Đề về 19 hôm sau đánh con gì dễ trúng độc đắc nhắt

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 19

Bộ số Bộ số Bộ số
37 - 3 Lần 71 - 3 Lần 91 - 3 Lần
70 - 3 Lần 40 - 2 Lần 36 - 2 Lần
82 - 2 Lần 67 - 2 Lần 17 - 2 Lần
24 - 2 Lần 99 - 2 Lần 34 - 2 Lần
92 - 1 Lần 32 - 1 Lần 93 - 1 Lần
09 - 1 Lần 57 - 1 Lần 25 - 1 Lần
06 - 1 Lần 63 - 1 Lần 84 - 1 Lần
88 - 1 Lần 95 - 1 Lần 41 - 1 Lần
83 - 1 Lần 03 - 1 Lần 30 - 1 Lần
76 - 1 Lần 01 - 1 Lần 07 - 1 Lần
56 - 1 Lần 43 - 1 Lần 28 - 1 Lần
12 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
18 - 1 Lần 23 - 1 Lần 59 - 1 Lần
22 - 1 Lần 39 - 1 Lần 49 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 79 - 1 Lần
77 - 1 Lần 20 - 1 Lần 86 - 1 Lần
10 - 1 Lần 45 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 19

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 19

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-03-2024 59619 20645 27-03-2024 02-07-11-14-16-18-18-25-28-29-38-45-55-56-59-69-74-74-75-79-79-84-86-86-87-87-97
21-01-2024 45819 36910 22-01-2024 10-13-14-17-18-20-23-29-33-34-35-36-44-47-52-56-60-63-63-65-74-79-81-82-86-88-91
16-08-2023 82019 79186 17-08-2023 09-12-15-15-20-27-30-30-35-43-47-48-53-53-57-67-70-73-77-80-83-84-84-86-91-98-98
25-05-2023 20319 36191 26-05-2023 03-03-08-10-10-11-13-16-20-25-31-36-39-39-42-47-48-51-53-55-56-63-72-86-88-91-95
30-04-2023 90819 61820 01-05-2023 00-01-06-12-14-16-18-20-22-47-48-48-52-58-58-65-71-74-80-80-84-88-89-89-91-94-98
06-03-2023 39919 75877 07-03-2023 00-00-04-10-14-23-30-38-39-40-41-41-43-44-45-48-55-55-61-65-66-73-77-78-84-85-92
28-01-2023 87219 76479 29-01-2023 03-06-11-15-20-23-26-27-34-34-34-35-38-42-48-48-54-56-66-71-79-84-88-89-93-94-98
25-11-2022 36819 67896 26-11-2022 03-08-21-23-24-24-31-37-44-46-47-54-61-66-72-75-76-76-82-82-83-83-83-91-92-96-97
03-11-2022 66819 75371 04-11-2022 02-04-05-07-09-11-14-23-28-30-41-42-42-43-46-48-48-50-65-71-72-76-77-83-90-92-96
01-10-2022 35019 64668 02-10-2022 03-07-12-19-22-27-34-39-41-51-51-52-62-62-63-64-66-66-68-69-77-78-80-82-83-91-98-99
10-08-2022 42119 44082 11-08-2022 01-08-18-21-21-22-23-24-26-37-38-40-44-50-51-52-54-57-63-64-73-74-78-82-94-97-97
14-01-2022 87219 20222 15-01-2022 04-04-07-09-17-19-22-23-26-27-27-38-40-44-44-46-52-61-62-72-77-80-80-87-87-91-93
05-01-2022 10619 98437 06-01-2022 00-00-06-21-30-32-35-36-37-38-40-43-44-46-51-56-59-68-71-72-75-77-78-79-83-95-98
14-10-2021 04019 64218 15-10-2021 01-12-13-17-18-20-25-27-32-34-35-42-42-47-48-48-49-49-51-54-54-64-66-71-74-88-90
20-09-2021 74019 16083 21-09-2021 01-08-12-13-18-19-24-25-28-29-30-36-42-45-55-61-62-67-72-72-77-83-83-83-84-91-94
25-03-2021 44219 72042 26-03-2021 06-09-09-11-18-22-26-29-38-41-42-49-55-57-59-63-63-68-71-71-75-76-79-83-86-88-89
07-02-2021 25119 42991 08-02-2021 05-12-14-14-15-18-25-25-28-33-38-46-56-58-75-76-79-80-82-88-89-91-91-92-93-98-99
18-10-2020 62319 18225 19-10-2020 04-07-08-09-18-18-19-20-23-25-28-34-35-44-46-47-64-67-67-76-77-81-83-88-90-91-95
11-05-2020 02419 35009 12-05-2020 00-09-12-18-22-24-25-27-29-33-33-35-42-42-44-46-52-61-61-62-68-76-80-85-88-93-97
31-03-2020 98819 01-04-2020
04-12-2019 79119 22867 05-12-2019 06-09-21-25-30-35-37-38-40-42-42-42-43-61-67-74-75-75-78-80-84-87-90-92-93-94-94
15-05-2019 22819 23736 16-05-2019 06-07-12-15-21-23-26-27-28-31-32-36-36-40-42-42-53-60-67-72-75-75-85-89-89-90-96
28-04-2019 61019 00417 29-04-2019 00-06-10-12-17-18-24-28-29-30-33-37-42-45-49-54-59-68-75-78-78-85-86-88-89-97-99
22-04-2019 78819 95541 23-04-2019 02-09-09-10-14-17-27-28-34-38-39-41-47-48-48-52-57-58-62-64-71-73-87-89-89-96-98
17-04-2019 61619 54399 18-04-2019 00-03-06-06-11-12-13-19-20-23-27-36-37-49-51-53-61-63-85-86-86-86-90-92-96-96-99
25-03-2019 25019 94499 26-03-2019 07-09-10-16-23-28-33-35-38-40-43-43-46-48-52-61-65-65-69-82-84-87-91-92-95-99-99
15-10-2018 47019 82524 16-10-2018 01-09-11-19-21-23-24-32-33-35-44-48-49-49-57-60-61-64-67-70-71-73-75-76-85-90-96
01-09-2018 48319 19640 02-09-2018 05-17-20-22-23-36-40-41-43-48-52-56-64-65-69-72-74-76-81-86-87-88-94-98-99-99-99
19-08-2018 11219 93757 20-08-2018 03-04-51-53-54-57-58-58-59-59-59-64-65-69-76-78-79-81-83-85-87-87-90-92-95-96-96
11-09-2017 08819 76795 12-09-2017 00-10-13-16-16-22-23-37-40-46-48-48-54-60-68-73-82-84-87-90-90-90-95-96-96-97-98
04-04-2017 69919 66007 05-04-2017 00-07-08-09-10-14-15-19-20-22-30-39-41-44-45-50-51-61-65-72-78-79-79-87-89-95-98
15-02-2017 48219 85543 16-02-2017 00-05-13-17-27-27-27-28-31-37-43-45-49-54-58-61-69-73-73-77-78-91-92-94-95-97-99
26-01-2017 40519 27-01-2017
11-06-2016 95619 92524 12-06-2016 00-03-04-06-15-24-27-33-40-41-42-43-45-47-53-56-59-60-61-64-75-82-89-90-90-91-98
01-02-2016 47619 72537 02-02-2016 00-04-07-13-13-13-14-14-18-20-28-31-33-36-37-39-42-43-50-55-57-59-71-72-77-83-88
25-08-2015 50519 83301 26-08-2015 01-03-05-07-07-09-20-22-22-40-42-45-46-49-53-62-62-62-64-71-71-74-78-82-83-84-87
25-06-2015 83019 39900 26-06-2015 00-03-04-08-11-12-16-23-27-28-29-29-31-41-42-46-48-54-59-70-75-79-82-84-89-90-91
29-03-2015 20019 49471 30-03-2015 05-07-13-21-22-25-29-32-32-35-39-39-42-46-47-48-56-60-66-71-79-82-87-93-95-96-99
26-01-2015 25419 89188 27-01-2015 03-07-10-13-24-29-29-31-46-46-52-54-55-58-59-62-63-66-72-79-81-85-88-91-91-91-95
18-12-2014 05919 98712 19-12-2014 01-02-06-12-16-18-19-23-28-34-34-34-42-51-59-70-72-76-77-78-79-90-90-93-95-95-97
28-11-2014 36219 21759 29-11-2014 00-01-03-05-10-12-14-15-15-23-23-27-31-38-45-45-54-54-57-59-74-77-79-80-82-90-99
16-11-2014 83219 77267 17-11-2014 00-00-03-04-05-08-08-08-42-47-55-57-61-65-65-67-69-72-76-77-82-82-84-88-93-93-93
28-07-2013 32219 08309 29-07-2013 01-04-09-13-16-17-18-18-21-23-26-34-35-43-43-44-47-49-64-69-70-74-77-81-84-88-94
02-04-2013 23619 87670 03-04-2013 01-04-06-06-07-07-11-12-22-26-27-28-28-31-37-43-47-62-62-63-70-70-76-89-91-92-98
03-03-2013 13019 33982 04-03-2013 03-04-04-05-06-19-22-32-34-34-36-37-37-37-37-44-58-63-68-74-79-82-84-89-89-92-92
17-02-2013 02319 75593 18-02-2013 01-03-04-05-11-12-23-27-29-29-32-35-39-47-48-63-66-66-67-73-74-80-85-88-91-93-94
25-09-2012 93919 83176 26-09-2012 03-07-09-16-20-22-31-35-40-40-41-42-43-45-47-58-76-80-84-86-87-88-95-96-98-99-99
27-07-2012 51819 11934 28-07-2012 01-10-14-17-20-23-26-27-28-34-46-51-52-53-55-65-66-73-73-74-82-82-88-90-92-95-97
18-03-2012 66019 54436 19-03-2012 02-03-03-03-08-15-17-26-28-28-34-36-37-43-44-48-49-58-61-67-69-71-73-76-77-84-91
13-02-2012 67819 41384 14-02-2012 08-15-23-24-26-28-30-33-39-40-42-44-48-55-59-61-61-70-71-71-74-77-79-84-84-97-98
09-12-2011 21119 82470 10-12-2011 02-02-08-09-13-15-28-30-31-38-38-38-38-43-45-47-50-53-57-58-70-75-78-82-86-92-95
19-09-2011 95219 71463 20-09-2011 01-03-06-09-12-12-15-15-23-26-26-27-32-33-39-43-54-55-59-63-67-73-81-83-88-89-99
12-07-2011 09719 05730 13-07-2011 04-05-07-21-25-26-30-33-35-36-36-42-46-51-52-55-58-60-69-69-71-73-76-81-82-88-92
03-05-2011 43819 55471 04-05-2011 04-04-07-09-12-15-16-17-22-36-36-38-39-41-46-47-55-61-66-68-71-75-81-85-89-92-95
26-03-2011 13319 46549 27-03-2011 01-02-10-11-19-20-22-24-37-42-43-47-48-49-51-58-60-69-70-74-76-76-78-83-85-94-97
26-09-2010 41119 60640 27-09-2010 06-12-14-14-20-21-28-29-30-31-33-40-43-50-61-62-65-66-66-71-71-73-86-89-94-98-98
02-07-2010 12519 20823 03-07-2010 06-09-10-11-12-14-18-18-23-25-27-28-41-44-45-54-55-66-73-74-76-81-82-86-87-88-93
12-06-2010 87219 45939 13-06-2010 06-14-15-17-22-31-32-39-39-49-50-50-53-56-57-59-62-68-72-76-79-79-84-85-86-92-95
02-08-2009 35119 87332 03-08-2009 09-16-19-21-22-27-31-32-36-49-51-56-59-64-65-69-69-70-70-71-72-72-73-74-78-87-98
07-12-2008 66419 34937 08-12-2008 04-14-16-26-26-37-38-39-39-40-46-47-49-54-60-62-65-70-76-77-79-80-84-86-90-95-96
25-11-2008 04019 35991 26-11-2008 03-09-12-13-13-24-28-33-34-34-40-44-44-48-50-52-53-67-68-75-76-76-76-84-91-96-97
06-08-2008 01219 35256 07-08-2008 03-04-15-20-30-41-42-52-56-58-61-66-70-72-73-74-75-77-77-82-82-85-86-87-89-95-95
02-02-2007 83419 48134 03-02-2007 05-06-13-18-18-20-28-33-34-39-39-45-47-52-56-61-64-64-68-72-75-75-76-84-87-89-92
16-03-2006 42919 37670 17-03-2006 00-03-10-25-27-29-31-35-37-37-39-45-47-56-57-64-65-68-70-70-72-82-86-87-93-94-94
24-01-2006 46319 10303 25-01-2006 03-05-07-12-17-25-26-29-29-33-48-49-50-50-50-51-54-59-63-70-70-71-75-81-83-97-99
14-11-2005 83519 57506 15-11-2005 06-06-08-10-11-15-18-20-27-34-37-41-44-54-55-62-63-67-69-71-72-74-76-81-81-94-99
14-08-2005 92519 99092 15-08-2005 07-17-17-20-28-31-32-41-42-44-45-49-50-52-54-58-60-65-75-80-83-90-92-93-93-93-96
02-05-2005 67119 00717 03-05-2005 01-03-10-13-17-26-31-34-34-34-35-41-41-42-46-46-46-54-54-58-60-75-82-82-83-84-99
20-01-2005 88619 95528 21-01-2005 01-08-08-09-11-21-21-22-25-28-28-32-36-37-41-43-49-55-61-62-74-75-78-85-89-91-92

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 19 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 19 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 19 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 19 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 19 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 19 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 19 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 19 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 08.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 15.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 84 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 84.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 19 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 04 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 19 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 19 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 19 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 19 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 19 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 19 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 19 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 19 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 19 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 19 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.