Đề về 04 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 04

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 24 - 3 Lần 41 - 3 Lần
81 - 3 Lần 30 - 2 Lần 23 - 2 Lần
67 - 2 Lần 48 - 2 Lần 74 - 2 Lần
11 - 2 Lần 93 - 2 Lần 43 - 2 Lần
25 - 2 Lần 27 - 1 Lần 26 - 1 Lần
83 - 1 Lần 69 - 1 Lần 97 - 1 Lần
03 - 1 Lần 18 - 1 Lần 45 - 1 Lần
05 - 1 Lần 13 - 1 Lần 20 - 1 Lần
07 - 1 Lần 47 - 1 Lần 98 - 1 Lần
00 - 1 Lần 16 - 1 Lần 96 - 1 Lần
82 - 1 Lần 53 - 1 Lần 54 - 1 Lần
75 - 1 Lần 22 - 1 Lần 09 - 1 Lần
28 - 1 Lần 89 - 1 Lần 70 - 1 Lần
15 - 1 Lần 72 - 1 Lần 71 - 1 Lần
95 - 1 Lần 42 - 1 Lần 39 - 1 Lần
60 - 1 Lần 92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 04

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 15 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 04

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-04-2024 62904 26592 19-04-2024 06-10-14-16-19-19-22-23-24-26-32-38-43-45-49-56-57-57-58-59-70-71-71-74-85-92-92
15-12-2023 36904 74825 16-12-2023 05-06-09-14-16-25-25-33-34-42-56-62-67-69-71-71-78-79-81-86-88-89-89-90-94-94-96
18-09-2023 43104 50925 19-09-2023 12-12-15-18-25-28-30-38-40-41-42-42-52-55-56-62-65-66-71-72-78-80-81-85-94-95-98
15-06-2023 46904 76830 16-06-2023 01-02-02-07-07-08-09-19-20-22-30-32-35-39-49-53-55-66-67-72-74-84-88-88-93-96-97
06-05-2023 02904 88060 07-05-2023 03-10-13-16-21-24-31-35-36-36-37-40-40-42-43-60-60-64-65-67-68-84-86-87-95-98-99
30-03-2023 11504 59381 31-03-2023 03-08-16-22-25-28-34-41-42-47-47-47-48-48-51-53-62-67-68-81-81-83-86-87-89-92-95
27-10-2022 89604 32041 28-10-2022 03-03-05-11-12-22-25-30-31-38-41-45-46-49-49-49-50-53-58-62-66-70-83-86-93-96-96
25-10-2022 50604 19739 26-10-2022 00-00-01-09-11-11-13-22-29-36-39-40-48-50-55-62-63-68-69-69-70-71-72-77-91-95-98
16-08-2022 05904 54182 17-08-2022 01-03-04-14-26-32-33-34-34-40-45-48-54-61-70-76-78-78-80-82-84-85-88-89-90-91-95
21-07-2022 27404 04093 22-07-2022 00-06-07-10-13-14-22-26-26-32-40-52-57-61-74-82-83-84-85-86-89-90-93-95-95-97-99
05-07-2022 68404 76796 06-07-2022 05-09-11-17-27-29-29-32-32-44-44-50-51-53-60-62-63-70-71-75-76-79-91-93-94-96-97
11-02-2022 49104 85672 12-02-2022 01-08-15-20-26-27-27-27-28-34-47-49-53-54-65-68-71-72-72-74-76-77-80-85-87-92-97
26-12-2021 57404 56903 27-12-2021 03-06-14-16-22-36-37-42-42-49-49-57-60-61-63-64-66-68-68-76-81-82-85-89-90-98-99
03-08-2021 10004 46441 04-08-2021 02-12-13-13-14-15-19-19-21-29-32-40-41-45-47-48-50-51-53-66-73-74-79-83-84-85-89
26-05-2021 64904 33003 27-05-2021 02-03-05-09-18-20-29-31-34-40-43-47-47-59-72-72-74-77-78-78-79-79-81-92-93-95-99
08-04-2021 63904 52070 09-04-2021 03-04-15-18-31-33-39-41-46-49-51-52-53-54-62-69-70-71-75-81-83-84-91-92-93-95-97
30-11-2020 05104 74507 01-12-2020 00-07-08-09-11-12-13-19-27-32-36-36-43-49-49-50-50-58-58-62-65-68-71-80-84-93-99
19-09-2020 54004 05042 20-09-2020 00-05-06-06-21-22-27-31-32-35-42-49-52-54-57-57-61-70-74-79-81-82-87-93-97-97-97
20-02-2020 22204 36089 21-02-2020 01-01-05-05-18-19-29-32-33-40-40-41-57-61-61-62-65-66-66-67-74-74-78-84-85-89-95
08-01-2020 78804 91574 09-01-2020 00-03-05-07-08-14-18-27-27-30-36-47-47-47-58-61-62-70-74-74-75-75-80-81-90-90-94
02-01-2020 73604 19143 03-01-2020 01-02-06-07-23-30-33-36-37-37-38-39-43-50-58-60-63-73-75-79-82-82-84-86-86-87-89
22-06-2019 13304 84095 23-06-2019 00-05-07-07-08-12-15-16-17-19-19-21-26-33-33-39-52-53-57-57-60-79-84-91-92-95-96
11-05-2018 37704 98581 12-05-2018 04-08-10-11-23-27-28-29-30-31-40-45-46-48-51-62-69-71-75-79-79-81-87-92-93-95-98
26-12-2017 12404 84416 27-12-2017 01-01-02-07-08-08-11-14-14-16-20-25-28-30-32-36-49-52-52-65-74-80-80-81-97-98-98
12-10-2017 49604 47028 13-10-2017 03-04-11-11-13-15-17-23-24-26-28-28-33-35-52-54-57-67-70-70-76-82-83-85-94-95-99
25-02-2017 87204 34623 26-02-2017 09-10-12-22-23-24-26-29-31-32-33-37-44-47-55-60-62-64-65-65-73-77-88-91-97-99-99
02-10-2016 78904 02821 03-10-2016 00-01-01-02-04-05-06-11-17-19-21-22-27-37-38-41-47-49-49-49-53-54-62-77-80-85-89
27-07-2016 45804 03248 28-07-2016 01-04-06-10-13-17-21-22-26-28-37-41-44-45-46-48-49-68-69-71-76-87-87-88-93-99-99
25-05-2016 49604 23854 26-05-2016 04-05-06-06-08-10-20-25-25-29-31-39-39-40-54-57-57-67-74-76-77-80-83-85-89-90-93
04-03-2016 74704 61911 05-03-2016 05-11-13-17-17-19-22-25-26-29-30-37-43-47-47-49-51-55-58-60-60-64-65-74-77-86-93
25-01-2016 11704 76605 26-01-2016 03-04-05-07-16-24-29-32-32-35-35-38-49-52-66-67-75-79-81-84-85-88-93-95-97-98-99
21-09-2015 08304 84120 22-09-2015 00-02-02-05-10-12-19-20-28-32-35-36-38-44-45-51-55-55-57-59-61-63-77-87-93-99-99
31-03-2015 04704 35200 01-04-2015 00-00-00-05-09-12-16-18-23-23-25-25-37-39-45-45-56-58-66-77-78-85-88-91-96-98-99
23-02-2015 01204 67313 24-02-2015 02-06-13-18-19-21-22-33-35-38-44-47-49-55-61-71-81-82-86-87-87-92-92-94-96-96-99
19-09-2014 60804 23315 20-09-2014 03-09-10-14-15-22-22-23-23-26-42-43-43-47-49-52-56-56-65-68-70-74-75-76-77-78-99
07-09-2014 95004 70121 08-09-2014 11-13-19-20-21-21-32-33-36-46-46-48-51-55-61-61-61-61-64-72-75-76-76-88-89-90-99
06-08-2014 26004 98053 07-08-2014 00-01-01-03-04-05-07-23-24-26-30-31-32-46-52-53-53-59-64-73-80-80-83-85-92-94-96
04-08-2014 53604 24005 05-08-2014 04-05-08-09-09-12-17-21-21-21-23-26-33-35-37-42-42-50-62-66-74-79-80-86-89-93-98
12-09-2013 87404 97705 13-09-2013 00-05-10-18-22-33-35-42-44-46-49-51-55-56-57-58-60-62-69-73-75-82-83-83-87-93-99
25-07-2013 08904 82009 26-07-2013 07-09-09-15-16-24-29-38-39-41-45-48-49-52-54-62-69-69-73-78-82-84-87-90-90-92-99
05-03-2013 91904 16998 06-03-2013 09-10-11-29-33-34-40-42-43-43-45-51-52-59-62-63-67-67-67-71-72-77-78-83-84-98-99
25-02-2013 65404 36545 26-02-2013 00-03-06-16-21-22-26-26-27-27-34-35-45-50-56-57-60-61-71-73-76-77-78-78-82-94-97
02-02-2013 39204 48124 03-02-2013 04-04-04-06-19-19-22-23-24-25-33-41-43-55-58-61-62-62-63-68-68-76-82-82-82-91-92
02-01-2013 10604 20781 03-01-2013 00-03-06-07-08-12-15-22-29-29-32-43-44-50-56-64-65-66-67-71-72-78-81-87-87-93-98
02-06-2012 09704 98641 03-06-2012 06-16-16-17-28-29-30-31-34-37-40-40-41-44-50-54-59-63-63-74-75-80-89-91-92-96-99
29-12-2011 34404 38407 30-12-2011 01-01-05-07-13-15-17-22-30-33-34-38-43-44-46-46-48-59-62-63-70-74-88-94-94-96-97
12-12-2011 95304 02023 13-12-2011 06-08-09-14-23-27-28-28-30-42-44-45-53-60-64-69-75-77-78-78-79-80-86-87-93-95-99
20-11-2011 22704 92397 21-11-2011 01-03-07-07-09-10-11-12-16-20-21-21-22-49-52-58-68-70-73-77-78-78-80-80-82-83-97
12-11-2011 83004 69843 13-11-2011 01-04-05-10-10-21-28-28-30-30-33-43-55-59-60-67-75-76-81-87-87-88-92-94-97-97-98
06-11-2011 32504 63169 07-11-2011 01-09-09-19-21-22-34-41-42-44-50-53-58-59-59-61-62-65-69-69-77-78-87-88-96-97-98
25-07-2011 19804 60018 26-07-2011 01-02-07-10-16-18-18-20-20-23-23-25-26-28-33-45-46-49-55-57-58-62-69-79-84-88-89
10-06-2010 61804 60593 11-06-2010 02-03-05-08-09-12-14-20-22-29-32-35-44-51-55-55-58-65-70-74-79-82-87-92-93-98-99
11-03-2010 02904 60467 12-03-2010 05-06-08-08-09-18-25-25-28-29-30-32-32-34-36-44-52-56-64-67-80-84-91-93-94-94-99
25-02-2010 43504 72122 26-02-2010 18-21-22-24-27-27-33-35-35-38-39-42-50-50-56-60-60-63-64-67-70-71-72-74-77-91-96
26-01-2010 16904 83647 27-01-2010 02-11-15-20-21-26-27-33-33-37-44-45-45-46-47-49-51-64-66-69-69-84-86-86-93-95-96
14-01-2010 80204 24011 15-01-2010 00-01-05-11-13-15-18-22-24-31-33-38-47-49-53-53-55-68-68-70-73-77-83-91-94-97-98
24-12-2009 50804 36074 25-12-2009 03-05-06-10-12-22-31-41-44-45-46-55-56-60-61-64-65-66-74-76-78-78-86-86-87-89-94
01-10-2009 75304 80975 02-10-2009 04-05-17-20-20-27-32-33-39-39-40-51-55-58-63-65-72-74-75-76-79-82-83-83-88-88-99
21-12-2008 97904 95330 22-12-2008 00-08-08-11-15-17-22-22-26-27-30-31-32-47-50-52-62-65-66-72-78-84-85-88-92-98-99
16-08-2008 07304 20221 17-08-2008 06-09-13-13-18-19-21-22-23-26-28-32-54-54-57-59-69-70-70-80-81-83-86-90-91-91-93
06-04-2008 54804 18983 07-04-2008 02-10-11-11-16-21-21-23-24-31-31-37-40-45-47-48-58-59-68-69-73-75-78-82-83-85-87
09-12-2006 84204 90771 10-12-2006 03-04-12-18-21-22-25-25-26-30-34-59-60-63-64-70-71-72-72-77-78-90-95-95-97-98-99
23-10-2006 36004 31624 24-10-2006 01-04-08-17-18-24-24-31-32-33-34-38-40-43-45-45-45-54-54-57-66-69-76-79-81-95-98
15-07-2006 16504 25048 16-07-2006 00-06-06-06-09-16-21-29-29-34-37-38-44-47-48-50-50-51-52-55-58-59-61-65-66-71-83
04-07-2006 99704 92067 05-07-2006 02-25-28-29-32-43-44-56-56-57-59-67-67-69-69-73-79-79-79-80-81-86-90-91-93-94-99
04-12-2005 80004 75026 05-12-2005 02-08-10-10-12-22-26-27-29-33-34-35-45-47-53-59-65-67-70-73-73-74-84-85-86-92-93
28-08-2005 83404 13927 29-08-2005 01-01-04-16-16-17-24-27-27-35-37-43-47-59-60-60-61-62-62-69-78-79-87-91-95-96-99
14-01-2005 74604 99024 15-01-2005 02-03-04-06-07-11-13-15-16-24-27-40-42-45-51-59-76-77-79-79-80-80-82-89-93-93-95

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 04 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 04 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 04 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 04 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 04 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 04 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 04 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 04 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 39 – 93 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 29.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 12.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 31 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 34 –  81.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 19.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 24 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 04 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 07 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 04 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 04 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

>> Đề về 03 hôm sau đánh con gì

>> Đề về 01 hôm sau đánh con gì

Soi cầu đề về 04 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 04 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 04 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 04 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 04

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 04 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 04 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 04

 đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.