Kết quả đề về 27 hôm sau đánh con gì dễ trúng lớn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 27

Bộ số Bộ số Bộ số
56 - 3 Lần 23 - 3 Lần 79 - 2 Lần
99 - 2 Lần 24 - 2 Lần 33 - 2 Lần
13 - 2 Lần 82 - 2 Lần 65 - 2 Lần
89 - 2 Lần 34 - 2 Lần 88 - 2 Lần
92 - 2 Lần 26 - 1 Lần 10 - 1 Lần
74 - 1 Lần 49 - 1 Lần 17 - 1 Lần
81 - 1 Lần 03 - 1 Lần 62 - 1 Lần
08 - 1 Lần 18 - 1 Lần 12 - 1 Lần
00 - 1 Lần 02 - 1 Lần 87 - 1 Lần
36 - 1 Lần 59 - 1 Lần 39 - 1 Lần
15 - 1 Lần 85 - 1 Lần 98 - 1 Lần
64 - 1 Lần 45 - 1 Lần 86 - 1 Lần
28 - 1 Lần 31 - 1 Lần 51 - 1 Lần
93 - 1 Lần 16 - 1 Lần 70 - 1 Lần
37 - 1 Lần 77 - 1 Lần 75 - 1 Lần
57 - 1 Lần 63 - 1 Lần 60 - 1 Lần
19 - 1 Lần 61 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 27

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 27

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-06-2024 86127 97856 05-06-2024 06-08-16-20-21-21-29-30-31-32-35-39-44-45-48-53-56-66-66-67-68-78-81-82-89-92-95
07-12-2023 35627 38223 08-12-2023 05-05-06-06-06-06-07-15-23-27-39-62-63-71-73-75-81-84-85-86-86-86-93-94-97-97-99
02-11-2023 93127 65761 03-11-2023 08-10-24-25-30-31-32-35-36-36-39-43-44-50-52-53-55-56-61-61-62-69-79-87-88-92-93
28-02-2023 55827 76102 01-03-2023 02-03-12-18-34-38-42-46-49-50-52-55-59-59-64-65-70-75-77-91-91-92-92-93-93-96-97
23-12-2022 33027 09534 24-12-2022 05-11-12-17-17-25-25-27-33-34-35-38-39-39-40-46-53-64-82-85-88-88-89-90-93-96-98
17-07-2022 66327 36713 18-07-2022 01-05-06-10-13-14-19-27-29-32-33-48-49-49-50-50-50-56-56-62-66-72-81-94-94-95-98
13-06-2022 89927 52762 14-06-2022 00-08-10-17-24-29-30-37-38-39-40-40-44-53-57-59-61-62-71-73-74-78-78-80-92-93-95
11-01-2022 55427 88903 12-01-2022 03-07-13-16-18-19-19-20-34-41-49-51-53-55-56-60-61-69-73-77-85-91-92-92-93-93-94
01-09-2021 74627 77764 02-09-2021 02-09-19-27-31-31-33-34-38-39-40-41-41-43-48-51-53-55-64-70-75-77-86-87-88-90-93
06-02-2021 37427 25119 07-02-2021 07-10-13-14-19-25-29-34-35-42-44-52-53-54-55-57-64-65-70-71-71-74-77-77-78-80-93
03-07-2020 58827 77775 04-07-2020 06-07-07-08-08-11-17-17-19-32-33-40-40-51-54-55-70-75-75-79-80-85-87-89-95-99-99
21-06-2020 25127 67617 22-06-2020 05-05-06-07-09-09-17-17-19-21-22-25-26-30-33-33-38-43-43-49-49-52-56-62-83-88-93
03-10-2019 17227 78051 04-10-2019 19-21-22-24-29-40-41-46-50-50-50-51-52-56-62-67-70-74-76-88-90-91-92-93-98-99-99
28-08-2018 33327 19187 29-08-2018 00-05-08-10-12-17-19-28-34-36-43-49-53-54-54-62-62-67-70-72-73-73-78-87-88-92-93
17-08-2018 92527 00177 18-08-2018 09-14-19-23-27-30-33-35-36-39-40-44-46-54-55-60-65-66-71-71-76-77-79-88-89-90-92
09-11-2017 04327 70523 10-11-2017 00-10-11-11-14-15-16-23-28-29-30-47-51-60-60-60-63-63-65-69-74-79-80-82-85-90-93
04-11-2017 40627 90260 05-11-2017 01-02-07-10-16-19-23-25-25-28-32-40-43-44-45-52-53-55-59-60-62-64-66-79-85-88-94
27-10-2017 51627 88324 28-10-2017 00-00-02-17-20-23-24-24-28-40-43-52-53-53-54-55-57-62-63-71-72-73-74-80-88-91-91
26-06-2017 70727 40303 27-06-2017 03-06-16-22-23-28-29-45-45-49-55-57-58-60-64-64-66-66-68-70-71-76-76-79-81-92-94
13-08-2016 81827 50182 14-08-2016 00-03-05-09-12-23-27-28-28-29-31-32-35-44-50-55-72-74-76-76-76-77-79-79-82-86-98
13-07-2016 11427 42398 14-07-2016 00-08-13-15-22-28-29-33-37-37-46-54-55-62-64-70-74-75-76-77-91-92-94-94-98-98-99
18-06-2016 27927 58056 19-06-2016 03-04-09-13-14-15-28-30-30-34-36-43-48-55-56-60-61-67-70-71-73-78-79-82-84-92-96
28-04-2016 95627 65431 29-04-2016 01-04-07-08-09-13-17-28-31-31-39-39-44-49-54-58-60-62-66-71-76-77-81-88-89-91-94
16-04-2016 50227 03388 17-04-2016 01-02-04-07-13-16-21-26-27-32-39-41-45-58-59-64-69-71-75-78-82-88-89-95-95-96-98
06-01-2016 08627 03734 07-01-2016 00-03-03-03-03-07-08-10-12-15-26-27-28-34-41-44-59-60-61-64-65-66-68-71-79-88-88
09-06-2015 62027 80802 10-06-2015 02-06-08-13-17-17-18-18-19-20-26-35-41-43-46-47-52-52-54-55-56-58-60-62-70-79-87
23-03-2015 93027 56781 24-03-2015 00-02-04-05-06-18-30-31-32-33-33-38-46-47-47-58-65-68-72-73-81-81-82-84-89-92-93
08-03-2015 55427 80299 09-03-2015 03-03-05-08-09-13-13-14-16-16-20-29-35-36-44-46-47-50-55-66-77-85-86-89-90-93-99
08-08-2014 19927 85689 09-08-2014 03-05-10-14-17-17-18-21-22-23-27-30-33-38-43-46-48-54-55-58-71-74-76-80-84-88-89
07-05-2014 96027 62885 08-05-2014 08-14-17-17-24-27-31-32-43-44-50-50-52-52-55-58-58-60-68-69-74-83-85-85-88-92-96
14-03-2014 18427 90065 15-03-2014 04-04-06-09-11-25-26-37-40-41-45-48-48-54-54-56-56-57-65-67-73-74-76-85-87-98-98
21-07-2013 59127 63833 22-07-2013 06-09-13-15-17-21-22-24-33-38-38-45-49-50-52-56-63-64-64-73-74-77-78-90-90-93-98
30-04-2013 13627 43000 01-05-2013 00-14-14-17-18-18-21-23-32-34-34-37-41-42-45-51-51-53-56-62-63-65-65-78-80-91-92
26-10-2012 19327 71037 27-10-2012 00-00-10-12-14-18-28-32-37-39-40-41-47-48-48-49-54-55-58-61-71-74-84-86-87-91-95
02-10-2012 70927 64412 03-10-2012 03-09-12-15-16-17-19-24-30-37-42-45-51-58-59-60-63-73-73-76-85-87-88-89-89-94-95
01-02-2012 06427 72315 02-02-2012 00-02-06-12-14-15-16-19-21-24-27-35-37-38-39-46-52-57-57-59-60-74-78-87-91-91-92
24-12-2011 18527 63513 25-12-2011 01-07-07-13-17-22-32-34-35-40-40-41-47-49-52-61-63-68-75-78-83-84-85-86-88-97-97
16-12-2011 83127 51370 17-12-2011 04-05-17-17-24-24-26-27-29-31-31-35-36-54-55-61-63-68-69-70-72-78-82-86-87-91-91
03-10-2011 05527 01365 04-10-2011 01-02-05-08-09-10-13-15-17-17-21-32-33-35-47-47-47-49-51-52-65-79-85-86-91-94-96
30-06-2011 55127 38728 01-07-2011 00-00-04-11-14-14-15-21-25-26-28-35-36-40-41-41-46-46-48-61-75-79-80-90-90-95-98
13-03-2011 67827 23749 14-03-2011 05-11-14-20-21-27-33-37-37-40-40-41-44-49-50-61-67-71-79-86-87-88-88-89-90-93-97
03-03-2011 61827 69186 04-03-2011 00-07-10-19-19-21-28-33-34-42-55-59-63-63-65-70-71-72-80-81-82-82-82-84-86-95-97
02-01-2011 41927 05424 03-01-2011 00-02-11-19-24-30-43-46-46-47-53-54-55-61-63-67-68-69-72-78-78-79-82-82-91-93-96
31-10-2010 53127 98499 01-11-2010 00-01-02-05-06-09-15-21-23-27-29-38-39-40-50-52-56-61-66-66-69-72-76-82-87-89-99
11-08-2010 56527 19639 12-08-2010 08-11-15-20-22-24-28-37-39-46-47-47-49-52-55-62-63-65-66-70-75-77-78-83-86-87-99
13-07-2010 00127 63218 14-07-2010 09-15-15-16-18-22-24-34-34-37-37-39-42-58-59-62-63-69-70-71-76-79-83-85-86-94-95
27-06-2010 14627 60474 28-06-2010 06-21-26-37-45-48-49-50-52-54-55-61-63-65-65-65-71-72-74-77-78-81-82-83-91-92-96
19-07-2009 47027 54179 20-07-2009 02-03-04-06-08-11-11-13-14-16-20-36-39-41-43-46-47-53-65-74-76-76-79-81-81-83-93
26-12-2008 32027 00616 27-12-2008 11-12-16-20-24-27-29-29-33-33-35-37-38-42-52-61-67-69-77-78-78-79-80-83-83-84-87
04-10-2008 77527 26263 05-10-2008 08-13-15-17-18-24-27-29-32-35-35-41-43-46-55-61-61-63-65-69-75-79-81-85-91-97-98
21-09-2008 63727 08610 22-09-2008 00-06-07-10-26-29-33-34-34-35-38-44-44-46-56-65-66-67-68-79-79-88-89-91-92-95-99
27-08-2008 46027 24956 28-08-2008 00-08-09-13-14-14-21-22-29-32-39-43-46-51-56-56-64-65-74-77-81-87-88-95-96-98-98
21-08-2008 23027 72033 22-08-2008 02-03-09-16-17-18-19-22-23-28-30-33-35-44-61-72-73-79-80-87-88-89-90-90-93-96-97
20-02-2008 39127 63259 21-02-2008 02-02-09-14-16-19-25-28-39-44-44-45-47-54-57-57-59-59-59-63-64-69-74-80-83-86-92
11-01-2008 41827 41093 12-01-2008 02-04-25-28-36-40-40-44-48-48-51-53-56-61-62-66-69-74-79-82-85-86-87-93-93-97-99
22-12-2007 19627 76092 23-12-2007 03-04-08-09-11-12-17-18-18-21-27-27-29-35-39-46-51-55-57-58-66-75-82-86-90-92-96
14-09-2007 18727 38423 15-09-2007 04-21-22-23-25-26-32-34-35-38-45-50-52-66-70-72-78-83-86-86-86-91-94-96-97-98-99
08-08-2007 95227 94836 09-08-2007 03-08-09-11-11-12-15-17-20-33-33-36-37-39-44-60-62-65-73-74-75-76-76-78-78-98-98
25-05-2007 48727 39292 26-05-2007 01-03-04-06-07-08-09-12-13-21-25-34-37-46-47-54-55-64-65-66-67-68-72-73-82-86-92
19-12-2006 87027 27908 20-12-2006 05-08-08-13-16-18-21-21-22-26-28-33-50-51-53-55-60-61-62-68-68-69-70-75-83-83-97
02-10-2006 67627 65679 03-10-2006 00-04-09-12-15-16-19-27-33-34-35-35-40-44-48-51-51-52-56-66-74-78-79-85-86-98-98
22-07-2006 61227 49657 23-07-2006 11-16-18-20-23-23-32-39-41-41-43-46-50-57-58-60-61-66-69-71-75-79-82-92-95-98-99
12-01-2006 65327 03188 13-01-2006 03-04-07-10-16-19-22-32-33-34-37-44-44-52-53-63-66-72-72-73-80-83-87-88-88-94-95
22-12-2005 76127 21345 23-12-2005 07-07-08-10-13-19-20-22-29-33-35-39-45-50-51-52-64-67-75-77-78-78-84-86-87-91-94
29-08-2005 13927 85382 30-08-2005 00-03-09-10-10-15-16-21-23-25-35-37-47-49-52-52-68-69-71-76-82-83-84-89-91-92-97
07-08-2005 22927 99926 08-08-2005 01-01-07-07-10-19-23-23-23-26-33-36-42-47-55-57-59-65-71-71-72-72-80-85-91-97-99
01-03-2005 75427 86389 02-03-2005 00-01-02-12-18-25-30-34-35-36-44-44-45-46-50-54-61-64-74-74-77-79-81-87-88-89-89

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 27 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 27 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 27 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 27 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 27 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 27 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 27 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 27 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 09 – 90 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 84.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 01 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 46 –  81.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 25 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 54.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 27 hôm sau đánh con gì? Những con số 36 – 03 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 27 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 27 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 27 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 27 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 27 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 27 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 27

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 27 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 27 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 27 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.