Đề về 03 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 03

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 5 Lần 50 - 3 Lần 38 - 3 Lần
18 - 2 Lần 81 - 2 Lần 46 - 2 Lần
52 - 2 Lần 80 - 2 Lần 19 - 2 Lần
30 - 2 Lần 85 - 2 Lần 61 - 2 Lần
77 - 2 Lần 16 - 2 Lần 69 - 2 Lần
09 - 1 Lần 39 - 1 Lần 36 - 1 Lần
74 - 1 Lần 88 - 1 Lần 21 - 1 Lần
27 - 1 Lần 20 - 1 Lần 70 - 1 Lần
97 - 1 Lần 43 - 1 Lần 41 - 1 Lần
87 - 1 Lần 03 - 1 Lần 59 - 1 Lần
65 - 1 Lần 94 - 1 Lần 14 - 1 Lần
55 - 1 Lần 05 - 1 Lần 33 - 1 Lần
07 - 1 Lần 76 - 1 Lần 10 - 1 Lần
60 - 1 Lần 72 - 1 Lần 17 - 1 Lần
96 - 1 Lần 11 - 1 Lần 22 - 1 Lần
71 - 1 Lần 25 - 1 Lần 86 - 1 Lần
92 - 1 Lần 66 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 03

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 12 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 03

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-09-2023 40303 52566 21-09-2023 03-04-17-20-21-25-27-28-41-46-47-51-54-58-63-63-64-66-66-80-80-80-89-91-92-94-94
19-03-2023 86903 24192 20-03-2023 04-05-09-10-10-12-17-22-29-29-32-38-41-42-42-48-52-54-60-63-77-79-82-83-90-92-99
19-08-2022 75303 10211 20-08-2022 03-05-07-11-17-19-20-22-22-24-26-31-34-35-44-46-48-49-50-50-57-61-64-72-74-75-76
29-07-2022 92303 96409 30-07-2022 09-10-32-46-46-48-49-52-54-54-55-55-60-65-77-81-81-82-87-88-89-96-97-98-98-98-99
29-03-2022 59903 89914 30-03-2022 08-13-13-14-14-14-15-15-19-19-24-25-26-29-30-35-50-65-70-74-75-78-89-91-92-93-98
12-01-2022 88903 46638 13-01-2022 01-04-08-12-12-12-18-20-21-28-28-36-37-38-39-51-56-58-65-74-81-82-84-88-90-95-95
28-12-2021 04703 13977 29-12-2021 02-05-07-09-12-12-14-16-16-23-41-41-43-45-46-52-53-57-68-69-69-77-83-88-90-94-95
27-12-2021 56903 04703 28-12-2021 03-05-05-13-16-17-22-26-31-32-32-34-35-42-56-61-64-68-68-71-74-76-88-89-90-93-95
27-05-2021 33003 07076 28-05-2021 03-07-08-11-14-15-16-19-28-28-29-33-44-48-49-50-67-74-75-76-76-80-82-95-95-96-96
19-02-2021 11103 70030 20-02-2021 06-09-09-14-15-30-33-37-37-39-43-44-47-47-49-58-67-69-71-78-82-82-84-86-88-89-90
16-02-2021 11503 05177 17-02-2021 08-08-16-27-29-32-32-33-38-54-57-58-64-64-65-65-68-69-72-77-82-85-87-90-90-90-99
12-06-2020 51903 93761 13-06-2020 04-06-06-08-19-21-30-32-37-38-39-39-48-50-51-53-59-61-61-62-64-67-67-73-75-79-95
23-04-2020 54503 69550 24-04-2020 02-03-07-10-12-18-18-27-37-45-46-49-50-50-58-61-61-63-69-71-71-71-79-81-81-93-99
29-11-2019 40803 36896 30-11-2019 00-03-18-19-20-43-47-48-50-51-52-54-62-63-68-68-75-76-81-84-85-86-90-92-93-94-96
15-09-2019 42303 03797 16-09-2019 00-01-02-09-09-10-15-16-24-27-29-30-32-45-47-54-62-62-66-67-78-80-93-93-96-97-99
21-04-2019 66103 78819 22-04-2019 00-03-09-09-12-18-19-19-20-34-35-37-39-41-46-58-59-62-69-69-72-73-73-74-78-78-78
24-10-2018 23203 72838 25-10-2018 00-02-06-10-10-12-13-14-22-24-26-38-39-44-45-50-52-53-54-55-57-65-72-86-90-90-91
10-06-2018 01603 35854 11-06-2018 18-21-23-25-28-31-34-36-47-49-51-52-54-56-58-60-65-67-72-79-83-89-91-94-97-98-99
30-08-2017 69303 30454 31-08-2017 01-10-13-14-24-26-29-31-33-36-43-54-59-62-66-67-67-70-73-76-83-83-84-87-88-90-95
26-08-2017 76103 85886 27-08-2017 02-06-12-31-35-35-37-39-43-49-49-50-52-58-60-64-66-75-82-83-85-86-86-88-90-95-96
27-06-2017 40303 82194 28-06-2017 00-06-07-07-08-10-21-26-27-28-34-39-40-43-54-55-61-62-68-69-73-78-82-89-93-94-96
31-01-2017 31203 71838 01-02-2017 00-02-02-05-14-24-29-29-33-38-39-40-42-44-49-51-53-55-56-67-69-84-86-88-93-93-94
02-01-2017 53103 73385 03-01-2017 01-06-12-12-12-23-32-32-35-36-36-39-47-51-52-66-67-67-70-73-75-76-85-90-90-94-96
08-08-2016 40203 08587 09-08-2016 02-03-05-07-12-15-20-20-23-25-30-31-35-41-52-55-58-62-65-71-73-80-83-83-87-88-94
17-07-2016 91503 88570 18-07-2016 00-03-06-13-14-16-18-19-20-23-31-32-33-35-43-55-56-65-70-70-85-89-96-96-97-98-99
06-09-2015 34803 20180 07-09-2015 00-04-08-12-14-17-25-30-31-35-36-38-38-40-41-46-50-50-64-72-72-73-80-88-90-93-96
19-07-2015 94703 63820 20-07-2015 00-05-17-20-21-26-30-43-45-47-47-49-49-53-53-53-54-56-62-66-74-88-89-94-97-97-99
30-06-2015 11703 70165 01-07-2015 01-03-05-09-10-10-15-20-22-24-32-32-36-55-56-57-60-62-62-65-66-72-72-73-79-85-86
22-03-2015 68603 93027 23-03-2015 01-04-04-13-21-21-27-30-30-30-34-34-41-44-44-45-46-53-53-62-74-80-82-84-89-95-97
24-01-2015 59303 83725 25-01-2015 02-04-17-18-23-23-25-25-26-27-32-33-45-52-56-64-67-74-78-80-81-82-84-88-90-93-99
12-05-2014 84703 88185 13-05-2014 01-10-11-18-23-30-36-36-42-43-45-45-47-56-57-60-61-71-71-73-73-82-84-85-89-93-95
15-12-2013 14903 03721 16-12-2013 06-14-17-19-21-27-29-31-32-37-42-47-49-52-57-58-62-65-71-74-74-77-79-87-87-90-99
06-11-2013 56703 29933 07-11-2013 02-02-03-05-10-10-11-14-15-16-18-27-28-32-33-33-34-35-43-47-48-55-57-74-93-96-96
25-08-2013 62303 87388 26-08-2013 01-03-07-13-14-19-20-26-28-32-35-38-40-48-48-60-71-72-74-81-85-88-88-88-89-94-96
11-05-2013 52003 82671 12-05-2013 00-02-05-11-12-17-19-23-27-27-32-46-55-56-56-58-64-64-65-67-71-77-81-89-90-93-96
30-07-2012 03203 57830 31-07-2012 16-16-26-29-30-31-31-35-37-38-45-48-53-56-58-62-64-72-74-76-78-81-88-90-90-97-97
21-07-2012 67703 40669 22-07-2012 03-08-14-19-19-21-21-31-31-31-38-44-46-51-55-57-58-64-69-69-70-71-72-74-85-94-96
13-04-2012 32203 86517 14-04-2012 00-02-06-09-12-16-16-17-18-24-31-35-39-42-43-46-49-60-63-73-75-76-77-81-82-84-91
15-11-2011 61503 62554 16-11-2011 06-07-14-16-34-36-38-46-47-48-51-52-52-54-54-58-59-61-66-69-75-80-85-90-91-95-98
21-10-2011 18903 37172 22-10-2011 03-06-07-07-10-18-20-28-32-37-40-43-44-49-56-59-61-67-68-68-72-81-87-88-90-92-95
15-10-2011 88803 93522 16-10-2011 11-11-20-20-21-22-22-26-32-34-39-48-56-65-66-72-78-80-81-81-86-88-95-96-96-98-98
25-09-2011 30803 76474 26-09-2011 03-05-05-06-16-26-31-46-52-52-52-59-68-69-71-71-73-74-74-81-82-82-91-92-93-95-97
09-08-2011 72803 38959 10-08-2011 02-11-17-17-22-24-24-31-35-35-44-45-47-57-59-61-67-71-73-78-78-85-86-88-90-92-95
21-07-2011 10103 93618 22-07-2011 03-04-04-04-15-15-18-22-23-24-27-34-34-40-49-50-54-57-58-79-79-82-84-85-90-92-98
08-07-2011 16303 29252 09-07-2011 08-14-22-24-33-38-39-41-44-48-52-58-61-61-61-63-68-69-70-75-78-79-82-86-88-91-95
06-01-2011 35003 99307 07-01-2011 00-07-07-08-12-13-17-20-22-22-26-29-38-39-44-50-57-58-59-62-67-78-79-79-93-96-99
20-12-2010 84203 41741 21-12-2010 02-09-13-18-23-26-28-30-33-35-41-41-45-52-57-59-69-69-73-73-82-85-87-88-90-91-96
29-08-2010 98103 16336 30-08-2010 08-16-18-21-22-27-28-36-39-40-41-41-48-51-59-60-63-65-65-66-69-70-73-77-81-96-99
27-08-2010 39603 83754 28-08-2010 00-03-04-08-10-12-17-18-24-25-27-28-29-31-44-45-49-52-54-54-56-58-62-67-68-70-76
30-06-2010 51503 29605 01-07-2010 01-01-05-08-09-11-15-21-25-26-28-42-43-43-46-47-48-52-60-61-63-69-72-80-88-92-92
08-10-2009 66803 39750 09-10-2009 02-05-06-08-17-24-32-32-36-41-41-44-50-52-57-63-65-66-70-71-73-79-81-94-94-95-98
06-09-2009 99703 15152 07-09-2009 00-00-09-10-10-19-21-28-28-33-37-45-46-49-52-56-56-63-70-71-75-76-83-84-88-92-98
14-03-2009 42403 99069 15-03-2009 08-11-15-16-24-32-34-35-38-47-50-53-55-57-60-62-62-64-69-73-74-84-88-88-89-95-99
15-02-2009 38303 76639 16-02-2009 02-12-16-16-19-23-28-29-32-33-35-39-49-50-55-56-58-58-59-61-62-68-77-86-91-95-98
05-02-2009 65503 98716 06-02-2009 02-04-07-14-16-18-26-27-30-33-34-38-44-52-56-57-57-61-66-68-84-85-89-91-92-96-99
14-12-2008 85903 75746 15-12-2008 03-05-09-16-20-22-24-28-34-41-46-51-51-52-55-58-67-69-70-79-85-87-92-93-97-98-99
06-12-2008 69203 66419 07-12-2008 04-08-08-10-12-16-19-20-30-30-30-38-38-42-51-52-53-56-57-59-64-69-70-73-74-84-99
14-06-2008 40303 30454 15-06-2008 00-05-15-16-17-18-22-22-27-28-33-41-45-48-49-54-57-59-60-64-68-77-78-90-91-94-99
22-04-2008 09503 88061 23-04-2008 02-05-05-09-15-20-21-24-24-25-26-29-38-40-42-55-61-61-70-70-76-78-80-80-87-90-99
07-03-2008 92503 66280 08-03-2008 01-05-06-06-11-13-16-22-23-29-30-33-35-43-44-45-46-49-59-60-74-77-80-94-95-95-95
27-07-2007 92003 91681 28-07-2007 01-01-03-04-07-07-14-20-21-28-32-36-39-50-57-57-59-61-65-70-76-81-81-82-90-94-97
30-01-2007 83203 76850 31-01-2007 04-04-05-14-19-32-33-37-39-39-46-50-51-51-56-58-66-66-74-76-79-80-82-91-91-94-96
12-03-2006 06903 70509 13-03-2006 01-04-06-09-10-12-16-27-31-36-45-47-49-50-50-50-57-64-65-67-71-74-75-85-88-89-93
13-02-2006 13103 04643 14-02-2006 00-01-02-08-13-18-19-24-36-39-40-43-43-47-54-59-62-70-70-70-73-81-86-94-96-96-98
10-02-2006 61803 30760 11-02-2006 13-14-15-16-17-21-30-38-41-41-48-49-54-60-67-75-77-85-86-89-93-94-96-96-97-98-99
25-01-2006 10303 37516 26-01-2006 01-07-13-15-16-19-20-20-23-33-38-39-42-45-45-61-65-68-68-75-77-78-83-84-85-85-89
20-11-2005 22003 74081 21-11-2005 06-11-12-13-22-23-25-27-32-37-47-52-53-54-54-61-61-63-66-73-74-75-75-77-81-88-92
21-10-2005 59403 08310 22-10-2005 00-04-08-08-09-10-19-28-29-32-34-36-44-46-47-50-52-55-59-60-62-63-70-79-88-88-89
05-06-2005 02303 05718 06-06-2005 12-15-18-19-24-24-25-25-25-26-26-31-34-37-39-42-57-59-63-70-72-73-76-80-81-85-98
06-04-2005 93103 99046 07-04-2005 01-02-05-10-14-17-18-20-20-24-26-28-37-41-45-45-46-52-59-63-68-77-86-87-88-94-99
05-01-2005 28803 92955 06-01-2005 00-02-08-18-20-23-23-28-37-39-41-42-43-49-50-53-55-58-60-61-64-66-70-75-78-81-98

Các nhà cái thống kê cho biết tỷ lệ xuất hiện của số 03 trong kết quả xổ số rất hiếm. Trung bình mỗi năm, số 03 chỉ xuất hiện khoảng 2 lần. Vì vậy, việc dự đoán đề về 03 hôm sau đánh con gì là điều rất khó khăn. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này, hãy tham khảo bài viết sau đây trên soicausochuan.net để có thêm thông tin chi tiết.

Đề về 03 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 03 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 03 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 03 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 03 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 03 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 73 – 37 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 12.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  84.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 09 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 14 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 54.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Cặp số 27 – 34 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 03 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 64 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 03 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 03 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

>> Đề về 02 hôm sau đánh con gì

>> Đề về 00 hôm sau đánh con gì

Soi cầu đề về 03 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 03 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 03 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 03 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 03

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 03 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 03 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 03

 đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.