Kết quả XSMB đề về 28 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28

Bộ số Bộ số Bộ số
19 - 2 Lần 68 - 2 Lần 27 - 2 Lần
64 - 2 Lần 52 - 2 Lần 90 - 2 Lần
36 - 2 Lần 23 - 2 Lần 00 - 1 Lần
76 - 1 Lần 03 - 1 Lần 66 - 1 Lần
96 - 1 Lần 28 - 1 Lần 65 - 1 Lần
16 - 1 Lần 92 - 1 Lần 71 - 1 Lần
70 - 1 Lần 46 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 86 - 1 Lần 48 - 1 Lần
02 - 1 Lần 37 - 1 Lần 14 - 1 Lần
80 - 1 Lần 08 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 26 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
54 - 1 Lần 67 - 1 Lần 93 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 28

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 28

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-08-2023 84528 16893 14-08-2023 01-02-03-05-08-11-13-16-18-19-20-22-25-29-32-38-49-54-60-63-68-73-78-80-89-93-95
28-03-2023 66228 86367 29-03-2023 03-10-13-16-16-16-17-32-33-39-41-44-56-56-60-61-66-67-68-71-73-74-80-85-91-95-98
04-12-2022 05028 13454 05-12-2022 00-03-12-18-20-28-34-36-38-40-41-42-42-54-54-56-59-60-63-64-70-71-82-83-85-91-92
22-10-2021 56628 73125 23-10-2021 06-08-11-19-23-25-27-28-31-35-36-44-46-50-51-58-61-62-68-69-76-81-85-90-93-94-98
06-09-2021 87728 10765 07-09-2021 01-04-05-08-15-19-22-25-27-35-36-37-40-41-45-56-65-65-67-68-68-69-70-75-76-84-92
13-12-2020 08528 45776 14-12-2020 14-19-21-22-31-33-36-37-39-47-54-59-60-61-62-66-71-74-76-76-77-88-89-89-96-98-98
24-10-2020 43128 32436 25-10-2020 05-06-07-12-30-34-36-36-38-39-39-42-48-51-51-51-55-56-69-71-77-82-83-86-94-94-98
15-10-2020 62428 14408 16-10-2020 00-01-04-04-08-08-10-14-16-17-21-21-31-40-41-43-50-57-61-62-64-85-87-88-95-97-98
11-08-2020 40128 36852 12-08-2020 06-11-12-17-21-23-25-31-31-32-40-41-44-48-50-52-56-60-62-65-71-74-75-83-89-91-97
10-08-2020 98628 40128 11-08-2020 02-03-08-12-23-25-26-28-28-30-36-38-39-43-45-52-52-52-59-59-67-73-75-77-83-95-99
08-05-2019 36128 73052 09-05-2019 00-01-04-11-27-35-39-39-43-44-45-47-51-52-54-59-66-67-68-68-68-72-74-76-79-81-93
20-10-2018 72328 15132 21-10-2018 02-05-14-18-24-32-32-36-42-42-43-45-45-56-60-61-64-68-70-78-82-84-86-90-91-94-97
14-10-2018 35128 47019 15-10-2018 11-12-14-18-19-22-25-35-37-37-45-54-55-59-64-64-65-70-73-75-77-80-81-88-90-95-96
01-08-2018 41128 25638 02-08-2018 02-08-20-22-34-34-38-40-44-44-56-63-67-67-68-69-73-86-86-86-88-88-89-90-96-97-99
01-03-2018 94228 05180 02-03-2018 04-09-19-21-26-26-30-35-37-39-46-49-51-51-65-68-69-76-79-80-80-81-85-85-88-89-99
20-02-2018 38528 29059 21-02-2018 05-06-10-17-23-27-30-37-38-41-42-43-48-51-54-57-59-61-61-75-77-77-85-94-97-97-97
13-10-2017 47028 69172 14-10-2017 02-08-09-16-19-22-35-35-36-41-48-51-54-56-64-67-71-72-72-73-77-77-79-84-90-93-97
30-03-2017 98628 57214 31-03-2017 08-09-12-14-19-23-31-36-36-37-39-41-46-50-56-58-62-66-69-73-75-76-77-81-83-98-99
09-10-2016 81128 73100 10-10-2016 00-02-02-04-10-12-17-17-18-21-38-47-48-52-53-55-56-57-66-74-76-80-82-84-87-93-95
28-12-2015 46328 48196 29-12-2015 04-08-13-16-16-26-29-29-36-46-47-48-51-59-63-65-65-66-69-73-74-75-79-85-96-96-99
06-11-2015 30628 77915 07-11-2015 07-12-12-12-14-15-15-23-28-32-35-39-41-43-51-54-57-63-70-76-77-80-80-82-88-90-98
27-10-2015 72228 76946 28-10-2015 00-05-06-07-08-10-16-18-20-26-35-46-55-67-67-68-68-71-75-75-76-81-81-84-88-90-93
29-07-2014 02228 86970 30-07-2014 00-02-02-03-04-10-12-15-16-16-22-22-32-43-53-53-55-61-70-72-78-81-85-91-93-96-96
01-11-2013 59628 89390 02-11-2013 01-03-08-15-17-22-29-29-30-31-32-38-39-40-47-54-65-69-71-72-82-82-83-90-90-98-99
29-10-2013 28828 00571 30-10-2013 05-05-10-15-15-19-19-24-28-31-33-35-35-60-61-61-65-66-71-77-79-80-85-86-94-95-98
24-10-2013 28128 87864 25-10-2013 01-14-22-23-25-27-28-28-34-38-40-44-45-48-48-49-50-50-64-72-73-78-80-90-91-93-97
18-09-2013 90428 63090 19-09-2013 04-06-10-11-18-19-20-29-39-42-43-49-52-54-57-58-60-62-65-75-79-82-84-90-96-97-98
28-06-2013 73028 26526 29-06-2013 05-07-07-11-12-12-14-22-26-30-34-39-47-50-51-57-65-66-67-69-72-74-74-77-79-93-96
15-11-2012 68228 02637 16-11-2012 07-11-12-15-19-26-28-29-31-33-36-37-38-48-49-55-62-63-67-71-76-84-87-91-95-99-99
09-10-2012 68128 61164 10-10-2012 00-01-02-03-04-04-07-11-16-21-25-28-38-39-43-43-48-55-56-56-60-62-64-74-81-83-98
03-08-2012 76528 70700 04-08-2012 00-01-02-04-19-26-29-29-30-37-37-39-43-44-46-54-56-58-62-71-78-85-87-88-98-98-99
06-10-2011 56528 48236 07-10-2011 02-05-05-07-07-09-10-12-14-17-18-25-33-36-40-51-55-56-64-64-72-75-81-84-87-88-96
01-07-2011 38728 41742 02-07-2011 05-08-08-17-21-23-26-30-32-40-42-47-49-52-54-63-63-64-66-67-69-69-88-91-92-93-96
01-01-2011 24028 41927 02-01-2011 00-00-02-05-08-13-23-27-30-33-33-43-51-55-55-57-67-70-71-72-73-74-79-83-87-96-97
22-06-2010 92628 54492 23-06-2010 00-05-06-09-11-11-14-19-20-22-24-24-31-32-38-46-46-49-57-60-66-67-69-86-87-89-92
19-10-2009 51328 29066 20-10-2009 00-01-04-06-06-17-21-30-36-49-49-51-52-58-60-61-63-66-69-72-73-73-78-80-87-90-96
03-09-2009 95428 53302 04-09-2009 02-07-08-13-18-18-22-27-37-38-41-46-48-50-51-52-53-58-58-62-63-71-76-84-91-91-92
02-06-2009 87228 61516 03-06-2009 01-04-04-12-15-16-21-24-30-30-51-53-53-53-62-63-64-66-69-70-75-84-91-93-97-97-98
29-01-2009 78528 54268 30-01-2009 16-18-18-19-25-27-39-39-40-46-46-46-52-56-63-65-65-65-68-69-70-77-77-80-93-94-99
17-07-2008 87328 49648 18-07-2008 07-08-15-16-18-35-39-40-44-44-46-48-52-52-52-53-53-58-68-68-71-72-76-90-92-93-94
21-04-2008 06128 09503 22-04-2008 03-06-08-09-15-19-20-22-24-32-40-43-47-49-53-53-54-58-59-63-63-67-68-68-76-93-94
26-07-2007 18728 92003 27-07-2007 01-01-02-03-18-19-19-23-24-27-29-34-34-35-42-45-51-56-68-70-77-79-79-88-92-94-97
18-12-2006 38828 87027 19-12-2006 03-05-09-17-23-26-27-32-33-34-39-40-40-44-44-46-51-52-61-70-78-83-86-92-95-96-96
08-09-2006 55728 88323 09-09-2006 00-08-09-13-19-19-20-23-23-24-28-39-49-52-56-56-57-57-68-70-74-75-76-80-90-98-99
26-08-2006 82328 59623 27-08-2006 08-11-11-12-13-14-18-21-23-24-25-26-26-37-38-39-39-58-58-70-72-74-82-84-89-95-98
15-03-2006 73428 42919 16-03-2006 00-08-10-11-13-17-19-20-21-23-24-30-32-35-40-43-44-46-47-54-64-65-65-80-84-94-96
30-01-2006 13128 94868 31-01-2006 00-04-06-06-07-17-22-25-30-32-39-41-48-53-58-68-72-73-80-83-85-87-90-91-91-94-94
03-02-2005 03928 12586 04-02-2005 04-04-17-22-22-25-29-31-39-46-53-55-56-61-64-65-69-70-76-80-86-90-90-91-92-94-95
21-01-2005 95528 58495 22-01-2005 00-05-06-12-14-15-18-27-33-38-43-46-62-63-67-67-69-70-73-79-83-87-91-92-93-95-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 28 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 28 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 28 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 28 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 28 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 28 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 28 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 28 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 09 – 90 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 98.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 41.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 54 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 61 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 84.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 04 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 28 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 89 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 28 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 28 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 28 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 28 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 28 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 28 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 28 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 28 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 28 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 28 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.