Kết quả miền Bắc đề về 43 hôm sau đánh con gì trúng lớn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 43

Bộ số Bộ số Bộ số
63 - 4 Lần 22 - 3 Lần 90 - 3 Lần
44 - 3 Lần 46 - 3 Lần 88 - 2 Lần
18 - 2 Lần 76 - 2 Lần 10 - 2 Lần
58 - 2 Lần 50 - 2 Lần 93 - 2 Lần
14 - 1 Lần 07 - 1 Lần 34 - 1 Lần
29 - 1 Lần 02 - 1 Lần 27 - 1 Lần
19 - 1 Lần 59 - 1 Lần 20 - 1 Lần
64 - 1 Lần 30 - 1 Lần 11 - 1 Lần
74 - 1 Lần 16 - 1 Lần 06 - 1 Lần
94 - 1 Lần 77 - 1 Lần 92 - 1 Lần
60 - 1 Lần 53 - 1 Lần 42 - 1 Lần
05 - 1 Lần 79 - 1 Lần 80 - 1 Lần
47 - 1 Lần 43 - 1 Lần 08 - 1 Lần
38 - 1 Lần 45 - 1 Lần 98 - 1 Lần
51 - 1 Lần 04 - 1 Lần 66 - 1 Lần
49 - 1 Lần 52 - 1 Lần 62 - 1 Lần
03 - 1 Lần 99 - 1 Lần 35 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 43

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 48 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 2 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 11 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 3 Lần Tổng 5 về 0 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 43

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-08-2023 82843 94958 26-08-2023 06-07-14-15-18-19-22-34-36-42-44-58-59-62-65-70-72-75-76-80-82-85-87-91-96-97-97
04-03-2023 06743 58118 05-03-2023 01-09-09-11-16-18-26-32-37-41-43-49-50-55-58-58-60-62-63-69-70-73-78-86-87-88-89
16-02-2023 65243 18435 17-02-2023 01-02-10-10-15-15-32-35-35-37-38-39-40-42-49-50-55-56-56-68-70-79-88-91-94-98-99
31-10-2022 93343 99876 01-11-2022 01-03-04-05-06-09-23-24-26-33-34-39-43-46-50-60-64-66-66-73-74-76-76-78-79-94-99
23-10-2022 12843 05499 24-10-2022 01-22-26-27-29-30-30-40-49-49-51-51-52-55-61-61-62-64-69-76-76-80-82-95-98-99-99
08-09-2022 75743 01293 09-09-2022 06-10-14-19-20-32-35-37-42-43-45-46-51-52-53-54-55-55-61-62-65-70-74-86-90-93-96
03-05-2022 48243 79110 04-05-2022 01-04-10-11-11-12-13-24-25-29-35-46-51-52-54-67-72-79-79-82-83-85-89-89-92-94-97
18-08-2021 10443 21544 19-08-2021 02-04-05-06-07-08-08-11-23-27-37-44-48-49-57-65-67-74-75-76-83-86-86-86-93-96-99
23-11-2020 00843 52664 24-11-2020 01-02-03-05-06-06-06-18-20-28-35-38-41-41-45-45-51-55-60-64-65-71-74-83-90-92-96
21-10-2020 07043 48879 22-10-2020 00-04-04-06-08-15-16-16-16-31-32-35-37-38-40-40-41-48-60-72-78-79-81-84-95-96-96
03-01-2020 19143 54949 04-01-2020 06-07-07-09-11-15-19-19-19-20-20-35-47-49-53-54-61-67-70-71-79-84-86-88-97-98-99
04-11-2019 56043 63990 05-11-2019 00-03-04-10-21-22-29-32-32-34-34-43-48-51-54-57-57-59-62-63-78-88-90-91-93-94-98
14-09-2019 81843 42303 15-09-2019 03-10-11-12-19-28-29-32-39-42-46-48-56-61-62-63-65-68-73-74-79-87-88-88-89-96-97
15-04-2019 57843 11022 16-04-2019 02-22-22-22-25-28-32-32-36-39-43-45-46-48-52-57-61-61-71-81-82-88-90-92-92-95-97
02-02-2019 93843 61090 03-02-2019 01-07-08-10-14-15-24-27-28-29-30-33-34-35-42-43-54-55-57-62-69-76-83-84-89-90-97
10-10-2018 90043 75705 11-10-2018 05-05-07-08-09-12-13-18-19-21-32-32-39-43-49-50-71-72-74-76-77-79-81-89-90-96-96
17-09-2018 93143 91720 18-09-2018 00-06-10-17-19-20-20-20-26-32-32-34-37-37-38-42-45-55-58-58-63-74-88-90-91-96-97
14-06-2018 54343 70145 15-06-2018 02-10-10-17-22-26-28-33-35-39-45-47-47-51-52-53-53-55-63-66-73-77-80-83-83-84-88
04-02-2018 52643 36829 05-02-2018 00-04-04-07-12-24-29-31-32-41-50-53-55-56-64-67-69-71-73-77-78-84-85-86-91-94-97
31-10-2017 48743 83492 01-11-2017 05-09-09-23-24-25-26-30-33-41-51-54-55-60-68-70-70-72-73-76-77-79-82-84-86-92-94
26-09-2017 35043 62777 27-09-2017 01-09-16-21-29-31-31-33-34-39-41-45-50-51-52-56-62-64-72-74-77-80-85-97-98-98-99
10-04-2017 34343 20459 11-04-2017 00-00-01-02-03-14-15-19-22-23-23-26-28-46-51-54-58-58-59-66-66-67-79-83-95-97-98
03-04-2017 06143 69919 04-04-2017 02-10-19-22-26-33-34-37-41-43-51-53-55-57-61-63-64-65-69-72-83-84-85-86-87-89-99
16-02-2017 85543 77038 17-02-2017 03-12-22-24-27-30-33-34-34-37-38-39-42-44-51-51-52-58-66-70-72-73-77-83-85-95-96
02-11-2016 79843 31142 03-11-2016 00-04-07-12-24-27-28-30-33-33-36-36-42-43-46-50-52-56-61-72-77-79-81-87-88-91-93
10-07-2016 18443 83690 11-07-2016 00-15-16-18-20-28-29-32-33-37-49-50-59-62-64-65-66-68-74-82-85-86-87-88-90-94-96
19-02-2016 41543 31805 20-02-2016 03-05-07-08-09-11-12-22-24-26-29-29-36-42-43-45-45-47-51-51-55-57-57-62-69-70-95
10-09-2015 60043 39208 11-09-2015 00-07-08-09-10-17-19-20-25-25-29-34-36-50-50-51-54-57-61-65-73-74-76-81-89-90-96
08-09-2015 47743 81894 09-09-2015 02-06-15-16-20-20-21-27-33-36-42-42-48-49-50-52-55-69-71-73-74-82-85-90-92-92-94
01-08-2015 66443 15650 02-08-2015 01-03-04-13-14-14-19-35-42-43-44-44-50-58-60-61-68-73-76-81-84-85-88-92-94-95-98
16-05-2015 93043 08062 17-05-2015 02-08-10-13-16-17-17-20-22-26-35-40-42-50-57-61-62-68-70-71-73-77-79-82-85-97-97
11-01-2015 89443 02476 12-01-2015 00-01-04-05-11-11-13-15-17-27-29-29-30-31-33-42-43-49-50-68-76-80-80-85-89-90-91
10-10-2014 11443 37766 11-10-2014 01-01-03-05-06-06-09-10-10-11-18-20-22-23-26-44-45-50-51-55-55-66-75-82-94-96-98
21-09-2014 26443 03334 22-09-2014 06-08-16-18-21-21-21-29-29-30-31-31-34-35-36-41-52-57-66-73-85-85-89-90-96-96-99
26-07-2014 32143 94263 27-07-2014 01-05-09-12-19-22-28-29-34-37-38-39-43-55-56-57-58-61-63-71-73-82-84-89-90-92-93
18-06-2014 97343 88244 19-06-2014 03-05-08-20-23-25-26-29-29-40-44-47-52-53-53-54-55-59-63-65-67-70-72-81-90-93-94
15-04-2014 86743 23906 16-04-2014 02-03-06-08-15-16-19-20-21-21-25-30-41-47-48-49-50-50-52-53-56-58-60-77-79-84-85
12-06-2013 18643 38053 13-06-2013 04-04-07-10-12-14-22-24-25-26-39-40-47-48-53-55-56-61-66-67-69-71-74-85-89-94-98
29-04-2013 69043 13627 30-04-2013 07-16-22-27-42-43-47-48-51-55-61-64-65-65-65-70-70-71-72-73-73-77-77-78-79-86-89
30-01-2013 42243 98944 31-01-2013 01-02-06-08-09-17-18-23-26-35-40-40-41-44-46-46-47-52-65-73-81-82-83-84-85-87-88
04-09-2012 73943 26558 05-09-2012 00-03-08-14-18-21-24-28-29-32-45-52-54-55-58-58-58-69-71-77-80-85-87-94-95-95-97
19-07-2012 15943 71146 20-07-2012 05-06-09-11-12-12-13-14-22-24-34-35-36-40-42-46-50-53-54-74-81-83-85-91-94-95-96
01-06-2012 49343 09704 02-06-2012 02-04-04-09-10-11-18-19-22-24-29-32-32-40-40-41-42-55-61-61-64-68-72-77-81-93-98
13-11-2011 69843 79218 14-11-2011 03-05-07-11-15-16-18-18-21-23-29-32-53-55-65-68-69-70-72-74-76-78-80-80-89-96-98
14-08-2011 32343 94022 15-08-2011 00-03-04-04-06-13-15-22-23-23-25-26-30-33-39-46-48-59-64-72-75-81-86-87-88-91-92
16-01-2011 01543 52688 17-01-2011 03-07-10-14-14-15-18-20-22-25-31-32-35-35-53-55-59-61-62-64-68-74-78-83-88-88-92
26-11-2010 54143 38551 27-11-2010 00-05-06-09-11-12-15-23-38-39-41-43-48-49-50-51-51-59-60-72-72-86-87-89-93-94-98
25-11-2010 37043 54143 26-11-2010 02-05-06-19-19-26-28-33-36-43-43-43-44-45-53-56-57-72-73-74-81-84-85-87-89-91-92
22-10-2010 92443 89193 23-10-2010 00-05-07-09-11-12-13-13-18-23-27-29-37-43-50-54-56-57-68-73-79-80-81-84-89-91-93
31-05-2010 80643 81063 01-06-2010 11-11-13-16-20-24-26-32-38-41-45-49-54-63-64-69-71-73-78-83-83-86-88-90-93-96-98
11-04-2010 78143 88407 12-04-2010 00-03-07-07-08-17-28-33-36-41-42-44-55-59-60-65-73-76-80-81-83-84-84-84-87-90-95
11-01-2010 65443 18902 12-01-2010 02-04-08-10-12-20-20-30-40-45-50-51-52-53-57-59-69-71-75-77-88-90-90-92-92-97-99
09-11-2009 36143 85563 10-11-2009 00-01-10-35-44-47-49-50-54-58-59-61-63-69-69-69-70-79-82-84-88-88-91-94-95-98-98
23-08-2009 33443 83188 24-08-2009 07-07-09-09-11-14-15-25-25-31-38-39-52-52-56-62-63-64-69-77-81-83-88-88-91-93-94
23-07-2009 65943 29050 24-07-2009 10-12-12-14-18-30-35-36-38-43-43-44-45-47-48-50-52-58-61-72-75-79-80-87-90-98-98
17-07-2009 35643 78046 18-07-2009 03-08-08-11-15-15-20-24-24-36-36-39-46-53-57-61-65-69-70-72-77-78-81-81-84-91-91
22-03-2009 67043 85422 23-03-2009 03-13-15-16-16-17-20-22-27-29-38-41-43-43-45-50-52-54-59-60-60-63-63-72-74-80-88
17-03-2009 28743 34716 18-03-2009 01-12-14-16-25-37-37-38-39-40-44-45-54-55-55-60-64-66-70-71-75-76-80-81-85-94-97
03-05-2008 86343 66552 04-05-2008 14-16-18-24-25-29-34-39-41-43-45-47-47-48-52-58-61-62-66-78-79-81-95-95-96-96-99
02-01-2008 83743 45560 03-01-2008 01-10-15-25-31-34-36-36-42-42-43-44-45-46-53-60-60-69-79-80-81-85-88-91-92-94-96
25-11-2007 80843 22314 26-11-2007 07-09-13-14-18-19-20-28-32-34-40-45-47-47-52-54-56-65-66-72-75-77-77-83-88-90-92
17-04-2007 51043 00474 18-04-2007 06-09-10-15-22-28-30-30-31-37-41-45-49-49-52-54-60-61-66-74-74-81-83-92-98-99-99
28-03-2006 83043 17011 29-03-2006 00-05-08-11-17-21-22-23-27-30-31-40-40-43-46-55-57-65-72-76-80-84-84-84-91-94-96
25-03-2006 25443 16846 26-03-2006 04-08-10-23-26-27-27-28-32-38-41-46-48-48-51-52-55-56-57-66-67-69-87-88-90-91-95
14-02-2006 04643 58730 15-02-2006 01-03-09-15-15-16-18-18-23-30-32-34-34-35-43-43-46-60-66-66-68-77-81-86-90-93-99
06-12-2005 75343 83110 07-12-2005 01-10-13-15-17-23-36-37-43-48-53-54-60-67-69-75-77-79-82-83-83-84-85-91-95-96-96
02-06-2005 74443 76063 03-06-2005 08-08-09-19-22-24-27-29-34-35-36-36-41-42-44-49-52-52-53-58-63-67-75-77-82-92-92
26-05-2005 33943 97247 27-05-2005 04-05-10-21-21-21-22-35-36-39-41-43-47-47-47-48-55-61-62-67-84-88-92-95-96-98-98
10-03-2005 29043 14880 11-03-2005 01-03-11-17-25-27-28-31-33-34-36-39-39-42-42-42-50-66-78-79-80-80-82-85-90-90-96
28-01-2005 59143 15198 29-01-2005 02-03-04-06-08-09-14-16-18-22-28-30-35-37-38-50-51-52-55-63-74-78-80-85-91-98-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 43 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 43 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 43 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 43 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 43 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 43 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 43 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 43 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 12.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 93.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 75.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 64 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 31 –  85.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 67 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 21 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 09.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Cặp số 39 – 58 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 43 hôm sau đánh con gì? Những con số 70 – 29 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 43 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 43 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 43 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 43 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 43 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 43 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 43

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 43 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 43 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 43 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.