Thống kê đề về 42 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất hiện nay

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 42

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 4 Lần 38 - 3 Lần 61 - 3 Lần
36 - 2 Lần 16 - 2 Lần 56 - 2 Lần
98 - 2 Lần 51 - 2 Lần 55 - 2 Lần
60 - 2 Lần 77 - 2 Lần 08 - 1 Lần
20 - 1 Lần 88 - 1 Lần 75 - 1 Lần
68 - 1 Lần 24 - 1 Lần 57 - 1 Lần
05 - 1 Lần 00 - 1 Lần 09 - 1 Lần
85 - 1 Lần 30 - 1 Lần 18 - 1 Lần
42 - 1 Lần 46 - 1 Lần 66 - 1 Lần
37 - 1 Lần 49 - 1 Lần 28 - 1 Lần
03 - 1 Lần 01 - 1 Lần 76 - 1 Lần
90 - 1 Lần 54 - 1 Lần 34 - 1 Lần
92 - 1 Lần 07 - 1 Lần 78 - 1 Lần
81 - 1 Lần 32 - 1 Lần 63 - 1 Lần
44 - 1 Lần 11 - 1 Lần 17 - 1 Lần
52 - 1 Lần 59 - 1 Lần 19 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 42

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 10 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 13 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 11 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 42

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-04-2024 25842 37696 28-04-2024 01-02-25-25-27-35-40-45-46-49-55-57-60-61-66-71-72-73-73-74-75-75-79-86-92-95-96
25-03-2024 16342 59619 26-03-2024 04-07-08-15-15-17-19-19-20-21-28-32-37-39-40-42-59-59-71-73-78-80-81-82-86-92-99
24-07-2023 62442 75659 25-07-2023 03-05-09-18-20-20-23-27-31-40-43-50-52-56-57-59-59-60-60-60-64-66-69-71-76-81-83
12-06-2023 55442 88661 13-06-2023 04-05-05-07-10-11-30-41-44-47-47-48-50-61-65-70-71-72-73-73-78-79-81-81-83-86-94
11-01-2023 04942 18452 12-01-2023 00-02-05-18-18-19-21-22-25-29-30-34-40-47-47-49-52-55-56-70-74-79-82-83-84-85-94
03-06-2022 89242 60832 04-06-2022 00-03-11-18-19-25-29-32-34-42-44-48-53-58-61-62-65-66-68-77-78-85-87-87-94-96-98
17-11-2021 99342 04960 18-11-2021 00-02-03-06-06-10-13-17-29-30-40-41-44-53-55-60-60-65-69-73-77-81-82-89-92-96-98
30-10-2021 24242 54798 31-10-2021 01-06-15-21-23-24-26-35-39-41-47-58-61-62-63-65-65-72-76-79-80-93-94-96-97-97-98
11-10-2021 72142 05618 12-10-2021 00-07-07-09-18-20-22-25-26-26-34-47-48-50-58-62-64-66-68-68-81-86-88-90-94-95-97
03-07-2021 02942 96477 04-07-2021 11-16-16-17-18-18-24-29-31-33-37-39-39-43-46-47-49-52-62-67-69-71-76-77-81-84-94
26-03-2021 72042 54601 27-03-2021 01-05-10-17-23-29-31-31-32-38-38-40-41-43-43-45-54-54-56-60-64-72-74-83-92-92-94
11-11-2020 56842 44516 12-11-2020 05-07-13-13-16-20-27-27-30-39-39-40-42-43-51-54-57-67-71-72-73-77-80-86-88-94-98
20-09-2020 05042 68757 21-09-2020 02-11-13-17-19-21-29-35-36-37-39-47-47-49-51-54-57-63-64-64-74-81-84-91-95-96-98
22-07-2020 20942 09592 23-07-2020 00-03-05-07-10-17-19-21-30-32-32-35-35-42-44-50-55-56-61-65-67-67-69-76-85-90-92
22-12-2019 43242 70724 23-12-2019 01-02-02-03-04-07-12-12-15-24-26-27-29-35-35-44-51-52-60-69-74-75-76-84-91-94-96
24-11-2019 31742 30468 25-11-2019 07-08-11-13-13-14-24-26-26-26-31-36-39-47-47-50-56-58-68-74-81-84-85-85-89-93-98
19-11-2019 19942 72751 20-11-2019 03-04-05-06-09-12-21-23-29-30-35-40-44-51-53-54-54-55-58-58-59-60-65-77-87-97-98
29-10-2019 42342 40698 30-10-2019 03-11-14-15-23-24-26-27-30-42-45-46-47-49-49-50-54-56-63-68-68-71-78-89-96-98-99
06-05-2019 44642 74530 07-05-2019 01-02-05-14-17-17-23-30-31-32-38-43-44-49-50-53-55-59-59-66-73-81-84-90-92-96-98
29-03-2019 21642 64361 30-03-2019 09-12-18-20-24-32-36-42-43-44-44-50-53-55-56-59-60-61-63-72-82-83-88-95-96-99-99
30-06-2018 02442 66017 01-07-2018 00-00-01-09-10-12-17-24-29-41-46-48-49-57-58-59-62-64-67-73-78-85-86-92-94-95-96
03-11-2016 31142 01381 04-11-2016 05-18-25-29-32-33-34-35-36-45-49-49-50-52-56-61-61-62-66-67-70-77-81-82-93-96-98
25-10-2016 18942 29449 26-10-2016 00-00-04-13-16-18-19-19-30-32-34-38-39-49-52-53-59-61-63-72-72-79-82-86-87-90-94
31-07-2016 74642 14575 01-08-2016 02-13-13-15-15-21-22-22-22-25-31-40-42-42-45-51-53-54-61-62-64-65-75-79-85-88-98
21-06-2016 93142 82537 22-06-2016 03-08-10-13-17-20-23-30-32-37-38-54-57-60-61-62-67-69-70-70-72-76-78-82-84-92-98
01-05-2016 90242 04196 02-05-2016 01-04-08-18-25-30-33-37-37-37-39-42-43-45-49-54-55-56-59-70-77-78-81-83-94-96-99
14-03-2016 22142 90316 15-03-2016 00-11-16-20-21-21-22-22-28-35-35-36-41-45-53-54-56-60-60-84-86-89-91-94-95-95-97
02-01-2016 13142 97311 03-01-2016 00-00-08-11-11-19-20-24-32-37-46-48-51-54-61-62-63-63-69-72-75-75-76-77-87-94-96
21-12-2015 07742 37538 22-12-2015 00-01-03-03-07-10-14-14-15-17-19-20-30-31-38-45-46-49-50-54-66-67-75-77-93-94-96
16-09-2015 58642 80834 17-09-2015 03-04-05-08-09-16-19-19-22-29-33-34-35-43-56-62-67-70-73-75-82-83-83-84-88-96-98
14-12-2014 76442 17338 15-12-2014 03-10-11-12-14-29-34-34-35-38-45-53-54-55-57-57-64-68-68-72-73-76-77-87-89-90-92
22-10-2014 86342 91254 23-10-2014 01-01-02-02-04-05-10-12-17-26-28-29-32-32-36-39-44-45-52-54-56-62-76-77-84-90-94
03-09-2014 19342 86390 04-09-2014 02-04-11-14-14-20-24-29-34-37-47-48-49-52-53-54-60-62-69-71-72-75-79-83-90-97-98
23-06-2014 79142 43285 24-06-2014 02-03-05-07-07-13-17-21-31-38-42-43-48-57-57-62-65-66-71-73-79-85-87-92-95-96-98
10-05-2014 75042 03377 11-05-2014 04-14-14-17-43-45-51-52-54-61-62-63-64-69-69-71-76-77-78-79-83-84-85-85-89-92-93
25-02-2014 15342 06508 26-02-2014 00-02-08-13-16-16-19-20-21-24-33-35-41-42-44-45-47-52-61-62-64-65-65-68-84-91-97
19-12-2013 80942 19578 20-12-2013 01-04-06-21-25-27-28-29-31-32-41-42-47-54-56-56-63-68-78-78-82-82-84-84-86-87-99
05-12-2013 75842 25507 06-12-2013 02-04-06-07-18-20-22-22-23-28-31-38-44-44-44-59-63-67-67-70-71-72-75-79-88-92-99
15-05-2013 72642 98376 16-05-2013 04-06-09-11-12-14-22-30-38-41-44-49-53-58-59-62-63-71-73-73-76-80-84-86-88-96-99
04-06-2012 36742 82009 05-06-2012 04-05-07-09-14-17-21-21-22-26-35-39-42-44-44-46-46-48-52-54-65-77-77-78-80-91-92
02-11-2011 37842 21001 03-11-2011 01-08-19-20-20-24-27-31-33-35-36-37-39-42-42-44-56-56-65-77-80-81-87-88-89-92-98
02-07-2011 41742 24644 03-07-2011 07-09-12-13-19-23-25-26-44-44-48-51-57-66-67-70-71-73-77-80-80-83-87-89-95-97-98
06-06-2011 93442 43838 07-06-2011 02-05-06-17-19-24-27-29-30-33-38-38-43-45-48-52-56-58-59-63-63-68-70-72-86-87-94
26-04-2011 16142 12856 27-04-2011 03-10-10-10-11-14-16-24-30-31-32-36-39-54-54-56-63-74-76-79-80-80-84-91-92-94-95
24-04-2011 95442 65188 25-04-2011 03-07-13-13-15-17-24-26-31-32-49-53-54-56-61-64-66-67-68-70-76-81-84-84-88-90-98
15-04-2011 29442 81055 16-04-2011 00-04-12-17-20-21-22-25-27-30-35-37-41-47-49-51-53-55-62-66-76-78-84-86-88-90-94
05-01-2011 61942 35003 06-01-2011 03-04-09-09-17-20-21-23-42-44-46-47-48-48-49-51-61-62-64-66-67-79-83-84-84-90-95
02-09-2009 25442 95428 03-09-2009 07-13-18-21-23-25-26-28-28-30-37-37-39-40-41-45-47-48-54-59-62-76-85-87-89-97-99
24-04-2009 61842 24856 25-04-2009 01-03-04-05-08-13-24-25-29-32-33-41-46-46-50-56-62-72-72-73-76-80-82-86-90-95-98
19-10-2008 82142 75620 20-10-2008 00-00-00-09-16-17-20-29-30-33-36-37-41-45-46-50-54-55-55-55-72-77-79-86-89-91-93
29-06-2008 52142 24808 30-06-2008 01-02-03-04-08-13-17-18-21-40-42-45-50-52-54-55-55-56-58-59-62-71-84-92-94-98-99
28-02-2008 29942 05108 29-02-2008 06-08-09-19-19-33-35-36-48-52-52-55-57-61-66-66-69-70-74-76-77-87-88-94-97-98-98
24-12-2007 36142 85700 25-12-2007 00-06-14-20-21-23-23-23-36-38-43-43-44-46-52-52-53-54-54-64-69-72-74-74-78-93-96
02-12-2007 60442 75036 03-12-2007 02-05-23-24-34-35-36-36-48-52-58-59-63-65-74-75-75-78-81-81-82-85-86-87-88-89-94
08-11-2007 08842 41751 09-11-2007 03-03-13-15-18-18-33-36-37-41-45-46-47-49-51-57-57-72-75-82-82-82-84-87-90-95-96
26-12-2006 05542 36766 27-12-2006 00-09-12-13-19-24-29-30-38-41-42-47-54-54-56-59-59-66-70-71-77-83-85-88-91-95-95
27-09-2006 80442 03636 28-09-2006 01-02-04-11-18-26-31-31-35-36-37-43-54-58-59-70-73-73-74-76-78-81-87-89-93-94-98
06-07-2006 93542 95196 07-07-2006 01-09-13-19-26-31-35-41-44-46-47-54-55-56-60-60-64-66-67-67-69-73-84-87-96-97-97
03-06-2006 23542 09760 04-06-2006 02-07-09-11-15-18-20-30-34-36-39-41-45-46-51-52-57-58-60-74-78-79-85-88-90-94-96
22-04-2006 93342 71701 23-04-2006 01-09-10-14-17-18-26-31-32-38-41-41-44-53-54-57-59-63-67-75-81-81-82-83-87-90-96
01-04-2006 21042 06163 02-04-2006 05-09-13-19-20-31-32-33-39-41-47-52-54-55-58-59-63-64-65-67-71-72-80-89-93-93-98
07-03-2006 64242 94246 08-03-2006 00-06-08-16-24-27-30-32-33-37-38-39-40-41-41-42-46-46-56-60-61-69-72-80-83-85-88
22-06-2005 49842 15455 23-06-2005 07-11-11-22-27-35-39-42-42-43-50-55-56-58-58-59-64-69-69-74-76-82-84-85-92-94-99
21-06-2005 52742 49842 22-06-2005 00-08-12-13-14-16-16-23-33-34-34-35-39-42-46-53-58-60-60-69-70-71-81-88-96-98-99
16-05-2005 33242 11596 17-05-2005 07-13-19-22-25-25-28-30-30-35-37-42-51-53-56-63-66-70-70-71-76-78-84-85-90-90-96
26-03-2005 35042 90861 27-03-2005 10-11-12-17-18-25-28-30-31-33-35-51-53-55-55-56-56-57-58-61-61-64-74-76-83-94-95
07-03-2005 14142 06805 08-03-2005 00-04-05-15-16-16-17-17-20-25-26-27-47-47-49-53-53-60-62-64-71-74-75-76-78-80-88

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 42 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 42 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 42 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 42 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 42 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 42 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 42 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 42 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 05 – 50 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 72.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 54.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 84.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 42là cực cao.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 34 –  28.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 80 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 65 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 04.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Cặp số 64 – 04 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 42 hôm sau đánh con gì? Những con số 57 – 61 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 42 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 42 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 42 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 42 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 42 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 42 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 42

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 42 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 42 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 42 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.