Kết quả xổ số đề về 30 hôm sau đánh con gì chuẩn xác nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 30

Bộ số Bộ số Bộ số
71 - 4 Lần 73 - 3 Lần 15 - 2 Lần
19 - 2 Lần 93 - 2 Lần 95 - 2 Lần
28 - 2 Lần 82 - 2 Lần 17 - 2 Lần
69 - 2 Lần 29 - 2 Lần 34 - 2 Lần
65 - 2 Lần 08 - 1 Lần 00 - 1 Lần
50 - 1 Lần 58 - 1 Lần 09 - 1 Lần
24 - 1 Lần 44 - 1 Lần 41 - 1 Lần
25 - 1 Lần 26 - 1 Lần 96 - 1 Lần
59 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
88 - 1 Lần 01 - 1 Lần 77 - 1 Lần
87 - 1 Lần 36 - 1 Lần 68 - 1 Lần
98 - 1 Lần 52 - 1 Lần 86 - 1 Lần
38 - 1 Lần 63 - 1 Lần 03 - 1 Lần
54 - 1 Lần 43 - 1 Lần 70 - 1 Lần
55 - 1 Lần 07 - 1 Lần 40 - 1 Lần
48 - 1 Lần 61 - 1 Lần 37 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 30

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 42 Lần Tổng 0 về 12 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 30

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
19-08-2023 41830 92009 20-08-2023 00-09-12-14-15-20-30-30-32-33-45-46-49-57-58-61-71-75-79-80-85-90-93-95-96-98-99
01-08-2023 04430 88137 02-08-2023 02-05-05-05-08-08-10-12-18-18-19-37-43-46-52-55-59-70-80-80-80-80-86-90-94-98-99
16-06-2023 76830 96361 17-06-2023 01-03-06-16-16-18-19-25-42-45-45-49-52-61-61-64-68-70-74-77-79-85-87-88-95-98-98
27-03-2023 83230 66228 28-03-2023 01-02-04-17-20-22-26-28-30-32-37-38-43-44-52-66-67-68-74-78-81-81-82-91-92-99-99
19-12-2022 90230 40448 20-12-2022 00-03-05-07-12-13-15-21-28-29-34-36-38-45-48-52-56-60-60-73-73-74-78-83-86-91-99
08-11-2022 66130 57765 09-11-2022 05-07-09-17-21-21-23-23-30-34-42-42-45-51-56-59-60-65-65-66-70-78-78-85-88-90-90
19-01-2022 76930 71085 20-01-2022 00-02-08-16-25-25-27-28-38-41-41-41-43-48-49-54-56-64-67-71-73-82-84-85-87-90-97
04-01-2022 46330 10619 05-01-2022 05-19-25-28-30-37-39-41-41-50-56-59-60-61-65-68-69-70-71-75-84-87-87-88-88-92-92
18-12-2021 70830 07173 19-12-2021 04-07-09-14-19-20-23-25-25-29-35-42-45-45-49-63-66-69-69-70-70-73-78-87-89-89-93
13-11-2021 55230 53940 14-11-2021 00-01-01-03-12-13-14-16-16-20-23-27-28-31-34-35-37-40-40-41-50-57-69-76-90-92-99
17-09-2021 35330 93901 18-09-2021 01-02-03-06-10-14-17-36-39-43-44-45-47-47-49-51-52-59-65-65-67-71-74-78-83-83-89
04-06-2021 60930 10263 05-06-2021 01-02-04-07-11-12-12-13-30-33-36-37-38-41-44-44-45-55-60-63-64-65-77-82-89-89-92
20-02-2021 70030 57607 21-02-2021 05-07-08-08-10-13-16-19-20-20-24-27-40-40-49-49-50-69-69-72-77-78-82-88-94-95-98
18-11-2020 88630 17017 19-11-2020 04-05-05-07-16-17-20-34-35-37-41-58-58-62-63-64-67-73-76-86-88-91-92-95-96-97-98
16-11-2020 41130 82093 17-11-2020 05-10-18-22-25-26-26-26-27-29-29-32-35-46-50-54-62-64-69-75-77-78-85-86-86-93-99
15-09-2020 23030 89582 16-09-2020 11-12-19-20-21-29-32-33-33-40-40-43-51-52-54-59-61-74-82-83-86-87-88-92-93-94-97
19-06-2020 04630 18969 20-06-2020 13-17-18-28-31-37-42-45-54-58-58-59-60-64-69-72-76-78-79-80-80-84-84-89-90-98-99
10-06-2020 63530 76634 11-06-2020 00-04-07-07-10-18-19-30-31-32-34-34-35-35-37-40-41-43-45-59-59-66-68-83-90-91-97
01-02-2020 72130 79434 02-02-2020 05-10-10-11-16-18-18-21-30-34-38-38-40-40-50-53-58-63-66-72-73-81-89-92-92-92-96
06-12-2019 82830 60238 07-12-2019 04-06-09-16-16-21-21-28-28-29-36-38-40-41-46-56-56-61-68-68-72-73-78-82-92-99-99
15-10-2019 45930 83641 16-10-2019 02-05-05-06-07-08-12-15-16-16-25-29-29-41-41-45-54-55-61-63-65-73-76-81-90-94-97
07-05-2019 74530 36128 08-05-2019 03-10-11-13-15-16-24-25-28-30-36-38-52-59-59-64-67-68-68-73-81-81-87-88-89-90-98
26-12-2018 73330 24529 27-12-2018 05-14-15-15-19-21-26-27-27-29-32-33-34-37-42-46-48-49-56-58-68-79-83-83-86-90-93
29-09-2018 08030 68455 30-09-2018 02-07-08-13-14-19-25-29-29-30-35-36-42-47-53-55-56-60-67-67-70-72-72-75-80-97-99
03-07-2018 09530 31995 04-07-2018 02-06-06-14-16-16-19-20-20-35-39-46-47-53-55-55-59-62-62-63-71-77-82-82-92-95-98
22-05-2018 81330 37544 23-05-2018 03-16-17-22-24-24-33-40-42-44-49-51-61-66-67-71-72-72-73-76-77-82-83-87-91-94-99
27-04-2018 10230 39786 28-04-2018 00-10-13-27-29-31-33-34-36-36-47-49-51-54-60-61-63-66-71-75-77-80-86-86-87-93-98
10-03-2018 03830 35229 11-03-2018 00-04-10-16-22-23-29-30-32-36-42-43-47-49-49-58-70-73-73-86-88-95-95-96-97-99-99
08-09-2017 00730 41715 09-09-2017 06-09-15-19-22-22-24-27-31-32-33-37-41-43-53-53-62-63-63-67-68-72-74-83-87-89-97
29-07-2017 66230 55570 30-07-2017 03-15-16-17-20-21-25-26-28-28-40-43-56-56-56-66-67-68-70-70-81-82-88-94-96-98-98
01-06-2017 98130 81736 02-06-2017 00-01-08-14-15-21-36-37-37-39-40-41-46-50-53-53-58-66-70-75-77-87-87-88-89-93-94
11-11-2016 72030 92452 12-11-2016 02-04-05-14-17-17-19-23-25-30-32-34-35-39-40-41-42-45-47-48-48-52-54-83-84-92-97
30-06-2016 08930 48487 01-07-2016 00-02-03-04-11-12-17-22-23-23-23-30-31-33-43-46-49-52-54-59-71-73-78-80-87-90-90
21-03-2016 59430 66350 22-03-2016 05-08-10-11-27-31-32-35-37-38-40-44-45-50-52-59-62-74-76-80-81-81-82-86-94-97-98
21-10-2015 93930 61669 22-10-2015 04-05-10-12-12-17-18-22-22-25-29-36-38-38-48-50-53-61-63-64-67-69-72-75-80-85-96
05-08-2015 54930 68373 06-08-2015 00-01-11-12-12-17-22-24-26-31-42-43-56-57-64-66-67-67-72-73-73-78-87-88-89-93-97
08-10-2014 92630 66759 09-10-2014 08-18-20-22-24-31-32-47-50-50-59-59-60-64-66-71-72-76-77-81-81-84-85-85-91-95-99
19-05-2014 44730 65500 20-05-2014 00-00-00-09-10-15-16-19-20-21-34-41-41-50-51-52-52-54-57-57-62-74-78-81-81-88-99
11-03-2014 23630 67195 12-03-2014 03-04-07-08-08-10-18-18-23-25-27-30-34-52-54-58-58-59-64-71-73-78-79-88-92-94-95
12-12-2013 22230 65877 13-12-2013 03-11-18-20-20-23-24-31-32-34-40-40-44-45-45-45-52-56-59-59-63-66-77-81-81-94-99
25-04-2013 47030 30101 26-04-2013 00-01-07-19-22-25-27-28-34-36-38-42-43-44-47-61-61-64-68-73-75-76-77-79-95-97-98
31-07-2012 57830 60324 01-08-2012 02-05-06-09-13-15-18-20-24-24-32-34-38-39-39-41-46-49-49-60-69-73-75-86-88-92-99
13-07-2011 05730 14996 14-07-2011 06-13-15-17-17-18-22-30-37-39-43-47-52-57-58-59-63-70-70-89-91-96-97-97-98-98-99
07-05-2011 08030 08493 08-05-2011 02-11-14-15-16-19-27-34-44-45-50-51-56-57-62-67-67-68-72-72-74-77-77-80-93-93-96
02-05-2011 76630 43819 03-05-2011 03-03-08-11-13-14-19-25-27-28-28-50-53-56-62-66-67-71-73-73-84-85-89-92-95-96-98
15-01-2011 77030 01543 16-01-2011 01-04-12-15-22-34-34-42-43-44-45-47-49-50-55-57-60-67-73-73-78-78-85-92-94-94-95
06-12-2010 31030 26215 07-12-2010 00-03-04-05-05-08-10-15-19-22-30-31-35-36-37-37-39-39-54-63-65-65-67-67-70-91-94
27-05-2010 44930 14388 28-05-2010 06-06-08-10-15-17-19-23-24-25-28-30-30-31-35-36-38-42-52-54-59-76-79-79-87-88-91
21-04-2010 31530 49117 22-04-2010 04-10-11-12-13-17-19-22-22-26-27-27-34-43-53-57-58-59-61-62-69-70-73-84-89-91-92
05-02-2010 75330 46065 06-02-2010 03-07-09-12-22-29-33-33-34-34-38-43-48-51-53-55-58-61-63-65-69-76-82-95-97-97-98
30-01-2010 98330 79354 31-01-2010 08-10-11-11-14-15-16-24-35-37-38-44-49-51-54-56-60-62-63-69-70-70-73-75-78-89-99
11-11-2009 40830 42871 12-11-2009 09-14-15-27-28-29-31-34-38-39-40-54-56-59-64-66-71-74-74-75-75-79-79-81-89-97-99
22-12-2008 95330 29871 23-12-2008 02-03-05-09-09-10-12-20-23-25-29-36-49-50-50-50-54-54-56-70-71-73-82-84-86-94-95
13-12-2008 66130 85903 14-12-2008 03-03-04-07-13-14-15-15-17-20-20-21-23-35-40-42-43-53-55-55-63-72-74-79-84-88-98
26-06-2008 12630 82682 27-06-2008 00-07-08-13-23-25-38-39-41-44-46-47-47-54-54-59-61-62-64-65-67-73-75-82-90-91-98
18-01-2008 47630 39798 19-01-2008 02-06-07-08-09-19-30-36-42-48-52-54-61-63-66-67-70-71-74-74-76-76-79-80-91-96-98
27-11-2007 45130 42509 28-11-2007 01-05-09-15-15-17-19-20-21-28-30-34-39-47-48-61-64-65-73-74-81-83-85-85-94-96-97
23-04-2007 54330 47271 24-04-2007 01-08-26-32-32-33-39-41-45-49-50-53-55-65-66-71-72-74-75-82-82-84-92-93-96-97-98
19-09-2006 64130 00173 20-09-2006 00-04-04-09-13-39-40-45-46-47-49-49-50-51-51-63-63-67-71-73-73-73-76-84-85-87-93
30-03-2006 87530 77592 31-03-2006 02-14-17-22-31-32-38-45-45-48-51-51-52-52-53-58-62-68-72-72-76-82-91-91-92-93-97
20-03-2006 84630 04008 21-03-2006 03-06-08-10-28-33-36-38-39-58-63-64-66-67-69-73-75-78-79-84-89-89-91-94-94-95-99
15-02-2006 58730 00426 16-02-2006 08-17-22-22-26-26-32-42-51-53-54-58-59-60-64-65-72-73-77-79-80-81-82-85-96-96-98
19-11-2005 10230 22003 20-11-2005 03-03-03-07-15-16-18-29-30-32-34-41-49-51-56-58-59-60-61-61-62-64-72-75-80-85-86
14-06-2005 07230 72458 15-06-2005 02-05-15-16-18-22-24-25-25-43-44-46-47-47-53-58-63-69-80-83-89-92-92-95-96-97-98
01-04-2005 64930 42868 02-04-2005 03-21-22-23-24-28-31-37-41-41-50-54-58-59-59-64-68-71-72-75-75-75-75-81-93-93-93
16-03-2005 65930 32625 17-03-2005 00-03-04-06-10-16-19-20-25-29-39-41-43-47-49-51-54-58-65-66-66-77-90-91-92-98-98
10-01-2005 65730 05771 11-01-2005 04-10-20-22-29-32-33-38-42-46-49-50-52-54-56-57-70-71-72-74-74-79-80-89-91-96-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 30 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 30 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 30 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 30 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 30 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 30 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 30 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 30 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 09 – 90 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 58.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 21.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 40.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 73 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 26 –  89.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 16 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 45 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 64.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 34 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 30 hôm sau đánh con gì? Những con số 35 – 07 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 30 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 30 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 30 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 30 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 30 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 30 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 30

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 30 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 30 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 30 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.