Kết quả đề về 23 hôm sau đánh con gì dễ trúng giải nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 23

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 4 Lần 99 - 2 Lần 94 - 2 Lần
23 - 2 Lần 63 - 2 Lần 67 - 2 Lần
87 - 2 Lần 29 - 2 Lần 57 - 2 Lần
45 - 2 Lần 69 - 2 Lần 55 - 2 Lần
77 - 2 Lần 40 - 2 Lần 92 - 2 Lần
72 - 2 Lần 86 - 1 Lần 79 - 1 Lần
38 - 1 Lần 98 - 1 Lần 33 - 1 Lần
88 - 1 Lần 78 - 1 Lần 22 - 1 Lần
65 - 1 Lần 07 - 1 Lần 18 - 1 Lần
02 - 1 Lần 68 - 1 Lần 91 - 1 Lần
70 - 1 Lần 85 - 1 Lần 89 - 1 Lần
05 - 1 Lần 52 - 1 Lần 61 - 1 Lần
93 - 1 Lần 30 - 1 Lần 25 - 1 Lần
24 - 1 Lần 84 - 1 Lần 01 - 1 Lần
11 - 1 Lần 64 - 1 Lần 46 - 1 Lần
76 - 1 Lần 14 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 23

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 3 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 23

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-03-2024 78723 15636 19-03-2024 00-02-16-22-30-32-33-36-44-44-48-51-55-56-59-65-72-73-73-81-83-86-87-95-96-98-99
08-12-2023 38223 57057 09-12-2023 00-01-04-12-13-21-22-24-25-33-34-41-47-51-52-53-57-79-85-87-89-92-94-96-96-98-99
06-08-2023 74923 08672 07-08-2023 04-07-14-15-16-18-22-26-27-30-34-37-41-41-42-46-59-63-67-67-72-74-77-79-86-87-96
02-07-2023 57123 96894 03-07-2023 01-02-05-05-05-06-08-10-24-24-34-36-38-49-51-51-54-60-62-64-67-70-82-83-83-94-96
20-04-2023 24623 47914 21-04-2023 01-05-07-07-14-16-17-19-19-21-29-36-36-39-46-48-53-53-60-62-65-75-89-91-94-97-97
02-12-2022 24523 10576 03-12-2022 01-03-09-18-28-33-37-44-45-46-49-53-54-55-55-57-61-62-63-72-76-80-80-88-90-93-94
21-09-2022 44823 76777 22-09-2022 01-10-17-19-19-27-27-31-35-37-39-43-51-55-60-65-66-66-75-77-78-83-85-89-92-95-96
24-12-2021 37223 31424 25-12-2021 06-10-11-17-24-29-30-31-32-32-38-38-43-63-67-67-68-68-76-76-78-78-80-88-88-89-92
12-07-2021 48323 41507 13-07-2021 01-06-07-13-18-25-30-35-36-45-48-54-56-61-63-64-75-75-89-89-90-93-93-94-94-95-97
21-05-2021 75723 94325 22-05-2021 00-05-06-10-25-27-28-30-37-38-40-46-49-51-55-56-59-62-64-69-73-74-76-82-87-90-97
05-10-2020 20823 34965 06-10-2020 06-27-29-31-35-38-40-48-50-51-53-53-54-57-57-65-67-71-76-81-83-85-86-89-92-93-99
29-09-2020 59323 64268 30-09-2020 02-05-08-11-12-19-21-21-23-23-40-43-45-47-48-49-53-54-58-68-68-71-75-76-88-92-97
01-06-2020 62323 79222 02-06-2020 03-05-09-10-12-16-17-22-23-25-25-26-27-29-35-39-46-50-51-53-56-59-67-81-83-87-90
23-03-2020 36123 31578 24-03-2020 05-12-16-20-21-22-29-31-37-42-43-48-59-59-63-65-74-77-78-85-85-87-88-93-95-98-99
04-03-2020 51223 52991 05-03-2020 04-05-05-07-26-33-38-39-51-53-53-59-63-66-66-76-77-79-80-81-83-84-90-91-93-97-98
03-03-2020 38823 51223 04-03-2020 04-08-13-14-23-24-31-38-41-46-49-50-53-54-58-59-61-65-77-77-79-83-85-93-97-98-98
07-08-2018 12723 90929 08-08-2018 00-04-04-06-16-18-25-28-29-35-36-36-36-46-52-56-58-59-61-63-65-74-74-79-87-89-99
17-07-2018 88323 09669 18-07-2018 01-03-03-17-20-22-27-29-30-36-37-45-45-49-53-53-56-65-65-69-76-77-80-83-95-97-97
14-07-2018 78023 84740 15-07-2018 09-14-17-18-20-21-21-23-36-38-40-41-44-49-54-55-57-58-70-73-81-84-88-90-95-97-98
17-05-2018 87623 38740 18-05-2018 04-11-12-16-18-22-23-23-26-27-34-37-40-43-46-50-56-61-64-69-78-84-84-86-89-92-99
09-04-2018 97323 79188 10-04-2018 07-08-19-21-22-23-23-26-26-29-39-43-51-52-52-60-62-67-72-73-78-82-85-88-88-90-96
26-03-2018 07223 18467 27-03-2018 03-07-12-18-22-22-24-29-31-44-45-50-50-56-58-59-61-67-67-68-70-75-78-80-82-89-98
09-03-2018 21423 03830 10-03-2018 06-09-09-13-22-27-28-30-30-31-35-36-37-39-45-48-51-64-66-69-72-74-77-85-90-91-94
10-11-2017 70523 02893 11-11-2017 08-10-15-18-20-30-31-39-55-59-66-66-71-72-72-74-74-77-78-80-80-84-87-93-93-94-98
07-08-2017 07823 46433 08-08-2017 05-07-11-19-20-30-33-39-46-49-50-52-53-54-57-63-65-74-76-77-78-87-87-90-93-93-99
23-06-2017 86523 03261 24-06-2017 01-02-06-12-20-21-21-23-25-26-27-44-44-45-48-48-50-50-61-64-70-73-84-89-90-90-94
14-04-2017 78123 88945 15-04-2017 00-02-06-08-08-20-22-26-33-34-36-39-44-44-45-56-60-62-67-69-74-78-78-81-84-87-89
27-02-2017 09823 83098 28-02-2017 01-06-23-23-26-29-32-33-37-37-38-38-40-44-51-54-65-68-77-77-85-88-89-90-92-97-98
26-02-2017 34623 09823 27-02-2017 05-10-11-23-24-26-29-33-37-38-38-39-40-40-44-48-51-52-52-57-61-75-85-85-88-91-95
17-01-2017 81223 37845 18-01-2017 00-06-06-07-15-15-17-25-25-29-31-33-34-38-45-52-56-59-61-62-66-71-73-81-85-99-99
11-12-2016 94423 94479 12-12-2016 02-13-22-23-27-27-30-34-38-46-48-49-55-62-68-71-73-79-79-80-86-87-88-90-92-99-99
09-04-2016 45423 18636 10-04-2016 01-02-10-11-11-14-17-32-36-37-42-44-45-46-51-54-56-68-68-71-73-75-79-79-94-96-97
12-12-2014 64123 81952 13-12-2014 02-04-09-16-17-20-24-25-32-35-43-47-47-49-52-55-55-60-62-62-73-73-80-85-86-90-94
11-01-2014 14523 66472 12-01-2014 02-03-13-14-16-17-18-19-24-25-30-31-32-40-45-46-56-58-59-60-61-64-72-78-82-88-94
21-06-2013 61123 26305 22-06-2013 05-05-06-11-16-18-24-24-29-31-39-40-45-52-58-58-65-71-71-75-78-81-83-84-85-86-94
01-09-2012 17223 36146 02-09-2012 06-10-18-21-21-32-40-43-46-50-53-53-54-60-62-67-70-70-72-75-75-82-83-88-88-89-90
27-06-2012 45023 14169 28-06-2012 06-06-10-11-13-15-25-26-26-29-32-32-35-36-38-38-40-43-49-61-65-65-65-69-86-92-95
07-04-2012 53823 45564 08-04-2012 00-04-06-06-07-08-08-11-18-20-23-32-33-37-44-44-45-56-58-59-64-67-76-85-85-95-96
22-12-2011 74123 29377 23-12-2011 04-08-08-16-16-21-24-35-38-44-45-47-52-54-54-58-60-63-70-71-73-77-77-88-89-94-96
13-12-2011 02023 88602 14-12-2011 01-02-07-08-10-15-20-25-28-29-29-29-30-30-32-34-42-42-44-48-61-62-68-83-89-95-97
18-11-2011 02023 83255 19-11-2011 03-03-06-08-20-34-36-38-40-45-52-55-56-56-58-61-62-66-66-73-73-74-76-79-85-87-97
26-05-2011 76823 49870 27-05-2011 10-15-18-19-20-22-27-30-32-36-37-43-43-45-59-62-63-65-70-70-71-73-74-78-92-97-99
23-02-2011 54923 26002 24-02-2011 00-01-02-04-10-12-13-28-31-35-36-40-44-44-52-57-58-63-71-73-78-84-84-87-89-90-97
14-02-2011 78923 81838 15-02-2011 04-05-08-09-12-21-24-27-30-36-38-50-52-52-58-60-60-63-64-70-70-74-76-83-87-90-90
08-02-2011 67723 79899 09-02-2011 07-07-14-16-17-18-18-21-26-26-31-36-41-44-48-49-62-64-64-76-79-82-86-86-89-90-99
01-10-2010 44023 88289 02-10-2010 00-04-05-10-11-17-19-19-22-33-37-37-44-46-50-51-53-63-74-75-78-82-83-85-89-95-99
03-07-2010 20823 40036 04-07-2010 01-10-12-12-18-25-26-26-26-31-31-32-36-38-53-58-61-62-63-67-71-73-73-88-89-92-95
06-04-2010 25923 93957 07-04-2010 05-11-12-13-13-15-31-34-38-44-46-50-50-54-56-57-65-67-72-72-79-86-88-89-90-91-92
11-12-2009 34023 82436 12-12-2009 01-02-07-12-18-22-23-27-27-30-33-33-33-36-37-46-48-48-49-55-64-80-80-87-90-90-97
04-11-2009 51323 07855 05-11-2009 01-03-09-12-19-19-22-24-30-38-39-44-51-53-54-55-55-58-62-64-66-67-75-81-83-87-87
07-07-2009 24923 73429 08-07-2009 02-08-15-21-22-26-29-46-47-50-50-52-52-53-55-55-62-62-65-66-69-71-75-78-94-97-99
15-06-2009 06223 22167 16-06-2009 02-05-06-07-14-19-22-23-24-25-26-30-31-34-34-35-36-42-56-58-61-63-67-73-73-88-96
27-01-2009 07523 42218 28-01-2009 04-07-08-09-11-11-13-18-21-21-21-24-25-28-39-43-46-49-57-58-60-69-72-75-80-96-99
13-01-2009 32223 30287 14-01-2009 01-06-07-09-12-17-17-27-29-30-36-40-41-44-56-58-61-64-68-75-75-75-80-87-88-95-98
24-05-2008 83623 68587 25-05-2008 01-05-05-06-09-10-10-18-19-26-27-27-28-35-39-42-50-58-64-66-67-70-71-76-87-89-93
17-02-2008 87223 41494 18-02-2008 03-08-11-16-18-22-23-28-28-36-44-46-49-55-60-69-71-75-75-75-78-81-81-81-89-91-94
15-09-2007 38423 22292 16-09-2007 13-16-21-25-26-26-28-31-33-34-39-45-50-51-53-55-59-62-62-74-75-79-80-86-88-92-94
11-07-2007 48123 84363 12-07-2007 00-00-01-05-06-10-12-23-24-26-32-32-39-40-43-44-49-54-58-58-63-64-65-67-88-91-93
25-06-2007 97323 74863 26-06-2007 00-01-08-11-13-18-21-26-33-37-39-41-56-61-61-63-75-75-75-78-83-87-91-91-93-97-98
02-06-2007 65323 96111 03-06-2007 02-03-04-05-11-16-16-18-20-25-35-38-43-60-62-62-63-69-77-78-79-82-85-86-86-90-92
09-03-2007 24623 95392 10-03-2007 03-05-06-07-13-14-18-22-27-37-42-46-50-51-54-59-62-63-70-72-72-77-86-88-89-92-99
22-09-2006 20723 80385 23-09-2006 04-05-13-13-17-19-20-32-42-44-47-48-53-56-58-60-67-67-70-71-76-82-85-87-88-89-97
09-09-2006 88323 54601 10-09-2006 01-01-07-09-14-22-24-24-29-33-39-40-44-53-57-60-62-66-69-72-77-85-85-88-91-92-92
27-08-2006 59623 21999 28-08-2006 01-03-05-05-06-06-08-08-15-19-23-28-31-32-36-47-55-57-71-75-78-79-82-83-85-96-99
08-07-2006 83823 61902 09-07-2006 00-02-03-04-04-07-15-15-16-23-24-27-30-33-35-38-41-49-54-63-64-70-79-86-92-92-98
18-12-2005 95323 93886 19-12-2005 02-05-07-11-21-23-31-33-40-40-46-50-52-54-59-59-62-65-66-68-69-69-70-83-86-88-92
05-02-2005 80123 07684 06-02-2005 00-04-05-12-13-13-17-25-32-35-47-48-54-56-56-58-61-61-62-63-66-67-77-79-84-84-89

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 23 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 23 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 23 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 23 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 23 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 23 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 23 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 23 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 09 – 90 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 97.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 41.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 15.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 31 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 74 –  81.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 37 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 50.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 23 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 07 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 23 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 23 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 23 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 23 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 23 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 23 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 23

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 23 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 23 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 23 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.