Đề về 33 hôm sau đánh con gì dễ trúng độc đắc nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 33

Bộ số Bộ số Bộ số
16 - 3 Lần 92 - 3 Lần 14 - 2 Lần
62 - 2 Lần 13 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 60 - 2 Lần 91 - 2 Lần
80 - 2 Lần 64 - 2 Lần 20 - 2 Lần
32 - 2 Lần 45 - 2 Lần 18 - 1 Lần
59 - 1 Lần 01 - 1 Lần 41 - 1 Lần
55 - 1 Lần 78 - 1 Lần 07 - 1 Lần
77 - 1 Lần 89 - 1 Lần 36 - 1 Lần
85 - 1 Lần 27 - 1 Lần 17 - 1 Lần
44 - 1 Lần 24 - 1 Lần 47 - 1 Lần
87 - 1 Lần 33 - 1 Lần 70 - 1 Lần
22 - 1 Lần 34 - 1 Lần 06 - 1 Lần
05 - 1 Lần 94 - 1 Lần 52 - 1 Lần
50 - 1 Lần 63 - 1 Lần 08 - 1 Lần
21 - 1 Lần 12 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 33

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 45 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 10 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 33

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-03-2024 68333 00212 12-03-2024 01-02-02-10-12-19-25-34-44-49-51-56-62-64-64-68-75-76-78-89-91-92-92-93-94-95-97
02-03-2024 77433 17632 03-03-2024 00-03-05-08-11-14-16-17-32-37-40-44-47-63-63-64-72-74-77-83-86-88-93-95-95-99-99
24-02-2024 57333 15545 25-02-2024 04-06-06-07-10-10-10-16-19-41-45-46-47-47-51-61-62-67-70-80-80-87-87-89-89-92-98
05-10-2023 88733 73121 06-10-2023 02-07-08-09-16-17-20-21-24-27-30-32-41-43-50-51-56-60-60-64-66-68-70-83-93-94-95
22-07-2023 27433 58062 23-07-2023 08-13-14-18-21-29-30-37-42-42-42-44-46-47-47-60-61-62-64-69-69-71-87-89-93-94-95
03-04-2023 52333 75345 04-04-2023 01-04-15-21-24-24-24-33-34-38-44-45-45-50-50-59-59-76-80-82-83-84-88-88-90-93-96
30-12-2021 62033 24147 31-12-2021 00-00-07-11-25-26-30-37-43-47-47-48-64-65-66-69-69-74-75-80-88-90-91-92-92-97-98
19-07-2021 47133 23036 20-07-2021 00-02-17-18-22-22-36-37-38-42-45-50-52-55-56-62-68-71-72-73-78-80-81-81-81-82-99
27-04-2021 49333 91213 28-04-2021 00-04-05-08-13-15-17-19-23-30-43-45-49-50-59-60-60-64-67-71-71-78-82-83-86-96-98
18-03-2021 37733 55324 19-03-2021 00-05-05-06-08-08-08-14-18-20-24-24-26-30-32-43-45-48-50-51-78-78-85-89-93-93-99
07-03-2021 38433 20859 08-03-2021 09-09-12-14-15-17-17-31-36-38-43-44-44-46-47-50-59-59-65-67-75-75-80-84-88-89-92
10-12-2019 99233 45585 11-12-2019 00-01-07-10-15-18-20-22-24-38-42-44-47-50-53-54-57-59-61-76-78-78-85-87-97-99-99
03-08-2019 25333 63132 04-08-2019 05-06-10-12-25-29-31-32-32-37-39-41-44-52-52-53-54-64-70-73-75-78-78-81-87-89-94
25-05-2019 45433 90064 26-05-2019 02-07-08-09-09-12-14-14-22-23-25-38-47-54-55-64-68-69-75-77-82-88-88-90-92-92-97
12-02-2019 11333 67091 13-02-2019 02-03-09-09-15-15-19-25-28-35-36-36-41-59-60-61-67-73-76-77-80-83-86-89-91-93-97
26-11-2018 74033 44616 27-11-2018 01-11-15-16-26-39-39-40-42-43-47-53-57-57-58-63-65-66-68-68-71-75-81-86-92-98-99
26-10-2018 78933 13194 27-10-2018 02-13-15-20-25-25-32-43-44-44-49-54-54-55-62-64-64-65-66-66-75-81-81-86-88-93-94
28-07-2018 20833 69492 29-07-2018 01-02-05-17-20-31-33-39-39-41-47-48-57-59-59-61-66-80-82-84-86-88-92-92-92-93-95
18-06-2018 86133 15489 19-06-2018 03-04-05-07-09-27-36-37-39-41-44-47-51-54-55-58-65-66-68-71-80-89-90-90-95-96-99
04-12-2017 60833 82177 05-12-2017 02-04-10-13-17-21-21-26-27-33-49-55-56-61-63-65-68-71-77-77-83-85-87-91-94-96-98
08-08-2017 46433 89716 09-08-2017 00-02-15-16-19-22-36-36-47-50-57-57-59-64-67-68-74-75-76-84-86-89-90-95-98-98-98
27-07-2017 77333 85139 28-07-2017 11-12-14-22-24-35-39-42-45-47-54-54-55-58-58-59-61-66-68-70-73-73-75-77-79-80-93
20-07-2017 11733 20464 21-07-2017 01-12-16-19-28-32-41-44-47-53-53-54-55-56-59-63-64-66-75-76-76-77-88-91-92-95-99
28-03-2017 92233 18516 29-03-2017 04-05-08-09-15-16-27-28-28-39-40-41-42-45-48-53-54-67-68-73-75-77-81-82-82-89-99
20-01-2017 43033 64105 21-01-2017 00-01-05-16-19-20-22-23-27-35-35-40-43-46-51-53-53-58-67-70-72-78-80-81-84-89-90
23-09-2016 21533 29506 24-09-2016 01-04-06-07-13-14-16-16-17-23-30-35-41-41-49-55-59-60-68-71-71-76-77-77-77-85-88
29-02-2016 36733 47739 01-03-2016 01-01-04-04-05-08-11-11-16-26-27-32-38-38-38-39-70-76-76-77-80-80-83-91-91-93-95
06-02-2016 90033 07-02-2016
26-11-2015 60233 61591 27-11-2015 03-08-08-08-22-22-23-23-24-31-36-41-45-49-51-55-59-60-63-64-66-80-84-89-91-95-97
23-09-2015 20433 52117 24-09-2015 10-12-14-17-25-34-35-38-41-46-48-48-50-52-64-64-67-71-71-75-77-80-87-91-91-96-99
18-03-2015 96033 83756 19-03-2015 05-09-12-13-13-16-25-31-31-39-43-50-56-56-60-63-66-73-73-76-76-84-90-92-93-95-95
19-01-2015 78933 64256 20-01-2015 05-10-11-15-19-23-27-31-31-34-38-44-45-49-51-51-55-56-57-67-74-78-90-91-91-94-95
01-07-2014 18133 29160 02-07-2014 02-02-07-11-11-11-15-24-33-34-41-43-43-50-53-59-60-68-68-69-69-75-78-79-81-88-99
01-06-2014 51233 70418 02-06-2014 07-08-09-10-18-20-21-28-30-32-38-41-45-56-56-57-64-67-70-73-74-79-79-81-90-94-95
11-04-2014 95633 85634 12-04-2014 10-12-25-27-27-31-34-35-35-38-42-43-44-47-53-53-56-63-68-68-70-73-78-80-80-88-90
06-02-2014 66933 52114 07-02-2014 07-09-14-15-17-18-23-27-33-34-34-35-47-48-52-56-65-65-66-68-72-73-81-84-87-96-97
07-11-2013 29933 75180 08-11-2013 07-09-18-26-29-32-35-41-46-46-51-61-74-75-76-79-80-81-82-86-87-89-91-92-92-95-99
04-10-2013 43333 25522 05-10-2013 09-11-12-13-14-15-19-22-24-32-34-39-40-49-50-51-53-63-66-69-70-74-82-83-83-87-97
22-07-2013 63833 34713 23-07-2013 01-03-03-03-13-14-16-23-24-24-26-28-36-52-57-65-69-69-70-71-76-77-81-82-84-85-94
10-03-2013 33433 83014 11-03-2013 02-03-03-07-12-14-14-16-17-26-29-30-36-39-40-47-49-51-54-54-56-61-62-81-82-87-88
22-12-2012 00633 49780 23-12-2012 01-01-05-06-07-08-11-14-23-25-27-39-43-50-50-51-53-53-59-63-64-77-80-81-83-92-98
18-08-2012 42933 40708 19-08-2012 04-08-12-15-18-22-27-28-33-44-45-50-57-57-58-58-58-62-63-67-69-70-74-85-89-93-94
16-07-2012 88533 51007 17-07-2012 01-05-07-07-10-17-23-25-28-29-37-39-48-54-54-55-62-62-66-67-78-85-86-90-91-94-96
31-08-2011 20433 94392 01-09-2011 11-11-14-21-24-27-31-32-33-34-37-39-43-48-49-52-52-60-68-70-73-82-83-88-90-92-94
08-04-2011 82033 18970 09-04-2011 00-06-12-17-18-24-28-29-32-36-40-46-47-47-48-48-50-50-65-70-73-81-85-89-95-98-98
05-04-2011 24633 76460 06-04-2011 00-09-11-12-13-13-17-19-32-34-34-39-59-59-60-61-62-73-74-77-80-81-88-91-95-98-99
11-10-2010 32933 99178 12-10-2010 01-07-08-13-17-21-22-26-39-42-46-51-55-72-75-78-78-80-81-81-82-82-83-88-96-97-98
29-05-2010 45333 90063 30-05-2010 08-10-11-11-13-16-16-16-28-32-33-48-52-56-56-63-65-65-72-72-76-84-91-92-92-94-95
01-05-2010 06233 54420 02-05-2010 00-02-03-06-10-17-20-23-24-30-43-46-48-66-67-69-70-70-71-74-77-83-86-88-95-96-96
30-04-2010 58533 06233 01-05-2010 03-04-25-26-26-29-30-33-36-44-47-48-49-51-53-53-59-61-61-64-72-73-77-85-87-90-95
06-06-2009 64633 27150 07-06-2009 00-01-06-06-07-07-14-21-28-32-39-43-44-48-49-49-50-51-65-66-70-71-73-79-79-87-96
03-12-2008 38533 33092 04-12-2008 10-13-23-27-31-34-35-36-45-46-46-49-50-52-53-53-53-55-57-65-76-76-78-83-90-92-93
22-08-2008 72033 09820 23-08-2008 05-08-08-10-16-20-22-24-25-26-27-28-29-29-30-30-52-60-64-70-72-72-73-86-90-90-91
28-04-2008 53633 06562 29-04-2008 00-02-04-06-11-13-13-14-15-18-19-28-30-46-58-61-62-65-74-75-79-80-86-93-96-97-98
24-04-2008 97133 48444 25-04-2008 03-06-10-16-20-29-31-36-43-43-44-52-56-68-68-70-74-76-76-76-80-84-86-88-91-95-98
05-03-2007 32033 92355 06-03-2007 05-08-14-17-20-25-26-31-46-46-46-53-55-55-60-60-62-63-65-69-73-78-89-89-89-90-98
22-05-2006 82533 01641 23-05-2006 03-07-08-14-15-17-21-23-24-31-34-36-41-41-46-50-53-54-55-60-66-67-70-79-93-93-99
11-01-2006 46333 65327 12-01-2006 03-10-19-19-24-27-29-30-41-47-49-59-60-62-65-78-78-81-85-86-87-89-91-92-94-95-99
11-11-2005 77533 85287 12-11-2005 01-04-07-12-15-21-24-39-44-44-49-56-61-66-71-72-75-76-77-78-86-87-88-91-96-99-99
23-04-2005 34133 36852 24-04-2005 02-02-04-13-23-24-25-29-35-36-37-38-42-51-52-57-72-75-85-85-89-89-89-91-93-98-98
04-04-2005 17333 62501 05-04-2005 00-01-01-14-18-22-23-23-29-30-44-49-50-55-56-58-61-63-65-69-74-78-78-82-85-92-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 33 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 33 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 33 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 33 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 33 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 33 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 33 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 33 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 09 – 90 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 48.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 27.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 45.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 21 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 86 –  41.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 26 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 14.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Cặp số 17 – 09 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 33 hôm sau đánh con gì? Những con số 39 – 48 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 33 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 33 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 33 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 33 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 33 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 33 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 33 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 33 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 33 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

33 hay còn có tên gọi khác là lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 33 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.