Kết quả đề về 35 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 35

Bộ số Bộ số Bộ số
73 - 3 Lần 71 - 3 Lần 16 - 2 Lần
17 - 2 Lần 78 - 2 Lần 43 - 2 Lần
86 - 2 Lần 24 - 2 Lần 51 - 2 Lần
08 - 1 Lần 36 - 1 Lần 37 - 1 Lần
04 - 1 Lần 33 - 1 Lần 87 - 1 Lần
81 - 1 Lần 74 - 1 Lần 20 - 1 Lần
40 - 1 Lần 91 - 1 Lần 15 - 1 Lần
49 - 1 Lần 38 - 1 Lần 80 - 1 Lần
07 - 1 Lần 93 - 1 Lần 89 - 1 Lần
83 - 1 Lần 29 - 1 Lần 44 - 1 Lần
94 - 1 Lần 11 - 1 Lần 55 - 1 Lần
13 - 1 Lần 65 - 1 Lần 92 - 1 Lần
59 - 1 Lần 66 - 1 Lần 45 - 1 Lần
34 - 1 Lần 00 - 1 Lần 42 - 1 Lần
68 - 1 Lần 70 - 1 Lần 41 - 1 Lần
22 - 1 Lần 09 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 35

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 35

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-03-2024 62135 36909 31-03-2024 02-03-03-09-11-17-26-27-28-28-32-35-46-47-57-59-69-71-74-79-81-81-83-87-88-90-91
04-03-2024 58535 87122 05-03-2024 00-02-02-05-12-12-18-21-22-26-29-45-48-51-51-69-75-78-83-83-84-88-89-89-89-92-99
17-02-2023 18435 44971 18-02-2023 02-04-06-07-09-10-16-16-21-29-33-35-36-39-45-46-58-71-71-72-78-78-79-93-94-96-98
10-09-2022 17535 99951 11-09-2022 09-14-15-17-18-23-33-39-46-47-48-49-49-49-49-51-62-63-67-71-75-77-87-88-93-97-99
02-08-2022 36335 37686 03-08-2022 01-09-14-15-18-19-26-27-34-40-42-46-48-50-51-60-60-71-73-74-75-78-83-86-86-86-93
29-10-2021 67635 24242 30-10-2021 07-11-12-18-27-28-30-41-42-42-44-47-51-53-53-55-55-57-60-60-63-64-73-79-87-88-99
10-12-2020 24835 46551 11-12-2020 02-03-09-21-26-26-40-41-45-47-48-48-48-49-51-53-59-66-70-74-79-83-83-86-88-95-96
22-08-2020 81535 47441 23-08-2020 02-02-09-10-11-13-14-15-15-18-20-38-40-41-48-57-62-67-70-73-73-76-77-79-88-96-99
01-07-2020 44435 61129 02-07-2020 01-04-12-22-24-27-29-31-35-38-48-51-51-53-56-59-60-76-79-80-84-85-86-87-87-90-95
26-03-2020 94135 33555 27-03-2020 04-09-11-23-28-32-38-38-44-45-48-54-55-57-62-67-70-71-76-78-79-79-82-84-93-94-99
01-03-2020 04635 73787 02-03-2020 00-06-12-15-18-20-23-37-42-47-49-56-56-58-60-62-65-66-74-77-78-78-82-85-87-94-96
22-05-2019 31635 98583 23-05-2019 02-03-08-31-36-37-38-43-44-45-46-52-53-55-56-59-65-69-73-74-79-81-83-86-92-94-96
10-05-2019 95735 48500 11-05-2019 00-03-04-10-22-23-26-27-29-31-32-35-47-49-49-51-52-57-62-63-66-80-91-92-92-93-97
25-11-2018 34635 74033 26-11-2018 04-09-20-23-27-33-33-36-37-42-43-43-46-47-55-56-71-75-78-78-80-81-83-83-85-96-99
31-10-2018 59535 51489 01-11-2018 00-04-09-10-10-17-25-28-37-37-43-49-50-51-55-56-62-63-70-78-79-80-81-89-93-96-99
09-10-2018 99135 90043 10-10-2018 03-05-08-10-12-18-19-25-25-39-42-43-44-45-45-53-53-53-53-54-59-62-64-65-73-80-85
23-08-2018 48935 63517 24-08-2018 00-14-16-17-17-20-21-22-29-33-33-36-37-38-40-47-57-57-63-65-66-67-78-79-82-84-90
01-04-2017 03235 31270 02-04-2017 05-08-09-14-19-21-21-27-28-43-46-54-55-62-62-65-70-72-74-76-77-78-78-79-80-86-90
07-03-2017 86735 56949 08-03-2017 01-08-11-21-25-30-38-38-41-43-48-49-52-59-61-66-68-75-79-83-83-84-85-92-94-96-98
09-12-2016 06735 67134 10-12-2016 02-03-14-22-25-29-32-34-34-39-41-45-51-54-55-58-61-62-62-62-70-71-72-73-74-87-96
25-07-2016 29835 95471 26-07-2016 02-02-05-05-07-24-27-27-29-29-31-44-45-52-53-53-61-64-69-69-69-70-71-73-77-84-99
11-04-2016 28435 10140 12-04-2016 04-05-06-13-13-17-18-24-29-29-33-34-37-40-41-47-56-63-70-73-76-78-81-86-91-93-97
18-02-2016 31635 41543 19-02-2016 00-11-23-27-36-38-39-43-43-48-53-56-62-64-64-65-69-70-75-76-80-81-81-84-88-95-98
19-12-2015 97935 58868 20-12-2015 05-09-18-23-25-26-30-30-40-41-43-47-49-52-61-63-64-66-67-68-77-81-81-89-90-91-95
03-11-2015 39435 26978 04-11-2015 00-02-04-17-31-33-38-39-41-43-43-53-61-64-65-66-69-77-78-78-84-84-85-88-92-93-95
11-10-2015 18535 56873 12-10-2015 00-04-05-08-10-10-15-17-19-20-27-31-41-43-59-65-70-73-76-85-86-86-86-87-87-90-92
24-09-2014 75935 49293 25-09-2014 02-06-07-08-10-10-12-15-28-35-37-39-40-42-47-48-58-58-68-73-79-80-81-83-87-93-93
27-03-2014 14235 59111 28-03-2014 02-09-11-18-21-24-28-30-45-47-50-57-58-59-59-61-65-68-69-73-80-80-86-89-89-90-98
13-11-2013 32135 22171 14-11-2013 07-12-12-13-16-32-36-38-38-39-41-42-43-51-52-53-66-69-70-71-74-75-79-84-89-91-96
21-09-2013 59735 63978 22-09-2013 02-03-09-13-16-18-34-35-36-36-42-58-60-64-70-74-75-78-78-79-83-88-91-93-93-93-96
09-06-2013 99535 06373 10-06-2013 03-06-09-12-19-24-32-33-37-39-40-41-41-58-59-61-61-63-71-73-77-83-83-85-92-94-95
31-03-2013 28635 76416 01-04-2013 03-12-12-16-17-20-29-36-42-55-56-58-64-65-67-69-71-74-76-78-80-80-81-86-87-96-99
13-07-2012 75535 41486 14-07-2012 00-03-09-10-11-12-20-25-27-29-38-41-49-51-54-58-64-65-72-78-79-81-82-86-96-97-99
16-05-2012 64435 64207 17-05-2012 06-06-07-07-08-11-23-27-33-33-35-36-37-39-43-44-49-54-66-73-74-78-80-93-95-97-99
04-05-2012 90435 53045 05-05-2012 03-03-05-05-08-14-16-22-22-23-28-34-41-45-46-47-59-59-65-68-69-73-83-83-85-86-91
27-04-2012 44035 21766 28-04-2012 04-10-10-15-33-39-43-44-45-45-47-50-64-66-70-75-82-83-83-85-88-90-90-92-93-94-95
09-09-2011 38335 07959 10-09-2011 00-12-17-19-19-20-23-32-41-46-48-49-51-56-59-67-67-68-70-79-84-86-90-90-95-95-97
24-07-2011 59635 19804 25-07-2011 04-04-07-17-18-21-23-25-26-26-27-27-28-31-42-44-47-56-64-64-68-75-80-84-87-91-97
26-06-2011 00135 05473 27-06-2011 03-12-15-17-18-18-30-30-34-38-49-52-53-56-63-70-71-72-73-78-81-81-83-85-90-97-98
18-01-2011 57235 48117 19-01-2011 02-14-17-19-24-25-29-35-41-47-54-55-59-60-64-66-69-74-77-80-82-85-94-96-96-96-98
05-05-2010 49835 87824 06-05-2010 04-05-10-12-19-24-33-37-39-41-41-50-54-56-56-59-59-62-66-66-67-68-72-73-77-86-87
19-04-2010 49435 82120 20-04-2010 00-02-08-14-20-24-25-26-26-36-40-45-47-50-59-64-68-72-73-77-86-87-90-91-93-96-97
30-03-2010 06735 79815 31-03-2010 10-15-18-20-22-26-30-31-32-36-40-42-43-48-49-61-64-66-72-74-78-78-87-93-94-94-99
06-04-2009 24335 38074 07-04-2009 02-13-17-28-29-29-31-35-36-37-37-38-40-41-46-57-65-67-68-69-74-83-83-87-89-94-96
16-11-2008 37835 86537 17-11-2008 02-02-08-08-10-18-20-22-29-37-42-43-45-47-57-57-61-64-68-77-80-82-86-89-90-95-95
28-05-2008 46635 28916 29-05-2008 01-05-09-09-16-19-28-29-30-34-37-48-53-54-55-58-60-64-65-66-76-76-78-80-80-84-98
30-03-2008 99935 65636 31-03-2008 00-00-04-14-20-25-25-32-32-36-36-36-38-43-50-51-54-57-59-60-61-66-69-74-97-97-98
22-02-2008 34735 93992 23-02-2008 00-00-04-04-07-13-16-23-24-28-31-42-43-53-61-68-78-80-86-91-92-92-93-94-94-97-99
15-06-2007 79335 28865 16-06-2007 03-11-11-11-17-24-26-27-30-30-46-52-55-63-63-65-67-72-77-78-85-86-87-91-91-92-96
17-05-2007 06135 79394 18-05-2007 00-04-11-11-13-20-26-33-54-55-57-63-63-65-67-75-77-79-81-85-87-91-94-94-95-96-97
10-05-2007 77635 04344 11-05-2007 00-00-06-07-10-11-11-19-21-22-31-31-35-35-42-44-46-46-56-56-65-67-68-70-72-82-92
22-11-2006 97735 08080 23-11-2006 08-09-15-23-23-24-33-36-41-42-43-46-50-53-59-69-73-73-80-82-88-89-91-92-96-96-98
01-09-2006 95335 68413 02-09-2006 10-12-13-13-13-28-29-36-39-47-49-49-59-61-68-71-72-73-74-74-78-78-80-90-92-92-95
18-05-2006 51235 12524 19-05-2006 03-04-10-11-17-20-23-24-33-33-40-41-45-47-52-56-57-59-60-70-82-82-83-87-91-95-98
16-10-2005 31335 49408 17-10-2005 08-09-13-19-30-31-36-38-39-39-40-40-42-43-54-64-68-69-73-88-89-89-92-92-92-93-96
04-07-2005 93735 66581 05-07-2005 06-07-08-10-13-13-17-22-23-26-28-37-39-42-42-55-57-59-63-66-71-73-73-74-81-83-87
22-03-2005 06635 52191 23-03-2005 02-05-05-07-08-12-14-15-19-24-25-26-36-41-44-45-49-51-54-56-58-64-80-84-91-92-99
23-02-2005 63235 97738 24-02-2005 12-12-13-13-17-19-20-23-24-27-28-33-36-38-40-44-46-53-65-66-70-79-80-94-94-98-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 35 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 35 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 35 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 35 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 35 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 35 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 35 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 35 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 09 – 90 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 65.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 24.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 65.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 91 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 74 –  81.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 27 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 75.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Cặp số 71 – 39 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 35 hôm sau đánh con gì? Những con số 96 – 14 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 35 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 35 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 35 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 35 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 35 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 35 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 35

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 35 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 35 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 35 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.