Kết quả đề về 25 hôm sau đánh con gì chắc thắng

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 25

Bộ số Bộ số Bộ số
36 - 3 Lần 57 - 3 Lần 10 - 3 Lần
64 - 3 Lần 75 - 3 Lần 77 - 2 Lần
31 - 2 Lần 53 - 2 Lần 73 - 2 Lần
18 - 2 Lần 17 - 2 Lần 81 - 2 Lần
29 - 2 Lần 94 - 1 Lần 02 - 1 Lần
19 - 1 Lần 04 - 1 Lần 63 - 1 Lần
66 - 1 Lần 91 - 1 Lần 54 - 1 Lần
80 - 1 Lần 23 - 1 Lần 00 - 1 Lần
58 - 1 Lần 79 - 1 Lần 51 - 1 Lần
70 - 1 Lần 22 - 1 Lần 74 - 1 Lần
06 - 1 Lần 27 - 1 Lần 48 - 1 Lần
60 - 1 Lần 92 - 1 Lần 45 - 1 Lần
05 - 1 Lần 71 - 1 Lần 12 - 1 Lần
28 - 1 Lần 46 - 1 Lần 08 - 1 Lần
67 - 1 Lần 65 - 1 Lần 55 - 1 Lần
03 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 25

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 11 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 25

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-05-2024 60325 78736 10-05-2024 14-15-15-19-25-28-30-36-40-52-55-57-59-61-62-64-67-69-70-70-71-71-75-81-88-96-98
22-04-2024 15525 12681 23-04-2024 01-06-07-08-15-16-16-17-18-22-26-28-33-38-41-52-66-68-71-77-81-90-91-92-92-94-97
25-12-2023 08225 94636 26-12-2023 03-16-16-17-17-20-24-25-26-29-29-30-31-36-41-42-44-49-52-56-72-73-75-81-85-96-98
16-12-2023 74825 03257 17-12-2023 04-20-24-30-32-32-43-47-49-55-57-57-58-59-61-62-63-65-66-66-68-70-88-90-92-98-99
19-09-2023 50925 40303 20-09-2023 01-03-07-07-08-10-11-13-14-15-18-22-23-29-30-31-33-34-34-36-39-64-67-75-86-91-93
07-06-2022 87525 28977 08-06-2022 09-10-12-19-20-25-31-32-34-37-41-42-43-55-59-60-60-66-68-74-76-77-79-82-84-84-95
31-05-2022 39725 31918 01-06-2022 01-04-10-13-15-15-18-23-25-26-29-29-36-37-38-48-51-52-54-63-81-87-88-90-92-96-99
11-12-2021 34925 09055 12-12-2021 05-12-13-18-21-21-22-22-40-43-53-54-55-55-60-70-71-72-73-74-76-76-80-81-88-93-97
23-10-2021 73125 44417 24-10-2021 02-07-13-17-20-21-24-24-26-28-42-45-46-52-53-58-58-60-62-63-65-70-74-91-92-94-97
22-05-2021 94325 13529 23-05-2021 07-10-10-13-22-27-29-32-35-35-36-41-45-49-49-53-57-57-58-60-64-65-66-69-74-87-97
15-05-2021 59925 32965 16-05-2021 07-07-14-17-17-20-28-31-31-32-44-51-51-58-63-65-66-69-71-84-85-89-93-94-95-98-98
03-05-2021 51925 09580 04-05-2021 02-08-10-16-21-22-24-26-32-33-37-45-49-54-57-68-70-78-78-80-80-80-81-85-93-96-98
05-11-2020 96225 44571 06-11-2020 01-04-07-10-26-26-27-30-32-43-44-46-59-64-65-68-68-71-71-72-72-72-85-86-93-94-99
23-10-2020 06125 43128 24-10-2020 06-09-24-26-28-37-47-48-55-57-59-61-61-61-63-68-71-79-80-80-82-84-84-85-87-90-92
19-10-2020 18225 90157 20-10-2020 00-01-10-10-17-18-23-25-25-26-30-36-37-37-39-53-57-64-64-70-72-76-81-85-92-94-97
25-04-2020 46625 90667 26-04-2020 03-06-06-08-10-17-19-22-33-37-40-40-42-55-59-64-67-67-68-75-78-80-84-85-93-95-98
02-09-2019 40725 91254 03-09-2019 03-04-06-06-13-18-20-23-26-29-43-54-55-60-61-65-69-74-77-78-82-83-87-92-94-95-96
30-05-2019 47625 79905 31-05-2019 05-06-06-09-12-14-22-23-27-35-36-37-39-42-43-45-57-67-73-75-76-77-79-83-84-84-98
09-02-2018 18625 93481 10-02-2018 02-04-05-05-06-15-16-22-30-30-32-38-40-42-47-50-54-62-64-66-73-80-81-83-88-89-99
07-02-2018 74825 68975 08-02-2018 11-13-15-15-21-25-26-27-29-38-41-44-48-52-53-55-60-61-62-70-75-76-77-79-83-85-98
14-08-2017 90225 07631 15-08-2017 00-12-28-29-31-34-43-64-65-66-66-70-75-79-79-81-81-82-83-87-90-91-91-93-94-95-96
26-12-2016 42325 97291 27-12-2016 05-12-15-16-26-31-34-38-41-42-43-45-49-54-57-57-62-67-69-71-72-75-80-83-88-89-91
29-11-2016 89525 97475 30-11-2016 01-07-09-11-23-23-25-29-32-42-44-45-46-50-57-57-59-66-67-70-72-73-75-81-91-92-93
26-04-2016 83725 90964 27-04-2016 02-02-04-08-13-16-16-18-19-30-34-43-46-46-54-55-64-68-69-72-80-81-83-83-86-89-99
18-03-2016 54125 14610 19-03-2016 02-04-10-12-16-20-23-25-34-35-36-36-39-39-44-57-57-60-64-64-78-82-82-83-87-96-99
11-12-2015 32825 09312 12-12-2015 00-04-06-07-08-09-12-12-22-24-26-27-34-37-45-52-60-63-64-65-68-70-84-85-90-92-99
07-12-2015 85725 49977 08-12-2015 03-06-12-15-21-23-26-30-31-31-40-40-50-55-57-57-58-74-77-80-86-89-90-94-94-99-99
08-04-2015 93325 49175 09-04-2015 04-04-06-06-11-18-20-21-30-33-39-40-48-49-53-54-56-57-59-74-75-78-79-83-85-86-86
25-01-2015 83725 25419 26-01-2015 00-02-07-19-19-26-27-32-34-37-37-39-52-53-55-65-66-69-72-72-81-84-91-94-95-96-98
02-01-2015 84125 41864 03-01-2015 01-06-08-10-14-31-33-37-44-44-46-46-55-56-59-63-64-72-73-75-77-80-90-93-95-96-98
06-11-2014 04225 55145 07-11-2014 14-17-19-21-25-36-45-46-50-55-56-57-59-60-63-64-68-73-78-81-82-84-84-88-93-93-97
09-03-2014 78825 66657 10-03-2014 02-03-04-11-19-19-43-43-43-51-57-57-59-59-61-64-64-65-65-70-74-76-79-86-88-93-94
27-09-2013 08025 86810 28-09-2013 02-07-08-10-17-24-26-27-34-35-36-36-48-48-50-51-57-60-65-73-75-81-81-86-91-91-94
06-07-2013 69625 84108 07-07-2013 00-08-12-18-18-24-25-29-29-42-43-43-43-44-49-49-50-64-65-68-75-82-83-84-85-88-99
01-06-2013 48425 74829 02-06-2013 04-05-18-19-24-24-29-32-37-47-53-54-55-63-64-66-70-75-78-79-80-81-82-82-85-95-97
14-03-2013 71225 90692 15-03-2013 02-15-16-18-19-24-29-34-41-42-43-49-54-56-61-63-64-69-73-76-78-83-88-90-90-91-92
09-01-2013 48625 43764 10-01-2013 10-11-17-23-25-25-27-33-37-38-43-50-63-64-68-71-72-73-73-74-77-82-93-95-96-97-98
19-11-2012 25825 24966 20-11-2012 00-04-09-10-14-15-16-20-25-34-36-42-50-53-53-57-58-59-63-66-67-70-71-72-75-78-91
29-10-2012 49425 61010 30-10-2012 00-03-03-05-10-10-13-18-25-29-34-41-45-56-57-58-60-60-63-63-73-74-75-81-82-89-98
07-08-2012 91225 53851 08-08-2012 01-03-05-13-15-16-19-20-27-29-35-37-41-44-51-55-56-57-63-64-66-75-77-81-83-84-94
19-06-2012 80625 85173 20-06-2012 01-01-12-12-18-19-20-20-29-33-43-53-57-57-62-62-72-73-73-77-79-81-83-84-87-96-97
06-06-2012 85725 06606 07-06-2012 02-04-06-10-14-22-23-28-31-34-35-38-44-48-53-57-68-70-70-70-75-76-77-81-82-82-90
28-12-2011 74125 34404 29-12-2011 03-04-12-13-15-31-36-39-41-41-43-43-53-60-60-62-63-64-65-68-75-78-80-84-87-90-97
22-11-2011 27625 12753 23-11-2011 02-04-05-14-14-26-28-28-29-31-32-46-52-53-53-58-63-65-66-67-74-87-95-95-95-96-99
29-09-2011 17425 93960 30-09-2011 01-05-15-18-21-36-36-39-40-40-42-46-55-55-58-60-62-64-75-79-83-86-89-94-95-96-99
24-08-2011 59425 56074 25-08-2011 00-06-07-19-26-28-29-29-33-42-45-51-54-57-57-57-62-63-66-70-73-74-75-86-86-95-96
12-01-2011 09925 16322 13-01-2011 00-06-06-17-18-22-24-33-33-35-36-38-38-40-44-53-63-70-74-76-76-78-79-80-80-93-94
16-05-2010 56325 07002 17-05-2010 02-05-12-12-23-24-26-31-34-38-46-47-51-52-62-64-66-67-76-79-83-83-84-88-89-98-99
17-02-2010 54925 25970 18-02-2010 00-04-12-12-19-20-31-36-37-38-50-54-56-57-64-64-65-67-70-70-79-90-90-91-91-95-96
13-01-2010 34725 80204 14-01-2010 04-08-15-20-34-35-40-44-46-51-54-54-58-60-63-68-69-77-78-78-80-86-87-88-90-97-99
06-10-2009 26725 90579 07-10-2009 02-10-12-16-20-20-30-36-39-44-44-45-56-61-64-64-67-67-74-77-79-80-88-91-92-94-97
12-09-2009 04525 93546 13-09-2009 01-04-04-06-13-19-28-30-33-46-48-49-50-57-60-61-62-64-67-72-72-73-76-78-80-89-99
20-06-2009 14325 55953 21-06-2009 00-01-06-16-17-19-23-29-32-36-39-49-52-53-62-66-70-74-76-76-79-80-85-86-89-93-93
02-09-2008 35425 13258 03-09-2008 04-10-23-31-34-36-36-37-42-45-47-55-57-58-65-68-73-76-80-84-85-90-92-95-96-97-98
05-02-2008 28425 Tết 06-02-2008 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t
30-12-2007 11025 22894 31-12-2007 06-06-09-09-10-16-20-27-31-39-40-47-50-57-58-60-69-69-74-76-79-79-85-93-94-94-95
27-09-2007 41025 04548 28-09-2007 03-04-05-14-23-24-26-27-28-28-29-46-46-48-48-54-57-59-63-65-74-77-83-83-87-88-96
23-09-2007 54225 86136 24-09-2007 06-09-10-17-23-23-25-35-36-39-43-47-49-50-54-62-64-70-71-75-81-84-84-87-87-87-99
10-07-2007 72925 48123 11-07-2007 00-02-03-13-17-21-22-23-29-32-35-38-39-43-48-52-57-59-63-65-66-66-70-89-89-97-97
24-05-2007 46025 48727 25-05-2007 00-01-02-10-13-27-28-28-34-38-43-47-53-55-59-60-61-62-64-66-71-72-81-81-84-86-99
26-03-2007 89725 79663 27-03-2007 01-08-09-14-14-15-18-18-24-26-31-41-45-51-52-52-63-63-66-68-69-71-72-84-89-92-99
24-11-2006 14425 21173 25-11-2006 02-06-08-12-16-20-35-44-47-48-50-52-52-53-59-65-68-73-76-78-78-80-83-85-89-90-96
03-07-2006 47925 99704 04-07-2006 00-00-00-00-03-04-04-04-05-08-08-09-12-14-28-31-36-39-45-47-49-51-60-71-73-75-80
08-12-2005 72225 61217 09-12-2005 03-03-05-09-12-16-17-17-18-25-26-29-29-33-43-45-46-51-56-58-74-77-79-79-90-95-97
25-08-2005 15025 33518 26-08-2005 00-04-05-10-11-17-18-19-19-20-23-29-29-29-31-32-36-45-52-65-69-81-82-83-84-92-92
17-03-2005 32625 29231 18-03-2005 03-04-06-06-07-13-15-25-28-31-31-34-38-49-51-56-56-59-79-80-82-84-85-85-88-91-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 25 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 25 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 25 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 25 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 25 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 25 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 25 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 25 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 09 – 90 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 08.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 27.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 54 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 14.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Cặp số 18 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 25 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 49 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 25 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 25 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 25 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 25 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 25 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 25 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 25

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 25 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 25 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 25 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.