XSMB đề về 41 hôm sau đánh con gì chính xác nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 41

Bộ số Bộ số Bộ số
84 - 3 Lần 97 - 3 Lần 61 - 3 Lần
17 - 2 Lần 16 - 2 Lần 74 - 2 Lần
77 - 2 Lần 26 - 2 Lần 42 - 1 Lần
33 - 1 Lần 79 - 1 Lần 85 - 1 Lần
91 - 1 Lần 05 - 1 Lần 62 - 1 Lần
63 - 1 Lần 73 - 1 Lần 02 - 1 Lần
09 - 1 Lần 93 - 1 Lần 67 - 1 Lần
82 - 1 Lần 29 - 1 Lần 72 - 1 Lần
01 - 1 Lần 00 - 1 Lần 56 - 1 Lần
88 - 1 Lần 35 - 1 Lần 81 - 1 Lần
64 - 1 Lần 54 - 1 Lần 03 - 1 Lần
25 - 1 Lần 69 - 1 Lần 83 - 1 Lần
32 - 1 Lần 39 - 1 Lần 50 - 1 Lần
75 - 1 Lần 24 - 1 Lần 70 - 1 Lần
48 - 1 Lần 12 - 1 Lần 87 - 1 Lần
58 - 1 Lần 15 - 1 Lần 52 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 41

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 6 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 41

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-03-2024 97041 98352 10-03-2024 00-03-05-06-08-15-26-29-30-38-43-47-52-55-57-58-63-64-68-73-79-80-80-88-88-90-99
23-01-2024 87441 61661 24-01-2024 02-03-06-07-08-09-11-16-20-22-24-25-29-31-36-38-43-49-56-57-61-69-74-81-89-90-95
29-11-2023 03141 07426 30-11-2023 02-05-07-07-13-13-16-19-26-26-29-32-36-43-44-47-55-58-73-79-81-84-86-87-91-98-99
30-07-2023 55741 72615 31-07-2023 01-02-02-06-15-21-31-36-37-39-41-52-60-61-61-65-67-71-76-77-83-89-90-90-94-96-96
14-02-2023 56141 18158 15-02-2023 02-04-08-11-13-14-16-18-21-22-23-24-41-45-47-54-54-58-66-72-72-75-80-82-84-86-88
12-02-2023 09841 41916 13-02-2023 04-08-08-14-15-16-17-19-19-20-31-33-35-37-38-42-51-60-62-63-68-72-85-88-90-96-99
28-10-2022 32041 73887 29-10-2022 01-02-07-08-13-21-28-29-34-35-40-44-45-47-48-52-60-66-73-77-78-82-87-88-91-94-99
27-04-2022 02541 47202 28-04-2022 00-01-02-04-07-08-08-18-22-25-28-30-35-37-40-55-66-73-75-76-77-85-86-88-95-97-99
04-04-2022 12941 54997 05-04-2022 05-07-09-11-11-17-24-25-26-36-38-41-42-47-47-55-55-63-76-79-80-89-91-92-93-94-97
17-01-2022 88041 46384 18-01-2022 04-06-06-18-20-23-24-42-54-54-57-58-64-65-68-70-72-74-78-81-84-85-90-92-95-95-96
16-08-2021 62041 68162 17-08-2021 02-02-02-04-06-09-21-24-26-35-36-40-41-46-54-57-62-63-69-72-73-75-86-89-91-95-97
04-08-2021 46441 09081 05-08-2021 01-02-03-05-13-15-17-29-43-51-56-56-58-63-64-66-68-69-72-74-75-78-81-83-85-93-98
21-06-2021 60141 34505 22-06-2021 01-02-05-09-17-18-18-20-30-32-42-45-46-47-52-58-58-60-68-73-79-80-86-96-96-98-99
09-12-2020 92041 24835 10-12-2020 01-02-11-14-18-20-25-26-29-32-33-33-33-35-35-44-46-47-62-71-74-77-80-87-90-91-94
09-10-2020 60541 52248 10-10-2020 01-02-03-14-19-19-23-25-29-43-48-48-57-59-66-71-71-72-74-77-77-82-83-84-86-93-98
23-08-2020 47441 49316 24-08-2020 00-01-01-04-05-08-16-19-19-24-26-27-33-52-55-56-57-59-61-62-66-69-74-79-80-85-93
08-05-2020 67241 71770 09-05-2020 00-02-03-03-04-05-13-19-22-22-25-25-25-34-37-38-41-44-48-58-61-70-75-85-95-98-99
16-10-2019 83641 16461 17-10-2019 00-09-15-27-37-39-40-41-41-44-45-47-48-49-53-53-58-58-60-61-64-68-70-73-73-77-78
11-09-2019 53841 75717 12-09-2019 03-05-14-15-17-20-21-23-24-26-28-32-36-47-55-56-63-64-64-66-67-70-73-80-89-94-97
01-05-2019 34641 94761 02-05-2019 00-05-06-15-18-22-23-30-33-36-39-40-45-46-49-52-60-61-62-63-63-66-74-81-89-90-94
23-04-2019 95541 61229 24-04-2019 01-05-12-18-19-23-29-30-31-33-40-48-51-52-58-63-66-68-73-75-75-81-82-90-95-96-97
11-01-2019 09841 73224 12-01-2019 00-00-02-04-10-11-15-24-31-33-34-44-48-48-48-52-54-64-66-66-67-73-73-73-74-93-99
28-12-2018 66241 56675 29-12-2018 07-09-13-15-17-21-22-24-25-30-31-32-35-39-49-54-55-56-56-57-59-61-67-75-77-80-91
10-12-2018 39341 38991 11-12-2018 03-07-11-12-14-14-17-18-21-36-38-43-55-56-62-67-70-72-73-79-80-84-86-86-91-95-99
14-11-2018 25841 33888 15-11-2018 06-07-11-13-20-20-21-27-28-35-37-48-55-55-57-61-62-64-66-68-77-78-79-88-93-95-96
25-07-2018 43841 59356 26-07-2018 05-09-11-15-18-19-20-22-26-28-32-32-49-50-54-56-58-59-60-60-71-73-78-81-85-95-96
13-11-2017 33541 35397 14-11-2017 04-05-05-10-13-15-22-25-26-29-32-37-41-46-48-53-55-57-61-61-69-73-76-78-84-94-97
15-03-2017 98441 33000 16-03-2017 00-01-06-11-12-13-13-14-15-17-18-25-27-38-42-43-49-52-54-60-68-69-74-75-77-79-79
24-06-2016 76741 24409 25-06-2016 07-09-12-14-15-17-25-28-31-34-40-47-48-58-59-59-63-66-69-69-70-76-78-83-88-90-99
20-05-2016 48441 75850 21-05-2016 03-10-13-16-17-23-23-40-42-42-50-51-51-53-54-58-58-65-67-69-75-79-82-83-88-88-88
05-04-2016 77541 56802 06-04-2016 02-02-04-06-06-08-17-18-21-23-24-24-25-32-41-41-47-63-69-71-75-80-80-83-90-92-98
20-01-2016 39941 38001 21-01-2016 01-10-11-14-20-27-28-29-31-31-34-34-51-52-52-54-55-59-62-62-70-78-82-85-86-86-94
09-12-2014 53241 70782 10-12-2014 02-04-08-09-12-12-16-20-26-34-35-35-52-54-56-69-70-70-82-85-86-88-88-89-90-94-98
19-07-2014 15841 31926 20-07-2014 03-07-09-12-16-16-17-20-24-26-34-41-47-48-49-49-51-52-64-71-80-81-84-85-97-97-98
06-06-2014 08441 40639 07-06-2014 07-08-10-13-15-18-19-24-33-39-39-41-45-46-49-53-56-62-62-64-65-68-82-86-86-87-90
09-04-2014 33041 74674 10-04-2014 03-04-09-10-19-20-29-29-29-31-34-36-39-40-45-52-54-55-55-61-74-79-79-79-87-89-98
01-04-2014 71541 00767 02-04-2014 10-13-26-26-28-32-34-39-43-43-44-55-56-58-58-67-68-73-73-79-82-83-87-89-92-95-99
20-11-2013 15241 77572 21-11-2013 02-08-13-20-21-22-25-28-31-35-42-43-45-52-62-64-66-68-72-72-81-83-84-85-88-89-90
26-09-2013 78741 08025 27-09-2013 01-03-05-07-08-12-13-14-18-19-25-30-37-38-43-45-45-52-55-61-64-69-71-78-79-89-94
14-04-2013 62341 53517 15-04-2013 01-06-07-12-13-16-17-26-27-29-31-33-38-40-46-54-55-69-71-74-74-81-81-86-87-93-95
07-09-2012 27841 65632 08-09-2012 02-09-10-16-18-29-29-32-34-34-35-37-38-39-45-50-50-56-64-65-67-68-71-88-94-94-97
15-07-2012 27641 88533 16-07-2012 00-01-09-12-19-20-25-29-31-32-33-34-36-41-41-49-62-63-65-66-68-83-86-89-90-93-94
03-06-2012 98641 36742 04-06-2012 04-06-08-23-28-31-32-33-36-42-44-52-52-62-66-69-78-79-80-81-83-84-89-92-92-94-95
12-04-2012 13641 32203 13-04-2012 03-03-04-12-19-23-25-32-33-33-38-47-48-52-58-58-59-70-76-78-80-87-88-89-92-92-97
15-03-2012 68441 22477 16-03-2012 03-05-08-17-19-24-27-31-37-41-49-51-56-57-57-58-58-72-72-77-79-82-83-84-87-89-98
02-03-2012 72941 72483 03-03-2012 02-03-09-10-10-12-22-24-29-31-34-34-36-37-40-44-46-50-61-64-66-75-76-83-84-88-91
27-01-2012 98241 68877 28-01-2012 00-02-10-12-23-23-30-39-44-49-50-55-60-63-63-73-77-78-78-85-86-91-92-93-96-97-97
16-06-2011 01641 86954 17-06-2011 03-08-13-27-29-31-41-45-48-48-48-54-57-58-60-60-62-69-70-72-75-75-79-81-81-93-93
02-06-2011 41841 55164 03-06-2011 02-10-11-12-15-16-25-29-29-31-39-42-45-49-49-49-51-54-59-64-70-74-76-77-87-92-98
08-03-2011 15941 09502 09-03-2011 00-01-02-04-05-07-08-13-20-26-30-35-36-38-48-53-65-78-79-80-81-82-82-84-88-93-99
10-01-2011 07641 34785 11-01-2011 03-06-07-10-16-17-18-27-28-28-31-33-40-41-42-49-52-59-62-64-68-80-81-84-85-90-92
21-12-2010 41741 96593 22-12-2010 03-04-08-13-16-22-29-37-38-42-42-47-51-52-54-62-64-72-77-79-81-82-86-92-93-94-95
29-11-2010 13541 77297 30-11-2010 00-04-06-10-16-24-26-27-34-38-39-44-49-51-59-60-61-64-65-74-81-87-92-93-94-97-97
24-07-2010 16141 00484 25-07-2010 02-08-10-10-17-23-25-29-33-34-37-45-50-50-53-62-65-66-78-84-85-87-89-92-93-96-99
28-11-2009 15541 29874 29-11-2009 06-08-09-11-12-20-26-27-34-36-39-40-44-48-51-53-55-63-64-67-68-70-74-81-81-86-91
21-04-2009 98141 99309 22-04-2009 00-04-05-06-06-08-09-12-14-22-24-26-32-32-54-56-59-64-64-67-69-74-79-80-87-98-98
11-03-2009 10341 65405 12-03-2009 00-02-03-05-06-07-14-15-22-30-35-36-44-51-54-58-66-67-71-80-84-87-88-95-95-96-97
28-11-2008 43141 54469 29-11-2008 02-05-16-18-19-20-20-22-27-31-35-36-36-37-45-62-66-69-74-74-76-76-79-80-80-88-94
01-04-2008 56141 34202 02-04-2008 02-04-05-11-12-21-25-32-33-37-40-40-42-43-50-53-58-66-66-69-73-74-87-87-88-89-93
02-12-2006 43841 36112 03-12-2006 06-12-16-22-22-23-33-35-38-38-38-39-39-39-46-48-49-51-57-70-71-80-82-84-87-88-89
18-07-2006 80541 83073 19-07-2006 06-17-18-19-23-25-27-30-33-34-36-39-50-51-51-53-58-61-63-73-73-81-82-87-87-88-97
23-05-2006 01641 77563 24-05-2006 01-02-04-05-06-20-29-30-31-31-32-36-40-43-49-51-63-67-70-71-72-73-74-74-76-76-86
14-05-2006 05441 63784 15-05-2006 11-14-15-17-22-23-24-35-43-43-43-56-61-61-65-72-72-72-73-74-77-77-78-84-86-91-99
26-09-2005 89241 47279 27-09-2005 00-01-02-08-17-17-18-20-31-31-40-41-52-52-54-59-61-69-72-79-84-84-86-88-90-91-95

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 41 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 41 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 41 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 41 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 41 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 41 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 41 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 41 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 84.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 51.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 16.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 07 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 34 –  28.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 65 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 06 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 81.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Cặp số 36 – 72 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 41 hôm sau đánh con gì? Những con số 38 – 90 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 41 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 41 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 41 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 41 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 41 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 41 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 41

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 41 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 41 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 41 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.