Dàn đề 60 số xổ số miền Bắc bất bại đánh hàng ngày

Phương pháp chơi số đề dàn 60 số là việc lựa chọn 60 số ưa thích trong 100 số để đặt cược. Nếu bạn quan tâm đến ưu và nhược điểm của việc chơi số đề dàn 60 số, hay cách tạo dàn số hiệu quả, bài viết dưới đây của Soicausochuan.net sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn.

Dàn đề 60 số bất bại đánh hàng ngày

Ngày:Dàn đề 60 số hàng ngàyKết quả
09/02/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9chờ
08/02/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Trượt
07/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 84
06/02/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 67
05/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 76
04/02/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 00
03/02/2024Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 89
02/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
01/02/2024Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
30/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Ăn 24
29/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Trượt
28/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 74
27/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Trượt
26/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Trượt
25/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
24/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 61
23/01/2024Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
22/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 10
21/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 19
20/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
19/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
18/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 98
17/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 53
16/01/2024Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
15/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8Trượt
14/01/2024Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
13/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 86
12/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 13
11/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 85
10/01/2024Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
09/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
08/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 89
07/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 18
06/01/2024Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 94
05/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 67
04/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 40
03/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Trượt
02/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 56
01/01/2024Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
31/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 58
30/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
29/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
28/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 31
27/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 17
26/12/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 36
25/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
24/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 43
23/12/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
22/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 11
21/12/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 85
20/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 78
19/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Trượt
18/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 32
17/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
16/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 25
15/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
14/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 45
13/12/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
12/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 70
11/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 38
10/12/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 60
09/12/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
08/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 23
07/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 27
06/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
05/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 21
04/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 94
03/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
02/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
01/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 01
30/11/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 26
29/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 41
28/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
27/11/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
26/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
25/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 16
24/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Trượt
23/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
22/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 70
21/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 48
20/11/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 71
19/11/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
18/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Trượt
17/11/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 10
16/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 69
15/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 00
13/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 12
12/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Trượt
11/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Trượt
10/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 70
09/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
08/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 49
06/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
05/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 84
04/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 58
03/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 61
02/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 27
01/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 36
31/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 67
30/10/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 84
29/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Trượt
28/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 57
27/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 36
26/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Trượt
24/10/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
23/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 44
22/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 18
21/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 49
20/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 88
19/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
18/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 00
17/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
16/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 40
15/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6Ăn 13
14/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 54
13/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 20
12/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Trượt
11/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
09/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 45
08/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
07/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 47
06/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 21
05/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 39
03/10/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 56
02/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
01/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
30/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 37
29/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
28/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Trượt
27/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 47
26/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
25/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
24/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
23/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 22
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 14
21/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7Trượt
20/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 25
18/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
17/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
16/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 24
15/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
14/09/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 22
13/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 50
12/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
11/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
10/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
09/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
08/09/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
07/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Trượt
06/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 69
05/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8Trượt
04/09/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 11
03/09/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
02/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
01/09/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
31/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Trượt
30/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
29/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
28/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Trượt
27/08/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 48
26/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 58
25/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Trượt
23/08/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
22/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
21/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
20/08/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
19/08/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
17/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 86
16/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 19
15/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 48
11/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
09/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
08/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 66
07/08/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 72
06/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
05/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Ăn 10
04/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 77
03/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
01/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
31/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 15
30/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 41
29/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
28/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 15
27/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 71
26/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 29
25/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
24/07/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 42
23/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 62
22/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
20/07/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
18/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
17/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 06
16/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 51
15/07/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 68
13/07/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 02
12/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 15
11/07/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
09/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 15
07/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 76
06/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
05/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 83
03/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 23
01/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 46
30/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9Trượt
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 20
28/06/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 95
27/06/2023Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
25/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
24/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 70
23/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 60
22/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 67
21/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
20/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 32
19/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
18/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 51
17/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
13/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
12/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9Trượt
11/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 60
10/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 37
07/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 57
06/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
05/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 70
02/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7Ăn 21
31/05/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 67
28/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 59
27/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 37
26/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
25/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 19
24/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
23/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
22/05/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 54
21/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
19/05/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Ăn 32
17/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 31
15/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
14/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 53
13/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 49
12/05/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
11/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 9Ăn 34
10/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
09/05/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
08/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 81
07/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 60
06/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 9Ăn 04
05/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Trượt
04/05/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 18
03/05/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 76
02/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
01/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 20
30/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 19
29/04/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
28/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Trượt
27/04/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 55
26/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Trượt
25/04/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
24/04/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 05
23/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Trượt
22/04/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 52
21/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 14
20/04/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
19/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Trượt
18/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
17/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6Trượt
16/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 48
15/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 14
14/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8Trượt
13/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
12/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
11/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 63
09/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Trượt
08/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
07/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Trượt
06/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 11
05/04/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 26
04/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 45
03/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 33
02/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 44
01/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 44
31/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Trượt
30/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 04
29/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Trượt
28/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
27/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 30
26/03/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 65
25/03/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 73
24/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
23/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
22/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
20/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
19/03/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
18/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 70
17/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
16/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 81
15/03/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
14/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
13/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 75
12/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 95
11/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
10/03/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 20
09/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Trượt
08/03/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 87
07/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 77
06/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
05/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 18
04/03/2023Đầu 3 - 5 - 6 - 8Trượt
03/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 56
02/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 77

>> Soi cầu dự đoán chính xác XSMB hôm nay

>> Cặp lô song thủ khung 3 ngày miễn phí tỉ lệ trúng cao

>> Dàn đề 20 số khung 3 ngày chuẩn xác

Dàn đề 60 số là gì?

Dàn đề 60 số là gì?

Chọn cược 60 số tin tưởng nhất trong 100 số được gọi là dàn đề 60 số bất bại. Phương pháp này đã được sử dụng từ khi lô đề ra đời và từng làm mưa làm gió trong giới chơi lô đề vì tỷ lệ thắng cao nhất. Hiện nay, vẫn có rất nhiều người chơi đánh giá cao phương pháp này vì tỷ lệ thắng gần 90%.

Ngoài cách chơi cược truyền thống, những người chơi lô đề chuyên nghiệp còn áp dụng một kỹ thuật tương tự gọi là dàn đề 60 số khung 3 ngày. Bạn có thể lựa chọn 60 số và sử dụng chúng trong 3 ngày cược liên tiếp.

Với các quy luật số đã được tính toán trước đó, tỷ lệ thắng có thể đạt mức tốt nhất có thể. Tuy nhiên vòng lặp 3 ngày đã đạt đến giới hạn thắng tối đa, vì vậy bạn nên cẩn thận khi đặt cược vào các thời gian sau đó để tránh mất tiền oan.

Dàn đề với nhiều con số không phải là một phương pháp cược mới, tuy nhiên nó vẫn được rất nhiều người chơi ưa chuộng. Phương pháp này đem lại sự an tâm cho cả người chơi lẫn nhà cái. Dù cho tỷ lệ chiến thắng không phải lúc nào cũng cao, nhưng việc sử dụng dàn đề 60 số sẽ tăng cơ hội thắng trong tương lai. Chúng ta nên chơi dàn đề 60 số nhiều lần hơn để có cơ hội rinh về nhiều phần thưởng hơn.

Ưu điểm, nhược điểm khi chơi dàn đề 60 số

Ưu điểm, nhược điểm khi chơi dàn đề 60 số

Ưu điểm

Dàn đề 60 số có tỷ lệ trúng cao vô cùng. Khả năng trúng của việc chơi dàn đề 60 số có thể lên tới 60%. Nhiều người còn cho rằng nếu lựa chọn được dàn số tốt thì có thể trúng thưởng hàng ngày. Khi chơi dàn đề 60 số, anh em có thể yên tâm vì rất hiếm khi bị thua hoặc lỗ.

Nhược điểm

Để chơi dàn đề 60 số, anh em cần phải đầu tư một số tiền không nhỏ. Nếu không có khả năng tài chính đủ, thì việc theo dàn đề này sẽ rất khó khăn. Hiện nay, các chủ lô đề thường đưa ra mức giá phổ biến ban đầu là 5.000 đồng. Vì vậy, anh em phải cân nhắc theo điều kiện tài chính của mình để quyết định có chơi hay không.

Ngoài ra, chơi dàn đề 60 số không mang lại nhiều lợi nhuận. Nếu anh em biết cách “tích tiểu thành đại” thì phương pháp chơi này cũng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Dựa vào tổng đề tạo dàn đề 60 số

Cách để tạo dàn đề 60 số dựa vào tổng đề có thể đánh tất cả các con số có tổng giống với tổng của kết quả xổ số Giai Đoạn B. Ví dụ, nếu giải đặc biệt có tổng là 0, anh em có thể đánh các con số như 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73, vv…

Bên cạnh đó, anh em cũng nên tham khảo bảng kết quả xổ số của kỳ trước để tìm ra các tổng đề phù hợp để tạo ra dàn đề 60 số.

Soi dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Phương pháp này giúp anh em có được dàn số chính xác một cách đơn giản. Để áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần xem kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu giải đặc biệt có 2 số đầu là 21 và 2 số cuối là 22, mọi người có thể bắt đầu tính cấp số nhân cho hai con số này.

Anh em chỉ cần nhân hai con số đó với chính chúng, và kết quả sẽ tạo ra các con số mới. Từ đó có thể tiếp tục nhân các con số này lên hoặc kết hợp chúng với nhau cho đến khi đạt được dàn số 60 số. Đây là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả để tạo ra dàn số chính xác.

Dàn đề 60 số dựa vào lô rơi

Cách lập dàn đề 60 số bằng việc chọn các con lô từ bảng kết quả xổ số cũng được nhiều lô thủ sử dụng. Anh em chỉ cần ghi nhận các con lô xuất hiện trong bảng kết quả, sau đó tổng hợp lại để tạo thành dàn số 60 con đánh cho ngày hôm sau.

Các cao thủ lô đề thường thống kê các con số đã rơi trong khoảng thời gian từ 7 đến 30 ngày để lập dàn số. Nếu chưa đủ 60 số, anh em nên sử dụng kết quả của khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày để bổ sung thêm.

Có nên đánh dàn đề 60 số hay không?

Có nên đánh dàn đề 60 số hay không?

Hiện nay, có nhiều phương pháp khác nhau để soi cầu miền Bắc mà bạn có thể áp dụng. Tuy nhiên, để tăng cơ hội chiến thắng với tỷ lệ trúng cao, bạn có thể sử dụng cách đánh dàn đề 60 số.

Tỷ lệ trúng đối với phương pháp này được đánh giá là 60%. Mặc dù bạn cần phải đánh nhiều số, tìm kiếm chúng cũng dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm 1 hoặc 2 con số riêng lẻ. Hơn nữa, phương pháp này chỉ yêu cầu tính toán một lần và rất nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và mang lại hiệu quả cao.

Hy vọng anh em đã có cái nhìn rõ hơn về phương pháp chơi dàn đề 60 số. Nắm được ưu điểm và hạn chế của loại dàn đề này sẽ giúp đưa ra quyết định chơi hay không. Trang của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin xổ số mới nhất từ 3 miền, anh em hãy đón đọc và không bỏ lỡ nhé.