Nuôi dàn đề 70 số đẹp nhất xổ số miền Bắc luôn thắng

Gần đây, nhiều anh em đang quan tâm đến cách chơi dàn đề 70 số bởi vì tỷ lệ chiến thắng cao hơn so với cách chơi thông thường. Chơi dàn 70 số cũng tiết kiệm thời gian vì không cần phải soi cầu mỗi ngày. Bên cạnh đó, còn có nhiều thông tin hữu ích khác xoay quanh chủ đề này mà mọi người có thể tham khảo qua bài viết của Soicausochuan.net dưới đây.

Thống kê dàn đề 70 số hôm nay

Ngày:Dàn đề 70 sốKết quả
02/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7chờ
01/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 01
30/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 26
29/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
28/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 13
27/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 57
26/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 73
25/11/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
24/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
23/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 99
22/11/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 70
21/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 48
20/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 71
19/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 29
18/11/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 71
17/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
16/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 69
15/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 59
14/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
13/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 12
12/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75
11/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 91
10/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 70
09/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 62
08/11/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 26
07/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
06/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 84
05/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
04/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 58
03/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 61
02/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 27
01/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 36
31/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 67
30/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 84
29/10/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 50
28/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 57
27/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 36
26/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
25/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
24/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 88
23/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 44
22/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
21/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
20/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 88
19/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 05
18/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 00
17/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 76
16/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 40
15/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 13
14/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 54
13/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 20
12/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 75
11/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 40
10/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
09/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 45
08/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
07/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 47
06/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 21
05/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 33
04/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 39
03/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
02/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 73
01/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 89
30/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 37
29/09/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
28/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 98
27/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
26/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
25/09/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
24/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Trượt
23/09/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
22/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 14
21/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 66
20/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 03
19/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 25
18/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 04
17/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 65
16/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 24
15/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 20
14/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 22
13/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 50
12/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32
11/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 68
10/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 02
09/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 52
08/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76
07/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
06/09/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/09/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67
04/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 11
03/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 86
02/09/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 80
01/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
31/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 40
30/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 51
29/08/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 78
28/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 85
27/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 48
26/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Trượt
25/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 43
24/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9Trượt
23/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 34
22/08/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 79
21/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 21
20/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 09
19/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 30
18/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
17/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 86
16/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Trượt
15/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 61
14/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 93
13/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 28
12/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 48
11/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 99
10/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 02
09/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 61
08/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
07/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
06/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 23
05/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
04/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 77
03/08/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 88
02/08/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 37
01/08/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 30
31/07/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
30/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 41
29/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
28/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
27/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 71
26/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
25/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 59
24/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Trượt
23/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 62
22/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 33
21/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 44
20/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 86
19/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 39
18/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9Trượt
17/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 06
16/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51
15/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 97
14/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 68
13/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
12/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 15
11/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
10/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 22
09/07/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 08
08/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 15
07/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 76
06/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 98
05/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 97
04/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 83
03/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 94
02/07/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 23
01/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
30/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 51
29/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 20
28/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Trượt
27/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 95
26/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
25/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
24/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
23/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 60
22/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Trượt
21/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8Trượt
20/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 32
19/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 15
18/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 51
17/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 61
16/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 30
15/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 04
14/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 54
13/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 61
12/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
11/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
10/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 36
09/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 88
08/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 37
07/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Trượt
06/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
05/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 81
04/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 08
03/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 70
02/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 63
01/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 21
31/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61
30/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 65
29/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Trượt
28/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 59
27/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 37
26/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
25/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 19
24/05/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 66
23/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 72
22/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
21/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 97
20/05/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 52
19/05/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
18/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
17/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 49
16/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 31
15/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 56
14/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 53
13/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 02
11/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
10/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 96
09/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 46
08/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 81
07/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 60
06/05/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
05/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
04/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 18
03/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 76
02/05/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 65
01/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 20
30/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 19
29/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 39
28/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 96
27/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 55
26/04/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 75
25/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Trượt
24/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 05
23/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 79
22/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
21/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 14
20/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 23
19/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 85
18/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
17/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
16/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
15/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 14
14/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 34
13/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 65
12/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 95
11/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 39
10/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 63
09/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 26
08/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 15
07/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 36
06/04/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
05/04/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Trượt
04/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 45
03/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 33
02/04/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 44
01/04/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Trượt
31/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 81
30/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
29/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 67
28/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 28
27/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 30
26/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Trượt
25/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 73
24/03/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 57
23/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 83
22/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 98
21/03/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 64
20/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 92
19/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Trượt
18/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
17/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
16/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Trượt
15/03/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 24
14/03/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 79
13/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 75
12/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 95
11/03/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 76
10/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 20
09/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 05
08/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 87
07/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 77
06/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 19
05/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 18
04/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Trượt
03/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 56

>> Soi cầu song thủ lô XSMB – Dự đoán STL hôm nay

>> Dàn đề 36 số khung 3 ngày đánh quanh năm

>> Soi cầu dự đoán chính xác XSMB miễn phí hôm nay

Thông tin về dàn đề 70 số

Thông tin về dàn đề 70 số

Phương pháp chơi dàn đề 70 số là khi người chơi lựa chọn 70 số có tiềm năng nhất (từ 00 đến 99). Đây là một cách chơi lô đề cực kỳ hiệu quả, có thể giúp người chơi trúng số liên tiếp trong vài ngày, tháng hoặc thậm chí là nhiều năm.

– Ưu điểm của dàn đề 70 số

  • Tỷ lệ trúng cao, đặc biệt là khi anh em biết cách tạo dàn đề chuẩn để có thể ăn tiền mỗi ngày.
  • Ngoài ra, chơi dàn 70 số cũng khá an toàn vì thường về liên tục, và nhiều khi anh em không cần phải bỏ ra số vốn quá lớn nhưng vẫn có thể đạt được chiến thắng.

– Nhược điểm khi chơi dàn đề 70 số

  • Phương pháp chơi lô đề Dàn 70 số là yêu cầu người chơi phải kiên định và cảnh giác.
  • Mặc dù tỷ lệ trúng thưởng rất cao, nhưng vẫn có nguy cơ mất tiền và vốn.
  • Lợi nhuận thu được cũng không quá lớn.

Phương pháp đánh dàn đề 70 số

Phương pháp đánh dàn đề 70 số

Soi dàn đề 70 số dựa theo giải đặc biệt

Phương pháp chơi dàn đề 70 số dựa trên nguyên lý hụt – nổ của bộ số từ dải 00 đến 99. Các thuật toán được thống kê chính xác để tìm ra các con số may mắn nhất và tỷ lệ trúng cao nhất. Tuy nhiên để thành công, bạn vẫn cần kiên trì và không nên vội vàng khi xuống tiền để tránh rủi ro ập đến và trắng tay.

Cụ thể phương pháp này yêu cầu anh em ghép bảng KQXS tại hai vị trí ngẫu nhiên xuất hiện và có thể sử dụng để đánh chạm cho ngày tiếp theo.

Nuôi dàn đề 70 số khung 3 ngày

Nếu áp dụng đúng phương pháp, tỷ lệ chiến thắng của phương pháp này là khá cao. Người chơi cần biết cách quản lý và phân chia vốn đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngoài ra, người chơi còn có thể áp dụng chiến lược đánh gấp đôi số tiền để thu về lợi nhuận lớn hơn. Ví dụ: nếu hôm nay thua tiền, người chơi nên đánh gấp đôi số tiền vào ngày hôm sau để thu hồi lại số tiền đã thua.

Nuôi dàn 70 số đề dựa theo chạm đầu đuôi

Hiện nay, không ít anh em đang áp dụng phương pháp lập dàn đề 70 số dựa trên chạm đầu và chạm đuôi của giải đặc biệt. Phương pháp này được đánh giá là rất thú vị, vì nó giúp anh em dễ dàng bắt được con lô đầu câm hoặc đuôi câm ở 2 kỳ trước đó. Cách này được đánh giá là rất chính xác và hiệu quả.

Hướng dẫn vào tiền dàn đề 70 số đánh quanh năm

Hướng dẫn vào tiền dàn đề 70 số đánh quanh năm

Việc có dãy số ưng ý không đảm bảo bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Ngược lại, bạn cần phải cẩn thận xem xét trước khi quyết định chọn số nào và đầu tư bao nhiêu tiền vào mỗi lần chơi.

Hiện nay, phương pháp vào tiền được nhiều người áp dụng nhất là chia vốn thành 1 – 2 – 3 số và đánh trong 3 ngày.

Những người chơi theo chu kỳ 5 ngày sẽ chọn tỷ lệ vào tiền là 1 – 1 – 2 – 2 – 3. Người chơi theo chu kỳ 7 ngày sẽ áp dụng tỷ lệ vào tiền là 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 3.

Trong đó, 1 đại diện cho vốn ban đầu, 2 là gấp đôi vốn và 3 là gấp ba vốn tương ứng với từng ngày chơi.

Theo kinh nghiệm của những người chơi, người mới nên chỉ đánh 20% vốn trong lần đầu. Bởi vì lúc này, khả năng chọn số chưa chính xác và còn nhiều may rủi. Với những người đã có nhiều kinh nghiệm hơn, nên đánh 50% số vốn hiện có vì sẽ đảm bảo hơn.

Tuy nhiên một lời khuyên quan trọng là không bao giờ nên đánh hết vốn. Chơi dàn đề 70 số là cần sự kiên nhẫn và không phải là một hành động bộc phát. Bạn nên để cho mình có lối thoát nếu muốn có đủ tiền để chơi lâu dài. Nếu bạn cảm thấy mơ hồ, bạn có thể tra cứu dàn đề kép để tìm số dễ trúng cho lần chơi tiếp theo.

Những điều cần lưu ý khi soi cầu dàn đề 70 số

Những điều cần lưu ý khi soi cầu dàn đề 70 số

– Nếu muốn áp dụng phương pháp này, điều quan trọng đầu tiên là phải có tài chính ổn định. Bạn có thể gặp thất bại vài lần đầu trước khi thắng, và nếu vốn ít quá thì rất dễ bị nản lòng và từ bỏ.

– Khi bắt đầu chơi, bạn nên chọn cách đánh theo ngày trước khi chuyển sang nuôi khung. Việc vội vàng đánh mấy con trong khung khi chưa có đủ kinh nghiệm chỉ có thể dẫn đến thất bại.

– Để thắng lô đề, sự đa dạng là điều quan trọng. Bạn không nên bám theo cách chơi cứng nhắc vì điều này sẽ giới hạn khả năng của bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng sự linh hoạt để tìm kiếm nhiều cơ hội trúng hơn.

– Nếu bạn cảm thấy tỷ lệ chiến thắng không cao, thì hãy đổi hướng và tìm cách chơi khác.

Lời kết 

Thông tin về dàn đề 70 số đã được chia sẻ trong bài viết trên là kinh nghiệm quý báu của những người đã từng chơi và thắng trong trò chơi này. Nếu muốn tham gia chơi dàn đề 70 số quanh năm, bạn có thể tham khảo những thông tin đã được chia sẻ để lựa chọn những con số tiềm năng và áp dụng chiến thuật chơi hợp lý.

Hãy nhớ rằng chơi đề là một hình thức đánh bạc, nên luôn phải chơi một cách tỉnh táo và có kiểm soát về tài chính. Chúc bạn may mắn và thành công trong trò chơi!