Đề về 31 hôm sau đánh con gì dễ trúng giải nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 31

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 15 - 3 Lần 66 - 3 Lần
75 - 2 Lần 35 - 2 Lần 67 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 31 - 2 Lần
64 - 2 Lần 06 - 1 Lần 27 - 1 Lần
44 - 1 Lần 04 - 1 Lần 45 - 1 Lần
41 - 1 Lần 00 - 1 Lần 81 - 1 Lần
19 - 1 Lần 28 - 1 Lần 22 - 1 Lần
82 - 1 Lần 23 - 1 Lần 91 - 1 Lần
16 - 1 Lần 85 - 1 Lần 57 - 1 Lần
90 - 1 Lần 39 - 1 Lần 80 - 1 Lần
73 - 1 Lần 32 - 1 Lần 01 - 1 Lần
38 - 1 Lần 47 - 1 Lần 09 - 1 Lần
34 - 1 Lần 33 - 1 Lần 53 - 1 Lần
36 - 1 Lần 77 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 31

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 11 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 2 Lần Đuôi 5 về 9 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 2 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 31

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-05-2024 72031 27567 02-05-2024 01-18-20-21-23-24-25-29-32-34-36-37-39-40-49-63-63-65-65-67-72-74-90-91-94-99-99
15-02-2024 48331 34864 16-02-2024 05-20-20-29-31-31-34-35-35-41-50-54-58-61-64-66-67-76-76-83-84-93-95-95-98-98-99
28-12-2023 15131 36120 29-12-2023 01-07-08-16-20-21-21-24-38-40-43-43-45-47-50-56-59-60-74-84-85-86-86-87-93-94-95
11-07-2023 45631 67115 12-07-2023 04-10-12-15-16-23-24-24-32-44-47-55-57-61-61-64-64-64-65-69-71-73-85-86-95-95-97
16-05-2023 19031 67949 17-05-2023 00-00-12-13-13-18-24-26-28-28-30-36-38-39-41-41-42-44-49-49-52-53-54-72-76-79-93
26-02-2022 07631 70968 27-02-2022 04-14-15-17-17-17-19-48-50-53-54-59-61-68-68-68-69-72-75-75-79-83-84-84-87-93-96
16-01-2022 55431 88041 17-01-2022 05-08-09-17-21-22-30-31-38-39-39-41-44-52-57-64-64-65-70-75-77-79-89-96-98-98-99
07-12-2021 63631 29115 08-12-2021 00-03-12-15-17-19-23-27-44-48-49-52-53-58-62-62-64-67-80-81-85-87-92-95-96-96-99
21-01-2021 21331 09264 22-01-2021 02-15-23-26-38-40-49-49-50-51-57-61-63-64-66-66-67-71-74-75-79-81-81-82-86-95-99
28-09-2020 96331 59323 29-09-2020 00-10-11-12-19-21-23-28-33-36-39-42-42-48-60-68-72-80-81-83-89-91-93-94-97-97-98
27-07-2020 38931 91382 28-07-2020 05-07-07-11-16-23-28-31-32-33-34-45-51-51-52-53-57-57-59-70-78-82-82-92-92-98-99
26-11-2019 16031 34257 27-11-2019 06-06-07-07-07-16-19-22-22-23-24-25-25-26-26-40-42-46-49-57-58-59-63-73-79-79-89
13-01-2019 38231 51545 14-01-2019 02-03-04-04-16-20-21-25-28-34-39-43-45-49-51-56-59-64-67-73-74-81-84-92-93-95-99
27-07-2018 69031 20833 28-07-2018 02-05-11-17-23-24-33-41-47-57-57-59-62-64-64-66-67-67-71-72-73-78-78-81-84-86-94
02-01-2018 84631 11717 03-01-2018 04-05-08-17-18-22-23-28-29-50-56-56-57-60-60-62-64-72-74-74-78-81-88-89-89-96-99
16-12-2017 71531 35048 17-12-2017 01-07-11-15-31-34-36-37-40-42-45-48-48-48-50-54-62-62-69-76-80-90-94-94-95-96-97
19-10-2017 59331 65732 20-10-2017 10-12-13-15-18-19-25-27-31-32-37-38-49-51-58-59-59-64-65-66-67-67-69-71-74-89-91
02-09-2017 05731 95371 03-09-2017 00-03-10-10-11-14-16-19-22-22-25-28-31-31-39-40-44-46-47-58-65-71-76-98-98-99-99
15-08-2017 07631 28985 16-08-2017 01-09-10-14-25-27-27-38-42-43-49-52-56-57-59-61-67-73-73-74-76-79-85-86-86-92-95
13-07-2017 07831 79866 14-07-2017 03-12-16-28-29-33-35-35-36-40-43-54-60-65-66-67-70-72-72-75-79-83-87-90-91-97-99
30-05-2017 59431 32266 31-05-2017 01-05-06-08-18-29-29-32-38-42-42-48-49-50-54-54-62-66-66-79-82-82-84-87-90-92-93
20-05-2017 43031 99377 21-05-2017 02-05-06-15-22-24-27-31-34-38-39-44-48-58-63-63-66-66-69-75-77-77-81-84-84-89-99
27-10-2016 89231 33073 28-10-2016 02-03-13-13-14-26-33-37-38-41-42-43-44-56-57-61-65-68-72-73-73-77-78-80-89-91-91
06-09-2016 47831 19416 07-09-2016 03-04-06-09-12-12-16-18-20-21-23-27-28-40-42-42-57-70-72-73-76-83-85-95-95-96-98
29-04-2016 65431 25434 30-04-2016 01-15-21-27-29-32-32-33-34-34-35-36-42-43-49-55-71-76-77-80-85-85-93-93-97-98-98
20-11-2015 63131 12809 21-11-2015 03-05-06-09-15-16-26-32-36-38-42-56-57-60-62-65-68-74-78-78-79-81-88-89-90-93-96
19-11-2015 62931 63131 20-11-2015 04-05-10-11-11-12-13-13-20-25-28-29-31-33-38-45-50-51-58-63-67-69-75-89-93-96-99
15-11-2015 62831 58915 16-11-2015 06-12-15-16-17-22-24-26-30-33-40-53-55-60-68-70-71-82-83-83-89-89-94-95-95-95-97
20-09-2015 40031 08304 21-09-2015 04-04-05-15-17-17-21-22-24-26-26-27-47-48-50-53-55-55-55-63-70-72-74-81-89-89-98
17-08-2015 68631 65322 18-08-2015 00-01-01-03-05-06-09-16-21-22-22-30-35-41-42-46-46-48-49-50-55-65-66-77-84-85-86
08-08-2015 21531 57536 09-08-2015 00-04-05-07-08-10-14-15-23-24-25-26-26-33-35-36-38-52-70-78-79-82-86-86-89-93-96
14-06-2015 25731 86948 15-06-2015 04-14-16-25-26-26-29-30-33-34-41-47-48-50-50-51-57-66-67-71-80-86-87-90-93-94-95
01-05-2015 46431 92947 02-05-2015 00-04-10-10-11-27-32-41-41-43-45-45-47-49-50-51-54-59-65-67-71-76-77-78-78-85-89
21-01-2015 54831 24290 22-01-2015 14-16-17-17-17-24-32-38-42-59-60-60-65-69-71-74-75-75-86-86-89-89-90-91-91-94-99
29-06-2014 63731 86444 30-06-2014 01-02-03-13-17-24-26-27-28-31-32-32-32-35-37-42-44-51-64-69-72-73-73-74-86-89-99
17-11-2012 77131 60548 18-11-2012 00-07-08-27-27-28-29-32-32-39-39-45-48-58-67-68-69-70-70-70-72-73-83-86-94-96-96
03-04-2012 27131 59317 04-04-2012 04-04-05-16-17-17-17-25-34-36-38-41-55-56-58-60-68-70-74-80-80-82-83-84-85-92-93
17-02-2012 61931 18175 18-02-2012 01-09-10-18-19-21-25-27-29-31-33-38-52-54-58-66-67-68-70-71-74-75-77-80-88-88-91
17-01-2012 96231 34978 18-01-2012 05-06-08-09-09-10-12-13-16-23-25-44-49-52-54-62-62-62-63-64-78-80-81-81-88-96-99
02-10-2011 25831 05527 03-10-2011 01-03-06-09-09-13-17-25-26-27-30-31-37-42-43-51-51-55-59-63-65-65-66-79-81-97-98
12-08-2011 73231 51066 13-08-2011 01-04-05-06-18-27-29-31-37-47-51-52-52-59-62-65-65-65-66-68-71-71-75-80-86-88-91
28-06-2011 51231 05378 29-06-2011 00-02-05-11-16-16-18-24-30-34-38-45-46-47-51-58-58-58-60-63-68-70-78-85-90-90-99
19-04-2011 58731 05691 20-04-2011 01-04-05-07-12-14-24-25-26-29-38-40-42-42-44-53-55-61-61-68-71-72-80-88-91-95-98
18-11-2010 36931 38480 19-11-2010 12-29-33-34-36-38-39-40-43-46-48-52-54-64-67-70-72-78-78-78-80-80-82-84-87-89-99
17-11-2010 68531 36931 18-11-2010 00-05-05-06-10-19-21-27-30-31-32-42-52-57-61-65-71-72-73-74-75-78-80-86-92-93-96
28-10-2010 35931 45739 29-10-2010 03-04-05-08-09-10-20-30-39-40-41-44-44-45-62-71-79-85-85-87-88-92-93-95-97-97-98
04-05-2010 27931 49835 05-05-2010 02-09-09-13-15-15-16-22-23-24-25-28-34-35-37-38-40-43-50-62-65-68-74-87-95-96-99
18-08-2009 61131 83467 19-08-2009 00-05-06-06-10-11-15-17-19-21-22-29-29-33-34-43-43-48-48-50-65-67-71-74-83-87-90
01-06-2009 58731 87228 02-06-2009 09-16-17-25-26-28-31-32-48-48-50-54-64-67-68-70-71-76-77-80-82-87-88-92-93-95-98
24-11-2008 57531 04019 25-11-2008 03-05-09-12-16-19-20-26-45-53-54-55-57-57-60-66-66-78-79-79-82-83-85-87-91-91-92
03-11-2008 54231 79381 04-11-2008 09-11-17-18-24-26-35-40-40-46-46-50-50-56-58-60-62-66-73-79-81-84-86-87-92-96-98
24-02-2008 92131 75406 25-02-2008 01-04-06-07-11-16-20-24-27-28-30-35-52-54-58-58-59-62-70-73-75-75-80-80-87-88-99
25-01-2008 20031 44538 26-01-2008 04-07-08-13-22-27-38-49-58-59-62-63-64-64-65-66-66-69-74-74-76-80-91-94-94-96-96
05-02-2007 40131 44875 06-02-2007 06-08-10-12-15-24-25-29-30-39-46-46-47-57-57-60-65-68-72-75-76-83-84-85-86-91-93
21-11-2006 36231 97735 22-11-2006 02-07-13-22-27-34-35-37-38-42-43-43-43-44-51-54-57-58-59-62-63-67-86-87-93-96-99
16-10-2006 13131 57300 17-10-2006 00-02-03-10-16-29-30-31-33-37-37-39-39-40-44-44-45-46-58-71-73-76-79-83-87-89-99
29-07-2006 32031 77153 30-07-2006 02-05-05-07-10-12-19-19-20-20-29-41-43-46-51-53-57-58-59-60-65-67-70-81-87-93-98
18-03-2005 29231 80701 19-03-2005 01-03-04-05-07-09-11-15-18-27-28-39-39-49-52-56-59-64-65-71-77-77-86-96-98-98-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 31 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 31 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 31 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 31 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 31 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 31 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 31 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 31 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 28.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 74.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 54.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 61 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 05 –  81.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 25 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 12 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 24.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Cặp số 14 – 49 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 31 hôm sau đánh con gì? Những con số 34– 09 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 31 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 31 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 31 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 31 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 31 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 31 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 31

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 31 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 31 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 31 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.