Đề về 20 hôm sau đánh con gì rước lộc về nhà

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 20

Bộ số Bộ số Bộ số
76 - 3 Lần 37 - 3 Lần 29 - 3 Lần
35 - 3 Lần 27 - 3 Lần 64 - 2 Lần
72 - 2 Lần 75 - 2 Lần 93 - 2 Lần
77 - 2 Lần 88 - 2 Lần 95 - 2 Lần
50 - 1 Lần 57 - 1 Lần 70 - 1 Lần
26 - 1 Lần 71 - 1 Lần 14 - 1 Lần
39 - 1 Lần 66 - 1 Lần 30 - 1 Lần
63 - 1 Lần 33 - 1 Lần 41 - 1 Lần
49 - 1 Lần 68 - 1 Lần 61 - 1 Lần
91 - 1 Lần 53 - 1 Lần 69 - 1 Lần
94 - 1 Lần 52 - 1 Lần 00 - 1 Lần
89 - 1 Lần 13 - 1 Lần 65 - 1 Lần
51 - 1 Lần 24 - 1 Lần 54 - 1 Lần
80 - 1 Lần 42 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 20

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 1 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 20

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
26-04-2024 57620 25842 27-04-2024 02-11-16-18-19-21-25-27-30-35-42-43-47-48-49-56-57-60-66-70-71-80-89-91-93-97-99
29-12-2023 36120 59380 30-12-2023 03-08-10-19-23-26-37-38-41-43-44-45-53-63-64-64-65-68-69-70-76-80-80-82-83-89-98
13-10-2023 40620 59454 14-10-2023 00-03-21-24-31-34-38-38-39-40-48-50-50-53-53-54-55-58-59-60-61-79-80-81-81-86-87
15-09-2023 13720 11724 16-09-2023 00-07-13-14-17-24-30-40-51-53-54-59-69-70-74-80-82-83-85-89-89-93-94-95-97-98-99
29-06-2023 06920 69851 30-06-2023 02-04-07-08-13-19-19-22-22-24-30-34-51-59-62-66-69-79-79-82-83-84-89-89-91-92-96
01-05-2023 61820 00865 02-05-2023 02-02-08-08-08-18-21-30-43-44-52-56-57-60-61-65-66-69-70-70-73-77-81-86-88-93-98
10-03-2023 24420 47076 11-03-2023 01-05-05-06-07-08-11-11-20-22-23-26-26-39-43-45-48-62-68-76-78-80-87-89-92-94-94
10-02-2023 85120 98713 11-02-2023 06-07-13-13-13-19-23-29-31-33-34-39-40-43-43-55-60-62-62-63-64-65-80-85-88-91-97
01-10-2021 31220 37377 02-10-2021 01-03-12-15-21-24-26-27-30-31-34-38-44-45-50-55-61-63-68-75-77-78-79-84-87-88-98
31-08-2021 49620 74627 01-09-2021 00-06-07-07-15-18-21-25-27-28-36-38-56-66-67-68-69-71-72-72-78-79-84-85-90-94-94
11-08-2021 53620 19868 12-08-2021 02-02-06-07-11-14-14-32-34-35-37-42-47-48-51-51-58-60-64-66-68-70-81-83-90-95-98
05-02-2021 48520 37427 06-02-2021 03-06-07-07-09-09-11-11-13-19-21-24-27-29-30-39-46-63-64-68-70-78-78-85-87-90-99
28-01-2021 92020 40169 29-01-2021 04-08-10-15-16-21-24-38-42-48-53-56-60-61-63-63-67-69-70-73-76-85-88-90-93-98-99
08-12-2020 06320 92041 09-12-2020 00-03-09-10-10-19-30-30-38-38-41-42-46-48-54-55-55-57-73-74-78-82-83-86-87-90-92
10-09-2020 81320 16129 11-09-2020 05-13-21-21-25-28-29-32-34-40-48-51-52-53-54-55-56-68-68-79-81-85-89-91-93-93-95
29-06-2020 66720 67229 30-06-2020 10-17-19-19-27-29-30-36-36-37-42-49-50-53-56-56-58-61-64-68-71-75-78-79-89-92-93
19-09-2019 80620 02376 20-09-2019 01-01-08-25-30-33-34-35-40-44-44-46-53-53-55-56-56-60-65-70-76-83-86-87-88-93-98
26-07-2019 97420 65694 27-07-2019 02-10-17-17-18-20-22-33-33-33-37-43-49-51-54-60-71-74-78-86-88-92-92-92-94-96-97
04-07-2019 19120 81937 05-07-2019 03-04-09-12-15-15-19-19-19-20-21-21-25-32-33-33-34-37-39-44-48-50-67-83-86-95-96
01-04-2019 83620 71393 02-04-2019 00-01-03-08-08-13-14-17-18-31-50-53-56-65-65-70-75-75-85-86-87-88-88-90-92-93-96
18-09-2018 91720 96177 19-09-2018 08-08-13-17-17-20-30-30-40-40-49-51-51-53-57-57-62-65-69-74-77-77-81-81-82-83-87
23-07-2017 08020 34037 24-07-2017 03-07-11-12-15-19-19-24-24-25-27-30-30-31-31-34-37-40-45-50-60-62-69-86-88-95-99
05-06-2017 86420 29539 06-06-2017 01-01-04-04-09-10-10-11-13-16-21-23-28-37-39-40-51-54-54-62-72-76-76-76-77-80-93
08-01-2017 28820 68976 09-01-2017 02-02-04-19-21-24-33-37-38-41-43-46-52-55-57-58-58-62-66-75-76-84-88-90-93-96-97
02-09-2016 76320 04829 03-09-2016 10-12-13-13-22-26-27-29-30-39-43-46-55-62-74-76-77-78-79-82-87-88-88-91-93-97-98
20-08-2016 56320 04689 21-08-2016 00-04-09-09-12-13-14-18-19-24-36-40-49-52-65-69-72-81-81-82-85-88-89-89-96-96-98
05-05-2016 83220 21153 06-05-2016 03-14-14-16-26-32-33-37-40-40-41-42-47-50-52-52-53-56-58-63-72-77-81-89-91-93-97
22-09-2015 84120 20433 23-09-2015 00-02-05-10-10-11-13-23-25-33-33-36-52-56-59-59-64-64-70-72-73-79-82-85-87-92-98
23-07-2015 98120 95488 24-07-2015 19-24-26-26-29-35-42-43-48-51-54-56-59-61-61-61-66-67-72-79-80-82-82-83-88-91-98
20-07-2015 63820 52414 21-07-2015 00-02-04-10-14-23-23-26-32-36-37-40-49-49-56-66-67-68-69-72-73-75-91-92-98-99-99
22-06-2015 09120 19993 23-06-2015 07-13-18-22-28-32-33-35-38-40-44-46-55-60-64-65-67-69-72-77-78-81-87-89-93-95-96
06-06-2015 08420 53295 07-06-2015 01-11-13-16-23-23-26-29-38-44-45-46-50-50-57-60-62-67-69-71-71-81-86-88-90-93-95
19-05-2015 44920 76663 20-05-2015 00-07-08-10-11-14-19-20-29-41-44-44-51-51-56-61-63-63-72-74-75-75-76-81-82-91-97
11-05-2015 00620 68375 12-05-2015 13-13-14-15-23-29-34-35-38-46-47-50-51-56-56-62-67-70-71-72-75-85-88-89-90-92-99
05-05-2015 44820 84075 06-05-2015 00-01-06-22-30-33-37-39-40-51-53-53-58-63-64-74-75-78-78-78-81-88-90-95-95-97-98
23-09-2014 18320 75935 24-09-2014 01-02-07-13-17-19-22-33-35-38-39-45-50-51-53-57-64-69-73-78-83-83-85-88-89-97-99
14-01-2013 83620 90137 15-01-2013 02-03-05-15-17-19-20-21-29-30-31-31-34-34-34-37-41-44-52-60-63-69-78-78-87-91-95
10-04-2011 18520 73964 11-04-2011 02-05-06-11-11-16-18-21-22-24-26-28-31-31-34-48-64-66-69-71-72-74-83-84-85-91-94
11-09-2010 30920 81000 12-09-2010 00-05-10-15-16-25-26-27-27-30-34-35-48-50-58-60-61-65-67-69-72-81-84-86-94-98-99
19-07-2010 02020 16971 20-07-2010 07-10-12-15-15-18-21-24-29-31-38-40-46-50-55-56-56-64-68-70-71-72-75-83-88-91-93
08-07-2010 12120 29988 09-07-2010 01-04-14-14-24-25-27-30-31-35-38-40-45-46-46-51-59-64-74-80-82-88-91-93-94-97-97
02-05-2010 54420 55870 03-05-2010 00-10-11-11-15-19-23-28-30-33-34-36-37-45-48-49-52-54-57-62-66-67-68-70-70-86-97
20-04-2010 82120 31530 21-04-2010 00-11-11-17-20-27-28-30-31-39-44-46-48-51-54-57-59-69-70-79-85-88-89-93-96-97-97
01-11-2009 50320 13357 02-11-2009 05-12-12-13-15-16-27-31-34-42-43-56-56-57-63-68-70-73-76-77-84-85-88-90-91-97-97
07-02-2009 49420 01864 08-02-2009 07-12-16-27-29-30-32-34-34-35-35-44-49-53-57-57-64-64-77-82-84-87-92-92-93-96-97
19-11-2008 19020 22949 20-11-2008 03-05-08-09-11-16-16-25-27-27-27-29-31-31-32-35-36-41-49-57-61-69-72-75-91-91-99
20-10-2008 75620 36872 21-10-2008 04-04-09-10-12-18-19-22-34-39-40-50-51-57-57-61-61-62-68-71-72-72-73-78-87-88-98
03-10-2008 48720 77527 04-10-2008 08-10-13-18-21-21-21-22-24-27-33-36-44-48-49-54-55-57-60-67-68-78-80-86-87-95-99
23-08-2008 09820 92495 24-08-2008 19-20-22-24-25-28-29-42-45-47-54-55-56-57-65-65-67-70-74-84-85-86-88-90-93-95-99
12-06-2008 93620 58191 13-06-2008 03-13-13-14-15-24-25-32-33-34-35-39-43-43-49-51-58-62-70-71-71-73-77-90-91-91-95
29-03-2007 07220 45472 30-03-2007 05-05-17-22-24-24-28-29-38-39-41-42-45-46-56-63-69-69-72-72-80-86-87-93-95-97-98
04-09-2006 72620 59626 05-09-2006 00-09-12-14-14-16-17-25-26-26-29-34-36-40-53-60-65-66-71-73-74-80-82-85-90-92-96
17-05-2006 42520 51235 18-05-2006 02-05-12-13-14-16-21-23-25-26-27-33-35-45-48-49-52-53-66-70-77-80-93-93-94-96-96
24-12-2005 65520 41252 25-12-2005 03-11-11-12-17-17-18-19-20-24-29-29-32-37-38-43-47-50-52-54-54-59-64-65-76-90-92
15-10-2005 58920 31335 16-10-2005 03-04-09-10-12-22-22-27-32-35-36-41-43-44-45-48-50-52-55-55-57-76-89-90-92-94-96
14-07-2005 90920 44961 15-07-2005 01-11-19-21-21-22-22-25-25-31-33-35-42-42-45-54-55-59-61-68-70-70-85-87-91-93-99
26-04-2005 02020 15566 27-04-2005 04-20-20-30-31-33-38-38-45-49-50-50-51-55-58-66-69-71-75-76-80-80-83-86-93-95-99
13-02-2005 68920 06450 14-02-2005 10-11-25-25-25-46-46-48-50-50-52-57-57-66-66-67-72-75-76-77-80-81-90-92-94-96-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 20 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 20 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 20 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 20 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 20 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 20 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 20 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 20 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 68.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 74.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 85.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 56 –  81.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 65 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 54.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 20 hôm sau đánh con gì? Những con số 32 – 04 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 20 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 20 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 20 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 20 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 20 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 20 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 20

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 20 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 20 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 20 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.