Kết quả XSMB đề về 37 hôm sau đánh con gì chính xác nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 37

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 4 Lần 88 - 4 Lần 53 - 3 Lần
89 - 3 Lần 76 - 2 Lần 78 - 2 Lần
64 - 2 Lần 92 - 1 Lần 62 - 1 Lần
17 - 1 Lần 41 - 1 Lần 02 - 1 Lần
48 - 1 Lần 45 - 1 Lần 71 - 1 Lần
68 - 1 Lần 49 - 1 Lần 65 - 1 Lần
60 - 1 Lần 56 - 1 Lần 75 - 1 Lần
01 - 1 Lần 32 - 1 Lần 72 - 1 Lần
15 - 1 Lần 36 - 1 Lần 52 - 1 Lần
29 - 1 Lần 13 - 1 Lần 33 - 1 Lần
43 - 1 Lần 34 - 1 Lần 93 - 1 Lần
08 - 1 Lần 83 - 1 Lần 91 - 1 Lần
57 - 1 Lần 99 - 1 Lần 31 - 1 Lần
97 - 1 Lần 14 - 1 Lần 81 - 1 Lần
70 - 1 Lần 39 - 1 Lần 09 - 1 Lần
20 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 37

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 30 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 4 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 2 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 3 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 12 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 37

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-02-2024 99937 82488 22-02-2024 04-11-12-13-20-25-26-26-34-37-38-47-48-48-50-60-66-67-70-72-78-81-88-90-93-95-99
30-09-2023 19237 07289 01-10-2023 03-06-07-08-08-15-23-25-29-32-33-33-33-38-44-52-56-56-59-63-70-71-74-87-88-89-94
02-08-2023 88137 80288 03-08-2023 02-02-08-17-17-22-30-38-51-53-53-57-62-62-64-67-68-69-72-72-73-74-82-87-88-92-96
08-06-2023 13437 84288 09-06-2023 00-00-21-25-26-38-40-43-45-46-49-63-66-68-70-76-81-82-83-84-86-88-88-89-91-98-98
27-05-2023 96237 79459 28-05-2023 13-18-20-24-26-27-28-32-37-39-48-50-56-59-67-71-72-74-76-77-80-81-83-85-87-89-91
09-02-2023 29337 85120 10-02-2023 03-11-16-17-17-20-27-34-40-42-44-47-49-52-53-57-61-64-70-79-82-87-88-90-92-95-99
07-10-2022 13037 94309 08-10-2022 04-09-13-14-16-20-24-33-34-39-42-42-43-55-55-58-65-65-71-74-79-87-92-93-93-93-97
23-08-2022 63437 24832 24-08-2022 00-05-10-10-13-17-23-25-28-32-39-43-45-51-52-53-56-57-62-63-75-79-81-88-95-97-97
06-01-2022 98437 33657 07-01-2022 01-02-03-04-13-14-18-28-30-31-32-33-36-37-47-48-50-52-53-57-58-60-63-64-64-67-91
18-08-2020 72437 95501 19-08-2020 01-01-05-09-11-13-16-22-26-29-29-29-37-39-48-52-56-60-61-67-70-75-76-91-92-95-96
22-10-2019 17237 08753 23-10-2019 00-02-02-10-12-32-32-33-34-35-36-37-45-52-53-54-60-60-60-71-74-79-85-87-95-96-96
21-08-2019 78137 56093 22-08-2019 04-16-17-20-23-28-31-33-34-39-39-40-40-41-44-52-56-58-58-60-64-69-75-81-89-93-98
05-07-2019 81937 82297 06-07-2019 00-00-00-02-05-07-11-19-25-30-43-45-49-51-57-58-59-60-61-65-68-68-80-84-89-90-97
03-10-2018 58237 26134 04-10-2018 01-11-12-13-14-26-26-34-35-35-37-45-47-52-56-65-66-67-68-69-72-74-75-77-79-87-97
13-06-2018 03937 54343 14-06-2018 01-02-04-04-10-13-15-18-24-25-30-34-43-43-44-50-56-57-65-66-71-72-76-80-84-90-95
20-11-2017 33137 19753 21-11-2017 08-13-13-28-32-42-45-48-51-53-55-56-62-62-66-68-69-70-70-70-78-82-82-91-97-98-98
09-10-2017 15437 62571 10-10-2017 09-11-16-23-24-30-40-42-47-54-55-56-57-58-59-66-68-69-71-71-71-77-77-82-84-86-87
24-07-2017 34037 97164 25-07-2017 00-04-04-07-10-16-20-21-23-36-43-52-57-58-61-64-66-70-70-71-79-80-81-82-83-90-97
19-07-2017 66937 11733 20-07-2017 05-11-14-19-21-24-28-33-34-36-37-42-51-51-55-56-64-65-67-67-70-74-74-78-89-91-94
03-08-2016 82837 39113 04-08-2016 03-05-08-13-18-19-21-21-27-33-35-38-44-46-52-53-56-60-71-71-75-78-81-81-84-85-93
22-06-2016 82537 34529 23-06-2016 11-14-21-29-34-35-37-41-46-48-48-49-51-52-54-58-58-62-63-69-71-71-77-81-83-90-91
02-02-2016 72537 84175 03-02-2016 01-07-18-32-33-34-34-34-36-39-44-55-56-60-62-67-68-68-70-74-75-89-93-93-94-95-98
10-11-2015 13137 96056 11-11-2015 02-04-05-09-12-16-17-18-21-22-33-41-45-47-51-56-61-62-62-65-73-77-84-90-94-95-99
30-05-2015 18637 16739 31-05-2015 11-11-13-14-14-21-24-24-25-33-36-37-37-38-39-39-42-55-61-61-67-68-68-68-75-81-98
18-02-2014 91737 31764 19-02-2014 03-05-06-10-12-16-18-30-35-44-45-46-47-54-64-64-66-74-74-75-82-82-83-84-92-97-98
03-08-2013 22537 18089 04-08-2013 05-06-09-09-09-13-15-22-33-37-40-43-45-51-55-66-68-69-74-81-82-84-86-89-93-96-96
29-05-2013 34437 64352 30-05-2013 03-14-22-22-29-36-42-46-47-50-52-53-57-65-69-72-76-76-83-83-84-85-85-92-93-96-97
06-05-2013 84037 57145 07-05-2013 03-07-08-09-13-15-17-19-21-23-25-28-31-33-45-47-48-51-63-66-67-67-68-71-76-83-97
12-03-2013 74237 48660 13-03-2013 07-13-22-27-27-30-41-47-51-53-55-58-58-59-60-65-72-74-77-77-79-81-81-82-83-83-98
23-02-2013 67437 62370 24-02-2013 01-22-23-28-29-32-33-36-40-43-46-47-48-52-58-59-59-64-65-65-70-76-77-80-85-88-88
15-01-2013 90137 76353 16-01-2013 03-04-12-22-22-22-25-25-35-36-38-52-53-57-60-68-76-76-83-85-85-86-90-91-93-96-97
03-12-2012 10237 59048 04-12-2012 01-04-08-11-14-17-32-37-38-45-48-49-56-59-64-65-66-73-75-81-84-86-86-88-91-91-93
28-11-2012 38837 59488 29-11-2012 01-05-07-15-16-18-24-24-25-25-26-37-37-38-42-42-65-68-71-71-80-80-81-81-86-88-92
16-11-2012 02637 77131 17-11-2012 02-09-10-13-13-20-23-24-31-34-37-38-40-45-47-49-49-52-60-70-71-76-79-83-91-92-94
27-10-2012 71037 47181 28-10-2012 02-02-03-07-07-10-12-14-19-21-26-28-41-46-47-64-71-71-74-77-81-87-88-89-93-93-94
17-06-2012 07437 63692 18-06-2012 00-12-17-18-24-26-30-32-37-40-44-45-49-50-51-52-57-58-59-60-64-65-81-86-90-90-92
12-06-2012 10837 97665 13-06-2012 01-06-06-14-14-15-20-25-25-31-32-35-35-45-49-51-57-61-62-62-64-65-66-74-77-91-98
28-04-2011 78237 60991 29-04-2011 01-04-06-07-09-15-19-20-25-27-35-36-39-40-46-59-60-60-64-69-78-81-86-91-94-97-98
23-03-2011 19737 05436 24-03-2011 00-05-10-10-11-18-25-26-31-31-33-36-42-43-44-50-52-62-62-65-71-76-91-92-92-93-99
04-11-2010 81637 97183 05-11-2010 00-00-02-05-09-23-23-24-27-32-38-41-43-45-45-46-50-59-62-63-66-79-83-88-92-93-93
19-10-2010 57037 69149 20-10-2010 00-07-10-13-13-15-16-21-24-25-37-40-40-42-43-49-51-53-54-56-56-57-60-65-66-89-94
07-10-2010 91737 06908 08-10-2010 00-04-06-08-13-14-22-24-25-25-25-31-41-42-43-45-48-49-56-61-61-62-82-82-83-93-93
04-06-2010 63537 74699 05-06-2010 00-08-10-13-14-24-29-33-34-35-42-42-43-54-54-60-61-64-65-67-68-73-74-75-81-85-99
02-12-2009 42737 30415 03-12-2009 00-02-04-07-12-15-17-20-20-21-25-32-33-39-45-46-48-50-66-74-75-76-77-77-93-96-97
08-06-2009 78937 84202 09-06-2009 02-07-08-10-12-12-30-33-40-42-43-49-55-57-59-61-66-68-75-78-80-81-81-87-92-94-97
20-04-2009 83437 98141 21-04-2009 00-01-03-12-13-18-18-23-26-29-41-41-48-52-64-67-68-73-73-75-76-78-78-80-87-97-98
31-12-2008 72837 30872 01-01-2009 01-02-06-07-09-12-25-26-28-41-46-47-48-48-53-60-63-70-70-72-72-76-85-85-88-91-93
08-12-2008 34937 14317 09-12-2008 02-05-07-12-12-16-17-17-20-21-22-22-39-39-41-52-54-63-65-67-68-68-73-79-86-94-96
17-11-2008 86537 53362 18-11-2008 07-09-28-28-33-40-53-54-57-59-62-63-66-67-68-71-71-78-78-80-83-84-90-91-92-92-95
14-11-2008 59837 26289 15-11-2008 01-02-10-11-24-25-25-26-29-30-32-37-39-42-53-53-54-58-65-68-83-87-89-89-90-92-94
09-07-2008 71537 56259 10-07-2008 00-04-10-17-18-25-26-27-27-29-30-35-36-45-46-56-59-61-62-72-74-83-86-93-93-93-95
16-04-2008 83937 84878 17-04-2008 11-11-29-33-40-42-43-44-46-49-51-55-59-60-60-66-68-74-78-81-81-85-86-87-89-93-96
04-01-2008 20337 71559 05-01-2008 01-06-08-08-09-12-38-39-46-47-48-48-49-50-50-51-55-56-59-61-63-63-68-91-91-93-93
28-10-2007 37337 95878 29-10-2007 15-19-19-20-31-36-37-39-39-43-43-46-48-50-52-56-56-57-62-65-65-76-78-78-81-81-86
13-10-2007 05937 62214 14-10-2007 00-02-03-03-09-14-14-16-21-23-26-27-32-34-34-37-39-39-40-54-62-62-79-89-93-93-98
31-12-2006 64837 78376 01-01-2007 00-00-00-15-16-18-22-34-38-42-43-49-52-55-55-60-60-60-63-64-75-76-76-77-80-86-93
25-09-2006 00537 81476 26-09-2006 04-09-13-13-15-27-28-29-35-36-45-55-56-56-64-64-66-70-71-74-75-76-76-78-83-95-96
22-05-2005 46837 96959 23-05-2005 04-05-10-13-24-24-25-25-34-35-36-36-43-44-48-55-56-58-59-59-60-68-73-76-86-89-97
25-01-2005 34437 97368 26-01-2005 04-08-12-14-16-16-18-20-29-32-35-52-53-58-58-60-61-62-65-66-67-68-68-70-72-92-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 37 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 37 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 37 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 37 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 37 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 37 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 37 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 37 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 75.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 67.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 41.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 85 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 76 –  21.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 36 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 30 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 14.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Cặp số 19 – 03 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 37 hôm sau đánh con gì? Những con số 75 – 02 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 37 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 37 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 37 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 37 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 37 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 37 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 37

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 37 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 37 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 37 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.