12->15/12/202391 - 59 - 72 - 63 - 68Trượt
10/12->12/12/202356 - 73 - 07 - 97 - 19Trượt
07/12->09/12/202378 - 70 - 56 - 58 - 60Trượt
04/12->06/12/202327 - 07 - 59 - 56 - 54Trượt
01/12->03/12/202378 - 79 - 26 - 89 - 21Trượt
28/11->30/11/202331 - 24 - 84 - 67 - 62Trượt
25/11->27/11/202317 - 13 - 12 - 89 - 61Trượt
22/11->24/11/202332 - 60 - 58 - 73 - 14Trượt
19/11->21/11/202313 - 41 - 07 - 19 - 51Trượt
16/11->18/11/202346 - 30 - 02 - 16 - 84Trượt
13/11->15/11/202313 - 09 - 78 - 94 - 89Trượt
10/11->12/11/202382 - 27 - 90 - 42 - 65Trượt
07/11->09/11/202338 - 89 - 36 - 83 - 09Trượt
04/11->06/11/202346 - 16 - 63 - 15 - 51Trượt
01/11->03/11/202306 - 92 - 31 - 81 - 08Trượt
29/10->31/10/202394 - 85 - 78 - 53 - 27Trượt
26/10->28/10/202310 - 96 - 91 - 69 - 47Trượt
23/10->25/10/202346 - 30 - 69 - 98 - 54Trượt
20/10->22/10/202358 - 21 - 08 - 59 - 51Trượt
17/10->19/10/202391 - 70 - 83 - 75 - 59Trượt
14/10->16/10/202383 - 96 - 81 - 35 - 64Trượt
11/10->13/10/202327 - 35 - 73 - 41 - 58Trượt
08/10->10/10/202376 - 60 - 91 - 80 - 07Trượt
05/10->07/10/202361 - 26 - 84 - 94 - 81Trượt
02/10->04/10/202343 - 56 - 92 - 89 - 63Ăn 56
29/09->01/10/202356 - 60 - 07 - 59 - 53Trượt
26/09->28/09/202381 - 23 - 52 - 17 - 84Trượt
23/09->25/09/202323 - 76 - 49 - 07 - 21Trượt
20/09->22/09/202390 - 59 - 82 - 68 - 89Trượt
17/09->19/09/202391 - 25 - 43 - 52 - 97Ăn 25
14/09->16/09/202381 - 25 - 02 - 28 - 67Trượt
11/09->13/09/202386 - 37 - 69 - 24 - 34Trượt
08/09->10/09/202349 - 85 - 08 - 89 - 06Trượt
05/09->07/09/202374 - 03 - 46 - 17 - 47Trượt
02/09->04/09/202389 - 04 - 62 - 85 - 91Trượt
30/08->01/09/202386 - 59 - 94 - 16 - 62Trượt
27/08->29/08/202327 - 07 - 87 - 28 - 81Trượt
24/08->26/08/202320 - 51 - 57 - 40 - 87Trượt
21/08->23/08/202310 - 80 - 98 - 65 - 41Trượt
18/08->20/08/202323 - 46 - 18 - 13 - 35Trượt
15/08->17/08/202324 - 60 - 58 - 15 - 02Trượt
12/08->14/08/202351 - 73 - 69 - 43 - 46Trượt
09/08->11/08/202310 - 62 - 75 - 18 - 58Trượt
06/08->08/08/202390 - 80 - 02 - 75 - 73Trượt
03/08->05/08/202341 - 39 - 42 - 68 - 04Trượt
31/07->02/08/202317 - 40 - 71 - 14 - 72Trượt
28/07->30/07/202319 - 61 - 34 - 03 - 02Trượt
25/07->27/07/202365 - 70 - 37 - 02 - 17Trượt
22/07->24/07/202358 - 94 - 09 - 46 - 78Trượt
19/07->21/07/202384 - 47 - 52 - 27 - 48Trượt
16/07->18/07/202325 - 93 - 07 - 82 - 20Trượt
13/07->15/07/202340 - 48 - 89 - 94 - 68Ăn 68
10/07->12/07/202342 - 08 - 29 - 16 - 96Trượt
07/07->09/07/202382 - 36 - 21 - 09 - 39Trượt
04/07->06/07/202342 - 93 - 29 - 62 - 12Trượt
01/07->03/07/202353 - 13 - 91 - 89 - 07Trượt
28/06->30/06/202368 - 52 - 20 - 76 - 48Ăn 20
25/06->27/06/202345 - 20 - 61 - 76 - 23Trượt
22/06->24/06/202359 - 18 - 91 - 49 - 92Trượt
19/06->21/06/202336 - 76 - 40 - 30 - 53Trượt
16/06->18/06/202359 - 36 - 32 - 81 - 16Trượt
13/06->15/06/202393 - 05 - 64 - 51 - 47Trượt
10/06->12/06/202378 - 71 - 97 - 14 - 24Trượt
07/06->09/06/202372 - 23 - 13 - 70 - 83Trượt
04/06->06/06/202329 - 37 - 91 - 39 - 18Trượt
01/06->03/06/202353 - 76 - 46 - 14 - 30Trượt
29/05->31/05/202390 - 54 - 04 - 02 - 05Trượt
26/05->28/05/202360 - 19 - 01 - 03 - 13Trượt
23/05->25/05/202329 - 48 - 43 - 18 - 46Trượt
20/05->22/05/202395 - 96 - 10 - 38 - 51Trượt
17/05->19/05/202387 - 82 - 10 - 68 - 79Trượt
14/05->16/05/202330 - 86 - 70 - 41 - 68Trượt
11/05->13/05/202336 - 06 - 45 - 90 - 17Trượt
08/05->10/05/202315 - 75 - 53 - 69 - 38Trượt
05/05->07/05/202345 - 12 - 83 - 80 - 15Trượt
02/05->04/05/202375 - 86 - 83 - 24 - 06Trượt
29/04->01/05/202397 - 63 - 74 - 25 - 01Trượt
26/04->28/04/202350 - 48 - 87 - 64 - 59Trượt
23/04->25/04/202317 - 94 - 20 - 56 - 14Trượt
20/04->22/04/202380 - 92 - 65 - 07 - 10Trượt
17/04->19/04/202346 - 59 - 10 - 80 - 73Trượt
14/04->16/04/202356 - 45 - 96 - 67 - 60Trượt
11/04->13/04/202360 - 78 - 90 - 05 - 89Trượt
08/04->10/04/202393 - 43 - 30 - 25 - 14Trượt
05/04->07/04/202373 - 29 - 93 - 91 - 23Trượt
02/04->04/04/202350 - 97 - 62 - 43 - 75Trượt
30/03->01/04/202330 - 46 - 47 - 31 - 86Trượt
27/03->29/03/202359 - 68 - 39 - 48 - 41Trượt
24/03->26/03/202310 - 63 - 68 - 40 - 80Trượt
21/03->23/03/202325 - 62 - 31 - 82 - 20Trượt
18/03->20/03/202301 - 86 - 58 - 32 - 08Trượt
15/03->17/03/202384 - 12 - 37 - 91 - 43Trượt
12/03->14/03/202327 - 48 - 50 - 89 - 01Trượt
09/03->11/03/202349 - 83 - 75 - 56 - 78Trượt
06/03->08/03/202397 - 06 - 29 - 95 - 26Trượt
03/03->05/03/202313 - 71 - 94 - 72 - 29Trượt

>> Soi cầu 1 số duy nhất XSMB

>> Bạch thủ lô khung 3 ngày bất bại

Dàn đề 5 số là gì?

Dàn đề 5 số là gì?

Dàn đề 5 số là một tập hợp gồm 5 con số khác nhau mà người chơi chọn để đặt cược. Để chọn được dàn số này, người chơi thường sử dụng nhiều phương pháp để tìm ra chúng, thường dựa vào giải đặc biệt hoặc giải 7. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, anh em có thể chọn đánh cả 5 cặp cho giải đặc biệt.

Ưu điểm

Số vốn cần đầu tư cho trò chơi này không quá lớn. Người chơi sẽ dựa vào số ngày để phân chia tỷ lệ tiền sao cho phù hợp nhất. Với cách chơi này, tỷ lệ thắng rất cao so với các phương pháp chơi khác. Nếu bạn biết cách chơi trò chơi này thì khả năng chiến thắng của bạn là rất lớn.

Nhược điểm

Cùng với những ưu điểm, dàn đề 5 số cũng có một số hạn chế cần lưu ý.

  • Nếu bạn đặt cược với số tiền nhỏ, khả năng chiến thắng của bạn là rất thấp, bởi vì bạn phải điều chỉnh số tiền để tối ưu hóa cơ hội thắng lớn.
  • Để giành chiến thắng, người chơi cần có cách chơi hiệu quả và đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực.

Phương pháp lập dàn đề 5 số chuẩn xác

Sau khi đã hiểu rõ về khái niệm dàn đề 5 số là gì, bước tiếp theo là cần phải biết cách lập dàn đúng chuẩn nhất để tăng khả năng trúng lớn. Anh em có thể tham khảo những phương pháp sau đây để tạo dàn đề 5 số hiệu quả hơn.

Phương pháp lập dàn đề 5 số chuẩn xác

Lập dàn đề 5 số đánh theo ngày

So sánh với các dàn số lớn hơn như dàn 50 số, 70 số hay 90 số, dàn đề 5 số có tỷ lệ trúng thấp hơn đáng kể. Nên anh em cần phải tính toán và phân tích kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, cần căn cứ vào quy tắc của luật Bát quái ngũ hành để tìm ra những con số may mắn.

Lập dàn đề 5 con chuẩn nhất, anh em có thể tham khảo những phương pháp sau đây. Trước tiên, xem xét 5 cặp số trong giải độc đắc của 5 ngày gần nhất và áp dụng quy luật để ghép đôi. Ngoài ra có thể dựa vào tổng giải đặc biệt hoặc đuôi câm để lập dàn đề 5 con.

Ví dụ: nếu dàn đề của anh em đã chứa các cặp số có đầu số là 0, hãy sử dụng những con số từ 01 đến 04 để đặt cược. Nếu dàn đề có đầu số là 5, anh em có thể dùng các cặp số từ 50 đến 54 để đặt cược. Việc này giúp tăng khả năng trúng số trong trường hợp dàn đề có đầu số cụ thể.

Lập dàn đề 5 số đánh quanh năm

Phương pháp lập dàn đề 5 số đánh quanh năm cần thực hiện phân tích và chọn ra những con số đẹp nhất. Sau đó ghi chép lại các cặp số đã nổ trong vòng 3 tháng và tiếp tục lọc ra 5 con số xuất hiện nhiều nhất. Đây là cách để tăng khả năng trúng độc đắc của anh em trong suốt năm.

Nuôi dàn đề 5 số khung 3 ngày

Một số anh em chọn cách lập dàn đề 5 số dựa trên phương pháp này vì nó khá an toàn, thời gian đầu tư ngắn và số vốn cần có vừa phải. Cụ thể, anh em xem xét bảng kết quả xổ số của 5 ngày gần nhất để chọn ra các số đuôi, sau đó ghép lần lượt với các số từ 0 đến 4.

Ví dụ: Giả sử trong 5 ngày gần đây, anh em đã trúng được 5 giải đặc biệt với các số là 39, 26, 45, 97, 23. Có thể tìm ra 5 chạm số là 9, 6, 5, 7, 3 và ghép lần lượt với các số từ 0 đến 4 để tạo ra dàn đề. Sau đó, anh em chơi dàn đề 90, 61, 52, 73, 34 và nuôi trong khung 3 ngày để tăng khả năng trúng lớn.

Tạo dàn đề 5 số đánh vào các thứ trong tuần

Tạo dàn đề 5 số đánh vào các thứ trong tuần

Đối với những cao thủ chơi lô đề chuyên nghiệp thì cách đánh dàn đề 5 số theo các thứ trong tuần đã quá quen thuộc. Hình thức chơi dàn đề này vô cùng hấp dẫn và thú vị mà các mọi người nên chơi thử ít nhất 1 lần

Với những người chơi lô đề chuyên nghiệp, lập dàn đề 5 số theo các thứ trong tuần đã trở nên quen thuộc. Đây là một hình thức chơi hấp dẫn và thú vị, mà mọi người nên thử ít nhất một lần.

– Dàn đề 5 con số đẹp vào thứ 2 gồm: 77 – 14 – 02 – 70 – 44

– Dàn đề 5 con số đẹp vào thứ 3 gồm: 51 – 21 – 52 – 15 – 69

– Dàn đề 5 con số đẹp vào thứ 4 gồm: 85 – 47 – 05 – 37 – 65

– Dàn đề 5 con số đẹp vào thứ 5 gồm: 68 – 24 – 64 – 24 – 52

– Dàn đề 5 con số đẹp vào thứ 6 gồm: 49 – 85 – 12 – 92 – 22

– Dàn đề 5 con số đẹp vào thứ 7 gồm: 55 – 56 – 49 – 08 – 02

– Dàn đề 5 con số đẹp vào Chủ Nhật gồm: 83 – 16 – 93 – 93 – 82

Bí quyết chơi dàn đề 5 số thắng lớn

Bí quyết chơi dàn đề 5 số thắng lớn

– Để đạt hiệu quả cao khi chơi lô đề online theo dàn 5 số, anh em nên theo dõi thường xuyên bảng kết quả xổ số.

– Sau khi chọn dàn đề 5 số, anh em cần đầu tư một cách hợp lý và tránh chơi quá đà để tránh rủi ro.

– Tối đa nuôi khung trong vòng 7 ngày và nếu không ra số, anh em cần dừng lại để tránh lỗ.

– Rèn luyện kỹ năng soi cầu thường xuyên sẽ giúp anh em tìm ra những cặp số đẹp nhất.

– Quyết định không được bỏ cầu giữa chừng khi đang nuôi dàn đề 5 số trong một khoảng thời gian nhất định.

Trên đây chúng tôi đã giúp anh em hiểu thêm về dàn đề 5 số và cách tạo ra dàn đề mang lại hiệu quả cao hơn. Chúc anh em có những trải nghiệm chơi đầy thú vị và may mắn trong việc đánh lô đề.

Nếu anh em mới tham gia chơi hãy đầu tư một số vốn nhỏ và không nên đặt cược quá lớn. Đừng quá tham lam và luôn lưu ý rằng có rủi ro trong việc chơi lô đề, hãy chơi một cách có trách nhiệm và cẩn trọng.