Đề về 21 hôm sau đánh con gì chắc ăn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 21

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 60 - 3 Lần 78 - 3 Lần
18 - 2 Lần 53 - 2 Lần 29 - 2 Lần
73 - 2 Lần 47 - 2 Lần 63 - 2 Lần
40 - 2 Lần 83 - 1 Lần 34 - 1 Lần
04 - 1 Lần 13 - 1 Lần 28 - 1 Lần
33 - 1 Lần 98 - 1 Lần 12 - 1 Lần
50 - 1 Lần 31 - 1 Lần 43 - 1 Lần
62 - 1 Lần 77 - 1 Lần 08 - 1 Lần
80 - 1 Lần 75 - 1 Lần 02 - 1 Lần
82 - 1 Lần 39 - 1 Lần 23 - 1 Lần
68 - 1 Lần 66 - 1 Lần 65 - 1 Lần
25 - 1 Lần 10 - 1 Lần 27 - 1 Lần
35 - 1 Lần 30 - 1 Lần 15 - 1 Lần
69 - 1 Lần 58 - 1 Lần 36 - 1 Lần
76 - 1 Lần 49 - 1 Lần 24 - 1 Lần
86 - 1 Lần 79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 21

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 11 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 10 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 1 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 21

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
05-12-2023 47521 93178 06-12-2023 00-08-08-11-11-12-13-17-19-27-27-27-34-37-44-45-58-60-61-61-62-78-80-88-89-89-92
10-10-2023 84521 49140 11-10-2023 01-01-06-11-19-19-20-22-29-37-37-38-40-44-49-59-60-65-65-73-77-78-82-88-89-93-96
06-10-2023 73121 26547 07-10-2023 06-10-11-12-13-18-20-26-29-30-35-38-38-44-47-49-52-52-56-68-70-70-73-79-82-83-87
21-08-2023 27221 60279 22-08-2023 06-13-15-15-26-29-31-32-32-37-40-43-55-55-61-62-68-72-73-79-82-83-86-88-89-97-99
01-06-2023 95921 71963 02-06-2023 05-05-07-08-16-19-19-20-23-25-29-34-34-42-51-53-54-55-58-62-63-63-73-76-84-85-97
15-01-2023 44221 48260 16-01-2023 05-07-18-21-23-23-24-32-38-53-55-56-56-60-66-67-68-71-74-79-85-87-87-93-95-98-99
20-09-2022 50221 44823 21-09-2022 01-03-04-05-14-16-18-21-23-26-36-39-39-40-42-43-43-51-55-66-67-80-85-85-85-94-94
08-08-2022 76821 00180 09-08-2022 01-14-15-17-18-25-26-29-29-30-31-33-33-37-37-53-56-58-70-71-78-80-87-89-90-91-96
06-11-2021 19821 91386 07-11-2021 05-10-11-11-13-28-31-41-43-49-51-53-55-61-65-72-72-75-76-76-78-79-79-80-86-86-92
03-06-2021 62721 60930 04-06-2021 02-10-10-16-16-17-19-20-21-22-23-24-25-30-41-41-42-54-60-64-68-71-73-78-94-94-98
04-11-2020 16921 96225 05-11-2020 05-10-11-16-16-17-25-30-32-34-40-44-45-48-48-67-67-69-80-84-87-89-95-95-98-98-99
21-03-2020 55521 46024 22-03-2020 00-04-08-09-10-13-13-17-19-22-22-24-27-33-34-35-48-52-53-58-60-69-72-76-87-91-95
19-01-2020 70921 12850 20-01-2020 08-09-11-13-19-19-20-24-32-33-37-39-41-44-48-50-51-59-63-65-72-72-76-85-96-97-97
05-01-2020 45721 14012 06-01-2020 06-10-12-14-16-16-23-23-25-27-34-35-38-43-44-45-46-47-59-69-70-72-77-84-84-89-94
30-11-2018 88321 72729 01-12-2018 00-00-06-11-15-21-24-25-26-27-29-29-30-36-39-39-48-50-54-60-67-70-84-87-88-89-92
21-11-2018 79721 95565 22-11-2018 06-19-19-26-27-27-27-35-39-41-46-49-51-56-58-58-60-65-72-75-77-83-84-90-92-93-94
21-09-2018 31221 29578 22-09-2018 06-07-10-12-17-18-27-36-48-50-54-56-57-65-69-70-71-75-77-78-83-87-90-97-97-97-99
19-01-2018 67721 69463 20-01-2018 00-03-05-18-28-28-32-36-37-38-44-51-51-53-55-62-63-63-70-76-77-85-85-86-91-95-95
14-01-2018 45021 85298 15-01-2018 01-05-12-15-21-21-23-26-28-28-41-42-45-46-49-53-61-71-75-80-82-84-94-94-95-97-98
22-12-2017 59521 53369 23-12-2017 11-12-14-14-15-18-22-23-23-26-28-33-35-36-41-43-57-59-59-61-67-69-72-84-87-91-96
01-07-2017 82721 53349 02-07-2017 04-04-08-10-19-25-32-35-37-38-41-42-43-49-55-55-57-60-71-75-76-77-79-85-92-93-98
11-06-2017 18721 83555 12-06-2017 01-21-23-23-31-32-32-41-45-45-46-48-52-55-62-73-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96
26-05-2017 56321 15355 27-05-2017 05-10-10-11-14-17-18-27-31-32-45-47-54-55-56-61-62-63-63-66-67-71-80-82-83-86-94
29-04-2017 54621 13176 30-04-2017 12-13-14-20-25-27-29-32-34-46-47-50-50-50-58-60-61-66-76-79-83-85-87-90-92-92-95
08-12-2016 83121 06735 09-12-2016 01-02-05-07-12-16-18-18-20-24-25-26-32-35-37-42-46-46-55-55-66-76-82-86-89-90-98
20-10-2016 39821 49878 21-10-2016 02-08-11-17-23-24-28-30-34-35-35-37-52-53-55-65-68-73-73-75-78-80-82-82-94-98-99
03-10-2016 02821 54308 04-10-2016 02-07-08-08-08-09-10-13-16-16-23-26-27-29-44-46-52-52-52-54-55-55-62-71-74-88-98
13-04-2016 09821 09866 14-04-2016 06-06-09-10-12-20-28-28-36-42-43-44-46-52-52-55-58-66-66-68-75-79-83-86-90-90-91
15-08-2015 58421 26736 16-08-2015 01-13-14-17-21-28-30-34-36-37-39-45-47-48-48-49-55-56-57-58-65-81-82-86-90-94-95
17-10-2014 96621 84860 18-10-2014 00-07-13-16-16-20-25-32-32-35-49-49-49-50-53-55-58-60-64-64-64-66-68-68-81-84-97
08-09-2014 70121 24077 09-09-2014 05-06-08-09-14-20-26-29-30-31-38-39-39-43-47-54-54-61-62-62-69-70-77-77-92-94-95
04-07-2014 77521 50815 05-07-2014 09-13-15-20-21-24-28-31-34-34-35-38-38-40-41-42-52-63-65-72-74-79-80-85-88-93-95
21-12-2013 59421 21155 22-12-2013 02-04-05-09-13-17-19-22-22-25-31-35-37-55-55-57-60-61-63-64-74-80-88-92-94-94-94
16-12-2013 03721 07673 17-12-2013 00-11-13-16-16-19-26-28-28-40-42-44-44-47-49-55-59-66-67-73-74-80-80-85-87-88-99
06-10-2012 66321 68818 07-10-2012 00-01-02-10-11-18-20-22-25-26-48-48-50-50-51-59-60-60-69-69-69-70-74-75-78-94-97
22-09-2012 47921 23673 23-09-2012 06-07-10-12-16-17-18-18-23-32-38-39-45-46-48-50-54-62-70-71-73-73-76-78-88-96-97
29-05-2012 34221 69939 30-05-2012 04-05-06-10-10-11-22-23-32-36-39-45-47-48-53-53-54-56-64-65-66-70-73-81-88-92-96
06-05-2012 71421 91229 07-05-2012 00-03-21-24-24-29-31-33-35-40-43-44-45-48-49-55-64-67-73-77-84-88-89-92-95-97-98
10-04-2012 50321 77582 11-04-2012 05-12-16-17-17-19-29-29-30-38-39-42-43-51-53-61-70-75-77-82-83-85-88-91-97-98-99
12-09-2011 35221 56462 13-09-2011 00-03-08-10-13-17-19-20-24-28-40-48-49-57-58-59-62-62-64-65-66-72-75-76-80-95-98
08-06-2011 47421 24268 09-06-2011 03-05-09-12-18-19-21-21-23-31-31-44-56-61-65-66-67-68-70-75-82-82-86-87-89-89-95
18-05-2011 29621 14560 19-05-2011 00-08-09-22-22-30-30-30-31-33-36-37-38-40-40-46-48-58-60-67-68-79-85-86-87-89-91
10-10-2010 50321 32933 11-10-2010 01-01-06-08-10-10-14-27-29-29-31-33-33-33-45-48-49-54-61-64-69-70-78-90-92-95-99
18-10-2009 66421 51328 19-10-2009 00-06-09-11-12-16-21-25-28-43-43-44-45-48-49-54-55-65-65-66-68-78-78-86-88-94-97
15-09-2009 53621 40002 16-09-2009 02-02-03-08-09-13-14-17-21-21-23-26-31-33-38-38-53-57-65-68-73-74-77-81-83-86-93
16-03-2009 01621 28743 17-03-2009 00-01-03-14-17-19-24-30-31-37-39-39-41-43-44-47-59-59-61-70-71-83-87-91-92-92-98
17-08-2008 20221 39613 18-08-2008 03-07-12-13-17-28-31-33-33-35-40-44-47-48-50-52-52-59-61-67-72-78-80-88-91-92-96
10-01-2008 59221 41827 11-01-2008 00-12-12-19-24-27-40-40-40-44-44-51-52-56-57-58-59-63-71-75-77-81-84-87-90-95-98
13-12-2007 55421 85247 14-12-2007 04-07-07-10-11-16-17-19-22-23-28-29-34-40-43-46-47-57-57-73-73-75-84-84-85-90-98
25-10-2007 84921 53010 26-10-2007 00-04-10-15-16-22-23-25-27-28-39-44-45-48-50-59-61-66-68-69-70-76-78-84-86-99-99
29-05-2007 47321 21753 30-05-2007 04-08-20-20-24-28-31-32-36-39-42-43-50-53-56-57-62-67-69-70-73-75-82-84-87-96-99
27-01-2007 50521 98340 28-01-2007 00-04-08-08-09-14-21-25-29-30-32-35-40-40-42-44-46-47-58-61-67-67-70-74-81-98-98
20-11-2006 35221 36231 21-11-2006 04-11-13-16-17-20-23-31-36-41-44-45-48-48-54-59-60-62-64-74-79-82-87-89-91-94-94
14-11-2006 16421 34175 15-11-2006 00-07-08-09-10-13-16-19-19-26-34-34-37-59-59-70-71-74-75-75-75-76-77-79-84-88-91
22-10-2006 78021 36004 23-10-2006 04-06-07-10-11-12-15-16-18-20-21-22-37-41-42-49-54-69-72-77-79-82-83-91-94-97-98
08-10-2006 89221 62953 09-10-2006 04-05-06-06-07-12-16-18-22-31-32-36-53-57-58-63-64-68-69-71-74-80-85-93-95-96-97
14-01-2006 98421 48258 15-01-2006 02-05-15-27-33-34-34-38-38-46-48-53-57-58-59-62-67-72-73-76-77-78-82-84-94-97-98
18-09-2005 07621 42218 19-09-2005 08-09-09-18-19-20-20-24-24-26-31-35-36-40-46-48-63-64-69-71-80-82-83-92-93-95-97
27-02-2005 22221 64034 28-02-2005 04-12-12-13-14-14-19-22-23-26-29-34-37-39-39-44-50-56-60-60-68-69-77-79-89-90-95
23-01-2005 94121 61083 24-01-2005 01-02-08-08-09-12-18-24-26-28-41-44-47-55-56-56-58-62-65-67-71-73-77-80-83-83-88

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 21 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 21 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 21 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 21 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 21 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 21 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 21 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 21 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 08 – 80 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 26.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 14.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 74 –  81.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 53.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 21 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 08 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 21 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 21 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 21 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 21 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 21 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 21 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 21 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 21 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 21 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 21 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.