Đề về 13 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 13

Bộ số Bộ số Bộ số
53 - 4 Lần 41 - 3 Lần 88 - 2 Lần
79 - 2 Lần 39 - 2 Lần 10 - 2 Lần
16 - 2 Lần 40 - 2 Lần 73 - 2 Lần
54 - 2 Lần 66 - 2 Lần 25 - 2 Lần
22 - 1 Lần 52 - 1 Lần 76 - 1 Lần
01 - 1 Lần 17 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 90 - 1 Lần 64 - 1 Lần
18 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
65 - 1 Lần 19 - 1 Lần 14 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 31 - 1 Lần
85 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
99 - 1 Lần 62 - 1 Lần 24 - 1 Lần
29 - 1 Lần 45 - 1 Lần 32 - 1 Lần
89 - 1 Lần 84 - 1 Lần 98 - 1 Lần
13 - 1 Lần 86 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 13

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 2 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 13

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-01-2024 13113 68586 13-01-2024 04-13-15-15-15-17-17-29-31-32-43-44-58-63-69-72-75-85-86-86-87-90-90-91-95-97-99
28-11-2023 11913 03141 29-11-2023 05-08-10-17-18-33-38-39-41-42-42-45-50-53-59-65-65-70-73-78-80-83-83-87-88-89-90
15-10-2023 15013 94540 16-10-2023 00-06-13-15-16-16-19-22-29-29-29-31-32-39-40-44-47-50-55-59-65-74-76-77-80-85-96
11-02-2023 98713 09841 12-02-2023 03-04-09-10-11-13-16-17-35-41-42-43-44-54-63-67-68-68-72-72-74-79-79-80-83-86-90
14-08-2022 90213 19117 15-08-2022 02-07-07-12-13-16-17-17-17-24-25-28-31-33-34-35-43-47-57-67-71-74-83-86-91-93-93
05-08-2022 49513 74873 06-08-2022 04-07-09-10-11-20-21-25-25-27-34-36-37-43-44-46-58-59-62-69-71-72-73-79-82-85-94
18-07-2022 36713 53393 19-07-2022 03-03-06-10-18-19-22-24-26-29-29-32-36-41-46-46-55-59-64-66-67-67-80-81-87-90-93
23-05-2022 29213 97218 24-05-2022 01-01-15-15-18-19-19-19-26-30-37-38-41-49-55-56-57-58-68-76-77-84-85-85-87-93-94
16-05-2022 17713 58553 17-05-2022 02-02-06-11-15-19-21-32-32-34-41-46-48-48-49-53-56-58-60-60-66-68-76-90-95-96-98
16-03-2022 18513 04440 17-03-2022 01-03-05-05-12-12-13-18-22-25-31-38-40-46-46-47-48-51-53-54-59-67-68-68-73-74-90
03-03-2022 42113 42399 04-03-2022 01-07-08-12-12-18-18-21-24-31-33-33-37-38-42-43-45-54-54-69-85-85-86-90-94-94-99
25-11-2021 64313 81610 26-11-2021 08-10-21-27-29-30-32-41-42-45-45-46-56-60-61-63-64-64-67-72-72-74-76-79-93-95-98
28-04-2021 91213 21916 29-04-2021 11-16-17-21-23-26-27-29-35-36-42-51-53-53-54-57-58-60-71-72-76-84-86-89-90-92-95
11-04-2021 29013 86039 12-04-2021 15-16-16-16-16-19-20-32-36-39-42-45-45-46-49-52-62-67-70-72-82-84-88-97-98-99-99
10-04-2021 85313 29013 11-04-2021 00-05-13-19-21-21-22-23-25-29-30-30-34-38-48-49-56-66-67-71-80-80-83-87-88-96-97
27-02-2021 26313 30398 28-02-2021 04-09-10-10-18-32-35-37-40-42-43-43-43-44-45-47-52-55-60-75-75-76-77-77-82-94-98
22-12-2020 81613 80188 23-12-2020 07-11-12-13-15-17-19-22-23-27-28-32-44-48-48-76-80-81-85-86-88-92-95-97-98-98-98
05-06-2020 79913 18932 06-06-2020 03-08-13-14-19-22-23-28-28-32-32-33-34-36-37-40-41-45-52-63-64-67-72-77-81-92-95
28-05-2020 09913 97954 29-05-2020 00-11-17-18-18-19-19-25-31-36-38-39-54-54-56-57-58-62-63-66-73-76-78-80-83-97-98
23-03-2018 14613 05545 24-03-2018 09-11-13-13-15-15-17-19-28-37-44-45-49-49-51-63-65-67-67-67-82-85-86-89-89-97-97
03-08-2017 54613 31308 04-08-2017 00-02-07-08-08-10-12-16-18-24-27-31-31-34-39-42-53-60-68-76-81-81-82-83-84-89-96
14-02-2017 45613 48219 15-02-2017 02-04-06-07-08-13-17-19-19-25-32-34-35-36-38-41-45-47-48-61-69-85-86-87-90-91-98
03-02-2017 22913 74529 04-02-2017 04-09-10-12-14-18-20-23-28-29-32-32-34-36-45-56-58-60-62-64-65-70-71-78-91-92-93
04-08-2016 39113 20146 05-08-2016 03-04-09-10-12-14-14-19-23-27-29-38-43-46-47-55-65-76-76-76-76-80-82-86-89-91-98
16-10-2015 19413 78016 17-10-2015 05-10-13-14-16-16-17-18-47-49-50-52-53-55-55-58-59-59-64-70-72-75-79-82-93-94-95
20-08-2015 83013 20073 21-08-2015 06-09-15-15-18-20-29-31-34-38-41-42-43-56-59-60-61-71-73-74-79-82-84-86-89-90-92
13-04-2015 49813 11164 14-04-2015 00-00-01-01-08-12-13-14-15-33-51-53-56-58-62-64-68-75-79-80-81-81-84-85-91-91-94
24-02-2015 67313 15853 25-02-2015 07-08-12-12-17-22-24-24-26-28-32-32-47-53-57-62-63-67-69-72-76-77-77-79-79-84-85
04-01-2015 91713 65001 05-01-2015 00-01-02-17-20-24-24-29-29-31-35-39-45-47-50-55-61-68-68-69-73-74-74-77-80-88-96
12-10-2014 38713 03839 13-10-2014 00-08-09-16-19-20-26-27-31-33-39-52-56-57-57-58-63-65-71-73-74-75-81-82-84-89-89
10-08-2014 42313 12979 11-08-2014 02-08-11-16-22-32-35-41-41-44-54-54-55-56-58-59-60-61-69-70-70-71-74-75-79-79-87
15-05-2014 79513 35053 16-05-2014 01-02-03-06-09-18-30-34-36-37-37-38-41-53-53-55-67-68-68-75-76-77-79-81-82-86-93
01-08-2013 92413 91085 02-08-2013 09-09-09-11-11-13-15-20-26-29-33-38-40-46-51-67-68-69-69-70-71-78-84-85-88-96-96
23-07-2013 34713 22865 24-07-2013 03-05-09-11-18-34-35-37-37-42-42-43-50-50-57-57-61-61-65-69-72-83-85-88-90-95-97
31-05-2013 93713 48425 01-06-2013 11-14-16-22-23-25-34-38-47-48-50-54-60-60-65-77-78-83-86-86-86-87-87-87-88-92-98
25-12-2011 63513 56788 26-12-2011 03-04-10-11-12-13-14-15-15-32-35-41-45-52-62-65-66-68-74-79-80-80-82-88-92-92-98
11-08-2011 11013 73231 12-08-2011 01-01-01-05-06-13-16-19-21-22-22-28-29-31-32-36-38-40-51-55-78-84-85-85-91-94-99
01-06-2011 61113 41841 02-06-2011 00-07-08-10-21-24-34-39-41-43-56-59-64-65-69-72-76-76-78-79-83-85-85-91-94-96-97
13-05-2011 95713 47224 14-05-2011 04-11-15-18-20-21-24-30-36-37-40-46-49-50-54-58-59-61-61-66-71-74-76-80-80-94-99
24-01-2011 69613 33590 25-01-2011 00-03-06-06-12-15-16-22-22-24-32-35-35-41-42-43-47-47-51-59-72-75-88-90-92-94-95
03-12-2010 96313 95653 04-12-2010 02-05-11-11-11-13-22-25-31-34-41-43-43-52-53-69-69-71-71-72-74-79-84-87-90-92-96
12-11-2010 15813 47262 13-11-2010 02-03-09-11-14-15-15-18-18-27-35-36-36-42-45-45-50-56-60-61-62-66-71-72-80-81-84
15-05-2010 73913 56325 16-05-2010 00-07-14-18-23-25-30-30-32-34-41-41-48-55-63-66-70-72-74-75-79-80-80-86-87-88-89
09-08-2009 23913 25076 10-08-2009 03-17-25-26-30-31-32-33-43-43-46-47-48-49-53-55-58-59-72-73-75-76-83-83-86-96-98
27-05-2009 06713 47348 28-05-2009 00-08-12-33-35-42-48-51-57-58-59-61-63-64-65-67-78-78-80-84-84-87-89-89-92-93-96
24-03-2009 11713 09810 25-03-2009 02-10-10-12-12-18-20-23-30-37-37-38-41-43-44-47-49-51-59-59-60-62-67-67-69-76-98
08-03-2009 20013 39052 09-03-2009 05-06-20-20-20-23-27-28-29-36-36-40-41-52-58-60-74-76-77-78-79-79-80-85-94-95-99
18-08-2008 39613 83438 19-08-2008 00-01-14-18-18-21-29-31-32-33-38-49-51-53-55-56-61-66-66-66-68-79-85-89-90-90-98
11-07-2008 65113 94266 12-07-2008 00-01-02-08-10-14-16-20-22-30-34-39-42-50-53-53-53-66-72-76-82-87-87-88-95-97-97
04-06-2008 40113 23226 05-06-2008 00-03-07-11-13-16-16-22-25-26-29-34-40-42-43-46-48-58-63-72-79-81-82-84-84-84-94
22-03-2008 00913 04384 23-03-2008 03-03-03-10-12-14-19-25-29-32-33-35-40-41-53-60-63-65-66-66-68-69-74-84-94-96-98
20-01-2008 81713 69922 21-01-2008 01-03-08-11-17-22-28-28-30-34-38-41-42-43-43-44-54-57-63-63-65-70-81-85-86-97-98
08-12-2007 48613 30766 09-12-2007 01-04-06-09-11-11-22-27-28-30-31-33-38-40-41-42-54-62-66-67-67-69-89-91-96-98-98
26-02-2007 72713 73059 27-02-2007 03-07-11-16-17-19-20-24-26-33-38-38-40-47-54-55-56-59-59-60-67-68-71-84-84-93-96
27-10-2006 57013 79554 28-10-2006 01-01-09-21-27-29-35-39-43-44-45-54-63-67-67-71-74-74-77-79-81-88-91-95-95-97-98
06-09-2006 14413 47814 07-09-2006 02-02-05-09-10-11-13-14-16-21-22-30-41-43-43-48-49-50-51-59-64-66-68-70-81-86-88
02-09-2006 68413 48979 03-09-2006 01-04-08-14-21-22-23-23-26-28-32-35-36-40-42-42-46-47-53-55-58-66-79-82-94-96-97
08-08-2006 06813 67967 09-08-2006 02-02-04-07-07-15-22-22-23-24-30-30-30-32-39-39-48-65-67-68-75-77-78-81-98-99-99
04-02-2006 89913 58189 05-02-2006 01-02-07-08-09-10-12-22-25-30-42-42-51-52-58-61-62-63-73-79-82-83-83-85-85-88-89

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 13 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 13 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 13 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 13 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 13 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 13 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 13 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 13 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 98.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 54.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 15 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 29 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 54.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 65 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 13 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 09 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 13 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 13 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 13 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 13 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 13 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 13 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 13 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 13 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 13 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 13 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.