Bật mí kết quả XSMB đề về 40 hôm sau đánh con gì cực chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 40

Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 3 Lần 76 - 3 Lần 21 - 3 Lần
20 - 2 Lần 90 - 2 Lần 56 - 2 Lần
78 - 2 Lần 17 - 2 Lần 14 - 2 Lần
82 - 1 Lần 28 - 1 Lần 43 - 1 Lần
71 - 1 Lần 49 - 1 Lần 15 - 1 Lần
09 - 1 Lần 97 - 1 Lần 60 - 1 Lần
55 - 1 Lần 51 - 1 Lần 94 - 1 Lần
41 - 1 Lần 89 - 1 Lần 11 - 1 Lần
81 - 1 Lần 34 - 1 Lần 12 - 1 Lần
73 - 1 Lần 02 - 1 Lần 77 - 1 Lần
32 - 1 Lần 40 - 1 Lần 85 - 1 Lần
45 - 1 Lần 31 - 1 Lần 03 - 1 Lần
79 - 1 Lần 75 - 1 Lần 67 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 40

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 1 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 40

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
04-01-2024 10240 38267 05-01-2024 01-04-04-11-15-17-26-32-37-41-45-47-50-52-53-58-59-61-63-63-67-67-69-69-69-93-96
16-10-2023 94540 70876 17-10-2023 03-06-07-07-10-17-25-30-37-47-47-56-64-67-67-71-76-76-78-80-83-88-91-93-94-94-95
11-10-2023 49140 50875 12-10-2023 02-03-12-20-25-32-32-33-35-39-46-51-53-57-65-66-71-75-75-76-80-81-82-84-92-96-98
31-08-2023 73040 61379 01-09-2023 08-09-10-18-21-23-26-27-31-36-37-43-43-50-54-54-59-68-73-73-79-79-84-87-87-92-99
14-01-2023 62940 44221 15-01-2023 00-01-04-04-08-12-16-21-28-33-38-41-45-45-49-57-64-66-69-78-79-80-90-91-92-92-94
08-01-2023 20040 78014 09-01-2023 03-11-11-14-15-17-17-25-26-27-30-34-38-47-52-54-57-57-59-59-65-67-70-84-86-89-91
23-06-2022 97140 49677 24-06-2022 00-00-01-04-08-11-13-24-40-41-44-45-48-55-55-56-57-58-70-71-77-77-77-85-86-91-95
17-03-2022 04440 90202 18-03-2022 01-02-05-06-08-10-14-18-19-34-37-37-39-41-46-51-52-70-70-76-76-82-84-92-93-96-97
27-01-2022 16440 83926 28-01-2022 08-13-16-17-19-22-26-28-36-38-39-46-51-55-57-58-60-72-74-74-75-76-76-79-79-79-98
14-11-2021 53940 77626 15-11-2021 05-07-15-19-22-26-27-27-27-30-31-34-46-47-55-55-59-71-72-73-75-81-93-94-95-97-97
17-10-2021 24640 11609 18-10-2021 00-01-09-09-16-18-19-27-28-31-32-33-34-47-48-49-52-55-61-62-68-70-70-71-72-89-96
21-03-2021 68140 54315 22-03-2021 02-05-09-10-11-15-19-26-36-37-38-41-44-46-49-51-55-55-59-61-66-68-74-78-81-84-86
28-01-2020 50940 80389 29-01-2020 02-10-13-15-15-20-21-25-28-35-63-63-65-74-77-77-79-82-83-87-88-89-93-94-95-98-99
08-12-2019 70840 55076 09-12-2019 01-08-11-12-13-15-21-22-23-27-28-31-36-36-37-38-47-57-59-72-76-76-83-87-92-93-94
10-08-2019 14040 86376 11-08-2019 05-08-26-27-28-31-32-34-35-36-38-41-43-50-65-69-72-72-74-75-76-81-84-84-86-87-92
06-06-2019 35740 43073 07-06-2019 06-10-10-14-15-20-20-21-24-36-40-41-45-48-50-53-67-68-69-73-75-80-86-89-93-96-97
12-12-2018 63140 83517 13-12-2018 00-03-05-16-17-24-26-34-39-44-56-57-58-62-67-68-69-71-75-83-83-84-85-86-92-92-94
11-09-2018 50040 81156 12-09-2018 02-04-05-10-11-15-21-25-27-29-34-37-39-46-54-55-56-57-59-67-82-85-90-90-90-97-99
02-09-2018 19640 52049 03-09-2018 01-03-05-07-08-08-10-11-12-16-16-26-27-32-33-38-40-47-47-49-58-65-69-71-86-91-97
15-07-2018 84740 44371 16-07-2018 03-06-07-18-25-26-29-33-34-35-38-40-41-42-57-60-66-70-71-71-71-72-84-86-90-96-97
18-05-2018 38740 15245 19-05-2018 01-10-11-14-19-23-26-32-34-40-45-46-54-55-61-64-66-67-73-78-82-82-84-84-87-88-90
14-09-2017 42140 66956 15-09-2017 00-01-01-02-07-08-13-14-15-33-39-53-54-54-56-58-63-73-74-76-77-77-84-89-90-92-92
14-03-2017 81040 98441 15-03-2017 07-09-11-14-19-23-23-27-27-40-40-41-41-41-56-62-65-66-68-69-72-79-86-86-86-89-97
10-01-2017 42040 07790 11-01-2017 01-01-03-06-08-29-31-36-39-48-58-60-66-66-69-73-76-78-82-87-88-89-90-91-95-98-99
21-07-2016 98540 46412 22-07-2016 00-12-12-13-14-15-17-17-23-24-30-40-40-50-53-70-72-73-84-85-88-89-96-97-97-97-98
04-05-2016 09640 83220 05-05-2016 05-11-13-13-16-17-20-23-34-40-43-58-59-65-65-67-71-72-75-76-77-79-84-86-87-94-94
12-04-2016 10140 09821 13-04-2016 00-05-06-19-21-31-36-39-41-46-46-48-53-57-59-64-64-67-68-70-71-75-80-85-85-87-88
25-12-2015 85140 23185 26-12-2015 04-09-11-12-13-14-14-19-23-26-41-43-46-49-52-52-58-59-60-60-62-71-73-80-85-89-90
02-12-2015 90340 15390 03-12-2015 02-03-10-18-21-22-26-34-40-42-47-50-50-51-65-66-68-69-69-76-83-84-90-90-93-94-95
18-07-2015 25540 94703 19-07-2015 03-06-09-15-19-23-30-32-35-37-37-40-45-46-46-49-52-71-71-73-76-77-85-85-91-92-97
03-06-2015 40740 41878 04-06-2015 03-04-08-15-22-30-37-39-49-50-52-54-60-62-63-66-70-75-78-80-83-87-93-95-97-99-99
28-06-2014 41940 63731 29-06-2014 06-06-18-19-24-31-32-37-38-41-42-43-46-46-47-48-55-61-62-63-72-73-78-90-92-96-97
27-06-2014 60240 41940 28-06-2014 02-08-11-11-14-17-27-38-40-40-42-49-53-62-62-62-63-69-71-72-75-78-78-87-91-96-97
21-04-2014 31340 55155 22-04-2014 01-03-05-06-14-16-17-22-22-22-28-34-35-35-45-55-56-58-58-58-61-63-66-73-81-87-97
03-07-2013 91840 18981 04-07-2013 01-02-02-03-11-14-36-40-41-46-51-52-53-55-60-63-73-74-79-80-81-86-87-88-94-94-95
28-04-2013 46640 69043 29-04-2013 08-08-12-22-23-24-29-29-29-31-35-40-43-46-47-49-50-54-60-66-68-68-73-81-84-92-95
28-03-2013 62540 44334 29-03-2013 08-10-17-18-23-30-33-34-38-41-42-43-44-47-51-59-63-63-69-69-74-74-81-85-88-88-91
25-06-2012 67340 38860 26-06-2012 07-08-09-10-11-12-16-16-18-18-28-34-44-47-56-59-60-62-65-74-77-84-90-90-92-92-97
13-01-2012 01940 91517 14-01-2012 01-09-17-18-22-23-25-26-30-33-34-44-54-58-62-63-64-64-64-65-70-75-78-83-93-95-96
03-10-2010 86340 42326 04-10-2010 01-01-02-05-14-16-19-19-26-27-32-35-41-41-42-45-48-48-59-60-64-66-68-78-79-85-95
27-09-2010 60640 75197 28-09-2010 04-07-07-09-12-17-17-23-30-43-43-47-47-52-59-61-64-70-71-73-79-80-83-84-86-92-97
18-07-2010 02640 02020 19-07-2010 01-02-03-09-10-10-12-16-20-23-25-30-33-35-45-48-57-69-72-78-78-82-86-87-90-90-92
14-10-2009 32040 00411 15-10-2009 00-11-11-14-14-18-24-27-28-29-34-35-37-38-40-40-43-44-45-78-84-85-89-90-92-93-94
25-08-2009 68840 92594 26-08-2009 12-15-18-24-29-30-33-36-45-49-58-61-61-67-69-72-72-73-80-83-84-89-89-94-95-95-97
09-01-2009 67140 42732 10-01-2009 02-02-03-03-05-12-13-13-15-15-25-28-32-36-42-43-49-55-61-61-69-71-76-80-82-89-90
20-04-2008 65540 06128 21-04-2008 02-06-09-13-14-15-21-28-28-32-35-37-38-48-52-54-61-69-70-77-80-84-86-89-89-92-97
28-01-2007 98340 74382 29-01-2007 05-07-14-17-17-18-22-25-30-36-38-39-42-46-53-55-61-66-69-70-71-82-82-84-86-87-97
26-01-2007 18540 50521 27-01-2007 00-02-07-10-14-19-21-35-35-36-37-37-39-46-46-49-50-58-63-64-64-74-80-88-90-95-97
20-01-2007 35640 14478 21-01-2007 00-04-06-13-16-19-20-23-24-29-33-38-44-53-53-56-57-58-59-61-70-78-87-88-96-96-98
22-08-2006 10540 63951 23-08-2006 00-00-03-06-09-13-17-17-30-34-36-40-40-45-45-48-51-51-60-68-74-79-80-81-83-86-88
07-05-2005 38340 56514 08-05-2005 08-09-14-15-15-20-20-21-23-23-25-26-31-33-59-63-65-68-71-74-83-85-86-88-89-94-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 40 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 40 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 40 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 40 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 40 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 40 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 40 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 40 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 41.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 65.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 95.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 06 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 18 –  97.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 43 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 08 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 84.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Cặp số 64 – 37 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 40 hôm sau đánh con gì? Những con số 59 – 81 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 40 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 40 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 40 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 40 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 40 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 40 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 40 

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 40 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 40 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 40 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.