Đề về 11 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 11

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 4 Lần 54 - 3 Lần 36 - 3 Lần
16 - 3 Lần 60 - 2 Lần 82 - 2 Lần
79 - 2 Lần 58 - 2 Lần 31 - 2 Lần
86 - 2 Lần 92 - 1 Lần 26 - 1 Lần
56 - 1 Lần 11 - 1 Lần 61 - 1 Lần
35 - 1 Lần 72 - 1 Lần 43 - 1 Lần
47 - 1 Lần 91 - 1 Lần 48 - 1 Lần
06 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
34 - 1 Lần 75 - 1 Lần 95 - 1 Lần
44 - 1 Lần 50 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 17 - 1 Lần 13 - 1 Lần
98 - 1 Lần 12 - 1 Lần 09 - 1 Lần
33 - 1 Lần 38 - 1 Lần 23 - 1 Lần
14 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần
68 - 1 Lần 22 - 1 Lần 04 - 1 Lần
25 - 1 Lần 96 - 1 Lần 32 - 1 Lần
65 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 11

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 14 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 12 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 11

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
22-12-2023 76711 51416 23-12-2023 06-08-10-16-20-27-32-32-32-33-34-36-41-44-44-47-49-62-63-64-72-75-80-87-89-95-95
04-09-2023 08811 06367 05-09-2023 06-09-12-14-22-24-38-42-43-44-46-49-49-50-51-55-67-72-72-76-86-92-93-96-96-97-97
06-04-2023 89911 49736 07-04-2023 00-04-06-08-10-12-22-24-29-30-36-38-39-44-47-47-49-50-56-58-63-64-65-69-71-72-86
12-11-2022 78611 96305 13-11-2022 01-02-05-05-05-10-12-13-20-21-21-22-28-30-31-36-38-42-46-51-53-59-66-71-81-96-98
04-09-2022 62111 01548 05-09-2022 00-00-03-05-06-11-17-21-22-23-23-39-45-48-53-56-59-64-66-71-71-72-73-85-86-88-95
20-08-2022 10211 17965 21-08-2022 03-03-06-13-14-16-20-22-22-26-28-30-32-36-40-49-49-56-56-57-58-65-66-82-85-90-94
12-11-2021 04211 55230 13-11-2021 02-12-15-20-27-29-30-33-44-45-47-48-58-60-62-63-65-70-70-71-71-83-84-88-88-91-99
30-09-2021 45811 31220 01-10-2021 01-03-03-13-14-14-18-20-33-38-38-39-46-48-49-50-56-62-68-75-78-85-86-87-87-89-95
27-09-2021 73011 03234 28-09-2021 01-07-11-15-16-21-22-23-25-26-34-47-53-59-61-63-63-65-68-72-73-74-79-80-83-84-93
22-08-2021 98711 58391 23-08-2021 02-11-28-29-31-32-36-38-44-45-45-47-50-58-63-66-66-68-70-70-74-76-80-82-85-91-96
29-12-2020 63111 57905 30-12-2020 00-03-05-12-22-25-27-30-30-33-34-35-41-48-58-59-64-68-76-77-79-82-86-86-91-92-97
03-12-2020 29911 95549 04-12-2020 03-04-07-08-09-09-11-15-18-19-26-35-40-47-49-55-67-70-75-75-76-82-83-87-89-90-93
08-11-2020 46411 20047 09-11-2020 03-08-21-24-24-31-37-40-41-45-47-48-58-59-60-62-69-70-72-73-78-82-86-89-93-98-99
23-09-2020 97711 87082 24-09-2020 03-05-05-30-42-43-48-50-56-61-66-67-67-69-69-74-79-80-82-84-86-91-91-92-92-93-99
02-08-2020 57611 02836 03-08-2020 05-10-15-19-22-24-28-32-35-36-36-39-49-54-55-56-59-64-65-83-84-88-89-90-92-95-99
16-07-2020 24511 60814 17-07-2020 01-02-05-07-13-13-14-15-16-22-28-35-38-41-50-50-59-68-78-79-85-89-91-95-96-96-98
25-05-2020 67211 29154 26-05-2020 00-01-09-10-15-24-31-44-48-50-51-51-54-55-61-61-64-65-69-71-74-79-82-88-89-94-97
03-11-2019 40911 56043 04-11-2019 00-07-15-21-23-24-39-40-43-48-52-59-67-71-74-75-75-76-77-78-80-80-87-87-90-94-99
14-10-2019 64511 45930 15-10-2019 06-16-20-23-25-29-29-30-37-43-45-47-47-47-49-54-58-58-64-69-71-76-78-81-84-91-94
10-09-2019 82811 53841 11-09-2019 04-05-07-12-12-12-18-20-36-37-41-41-48-49-53-61-63-63-64-64-67-67-69-69-74-77-99
18-08-2019 07111 91082 19-08-2019 04-06-07-17-30-35-35-38-41-42-52-57-58-62-66-67-68-70-72-82-84-91-93-94-97-97-99
23-02-2019 63311 55232 24-02-2019 04-06-07-15-17-18-21-27-32-34-34-36-49-51-53-53-56-64-67-69-69-74-79-81-84-88-92
07-11-2018 89911 33079 08-11-2018 01-09-19-20-22-26-26-30-32-32-39-41-43-46-47-53-60-68-69-69-78-79-80-85-87-87-94
21-05-2018 06511 81330 22-05-2018 08-09-11-11-14-16-24-24-30-30-34-36-52-60-60-64-65-71-72-72-72-73-76-79-85-91-93
27-11-2017 19011 36205 28-11-2017 04-05-07-09-12-27-35-40-40-46-52-59-68-74-74-75-76-80-82-83-84-86-91-94-97-99-99
13-04-2017 37311 78123 14-04-2017 00-04-06-12-23-23-24-34-40-41-41-42-52-61-70-70-71-73-76-77-79-81-82-84-96-97-98
22-01-2017 52911 00872 23-01-2017 00-00-03-05-11-12-13-26-30-39-40-46-51-52-55-56-61-63-64-68-72-73-84-86-87-91-95
24-07-2016 69111 29835 25-07-2016 04-04-08-12-16-22-28-28-29-34-35-35-41-42-42-53-57-57-59-61-68-71-79-81-87-90-96
12-07-2016 90511 11427 13-07-2016 00-05-07-10-23-24-26-26-27-29-30-30-31-36-40-41-44-45-46-49-51-52-79-87-88-90-90
05-03-2016 61911 23296 06-03-2016 00-06-07-10-17-22-27-40-50-50-52-53-56-58-60-62-70-73-74-74-76-80-92-93-96-99-99
29-01-2016 76011 68158 30-01-2016 02-05-07-07-07-08-16-20-23-28-31-39-47-52-52-55-56-57-58-59-59-64-66-68-73-77-85
03-01-2016 97311 25261 04-01-2016 00-03-08-10-11-12-21-23-31-32-36-36-41-44-51-51-61-61-65-66-67-76-82-84-85-90-95
17-02-2015 29111 18-02-2015
02-11-2014 23411 42354 03-11-2014 00-02-10-12-21-25-30-33-34-37-39-40-41-41-47-48-52-54-57-57-65-70-73-82-91-96-96
26-09-2014 08111 92386 27-09-2014 04-07-09-11-12-14-18-20-25-26-27-29-34-43-47-49-51-52-54-65-76-86-90-93-94-97-99
04-06-2014 61311 98598 05-06-2014 01-08-09-11-18-20-24-28-29-37-37-44-44-45-46-48-49-53-69-75-76-76-77-78-79-87-98
14-05-2014 61511 79513 15-05-2014 01-03-09-13-22-22-28-31-31-32-41-43-43-54-57-58-59-60-62-71-71-78-86-87-88-97-99
28-03-2014 59111 93922 29-03-2014 00-03-04-08-10-11-13-20-22-28-37-40-41-46-52-58-60-65-70-72-75-76-76-78-81-88-88
18-03-2014 38111 89858 19-03-2014 00-05-06-12-17-20-22-29-31-32-33-38-44-51-51-54-58-63-68-70-72-76-86-88-97-98-98
08-03-2014 48911 78825 09-03-2014 08-10-12-13-17-17-19-21-23-25-25-27-37-40-45-46-49-61-63-64-65-69-70-81-82-83-95
10-10-2013 08711 63938 11-10-2013 05-11-18-24-34-35-35-38-38-41-41-43-43-50-50-52-53-57-65-74-82-83-87-88-90-94-95
03-10-2013 99511 43333 04-10-2013 01-01-03-06-08-09-15-21-33-36-44-46-50-51-51-54-54-56-58-64-68-71-73-77-83-84-86
25-05-2013 60011 29086 26-05-2013 01-01-03-10-20-22-25-26-34-39-44-46-52-53-57-60-61-77-77-80-82-83-85-86-90-95-98
20-04-2013 13411 35616 21-04-2013 01-05-06-09-13-16-23-33-36-41-48-49-55-58-59-68-72-74-76-77-78-81-85-91-91-95-95
09-04-2013 89411 00350 10-04-2013 09-17-18-19-23-25-26-27-32-35-35-35-36-37-39-46-50-51-58-58-60-61-77-87-88-89-97
21-01-2013 36311 07088 22-01-2013 04-14-16-18-20-21-32-33-36-37-40-41-42-43-44-48-50-50-58-64-66-68-82-88-92-93-94
20-01-2013 00611 36311 21-01-2013 11-11-15-18-22-23-30-31-32-33-42-42-51-52-54-55-56-57-59-62-64-72-73-83-87-88-95
16-10-2012 33911 37944 17-10-2012 01-08-13-19-26-27-29-31-31-44-44-46-51-52-62-67-78-79-80-81-89-91-92-94-95-98-99
27-10-2011 33511 35536 28-10-2011 01-02-17-23-28-29-34-35-36-44-45-55-58-59-62-65-65-76-86-87-88-89-92-92-96-96-98
01-10-2011 51611 25831 02-10-2011 00-00-01-05-20-22-22-26-27-31-37-42-42-49-67-70-71-71-73-75-78-88-88-90-91-92-92
16-12-2010 03711 16509 17-12-2010 04-05-07-09-09-18-19-21-21-25-26-28-31-32-32-36-41-50-53-61-63-65-81-81-83-92-94
27-10-2010 61211 35931 28-10-2010 08-14-15-15-24-24-24-25-31-34-36-47-51-53-55-56-56-57-58-63-69-79-82-83-94-94-95
05-10-2010 17711 82779 06-10-2010 04-05-08-15-25-29-32-33-39-45-52-52-55-61-62-64-68-72-79-81-84-88-90-93-94-97-98
13-04-2010 09811 87595 14-04-2010 01-08-09-12-12-23-28-32-33-41-44-44-47-48-55-56-65-73-77-77-80-81-84-91-92-95-97
21-03-2010 43311 43156 22-03-2010 09-12-12-14-24-27-31-32-35-37-43-43-44-46-49-51-55-56-63-71-75-77-77-78-86-88-98
15-01-2010 24011 71916 16-01-2010 01-13-16-21-22-27-27-32-34-37-50-52-54-58-59-71-71-73-77-80-82-85-89-94-94-95-95
15-10-2009 00411 02112 16-10-2009 01-10-12-13-18-23-26-27-29-29-33-37-37-43-44-44-45-58-62-72-73-76-79-84-86-90-95
30-10-2008 88111 01405 31-10-2008 02-05-08-11-15-18-19-21-32-35-37-38-45-48-48-50-50-52-53-55-65-66-73-74-91-91-92
07-09-2008 25511 17326 08-09-2008 00-01-07-22-26-27-34-37-38-43-50-54-56-58-60-60-63-65-67-68-73-74-81-82-87-89-99
14-07-2008 41511 67106 15-07-2008 03-04-06-09-11-11-24-29-40-40-41-41-44-57-58-59-66-67-71-73-77-81-85-88-93-96-99
05-12-2007 90611 31917 06-12-2007 00-00-03-07-08-13-17-18-20-22-25-25-25-30-39-41-48-54-57-64-64-67-71-74-85-87-95
17-08-2007 25511 55605 18-08-2007 01-05-06-13-14-17-20-28-33-36-38-38-42-52-54-61-62-62-63-72-79-92-93-94-97-98-99
03-06-2007 96111 92554 04-06-2007 02-03-07-22-23-26-38-38-39-46-53-53-54-62-64-65-65-69-70-71-76-77-90-92-94-95-99
08-05-2007 29911 97775 09-05-2007 01-01-04-04-05-11-11-14-16-18-19-21-25-31-32-39-47-53-57-62-68-75-81-82-83-88-90
08-04-2007 49311 09692 09-04-2007 06-10-18-26-30-35-37-40-41-43-48-48-52-56-60-62-68-69-72-75-76-82-87-92-95-96-98
09-06-2006 39211 05160 10-06-2006 04-07-11-13-16-19-19-20-32-34-44-45-53-57-59-60-71-71-73-75-76-77-85-86-89-96-97
29-03-2006 17011 87530 30-03-2006 03-23-23-24-24-28-29-30-30-34-37-42-42-50-54-69-72-75-76-76-81-83-85-90-94-95-97
03-12-2005 29411 80004 04-12-2005 03-04-13-15-17-18-25-29-30-31-31-32-34-35-36-38-38-39-47-55-73-78-85-86-93-95-97
24-07-2005 80411 90260 25-07-2005 02-04-08-11-12-19-21-22-26-29-34-35-37-50-51-52-60-63-65-65-67-78-79-81-86-87-93
20-05-2005 66311 28168 21-05-2005 00-03-15-24-26-26-29-30-33-41-51-65-68-68-69-73-74-76-80-84-84-85-86-92-95-96-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 11 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 11 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 11 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 11 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 11 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 11 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 11 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 11 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 08 – 80 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 65.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 70.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 74.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 87.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 11 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 84 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 11 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 11 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 11 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 11 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 11 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 11 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 11 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 11 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 11 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

11 hay còn có tên gọi khác là lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 11 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.