Đề về 38 hôm sau đánh con gì – Soicausochuan.net XSMB

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 38

Bộ số Bộ số Bộ số
97 - 4 Lần 83 - 3 Lần 32 - 2 Lần
94 - 2 Lần 98 - 2 Lần 47 - 2 Lần
11 - 2 Lần 24 - 2 Lần 79 - 2 Lần
95 - 2 Lần 46 - 2 Lần 19 - 2 Lần
55 - 2 Lần 70 - 2 Lần 40 - 2 Lần
42 - 1 Lần 64 - 1 Lần 14 - 1 Lần
28 - 1 Lần 93 - 1 Lần 23 - 1 Lần
01 - 1 Lần 63 - 1 Lần 52 - 1 Lần
09 - 1 Lần 39 - 1 Lần 05 - 1 Lần
21 - 1 Lần 07 - 1 Lần 12 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 45 - 1 Lần
81 - 1 Lần 02 - 1 Lần 37 - 1 Lần
50 - 1 Lần 86 - 1 Lần 33 - 1 Lần
85 - 1 Lần 13 - 1 Lần 36 - 1 Lần
72 - 1 Lần 82 - 1 Lần 48 - 1 Lần
76 - 1 Lần 99 - 1 Lần 53 - 1 Lần
57 - 1 Lần 27 - 1 Lần 61 - 1 Lần
56 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 38

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 7 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 38

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
10-04-2024 14138 69356 11-04-2024 09-10-28-28-33-35-36-40-42-42-50-51-52-53-56-61-63-73-78-80-81-86-87-88-93-93-93
14-01-2024 91138 63261 15-01-2024 15-20-21-21-26-34-35-37-37-39-42-44-45-47-55-59-61-64-67-67-73-74-75-93-94-95-97
11-12-2023 38038 62970 12-12-2023 07-11-15-17-18-21-24-28-28-28-28-29-41-45-46-48-51-51-54-58-63-67-70-74-93-97-98
01-02-2023 34838 60755 02-02-2023 00-02-04-06-08-19-19-19-27-30-34-34-38-42-51-54-55-61-69-70-74-79-82-87-89-90-94
22-12-2022 65438 33027 23-12-2022 02-05-06-11-11-17-22-23-27-27-29-34-40-41-46-60-65-73-75-76-80-81-83-89-95-96-97
15-10-2022 79638 35546 16-10-2022 08-11-14-14-18-19-29-31-40-46-46-49-55-56-57-69-72-76-77-79-80-91-92-93-93-98-99
02-09-2022 03138 47153 03-09-2022 02-04-07-17-20-21-22-24-32-34-36-40-40-42-43-46-53-54-63-64-71-84-84-84-88-92-95
06-04-2022 17538 98245 07-04-2022 05-07-08-13-17-18-19-26-33-33-41-42-42-45-45-45-54-55-57-60-63-64-65-69-73-74-90
13-01-2022 46638 87219 14-01-2022 02-04-05-11-16-18-18-19-26-29-29-30-32-34-38-46-53-60-62-67-67-70-78-84-91-92-97
30-11-2021 71738 62712 01-12-2021 05-10-12-17-18-21-21-29-38-38-40-40-41-45-51-76-77-79-83-85-85-88-92-93-95-98-99
08-09-2021 14938 63724 09-09-2021 04-12-17-24-26-27-31-40-41-50-50-55-58-62-62-65-68-71-78-81-84-86-88-89-94-95-95
24-03-2021 66438 44219 25-03-2021 03-04-05-06-07-11-13-18-19-22-24-26-27-34-36-52-57-59-63-69-73-80-88-90-90-91-93
20-03-2021 97438 68140 21-03-2021 02-03-05-14-17-33-34-35-39-40-40-51-56-60-61-62-62-62-65-66-67-67-71-82-82-84-93
14-01-2021 51338 68285 15-01-2021 00-03-03-05-13-14-16-22-26-28-28-29-31-33-42-43-47-48-48-58-60-77-80-85-85-96-97
27-10-2020 45538 07707 28-10-2020 01-02-04-07-09-10-11-13-16-16-34-38-40-42-48-58-59-64-76-80-82-82-83-85-88-94-95
09-08-2020 83138 98628 10-08-2020 01-02-08-12-16-17-22-28-31-37-40-41-44-44-44-45-46-55-59-62-68-70-75-80-84-91-92
21-05-2020 58738 27298 22-05-2020 08-12-18-25-26-36-37-39-40-41-42-50-51-66-67-77-78-81-82-82-84-87-93-97-98-98-98
07-12-2019 60238 70840 08-12-2019 00-12-19-25-29-39-39-40-42-44-48-49-50-54-56-63-64-66-67-69-76-77-78-86-90-92-96
09-06-2019 53338 11797 10-06-2019 06-06-09-10-13-18-20-20-20-24-32-39-39-59-61-66-67-68-77-82-86-86-87-89-89-93-97
25-10-2018 72838 78933 26-10-2018 00-05-06-16-20-21-21-33-34-35-41-42-45-47-49-57-68-75-82-83-85-90-91-92-93-94-98
05-08-2018 92138 84214 06-08-2018 01-14-14-17-18-19-27-27-31-32-33-37-40-44-53-57-58-65-72-75-83-88-91-93-94-98-99
02-08-2018 25638 49786 03-08-2018 01-07-13-14-15-16-20-33-36-44-45-48-49-50-63-64-66-70-72-79-80-83-86-92-92-92-92
08-06-2018 27538 54099 09-06-2018 01-04-07-17-18-19-27-28-30-35-36-45-48-52-62-64-71-72-73-75-82-84-87-88-91-98-99
28-05-2018 44938 26997 29-05-2018 05-05-05-07-12-18-19-19-21-30-38-40-46-50-55-59-60-63-66-74-78-80-85-90-97-97-99
06-05-2018 78238 85664 07-05-2018 00-06-14-14-16-22-25-26-26-47-53-53-55-57-60-61-61-62-63-64-64-68-77-82-88-91-96
18-03-2018 58038 08294 19-03-2018 10-13-15-18-18-19-24-25-27-33-37-40-42-43-47-62-78-79-81-83-84-85-86-92-93-94-96
07-11-2017 71038 03183 08-11-2017 09-20-20-21-24-26-29-32-37-41-44-47-48-58-63-71-73-75-75-80-82-83-86-88-92-98-98
11-03-2017 53838 63995 12-03-2017 05-10-10-11-18-23-24-37-38-42-44-46-46-47-53-55-56-64-66-72-75-85-89-93-95-95-96
17-02-2017 77038 64476 18-02-2017 09-09-10-10-15-18-18-23-25-26-27-32-39-43-44-45-56-61-70-73-76-79-82-87-92-93-99
01-02-2017 71838 09649 02-02-2017 01-02-04-07-07-14-16-19-21-23-25-32-42-48-49-49-50-61-66-67-70-72-82-83-85-91-96
24-12-2016 16938 82057 25-12-2016 06-06-14-16-18-20-23-25-25-31-34-35-43-45-53-55-56-57-65-68-72-76-78-80-81-84-94
05-10-2016 19938 43271 06-10-2016 01-02-05-09-10-11-13-19-19-22-37-38-44-53-54-57-62-63-65-71-72-78-79-84-88-91-93
15-09-2016 11538 13850 16-09-2016 02-11-15-16-21-27-27-37-39-41-42-44-46-47-50-55-59-62-63-69-79-80-81-82-83-87-98
30-05-2016 78638 53097 31-05-2016 02-05-06-06-08-08-08-25-29-30-30-35-44-51-51-54-55-58-63-72-75-82-85-94-97-97-98
22-12-2015 37538 01309 23-12-2015 09-13-19-22-23-28-30-32-35-39-44-48-49-52-57-57-58-63-69-72-76-77-78-86-91-91-91
30-10-2015 37538 08048 31-10-2015 01-02-04-07-10-11-11-12-24-29-43-48-54-54-54-60-61-62-67-70-72-74-76-76-85-90-98
16-02-2015 71638 29111 17-02-2015 01-03-08-10-11-12-14-22-24-31-31-37-49-55-57-59-67-69-72-76-80-88-89-93-94-95-97
15-12-2014 17338 25952 16-12-2014 03-03-05-10-11-18-30-30-31-32-35-43-52-54-58-66-69-77-77-80-80-81-83-85-94-95-95
12-11-2014 13038 15446 13-11-2014 01-05-10-11-18-23-23-25-31-34-41-43-46-49-49-50-55-62-65-67-72-78-79-84-89-94-94
22-06-2014 49038 79142 23-06-2014 06-10-12-13-20-32-36-41-42-43-44-45-47-55-60-62-67-70-70-74-80-81-82-82-90-94-99
16-06-2014 00138 60863 17-06-2014 00-01-02-04-06-07-09-18-21-22-23-27-39-43-45-63-72-74-74-74-76-80-81-83-90-93-98
23-12-2013 64738 88132 24-12-2013 01-04-14-14-14-20-24-30-32-41-41-43-58-59-60-61-62-64-64-69-75-78-81-82-84-86-92
15-10-2013 20538 73595 16-10-2013 02-06-41-43-43-49-50-56-56-59-59-59-60-63-70-76-80-84-92-92-92-93-95-97-97-97-98
11-10-2013 63938 63255 12-10-2013 00-06-18-34-36-38-39-49-49-51-51-51-55-58-58-60-68-70-73-76-79-81-83-84-94-95-99
08-10-2013 81438 63197 09-10-2013 00-06-06-14-15-23-24-27-31-37-44-45-52-64-67-69-71-74-80-82-84-85-87-90-93-94-97
22-04-2013 52138 82447 23-04-2013 03-14-23-23-25-29-32-46-46-47-50-57-65-67-69-70-76-79-82-82-82-85-87-90-91-94-94
09-11-2012 73438 15582 10-11-2012 01-02-08-09-26-28-30-30-35-36-37-44-47-50-64-65-77-78-80-81-82-82-88-89-89-90-98
12-10-2012 75138 17172 13-10-2012 04-15-20-23-30-31-35-44-47-48-53-54-55-56-61-62-67-72-72-72-72-81-84-89-98-98-98
24-06-2011 35738 60579 25-06-2011 02-06-06-07-10-10-21-22-31-33-40-43-47-50-51-52-53-60-61-70-77-77-78-79-90-91-99
07-06-2011 43838 47421 08-06-2011 04-13-14-16-16-20-21-30-32-39-52-57-62-64-67-69-71-74-78-88-91-92-93-93-93-94-94
21-02-2011 61338 54198 22-02-2011 00-03-05-15-17-21-22-23-27-28-30-40-40-41-42-44-45-72-75-79-84-85-94-94-96-98-99
15-02-2011 81838 53305 16-02-2011 05-11-21-22-27-28-32-37-40-44-47-47-54-58-59-63-65-65-69-70-71-74-78-78-84-96-96
14-06-2010 38938 62401 15-06-2010 01-04-05-10-10-12-16-25-29-33-37-37-41-47-47-47-53-61-63-69-71-75-75-76-89-96-99
03-06-2010 60338 63537 04-06-2010 00-00-09-11-12-14-14-19-27-32-33-37-41-46-47-53-54-68-72-76-77-79-79-82-88-88-94
11-05-2010 06238 95739 12-05-2010 03-04-04-12-14-16-29-29-33-35-39-45-55-59-63-65-66-71-72-72-80-81-85-87-91-95-99
05-04-2010 69438 25923 06-04-2010 04-09-14-22-22-23-28-31-31-31-33-33-44-45-46-49-50-51-59-67-69-76-78-84-84-93-96
27-03-2010 54438 16170 28-03-2010 00-01-02-03-08-11-20-21-21-22-31-43-47-48-53-58-59-59-61-61-68-68-70-76-80-83-97
23-02-2010 21038 81579 24-02-2010 09-19-22-27-31-33-37-38-38-40-40-42-43-43-47-53-54-63-66-68-70-79-79-90-93-98-99
31-07-2009 99738 52236 01-08-2009 00-01-06-07-08-10-22-23-26-32-33-33-36-38-39-43-47-48-52-59-61-61-78-78-84-90-94
06-09-2008 24438 25511 07-09-2008 00-03-09-11-18-18-18-32-33-33-42-47-50-52-55-56-56-56-57-66-67-82-82-89-90-93-97
19-08-2008 83438 09609 20-08-2008 02-07-09-19-37-38-43-44-47-49-50-59-63-63-65-70-73-76-79-81-81-82-83-92-94-95-96
01-03-2008 47438 07147 02-03-2008 02-11-13-19-22-27-33-36-38-40-41-47-50-53-54-56-67-69-71-76-79-84-84-92-94-95-99
26-01-2008 44538 85694 27-01-2008 06-06-07-12-20-22-23-28-32-34-39-39-41-49-53-53-59-60-61-71-76-82-88-88-89-89-94
14-05-2007 27438 83693 15-05-2007 00-01-12-17-31-32-34-36-37-38-38-39-43-45-52-57-58-62-63-77-79-82-83-84-84-85-93
26-04-2007 52138 24402 27-04-2007 02-02-11-12-13-14-16-16-18-18-21-22-23-25-29-42-46-48-50-54-56-62-68-75-75-97-98
16-04-2006 55238 92132 17-04-2006 02-06-20-26-30-32-32-36-42-48-55-56-61-62-62-65-67-70-75-78-78-80-84-85-93-98-99
03-02-2006 90538 89913 04-02-2006 02-12-13-14-16-16-21-25-25-28-28-32-34-36-38-42-42-50-52-59-77-77-82-82-85-85-88
13-12-2005 14938 17124 14-12-2005 04-09-13-18-19-22-23-24-24-41-42-43-44-49-51-56-63-65-70-74-75-75-82-85-93-97-98
28-10-2005 54238 27483 29-10-2005 00-03-05-09-16-24-33-37-42-44-45-46-52-56-68-72-74-76-77-78-80-83-83-90-94-96-98
07-09-2005 84338 67483 08-09-2005 09-13-16-22-27-33-34-38-44-44-49-56-57-63-63-68-68-68-74-76-79-80-83-85-89-92-98
24-02-2005 97738 15581 25-02-2005 01-08-10-21-25-26-26-27-28-38-41-42-50-57-58-62-63-63-66-73-75-75-81-89-90-93-95

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 38 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 38 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 38 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 38 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 38 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 38 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 38 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 38 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 54.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 67.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 47.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 13 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 97 –  21.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 36 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 25 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 40.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Cặp số 19 – 65 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 38 hôm sau đánh con gì? Những con số 64 – 02 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 38 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 38 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 38 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 38 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 38 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 38 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 38

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 38 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 38 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 38 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.