Thống kê đề về 26 hôm sau đánh con gì chắc ăn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 26

Bộ số Bộ số Bộ số
62 - 3 Lần 73 - 2 Lần 81 - 2 Lần
11 - 2 Lần 47 - 2 Lần 69 - 2 Lần
39 - 2 Lần 15 - 2 Lần 84 - 2 Lần
64 - 2 Lần 44 - 1 Lần 58 - 1 Lần
23 - 1 Lần 78 - 1 Lần 51 - 1 Lần
43 - 1 Lần 08 - 1 Lần 52 - 1 Lần
82 - 1 Lần 02 - 1 Lần 48 - 1 Lần
05 - 1 Lần 13 - 1 Lần 61 - 1 Lần
59 - 1 Lần 49 - 1 Lần 96 - 1 Lần
32 - 1 Lần 24 - 1 Lần 45 - 1 Lần
22 - 1 Lần 46 - 1 Lần 41 - 1 Lần
40 - 1 Lần 95 - 1 Lần 20 - 1 Lần
99 - 1 Lần 93 - 1 Lần 55 - 1 Lần
25 - 1 Lần 42 - 1 Lần 34 - 1 Lần
94 - 1 Lần 66 - 1 Lần 88 - 1 Lần
63 - 1 Lần 01 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 26

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 10 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 2 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 26

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-11-2023 07426 12301 01-12-2023 00-01-01-10-17-18-18-20-25-28-30-32-41-42-42-43-49-62-64-74-74-79-82-84-87-87-94
08-11-2023 98526 34562 09-11-2023 08-09-09-09-15-15-22-37-40-43-44-44-45-47-49-49-50-54-57-61-61-62-62-92-96-97-97
09-04-2023 10026 06363 10-04-2023 00-03-04-05-13-19-21-32-34-39-43-46-52-52-54-55-56-58-59-61-63-72-80-84-87-95-96
05-04-2023 96226 89911 06-04-2023 05-05-06-10-11-12-12-21-25-31-33-34-36-42-44-49-51-58-60-63-65-68-71-89-91-93-93
28-01-2022 83926 11699 29-01-2022 01-01-06-16-16-18-18-22-24-33-33-39-40-40-41-43-45-51-53-53-61-69-78-81-89-96-99
15-11-2021 77626 41405 16-11-2021 00-05-05-06-12-16-21-29-30-30-32-33-37-46-46-56-59-60-68-68-74-77-82-83-90-95-95
29-07-2021 10326 94715 30-07-2021 07-15-15-18-21-27-28-29-35-35-36-43-50-50-53-54-55-59-63-65-66-68-72-72-79-82-86
17-05-2021 67626 10448 18-05-2021 05-09-09-20-20-28-29-33-39-47-48-51-53-57-63-67-68-82-86-88-89-90-90-92-93-97-98
11-03-2021 47526 85439 12-03-2021 01-03-03-09-15-22-29-36-38-39-39-40-41-63-66-70-75-77-83-84-84-88-89-89-93-97-98
08-01-2021 00726 82064 09-01-2021 00-02-11-15-15-16-17-23-29-30-38-40-51-54-56-64-65-73-74-77-84-87-88-88-90-90-95
27-11-2020 23126 10764 28-11-2020 06-08-08-09-11-16-23-25-30-33-42-44-47-55-57-59-64-64-67-70-77-84-90-92-96-96-99
08-10-2020 09726 60541 09-10-2020 01-01-02-04-09-13-14-21-22-25-33-38-38-40-41-42-47-47-47-53-63-66-71-87-88-96-99
24-12-2019 75726 15181 25-12-2019 02-04-07-13-18-24-26-28-30-30-33-38-42-43-49-51-58-59-59-59-61-72-76-81-86-92-94
07-08-2019 28326 09562 08-08-2019 00-05-08-08-18-19-20-23-26-28-32-37-39-53-61-62-64-67-75-75-75-91-92-92-92-95-98
09-02-2019 65826 83208 10-02-2019 01-08-13-25-27-29-33-40-42-44-45-45-55-56-62-64-65-67-71-74-85-87-87-89-89-92-96
05-10-2018 04926 68515 06-10-2018 02-11-15-29-37-41-43-43-49-50-50-52-57-61-63-67-72-72-73-80-83-84-85-86-90-93-95
30-10-2016 35526 45373 31-10-2016 05-09-13-17-22-22-23-28-29-31-33-46-53-59-59-60-63-67-69-73-86-88-91-93-96-97-97
19-08-2016 98526 56320 20-08-2016 09-15-16-17-17-18-20-20-23-25-31-32-35-38-39-41-50-56-56-59-79-80-81-87-91-94-96
22-05-2015 23026 41469 23-05-2015 03-05-12-14-16-17-19-25-26-28-31-40-43-44-47-48-49-51-54-60-60-62-69-69-75-80-94
30-01-2015 71426 11084 31-01-2015 03-04-14-15-18-24-25-26-36-41-50-51-53-53-57-61-65-70-72-74-77-80-83-84-88-88-98
20-07-2014 31926 27778 21-07-2014 02-06-12-16-33-35-42-45-47-50-50-52-56-59-61-62-62-63-65-76-77-77-78-86-88-88-92
16-01-2014 90626 55839 17-01-2014 07-17-19-21-25-26-28-28-32-39-42-44-51-54-55-55-57-60-61-63-69-82-85-87-88-90-97
29-06-2013 26526 20888 30-06-2013 00-15-15-16-18-24-27-27-35-36-37-39-43-43-47-53-56-57-63-64-75-75-76-76-87-88-99
11-04-2013 27626 58046 12-04-2013 02-04-05-09-15-16-17-18-25-30-30-37-46-46-55-59-71-72-74-76-77-77-78-80-81-85-87
05-01-2013 84326 62866 06-01-2013 02-06-06-19-19-23-27-53-55-56-58-58-59-62-63-65-66-67-68-71-74-76-78-90-91-92-97
24-10-2012 25426 91649 25-10-2012 05-10-11-25-28-28-29-30-37-37-39-49-51-52-53-56-59-61-63-74-76-78-78-79-84-86-98
11-07-2012 67926 16447 12-07-2012 02-03-07-08-28-31-31-31-32-32-36-47-58-61-63-73-75-76-79-82-83-83-87-91-94-94-96
24-04-2012 63726 58547 25-04-2012 05-15-19-22-25-25-26-28-31-37-45-45-47-47-48-50-58-58-60-62-63-65-72-76-78-80-97
30-01-2012 13526 91802 31-01-2012 02-03-05-08-10-14-16-17-25-26-35-36-39-47-48-57-59-61-66-69-70-81-82-82-84-96-98
03-09-2011 62326 16584 04-09-2011 00-03-04-05-12-15-18-35-39-39-40-42-45-48-57-57-59-61-68-69-83-84-84-87-92-95-96
13-02-2011 98026 78923 14-02-2011 02-05-10-18-22-23-23-24-32-37-41-43-52-55-59-60-63-64-65-65-68-71-74-76-78-80-92
06-02-2011 15526 43758 07-02-2011 06-08-12-17-23-24-28-31-33-34-36-39-41-41-49-50-58-64-64-65-72-75-77-86-87-88-98
04-10-2010 42326 17711 05-10-2010 00-06-08-10-11-12-13-14-16-16-19-24-25-27-33-41-55-60-66-70-73-78-79-87-89-89-96
13-03-2010 71826 53494 14-03-2010 03-04-05-07-17-21-27-27-28-36-37-43-51-52-52-53-55-59-61-62-65-67-81-87-90-94-95
01-02-2010 47426 38762 02-02-2010 02-10-12-16-23-35-36-39-41-42-43-50-52-53-54-56-56-61-61-62-65-68-83-85-95-97-99
08-01-2010 85726 86595 09-01-2010 00-08-11-13-16-20-21-28-28-38-40-41-46-59-64-65-69-70-76-77-82-88-92-92-93-95-97
04-01-2010 79226 65882 05-01-2010 12-16-16-17-20-23-27-30-37-39-39-41-42-43-45-50-67-68-72-74-75-80-82-84-87-89-92
28-02-2009 41626 83834 01-03-2009 08-13-14-16-23-26-26-29-34-35-37-44-54-56-59-67-73-77-79-80-83-84-85-86-87-87-93
28-12-2008 09926 98173 29-12-2008 02-04-05-08-12-18-20-21-28-32-39-42-43-44-44-59-63-65-65-69-71-73-73-83-86-88-98
08-09-2008 17326 71052 09-09-2008 02-23-24-27-27-30-31-37-43-52-59-59-60-64-67-68-69-73-75-82-82-86-88-93-94-96-98
02-07-2008 37726 61759 03-07-2008 03-09-19-19-28-36-36-36-37-38-38-41-43-44-45-49-50-52-53-55-59-62-66-67-83-88-92
05-06-2008 23226 48469 06-06-2008 00-06-17-18-21-30-34-36-48-55-56-57-60-60-62-63-67-68-69-80-81-83-86-89-89-91-95
01-12-2007 09926 60442 02-12-2007 01-02-03-04-04-08-11-14-24-33-42-43-48-49-49-56-56-57-60-69-70-73-86-90-91-93-95
29-11-2007 80126 34722 30-11-2007 01-10-13-21-22-23-24-28-30-33-34-35-36-40-41-42-42-43-46-57-60-64-81-86-88-92-97
22-09-2007 85726 54225 23-09-2007 07-07-12-14-14-20-21-21-23-23-25-26-26-27-49-52-52-52-53-57-60-73-85-86-89-92-96
05-07-2007 83226 91345 06-07-2007 06-11-11-12-28-30-32-33-34-36-37-40-45-45-46-55-59-60-75-78-78-79-80-83-83-84-93
27-06-2007 12426 83561 28-06-2007 07-13-14-16-21-31-32-40-40-42-43-60-61-62-71-74-75-77-82-83-88-89-90-90-91-98-99
12-02-2007 10326 00681 13-02-2007 02-09-16-23-30-38-41-44-44-47-50-52-59-59-62-70-72-74-74-79-81-85-85-89-92-93-95
19-01-2007 74826 35640 20-01-2007 00-10-11-12-14-32-40-45-47-55-57-65-66-66-66-67-72-76-78-80-83-84-91-91-91-95-98
15-01-2007 83926 56308 16-01-2007 00-06-07-07-08-12-15-19-22-23-31-32-33-42-45-46-53-54-57-58-64-69-74-77-88-93-94
05-09-2006 59626 14413 06-09-2006 03-13-13-15-19-28-30-33-35-40-41-45-48-54-56-59-61-75-76-77-77-79-89-94-97-97-97
01-07-2006 80526 59455 02-07-2006 02-14-15-18-20-23-24-28-33-37-37-47-49-52-53-55-56-58-60-62-64-74-78-83-85-90-98
25-06-2006 49126 97844 26-06-2006 00-13-22-26-28-32-32-37-37-37-38-44-48-66-71-72-74-76-82-86-86-88-91-96-97-98-99
02-03-2006 26526 24024 03-03-2006 04-07-10-14-16-16-24-25-28-30-37-38-38-45-47-48-51-54-55-56-56-59-62-65-69-78-83
16-02-2006 00426 18932 17-02-2006 20-20-27-27-31-32-33-40-40-40-41-44-49-52-63-71-72-74-75-76-77-79-88-89-91-92-93
05-12-2005 75026 75343 06-12-2005 01-03-05-10-10-11-12-19-21-27-29-34-41-43-45-50-51-59-63-63-69-77-86-87-89-92-93
13-10-2005 38426 78896 14-10-2005 00-05-06-10-14-17-21-23-26-31-34-40-40-42-44-53-60-65-65-66-77-81-82-88-88-91-96
08-10-2005 45626 12393 09-10-2005 11-11-14-15-15-17-17-19-21-22-23-28-35-38-41-43-45-50-58-61-70-77-77-82-90-93-93
08-08-2005 99926 00651 09-08-2005 06-13-15-30-32-35-36-40-41-41-43-43-45-51-58-58-60-73-75-79-80-83-85-86-89-91-92

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 26 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 26 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 26 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 26 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 26 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 26 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 26 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 26 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 18.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 71 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 46 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 45 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 50.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 26 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 65 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 26 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 26 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 26 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 26 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 26 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 26 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 26

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 26 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 26 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 26 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.