Dàn đề 50 số khung 3 ngày miền Bắc chắc thắng

Có khá nhiều người chọn chơi dàn đề 50 số bất bại. Tuy nhiên để chơi đủ vài ngày thì số tiền phải bỏ ra cũng không ít. Ngay bây giờ, Soicausochuan.net sẽ cung cấp thêm một số thông tin thú vị xoay quanh dàn đề 50 số này, mời các bạn cùng theo dõi để biết thêm chi tiết.

Dàn đề 50 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 50 số khung 3 ngàyKết quả
08/02->10/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7chờ
05/02->07/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 67, Ăn 84
02/02->04/02/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 74
30/01->01/02/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 44
27/01->29/01/2024Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 46, Ăn 74, Ăn 79
24/01->26/01/2024Đầu 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 47, Ăn 75
21/01->23/01/2024Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9Trượt
18/01->20/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 09, Ăn 64, Ăn 98
15/01->17/01/2024Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 61
12/01->14/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9Ăn 13, Ăn 38
09/01->11/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6Ăn 32
06/01->08/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4Ăn 18
03/01->05/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 40, Ăn 67
31/12->02/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7Ăn 56, Ăn 58
28/12->30/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 20
25/12->27/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 36
22/12->24/12/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 11, Ăn 16
19/12->21/12/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 85
16/12->18/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 25, Ăn 32
13/12->15/12/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 45
10/12->12/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7Ăn 38, Ăn 70
07/12->09/12/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
04/12->06/12/2023Đầu 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 21, Ăn 78, Ăn 94
01/12->03/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 01
28/11->30/11/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 13
25/11->27/11/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 8 - 9Ăn 16, Ăn 57
22/11->24/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5Ăn 52
19/11->21/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 29, Ăn 48
16/11->18/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 69
13/11->15/11/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 12
10/11->12/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 70, Ăn 75
07/11->09/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 8 - 9Trượt
04/11->06/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5Ăn 58
01/11->03/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7Ăn 36
29/10->31/10/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 67
26/10->28/10/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57, Ăn 88
23/10->25/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 80, Ăn 88
20/10->22/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 9Ăn 49
17/10->19/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 00, Ăn 05
14/10->16/10/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 13
11/10->13/10/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 9Trượt
08/10->10/10/2023Đầu 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 45, Ăn 88
05/10->07/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 21, Ăn 33, Ăn 47
02/10->04/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 39
29/09->01/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 37
26/09->28/09/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 98
23/09->25/09/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 22
20/09->22/09/2023Đầu 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
17/09->19/09/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
14/09->16/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8Trượt
11/09->13/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 50
08/09->10/09/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 52
05/09->07/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 56
02/09->04/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 11
30/08->01/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
27/08->29/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 8 - 9Ăn 48, Ăn 85
24/08->26/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 58, Ăn 73
21/08->23/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8Ăn 34, Ăn 79
18/08->20/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8Ăn 09, Ăn 87
15/08->17/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 86
12/08->14/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9Ăn 48, Ăn 93
09/08->11/08/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 02, Ăn 99
06/08->08/08/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 66, Ăn 72
03/08->05/08/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 77
31/07->02/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 15, Ăn 30, Ăn 37
28/07->30/07/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 15, Ăn 58
25/07->27/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7Ăn 71
22/07->24/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6Ăn 33, Ăn 62
19/07->21/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 39, Ăn 44
16/07->18/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6Ăn 06
13/07->15/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 68, Ăn 97
10/07->12/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7Ăn 22
07/07->09/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 08, Ăn 76
04/07->06/07/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 83, Ăn 97, Ăn 98
01/07->03/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 23
28/06->30/06/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 20, Ăn 51
25/06->27/06/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
22/06->24/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 60, Ăn 67, Ăn 70
19/06->21/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 15, Ăn 32, Ăn 34
16/06->18/06/2023Đầu 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 51, Ăn 61
13/06->15/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9Ăn 04, Ăn 61
10/06->12/06/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 42, Ăn 60
07/06->09/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 8Ăn 37, Ăn 88
04/06->06/06/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 9Ăn 08, Ăn 79
01/06->03/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 21, Ăn 63
29/05->31/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9Trượt
26/05->28/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6Ăn 59
23/05->25/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9Ăn 19, Ăn 66
20/05->22/05/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 52, Ăn 54
17/05->19/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 32, Ăn 49
14/05->16/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 31
11/05->13/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 02, Ăn 34, Ăn 49
08/05->10/05/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 96
05/05->07/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 8 - 9Ăn 04, Ăn 47
02/05->04/05/2023Đầu 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 76
29/04->01/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 20, Ăn 39
26/04->28/04/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 96
23/04->25/04/2023Đầu 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79, Ăn 83
20/04->22/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 23
17/04->19/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7Ăn 76
14/04->16/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7Ăn 34
11/04->13/04/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 39, Ăn 65, Ăn 95
08/04->10/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7Ăn 15, Ăn 26, Ăn 63
05/04->07/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 36
02/04->04/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 33, Ăn 44, Ăn 45
30/03->01/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 44, Ăn 81
27/03->29/03/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 30, Ăn 67
24/03->26/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 9Ăn 57
21/03->23/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 9Ăn 98
18/03->20/03/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 70
15/03->17/03/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 24
12/03->14/03/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 75, Ăn 79, Ăn 95
09/03->11/03/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 05, Ăn 76
06/03->08/03/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 19, Ăn 77, Ăn 87
03/03->05/03/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 56

>> Soi cầu dự đoán chính xác XSMB hôm nay

>> Dàn đề 16 số khung 5 ngày chiến thắng

>> Cặp lô xiên 2 đẹp nhất XSMB hôm nay

Dàn đề 50 số là gì?

Dàn đề 50 số là gì?

Có nhiều cách nuôi lô khác nhau mà bạn có thể áp dụng, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ phương pháp nuôi lô mà mình sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay nhiều người áp dụng phương pháp nuôi lô bất bại với dàn đề 50 số. Vậy thực chất phương pháp dàn đề 50 số này là gì?

Tương tự như các loại dàn đề khác như 10 số, 20 số, 40 số, dàn đề 50 số cũng có nghĩa là bạn sẽ dựa trên những phương pháp soi cầu để lựa chọn ra 50 cặp số ưa thích nhất và có tỉ lệ trúng cao nhất từ 100 cặp số trong khoảng từ 00 đến 99. Sau đó, bạn có thể sử dụng 50 cặp số này để nuôi khung hoặc đánh vào ngày hôm sau tùy vào mục đích và sở thích của mỗi người.

Nói chung sử dụng dàn đề 50 số có thể giúp anh em có cơ hội trúng giải đặc biệt hoặc ăn được nhiều con lô phụ hơn. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng số tiền lãi lên nhiều lần. Nếu anh em biết cách tạo dàn đề 50 số chính xác, thì anh em sẽ có thể kiếm được lợi nhuận lớn đáng kể mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn.

Phương pháp chơi dàn đề 50 số bất bại

Phương pháp chơi dàn đề 50 số bất bại

Cách nuôi lô dàn đề 50 số được nhiều người chơi lô đề có kinh nghiệm áp dụng và đạt hiệu quả cao. Để tạo dàn đề 50 số, có 2 cách cơ bản mà anh em có thể lựa chọn như sau:

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày lãi lớn

Cách tạo dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày khá đơn giản. Nó dựa trên kết quả xổ số của ngày đó. Nếu anh em thấy số cuối cùng là chẵn, hãy tạo dàn đề 50 số với số chẵn. Sau đó, anh em sử dụng dàn đề này để nuôi khung trong 3 ngày. Tuy nhiên nếu muốn nói về tỉ lệ trúng thì không phải đùa được đâu.

Dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày chắc thắng

Cách tạo dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày cũng được sử dụng rộng rãi bởi nhiều chuyên gia lô đề. Để tạo dàn đề này, người chơi cần thống kê số đầu và số cuối của các kết quả xổ số trong tháng và xem số lần xuất hiện của chúng. Sau đó, người chơi chọn ra những con số xuất hiện nhiều nhất trong tháng để tạo thành một dàn số gồm 5 số đầu và 4 số cuối.

Tiếp theo, người chơi tính tổng đề của ngày hôm đó và lập dàn đề tổng trên hoặc dưới 10. Sau đó, người chơi ghép 2 dàn số này lại với nhau để tạo ra dàn số 50 số, đảm bảo không thua lỗ khi chơi suốt cả năm.

Nếu anh em muốn tạo ra một dàn số mới nhưng vẫn giữ lại 14 số đầu tiên của dàn cũ vì nó vẫn hiệu quả, hãy giữ lại nó. Tuy nhiên, chỉ tạo ra dàn số mới khi anh em thấy rằng dàn số cũ không còn hiệu quả nữa.

Cách vào tiền dàn 50 số hiệu quả

Cách vào tiền dàn 50 số hiệu quả

Hiện nay, khi chơi đánh dàn đề 50 số, các chuyên gia thường áp dụng phương pháp gấp thếp khung 3 ngày với tỷ lệ vốn cược khác nhau như sau:

  • Tỉ lệ 1:2:4: Khi sử dụng tỉ lệ này, người chơi đặt cược với số vốn là 1 vào ngày đầu tiên, sau đó tăng gấp đôi vào ngày thứ hai và tăng gấp 4 lần vào ngày cuối cùng.
  • Tỉ lệ 1:3:10: Khi sử dụng tỉ lệ này, người chơi đặt cược với số vốn là 1 vào ngày đầu tiên, sau đó tăng gấp ba lần vào ngày thứ hai và tăng gấp 10 lần vào ngày cuối cùng.

Có nên chơi dàn đề 50 số không?

Được xem là phương pháp dễ áp dụng và tỷ lệ trúng thưởng rất cao, do đó phương pháp chơi này thường được các đàn ông cùng nghề khuyên dùng. Có ba lý do chính như sau:

  • Phương pháp chơi này khá an toàn, vì trong 100 con số, nếu anh em đã chọn được tới 50 con thì việc trúng ít nhất 1 con đề cũng không phải là điều quá khó khăn.
  • Luôn đem lại lợi nhuận: Tỷ lệ trúng thưởng khi chơi đề trực tuyến khoảng 1:90 => tức là nếu chơi theo kỹ thuật này thì anh em chắc chắn sẽ có lợi nhuận tới hơn 40% số tiền đã đặt.
  • Chơi đồng thời 50 sẽ giúp anh em không chỉ trúng giải đặc biệt mà còn có thể trúng nhiều con lô phụ khác, từ đó số tiền lợi nhuận sẽ được nhân lên nhiều lần so với bình thường.

Kết luận

Chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn một số thông tin cực kỳ thú vị về dàn đề 50 số. Nếu bạn muốn tham gia cá cược, hãy chuẩn bị tài chính và tìm hiểu thêm về cách soi cầu. Hãy nhớ rằng trò chơi này có tính may rủi, bạn nên đầu tư tiền một cách hợp lý và không nên đặt quá nhiều tiền vào để tránh mất mát đáng tiếc.