Đề về 06 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 06

Bộ số Bộ số Bộ số
99 - 3 Lần 83 - 3 Lần 98 - 2 Lần
45 - 2 Lần 37 - 2 Lần 38 - 2 Lần
78 - 2 Lần 62 - 2 Lần 10 - 2 Lần
56 - 2 Lần 80 - 2 Lần 13 - 2 Lần
69 - 2 Lần 18 - 2 Lần 67 - 1 Lần
44 - 1 Lần 51 - 1 Lần 68 - 1 Lần
89 - 1 Lần 82 - 1 Lần 07 - 1 Lần
59 - 1 Lần 16 - 1 Lần 19 - 1 Lần
22 - 1 Lần 06 - 1 Lần 20 - 1 Lần
85 - 1 Lần 52 - 1 Lần 14 - 1 Lần
11 - 1 Lần 42 - 1 Lần 75 - 1 Lần
41 - 1 Lần 24 - 1 Lần 72 - 1 Lần
81 - 1 Lần 87 - 1 Lần 57 - 1 Lần
77 - 1 Lần 53 - 1 Lần 03 - 1 Lần
09 - 1 Lần 91 - 1 Lần 50 - 1 Lần
02 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
43 - 1 Lần 27 - 1 Lần 39 - 1 Lần
90 - 1 Lần 21 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 06

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 06

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-07-2023 22406 20080 18-07-2023 02-07-19-21-21-24-27-30-33-40-49-49-50-54-55-56-59-66-71-74-76-78-80-82-85-87-98
15-11-2022 91006 50578 16-11-2022 00-03-25-25-31-31-33-39-45-51-52-53-55-55-57-58-70-71-73-78-80-82-82-83-86-89-94
13-08-2022 40306 90213 14-08-2022 03-04-06-07-13-21-22-24-26-31-34-44-53-53-56-63-63-68-74-74-75-89-89-91-95-95-99
10-05-2022 35106 27724 11-05-2022 01-04-06-08-13-15-15-16-21-24-24-25-31-36-36-37-38-38-51-71-74-80-87-90-92-93-95
10-12-2021 25206 34925 11-12-2021 01-02-03-03-05-07-10-17-20-25-29-35-44-51-57-57-58-59-65-67-70-70-73-87-94-96-98
14-11-2020 28106 76818 15-11-2020 02-08-12-18-19-22-23-26-30-36-40-40-42-49-53-54-57-62-68-70-83-86-87-91-93-94-95
18-01-2020 34706 70921 19-01-2020 05-11-11-16-21-21-21-23-24-24-28-34-34-36-37-39-39-46-50-51-62-71-72-74-76-92-95
15-12-2019 20806 28068 16-12-2019 01-10-13-19-22-23-30-38-39-40-41-48-49-53-54-55-59-60-61-63-68-73-74-79-90-96-97
30-04-2019 93006 34641 01-05-2019 05-07-18-20-23-31-32-41-41-43-52-52-53-54-59-63-72-74-81-83-85-85-88-93-94-96-98
18-10-2016 65206 42683 19-10-2016 04-05-05-20-39-39-40-44-46-46-49-49-53-53-58-59-59-65-70-75-81-83-83-90-91-94-97
24-09-2016 29506 47190 25-09-2016 00-02-08-10-10-11-13-16-30-31-33-37-41-44-46-51-53-54-64-66-67-71-79-88-90-94-99
06-06-2016 34206 62752 07-06-2016 00-00-03-13-15-22-24-28-31-38-39-41-45-47-52-55-58-66-67-69-76-79-81-85-86-93-96
19-04-2016 10506 20075 20-04-2016 03-05-06-09-09-10-12-20-22-23-26-27-29-31-41-45-50-55-61-62-65-68-75-75-82-88-90
27-03-2016 00806 81751 28-03-2016 06-07-08-13-15-18-23-32-38-40-40-41-45-46-48-51-64-67-69-69-78-82-88-92-93-97-98
18-01-2016 78706 82885 19-01-2016 01-03-04-07-09-10-17-18-21-28-28-34-38-44-54-67-68-70-72-76-85-89-91-91-92-94-94
03-10-2015 23506 80339 04-10-2015 01-01-08-10-20-22-22-25-26-28-33-34-36-39-40-42-45-55-83-87-88-90-90-92-92-92-95
18-05-2015 20906 44920 19-05-2015 00-10-13-15-17-18-18-20-22-22-25-40-42-47-50-63-64-67-69-75-75-78-82-85-87-93-94
09-02-2015 69006 71083 10-02-2015 02-09-13-14-15-18-19-21-34-34-35-37-38-43-50-52-59-62-71-71-74-74-76-79-83-89-96
15-01-2015 29806 72662 16-01-2015 00-03-04-08-09-13-18-23-26-27-27-29-30-39-44-49-49-56-60-62-63-78-79-88-93-94-95
11-11-2014 98606 13038 12-11-2014 05-06-09-10-18-25-27-30-34-38-42-47-47-49-51-57-65-75-85-86-87-88-92-94-98-98-99
10-11-2014 77706 98606 11-11-2014 04-06-14-21-21-26-31-32-34-41-43-44-48-50-60-63-64-68-69-74-75-80-84-84-87-89-99
21-10-2014 64906 86342 22-10-2014 02-02-05-12-16-19-24-26-28-30-33-33-35-42-43-45-55-67-68-69-75-81-86-87-89-93-97
03-06-2014 14006 61311 04-06-2014 00-00-02-03-07-11-16-17-23-26-29-31-40-44-56-57-62-67-71-77-78-80-83-89-92-93-93
16-04-2014 23906 09110 17-04-2014 04-10-12-13-16-17-19-25-33-35-35-35-39-42-50-54-56-59-59-60-64-66-69-75-82-91-93
30-12-2013 09706 12422 31-12-2013 08-09-14-19-22-22-26-31-33-35-38-39-42-47-53-61-63-68-72-73-75-78-81-87-94-98-99
09-12-2013 09006 44099 10-12-2013 03-16-17-19-21-25-28-29-29-38-40-42-46-50-55-60-62-75-90-92-94-97-98-98-98-99-99
16-11-2013 54106 22598 17-11-2013 02-04-04-05-09-13-23-47-48-50-50-57-60-61-63-63-68-73-77-78-84-85-85-86-87-89-98
18-10-2013 74506 35399 19-10-2013 03-05-12-21-22-22-23-23-29-38-41-45-47-51-52-64-64-70-71-74-80-83-87-92-92-96-99
16-08-2013 45906 16802 17-08-2013 00-01-01-02-16-17-22-23-41-45-48-49-53-55-59-60-62-63-64-70-79-84-85-90-91-97-97
07-08-2013 38906 84972 08-08-2013 02-04-18-19-20-22-22-25-27-31-31-32-39-39-40-44-50-56-62-70-72-74-79-81-90-92-93
03-05-2013 73306 54550 04-05-2013 03-11-12-14-14-15-16-17-29-32-40-45-50-51-52-70-72-74-76-76-80-80-83-90-90-93-96
23-01-2013 89406 55380 24-01-2013 04-04-05-11-12-16-16-27-29-33-36-38-40-41-44-47-60-62-70-73-76-76-80-84-89-94-97
14-10-2012 80606 26044 15-10-2012 00-03-04-09-15-16-23-31-31-33-36-39-40-44-44-48-48-49-52-53-56-63-63-67-68-95-96
30-08-2012 60106 39999 31-08-2012 00-03-04-07-09-11-14-25-27-31-35-36-36-45-45-48-60-66-78-83-83-86-86-86-88-95-99
16-06-2012 21606 07437 17-06-2012 00-02-08-10-20-22-24-25-28-33-33-37-37-38-45-53-55-58-68-81-85-87-90-95-95-97-99
08-06-2012 86206 76691 09-06-2012 10-14-21-25-31-34-37-38-38-39-43-45-46-50-54-58-66-66-72-73-78-78-80-91-92-98-98
07-06-2012 06606 86206 08-06-2012 01-01-06-06-12-13-17-22-35-38-39-43-43-50-50-56-56-58-67-70-75-79-80-81-86-89-96
28-03-2012 45306 20456 29-03-2012 02-02-03-06-08-14-14-15-20-22-23-24-26-27-29-36-48-53-54-56-58-58-61-73-74-83-98
07-03-2012 99806 51110 08-03-2012 05-10-10-14-17-33-51-52-55-56-58-65-66-67-74-75-79-80-85-88-88-93-93-96-96-98-98
08-01-2012 12506 02367 09-01-2012 11-15-22-23-25-26-29-32-34-34-35-43-45-48-50-63-66-67-67-68-77-79-79-86-90-93-98
11-07-2011 64206 09719 12-07-2011 00-01-02-05-06-08-19-19-19-24-26-32-34-37-43-46-57-58-69-72-77-77-78-79-82-84-86
22-03-2011 70406 19737 23-03-2011 01-09-12-14-20-29-29-30-37-37-41-51-55-57-61-65-69-75-78-78-83-90-93-94-94-94-99
30-01-2011 14506 05598 31-01-2011 04-08-08-17-19-19-21-39-40-43-47-48-49-55-56-57-60-66-70-71-77-80-83-87-96-96-98
02-12-2010 94106 96313 03-12-2010 00-01-03-04-04-06-09-13-20-22-23-27-27-28-31-32-34-38-39-48-53-60-72-73-75-75-75
01-09-2010 91206 66462 02-09-2010 00-03-05-06-07-09-09-19-19-25-31-37-52-53-57-62-64-66-66-68-71-72-78-80-85-85-87
26-06-2010 06306 14627 27-06-2010 01-10-12-23-27-27-31-34-36-36-42-46-50-52-57-64-67-67-73-73-80-83-84-86-87-94-95
15-03-2010 35806 43816 16-03-2010 05-07-09-10-11-16-17-19-19-21-23-24-33-36-39-40-47-49-50-51-55-58-62-64-68-80-91
19-02-2010 57806 52009 20-02-2010 00-02-08-09-14-15-17-32-33-47-51-53-55-56-59-60-62-63-64-67-74-79-86-87-88-91-94
28-08-2009 88306 03069 29-08-2009 03-03-05-08-14-19-20-29-29-35-41-42-48-51-53-56-56-60-62-62-68-69-74-77-79-87-99
27-03-2009 81606 20456 28-03-2009 00-03-05-09-11-13-33-35-37-37-41-44-54-54-56-61-65-66-69-69-70-79-90-90-94-97-99
21-03-2009 91406 67043 22-03-2009 07-12-14-19-19-23-25-29-30-39-40-43-44-46-46-47-56-56-59-61-64-66-86-87-94-97-97
05-12-2008 61506 69203 06-12-2008 03-06-08-13-18-21-21-25-26-27-33-35-37-42-45-55-62-65-69-80-81-81-82-86-90-90-94
17-09-2008 99506 34978 18-09-2008 01-02-08-12-13-16-17-18-20-25-29-35-41-45-46-52-54-56-64-70-73-75-75-78-79-80-84
28-07-2008 96206 72459 29-07-2008 00-13-18-18-21-22-28-30-39-40-43-44-45-48-59-62-66-70-71-74-78-79-81-82-83-85-89
15-07-2008 67106 04583 16-07-2008 00-01-06-07-18-25-32-36-37-39-40-50-54-57-58-63-70-74-76-79-83-84-85-86-91-91-95
02-06-2008 90906 69107 03-06-2008 07-07-07-10-10-11-14-19-19-19-23-33-50-54-55-60-68-71-74-75-75-81-92-94-96-96-99
31-05-2008 08906 42718 01-06-2008 00-02-02-04-18-30-36-39-41-43-47-51-55-56-61-61-62-66-72-72-74-75-77-81-87-88-94
25-02-2008 75406 43982 26-02-2008 00-08-13-14-15-25-32-35-40-40-47-48-54-54-61-71-72-73-76-79-82-82-84-85-91-92-95
13-02-2008 35506 51945 14-02-2008 05-10-14-15-19-21-23-24-25-27-30-33-35-40-43-45-47-50-59-61-63-64-69-73-76-77-79
05-11-2007 33106 22289 06-11-2007 02-02-04-07-08-11-14-22-23-23-28-31-37-45-50-56-59-59-61-68-74-80-83-86-87-89-95
09-10-2007 72306 17445 10-10-2007 05-05-08-09-11-14-19-28-29-37-40-45-49-53-53-53-56-57-62-62-65-72-75-76-77-92-98
13-07-2007 84906 53853 14-07-2007 07-16-17-24-32-40-41-47-50-53-53-55-57-58-62-64-67-69-74-74-78-79-79-80-82-92-97
05-04-2007 37206 28557 06-04-2007 01-02-03-04-06-06-06-07-16-21-24-25-27-27-34-37-41-47-57-57-62-63-65-79-90-90-98
22-02-2007 92106 50487 23-02-2007 01-06-13-13-15-16-21-21-28-36-37-43-47-47-50-59-60-61-62-64-66-67-76-76-81-87-96
08-04-2006 82006 13369 09-04-2006 01-02-03-04-09-19-21-30-38-42-47-53-63-67-69-73-73-75-78-79-84-89-93-93-95-95-99
15-11-2005 57506 13114 16-11-2005 04-06-07-09-14-19-27-28-28-29-32-36-36-43-51-54-55-66-74-81-83-86-89-89-89-93-98
27-10-2005 79406 54238 28-10-2005 08-10-15-18-19-23-26-36-37-38-56-57-61-63-72-82-83-83-87-90-91-92-94-94-95-95-96
16-09-2005 33106 12477 17-09-2005 03-05-06-08-16-17-19-28-28-30-34-35-35-39-40-48-54-56-62-71-72-75-77-82-86-96-96
30-04-2005 56306 00032 01-05-2005 00-01-03-03-04-08-15-21-29-31-32-38-39-49-52-56-62-65-68-69-70-75-81-83-86-93-99
17-02-2005 23506 70481 18-02-2005 02-02-06-08-10-12-13-23-33-33-34-35-38-38-40-57-59-61-69-70-76-77-81-81-84-91-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 06 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 06 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 06 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 06 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

>> Đề về 05 hôm sau đánh con gì

>> 10 cách đánh lô miền Bắc ngày nào cũng trúng

Để soi lô cầu đề về 06 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 06 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 06 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 06 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 84 – 48 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 15.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 47.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 65 –  81.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 36 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 54.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 07 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 06 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 14 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 06 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 06 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 06 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 06 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 06 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 06 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 06

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 06 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 06 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 06 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.