XSMB đề về 29 hôm sau đánh con gì chuẩn xác nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 29

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 4 Lần 10 - 3 Lần 71 - 3 Lần
88 - 3 Lần 65 - 2 Lần 85 - 2 Lần
32 - 2 Lần 49 - 2 Lần 96 - 2 Lần
41 - 2 Lần 68 - 1 Lần 77 - 1 Lần
84 - 1 Lần 55 - 1 Lần 22 - 1 Lần
31 - 1 Lần 44 - 1 Lần 61 - 1 Lần
01 - 1 Lần 24 - 1 Lần 20 - 1 Lần
06 - 1 Lần 48 - 1 Lần 35 - 1 Lần
70 - 1 Lần 15 - 1 Lần 17 - 1 Lần
23 - 1 Lần 07 - 1 Lần 21 - 1 Lần
27 - 1 Lần 47 - 1 Lần 87 - 1 Lần
11 - 1 Lần 82 - 1 Lần 80 - 1 Lần
54 - 1 Lần 03 - 1 Lần 64 - 1 Lần
83 - 1 Lần 93 - 1 Lần 81 - 1 Lần
67 - 1 Lần 16 - 1 Lần 98 - 1 Lần
56 - 1 Lần 19 - 1 Lần 51 - 1 Lần
79 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 29

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 12 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 11 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 29

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-11-2023 38429 49071 20-11-2023 01-05-18-21-25-28-32-34-36-49-50-60-60-67-69-71-72-81-82-82-86-88-89-91-92-93-99
26-07-2023 87929 21171 27-07-2023 03-08-08-10-14-21-22-22-22-25-26-28-29-34-39-40-42-43-47-47-57-66-68-71-79-88-90
22-11-2022 30529 47779 23-11-2022 03-06-13-14-15-24-29-31-32-34-35-41-48-51-55-63-64-68-68-73-73-75-78-79-84-91-94
29-09-2022 92129 89651 30-09-2022 00-02-04-04-06-09-12-24-26-26-28-36-51-62-64-65-67-71-71-82-82-82-84-88-91-92-92-96
10-03-2022 72929 61349 11-03-2022 01-01-10-12-16-19-22-23-26-29-33-36-39-41-42-47-49-60-64-71-72-73-77-88-95-95-97
05-12-2021 04329 71784 06-12-2021 00-04-06-06-08-10-12-13-15-18-22-26-34-36-37-42-47-59-61-63-67-68-72-76-79-83-84
10-09-2021 04529 26654 11-09-2021 09-11-13-19-19-25-38-39-42-45-47-47-51-53-54-58-63-70-73-77-80-84-85-92-94-95-96
23-05-2021 13529 19685 24-05-2021 00-02-09-12-15-29-31-40-41-41-51-59-59-62-69-69-75-76-79-83-85-85-88-89-90-92-93
10-02-2021 04629 11-02-2021
07-12-2020 09929 06320 08-12-2020 02-07-07-12-16-17-19-20-26-27-28-31-36-37-39-39-40-42-43-50-68-73-76-79-85-92-98
11-09-2020 16129 51880 12-09-2020 03-04-05-14-18-19-21-24-29-32-50-51-52-53-57-57-61-61-61-71-73-78-80-80-84-87-97
20-07-2020 30629 51088 21-07-2020 01-10-19-21-23-24-33-36-36-42-42-43-44-44-45-46-49-63-66-73-74-86-87-88-92-92-97
02-07-2020 61129 58827 03-07-2020 02-06-11-16-17-19-27-27-28-28-29-32-39-42-46-47-49-52-52-57-58-70-78-82-84-89-98
30-06-2020 67229 44435 01-07-2020 00-02-04-21-26-28-35-37-43-43-49-53-55-55-61-65-68-71-74-85-86-87-88-91-95-96-97
23-09-2019 92329 33024 24-09-2019 01-02-02-02-05-08-11-16-23-24-25-26-33-35-36-40-56-68-72-73-80-82-83-86-87-92-92
27-04-2019 66029 61019 28-04-2019 02-03-13-18-19-21-34-35-35-36-50-51-54-56-61-68-68-70-71-72-74-74-80-81-83-94-99
24-04-2019 61229 44188 25-04-2019 18-21-27-28-32-34-36-42-44-46-52-59-62-64-74-74-76-79-80-84-84-86-88-91-92-96-97
14-02-2019 28929 65132 15-02-2019 00-02-09-09-09-11-15-19-24-28-31-32-36-38-39-50-53-54-59-68-68-70-78-80-96-97-99
22-01-2019 40829 17810 23-01-2019 03-03-10-11-14-19-19-22-23-25-26-27-36-36-37-40-40-44-50-52-59-65-65-70-80-91-98
27-12-2018 24529 66241 28-12-2018 00-00-07-11-15-15-18-20-22-28-33-40-41-43-44-44-47-51-55-64-68-74-77-84-86-86-92
01-12-2018 72729 71456 02-12-2018 00-03-07-11-27-30-37-38-38-47-56-58-59-60-66-66-68-71-74-76-84-85-85-89-93-95-97
29-11-2018 98929 88321 30-11-2018 02-03-06-15-19-21-24-25-26-31-31-34-44-46-48-49-53-64-68-72-73-75-76-92-95-97-97
08-08-2018 90929 47717 09-08-2018 01-12-12-16-17-18-25-25-29-31-37-44-52-56-57-63-68-69-69-76-77-82-83-85-86-88-95
11-03-2018 35229 17577 12-03-2018 14-17-18-26-30-34-36-39-41-44-47-50-52-56-61-67-67-75-76-77-81-83-87-88-89-90-91
05-02-2018 36829 68495 06-02-2018 02-04-11-13-17-18-26-33-36-37-48-51-54-58-58-60-66-71-73-80-85-86-88-93-95-98-99
30-01-2018 93729 74348 31-01-2018 03-09-10-15-21-22-23-27-43-46-47-47-48-50-51-53-54-60-70-73-74-75-82-84-86-88-89
05-05-2017 95129 61795 06-05-2017 05-08-10-27-38-43-45-45-48-49-55-56-59-60-65-65-71-74-77-83-84-85-86-91-92-95-98
20-04-2017 64829 56407 21-04-2017 00-07-11-30-30-36-47-48-59-60-60-60-63-67-71-71-75-81-82-83-86-86-87-89-91-98-98
04-02-2017 74529 22998 05-02-2017 00-06-07-10-11-15-15-18-21-21-24-34-34-39-40-48-51-62-65-65-68-68-75-77-95-98-99
03-09-2016 04829 14716 04-09-2016 01-05-12-16-16-20-26-42-43-49-52-54-55-57-57-63-63-73-77-79-79-80-82-88-93-94-99
23-06-2016 34529 76741 24-06-2016 04-07-14-18-20-22-24-26-26-27-28-34-40-41-42-47-52-55-57-58-66-70-75-78-80-81-97
24-11-2015 56329 92396 25-11-2015 01-02-08-08-25-26-27-30-35-36-38-38-43-52-56-57-61-64-65-70-73-77-79-86-87-96-97
12-06-2015 83329 24282 13-06-2015 00-01-04-12-14-20-24-28-37-43-44-58-59-60-60-62-72-77-79-79-80-82-83-84-89-90-98
27-04-2015 53429 48571 28-04-2015 03-06-07-21-23-24-32-38-42-43-48-68-70-70-71-73-75-77-80-87-93-94-96-97-98-99-99
13-03-2015 72429 88301 14-03-2015 01-04-05-10-11-13-15-17-23-35-37-44-45-48-49-70-70-76-76-79-83-84-87-90-91-93-98
21-08-2014 96929 91788 22-08-2014 00-05-06-09-11-18-19-23-26-31-33-34-37-38-43-51-55-60-60-67-67-68-72-73-88-89-94
22-05-2014 06529 65996 23-05-2014 01-01-02-03-05-05-14-21-23-26-26-33-39-42-43-46-49-54-55-61-61-65-80-81-85-96-97
10-02-2014 63229 72501 11-02-2014 00-01-05-09-09-13-15-16-17-21-23-24-26-32-32-32-37-39-47-54-57-58-59-60-70-90-99
04-01-2014 53329 87267 05-01-2014 11-12-32-40-44-44-45-48-54-54-57-62-66-67-68-72-73-73-74-74-79-79-87-87-89-90-91
25-11-2013 97429 24761 26-11-2013 00-02-06-08-09-10-18-21-22-24-28-42-42-43-44-52-61-66-67-73-74-75-79-82-84-91-93
02-06-2013 74829 51795 03-06-2013 02-04-04-10-10-25-27-29-32-32-35-37-40-45-47-53-53-56-62-66-70-71-75-92-94-95-95
24-05-2013 19229 60011 25-05-2013 07-11-14-17-18-19-25-28-30-32-37-38-38-44-49-54-55-57-58-64-68-69-72-75-82-88-99
08-03-2013 33629 97887 09-03-2013 07-13-14-14-15-16-20-23-30-35-39-41-44-44-46-46-47-53-53-58-65-66-67-72-75-87-98
24-12-2012 27429 72349 25-12-2012 14-15-16-22-25-27-30-36-37-41-47-49-51-54-58-60-60-63-68-70-71-75-78-79-81-86-97
24-11-2012 05629 57581 25-11-2012 01-02-02-03-14-20-24-24-26-28-31-41-42-43-53-59-68-80-80-81-81-85-88-89-93-95-99
20-10-2012 36829 35693 21-10-2012 00-00-01-03-04-06-13-15-21-24-26-35-45-47-49-50-51-52-62-68-84-90-93-93-93-96-99
12-08-2012 24729 54610 13-08-2012 10-13-16-17-18-20-20-27-29-31-33-43-50-51-56-63-64-66-66-73-74-76-84-86-88-97-97
07-05-2012 91229 45644 08-05-2012 01-04-06-16-17-25-33-36-37-43-44-49-49-55-65-68-69-75-75-79-81-85-87-89-92-93-95
17-07-2011 73429 09265 18-07-2011 03-06-07-07-11-19-20-20-34-35-40-46-46-47-49-57-58-61-61-62-62-65-67-68-80-89-89
18-04-2011 13729 58731 19-04-2011 03-03-05-11-19-22-23-27-31-38-38-49-50-53-55-59-68-68-77-77-80-83-87-92-93-94-97
14-10-2010 00429 23365 15-10-2010 00-04-04-08-15-19-30-41-52-52-53-53-54-56-62-64-65-68-70-74-75-77-79-84-86-94-94
31-08-2010 30029 91206 01-09-2010 04-06-17-25-32-34-37-38-39-46-51-51-55-56-63-68-70-76-76-78-79-79-80-80-85-88-98
10-12-2009 14429 34023 11-12-2009 03-10-15-23-26-27-30-31-32-36-39-43-43-48-54-62-64-64-73-80-81-81-82-84-90-96-99
08-07-2009 73429 67315 09-07-2009 04-10-11-12-15-20-21-22-31-34-37-39-42-44-45-49-50-53-53-54-64-75-84-86-92-96-99
25-05-2009 91529 62222 26-05-2009 08-08-09-10-12-22-23-25-27-32-33-36-39-47-48-54-59-62-66-69-78-82-85-91-93-95-96
30-08-2008 17629 50483 31-08-2008 03-03-05-07-11-13-16-22-24-30-32-43-45-46-47-48-56-59-62-73-77-83-84-86-93-98-98
26-07-2008 77529 22585 27-07-2008 01-03-04-06-12-15-15-18-20-27-32-38-39-39-55-56-58-62-64-73-73-76-82-83-85-91-92
14-05-2008 30329 38970 15-05-2008 01-01-03-08-12-14-16-18-19-22-26-32-34-55-56-57-60-60-67-68-70-75-79-87-92-94-97
19-05-2007 63029 85164 20-05-2007 00-04-06-09-15-16-18-21-39-43-44-51-51-59-61-64-64-66-68-74-76-80-86-93-94-94-98
20-04-2007 10329 17647 21-04-2007 05-07-16-23-25-26-30-32-36-36-44-47-47-53-54-57-58-61-61-71-74-77-90-93-94-96-98
10-07-2006 18829 55332 11-07-2006 04-05-08-18-31-32-32-35-39-42-44-53-54-56-61-62-66-68-68-70-73-73-74-75-76-84-98
28-06-2006 25029 84695 29-06-2006 00-01-01-02-08-12-13-15-24-30-35-45-52-57-57-59-63-65-68-69-74-80-86-87-90-95-97
23-06-2006 85429 83410 24-06-2006 10-14-21-21-24-27-29-30-34-35-41-44-48-49-51-52-53-56-67-70-71-76-83-85-88-91-97
11-03-2006 68629 06903 12-03-2006 02-03-06-10-10-13-14-18-19-20-22-25-25-29-30-35-36-48-53-55-65-69-69-76-82-92-97
09-05-2005 24829 25355 10-05-2005 05-08-12-14-19-24-28-30-32-36-38-49-50-55-59-66-68-70-72-73-78-86-89-90-93-99-99
02-01-2005 65629 36268 03-01-2005 02-02-06-10-11-13-15-17-25-32-38-39-41-42-44-58-62-63-66-67-68-69-78-88-88-92-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 29 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 29 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 29 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 29 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 29 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 29 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 29 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 29 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 08 – 80 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 98.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 64.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 21 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  81.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 12 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 48.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 70 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 29 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 09 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 29 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 29 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 29 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 29 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 29 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 29 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 29

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 29 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 29 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 29 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.