Đề về 07 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 07

Bộ số Bộ số Bộ số
41 - 3 Lần 32 - 3 Lần 55 - 3 Lần
14 - 3 Lần 70 - 2 Lần 25 - 2 Lần
65 - 2 Lần 10 - 2 Lần 96 - 2 Lần
79 - 2 Lần 59 - 2 Lần 36 - 2 Lần
46 - 1 Lần 73 - 1 Lần 09 - 1 Lần
06 - 1 Lần 24 - 1 Lần 08 - 1 Lần
11 - 1 Lần 48 - 1 Lần 92 - 1 Lần
13 - 1 Lần 85 - 1 Lần 99 - 1 Lần
54 - 1 Lần 17 - 1 Lần 53 - 1 Lần
74 - 1 Lần 64 - 1 Lần 04 - 1 Lần
72 - 1 Lần 38 - 1 Lần 75 - 1 Lần
16 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 20 - 1 Lần 78 - 1 Lần
39 - 1 Lần 27 - 1 Lần 47 - 1 Lần
62 - 1 Lần 37 - 1 Lần 68 - 1 Lần
80 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 07

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 07

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-03-2024 71307 97041 09-03-2024 10-10-10-10-13-19-19-20-20-28-29-34-39-41-53-54-66-68-69-77-78-78-82-84-85-86-97
14-12-2022 48507 92059 15-12-2022 04-10-10-14-14-15-16-19-22-26-26-27-32-33-40-42-47-59-59-62-71-71-76-89-91-93-95
06-12-2022 84807 85979 07-12-2022 04-06-17-18-25-26-30-31-31-54-56-58-65-65-67-67-73-73-78-79-79-81-84-87-91-93-96
28-11-2022 65507 25380 29-11-2022 03-04-12-19-21-33-33-38-43-55-55-55-61-64-64-67-69-69-70-71-71-73-77-80-81-82-95
01-04-2022 76007 61762 02-04-2022 02-06-07-14-19-23-25-25-29-33-48-55-60-61-62-63-70-72-72-72-75-77-85-88-88-91-91
03-12-2021 85507 69447 04-12-2021 09-15-26-28-31-33-35-45-47-53-57-59-60-62-63-64-69-73-76-77-84-85-86-86-97-97-97
13-07-2021 41507 98653 14-07-2021 07-10-22-24-29-31-31-31-34-39-40-41-43-46-47-50-53-55-64-64-65-81-90-91-91-96-97
21-02-2021 57607 77708 22-02-2021 05-08-16-16-18-18-24-25-25-26-29-32-32-33-42-43-43-62-63-67-68-71-75-83-87-93-98
11-01-2021 05507 16592 12-01-2021 01-01-01-05-06-11-16-20-36-48-51-53-53-55-56-63-71-72-72-77-79-79-82-82-91-92-92
01-12-2020 74507 52117 02-12-2020 04-10-12-13-14-17-19-20-20-23-24-32-33-38-47-57-58-63-65-71-74-78-78-82-87-87-96
28-10-2020 07707 33136 29-10-2020 06-07-12-13-15-27-30-36-39-39-42-45-46-48-54-55-58-60-63-76-80-81-82-84-85-89-90
03-02-2020 63107 44410 04-02-2020 03-07-10-10-10-11-13-28-32-33-36-41-41-54-59-61-61-64-65-67-73-73-79-92-95-98-99
18-07-2019 85507 15102 19-07-2019 02-06-07-10-12-13-21-22-25-28-36-39-45-51-63-67-71-76-79-82-84-87-90-92-94-97-98
15-07-2019 77107 68355 16-07-2019 00-15-21-22-26-29-33-35-37-41-43-45-46-49-53-55-56-58-80-81-90-93-96-98-98-98-99
06-03-2019 87807 72672 07-03-2019 07-15-16-20-24-26-30-30-30-33-36-39-56-63-64-65-69-70-72-74-79-80-81-85-89-91-92
13-03-2018 58507 90354 14-03-2018 06-07-11-23-25-27-29-35-39-40-40-43-49-51-54-54-59-62-71-75-77-80-88-90-91-92-93
02-10-2017 53707 75648 03-10-2017 02-02-04-13-16-19-24-25-26-30-31-34-37-43-46-48-50-52-53-54-55-61-61-67-70-72-93
13-08-2017 95407 90225 14-08-2017 02-04-04-13-14-22-23-25-25-31-34-37-40-46-48-52-53-54-54-55-56-56-68-76-83-94-99
23-05-2017 62307 31099 24-05-2017 01-02-09-13-16-18-23-24-33-34-38-41-44-50-59-64-67-70-70-71-71-77-80-83-91-99-99
21-04-2017 56407 59036 22-04-2017 00-10-11-12-20-20-27-30-34-35-36-36-40-42-53-60-61-62-64-65-72-73-74-75-85-95-97
05-04-2017 66007 55708 06-04-2017 03-04-08-12-12-18-25-26-30-36-39-39-40-43-48-50-51-52-52-67-67-73-74-77-84-96-97
09-03-2017 00207 08701 10-03-2017 01-01-01-05-12-15-23-24-25-25-30-35-36-38-44-47-47-50-68-69-69-76-77-81-93-94-95
15-11-2016 29707 20979 16-11-2016 05-07-22-22-33-33-39-44-44-47-51-54-55-63-67-67-69-78-79-87-89-89-90-90-93-94-97
11-09-2016 04507 68724 12-09-2016 03-08-09-09-12-14-19-20-24-26-38-51-52-57-58-61-64-64-66-66-69-72-90-91-92-93-94
17-06-2016 98107 27927 18-06-2016 07-11-11-13-14-19-22-25-26-27-31-35-39-40-45-46-58-59-62-66-70-82-83-84-86-87-96
13-10-2015 73607 50685 14-10-2015 05-05-06-09-16-17-23-25-28-30-30-33-40-41-41-43-43-46-49-69-75-81-83-85-85-91-98
09-05-2015 32907 58268 10-05-2015 08-08-12-16-19-21-33-33-39-41-49-68-69-74-75-80-81-87-89-90-94-96-98-98-98-99-99
12-03-2015 93207 72429 13-03-2015 04-09-11-14-19-24-29-29-32-34-39-42-45-47-63-65-65-71-75-76-79-82-82-88-90-91-94
08-02-2015 03607 69006 09-02-2015 03-04-06-07-11-16-22-29-31-33-35-37-40-42-48-59-59-64-64-66-71-71-75-83-83-88-93
31-08-2014 98507 61809 01-09-2014 04-06-09-15-15-17-18-26-29-31-38-41-42-45-50-52-53-55-70-71-81-83-89-96-96-97-98
06-12-2013 25507 64314 07-12-2013 00-01-05-05-14-22-23-24-25-34-36-37-40-41-50-59-60-62-67-68-73-76-81-82-95-96-98
11-07-2013 62407 40316 12-07-2013 00-02-02-03-09-16-18-27-29-34-36-37-40-44-49-59-59-62-64-77-85-86-87-90-91-97-99
07-04-2013 14307 49432 08-04-2013 01-04-14-15-15-24-25-26-28-32-33-34-36-38-39-45-64-69-70-72-74-78-81-84-87-95-96
17-01-2013 88407 57514 18-01-2013 01-09-10-14-14-16-20-23-25-26-29-38-43-51-52-53-58-61-68-70-73-80-82-84-86-88-91
30-11-2012 13907 57839 01-12-2012 01-03-05-09-12-14-14-19-21-26-29-33-39-40-43-57-58-63-65-70-75-79-79-83-87-89-99
10-08-2012 22907 07332 11-08-2012 00-01-08-10-11-12-13-18-22-27-28-31-32-41-46-52-68-72-72-76-87-89-90-94-96-96-97
17-07-2012 51007 60909 18-07-2012 07-07-09-09-28-33-33-38-42-44-48-49-50-53-54-54-59-63-66-69-70-80-86-88-90-93-96
17-05-2012 64207 64770 18-05-2012 06-10-11-20-25-26-29-32-38-44-45-58-60-60-62-63-70-72-72-77-78-78-81-81-85-87-87
14-03-2012 87007 68441 15-03-2012 01-01-02-07-10-21-22-24-24-32-35-35-41-44-44-48-52-59-64-68-71-78-81-86-89-96-99
30-12-2011 38407 94078 31-12-2011 04-08-10-16-16-18-23-27-27-28-33-34-36-39-46-48-54-54-56-68-69-73-78-85-86-89-98
27-12-2011 34207 74125 28-12-2011 02-03-05-06-09-09-10-17-19-22-22-22-22-23-25-32-44-55-64-64-68-74-84-87-88-94-95
07-01-2011 99307 00865 08-01-2011 04-04-10-19-27-28-35-38-39-39-42-42-51-56-57-61-65-67-71-72-73-83-90-92-93-97-98
02-11-2010 38907 57496 03-11-2010 01-07-20-22-25-29-29-32-34-47-49-51-57-62-65-66-68-70-78-79-80-81-82-83-88-90-96
10-09-2010 38807 30920 11-09-2010 05-08-11-13-14-17-19-19-20-25-26-32-35-40-47-51-51-52-54-55-56-59-64-66-67-79-93
07-08-2010 31507 10532 08-08-2010 02-04-14-15-15-16-19-20-22-24-26-28-31-32-35-46-48-57-72-77-82-83-90-94-95-96-99
12-04-2010 88407 09811 13-04-2010 03-04-11-12-17-19-21-27-27-33-38-38-38-42-42-42-45-48-52-55-58-61-63-69-76-82-89
23-12-2009 33807 50804 24-12-2009 02-02-03-04-09-23-24-26-27-32-36-36-43-47-47-48-57-66-69-76-78-84-88-91-91-91-92
26-02-2009 90207 28575 27-02-2009 12-14-16-19-21-22-26-28-32-38-38-39-41-43-46-47-50-68-71-72-75-76-78-83-83-86-94
28-10-2008 76007 71155 29-10-2008 01-09-13-13-14-15-17-26-28-28-38-39-41-42-53-55-55-56-59-62-65-68-70-71-73-76-88
12-10-2008 31507 52970 13-10-2008 00-03-04-08-08-10-12-13-14-14-16-34-37-42-44-48-48-49-52-63-70-75-77-89-93-93-98
13-08-2008 09107 52559 14-08-2008 06-08-11-14-15-17-21-21-27-36-38-50-51-55-55-57-59-60-61-63-65-65-79-79-92-96-98
03-06-2008 69107 40113 04-06-2008 01-02-02-04-05-07-08-09-10-13-19-22-28-42-45-45-53-55-57-61-70-71-76-76-85-90-99
07-10-2007 22207 43773 08-10-2007 03-13-13-17-20-21-22-23-24-25-25-26-35-39-42-46-46-61-62-65-73-78-90-91-92-92-96
30-12-2006 02207 64837 31-12-2006 05-06-08-11-17-18-19-24-30-34-37-38-41-48-49-51-58-67-69-70-73-77-80-81-83-87-98
23-12-2006 30807 50396 24-12-2006 05-15-17-19-19-23-24-25-27-44-56-56-61-65-67-71-73-77-79-79-79-86-86-88-91-94-96
13-08-2006 80707 84546 14-08-2006 01-02-04-16-17-18-23-28-32-37-44-46-60-60-62-62-64-66-67-70-74-78-83-85-87-87-97
19-04-2006 57407 01114 20-04-2006 02-05-14-14-14-14-18-21-21-22-27-29-34-38-39-54-55-61-63-65-75-76-78-82-90-90-91
02-02-2006 12607 90538 03-02-2006 02-09-11-27-29-29-33-38-39-42-46-48-49-59-62-62-63-65-69-71-72-82-88-89-91-94-96
16-01-2006 19007 58265 17-01-2006 06-08-08-10-14-19-27-31-34-38-45-49-49-53-55-62-65-65-71-76-76-80-81-83-87-94-98
28-09-2005 71607 95964 29-09-2005 10-19-20-28-29-33-34-35-39-46-46-55-56-64-64-64-65-65-71-72-74-81-83-85-86-87-92
25-09-2005 65907 89241 26-09-2005 02-04-04-23-29-29-34-34-41-48-51-52-64-65-66-67-71-71-72-78-81-82-86-90-91-93-95
20-07-2005 54407 94274 21-07-2005 04-04-07-13-14-16-20-23-26-30-31-33-38-43-48-53-58-64-68-74-74-83-84-87-92-95-97
12-03-2005 75307 85755 13-03-2005 03-06-07-12-25-27-27-32-32-39-40-41-44-47-49-52-55-56-56-57-65-70-83-84-91-92-96
03-03-2005 40507 27910 04-03-2005 09-09-10-13-24-27-28-32-33-34-39-44-45-47-51-65-65-73-74-74-75-82-84-86-87-94-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 07 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 07 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 07 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 07 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 07 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 07 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 07 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 07 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 12 – 21 hoặc 82 – 28 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 01.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 95 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 41 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 98.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 05 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 07 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 07 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 07 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 07 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

>> Đề về 06 hôm sau đánh con gì

>> Đề về 03 hôm sau đánh con gì

Soi cầu đề về 07 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 07 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 07 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 07 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 07

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 07 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 07 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 07 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.