XSMB kết quả đề về 44 hôm sau đánh con gì dễ trúng giải nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 44

Bộ số Bộ số Bộ số
30 - 3 Lần 33 - 3 Lần 93 - 3 Lần
46 - 2 Lần 53 - 2 Lần 19 - 2 Lần
11 - 2 Lần 31 - 2 Lần 64 - 2 Lần
18 - 2 Lần 37 - 2 Lần 98 - 2 Lần
76 - 2 Lần 66 - 2 Lần 56 - 1 Lần
24 - 1 Lần 01 - 1 Lần 09 - 1 Lần
65 - 1 Lần 40 - 1 Lần 81 - 1 Lần
67 - 1 Lần 62 - 1 Lần 75 - 1 Lần
45 - 1 Lần 90 - 1 Lần 89 - 1 Lần
68 - 1 Lần 14 - 1 Lần 23 - 1 Lần
41 - 1 Lần 72 - 1 Lần 49 - 1 Lần
00 - 1 Lần 60 - 1 Lần 47 - 1 Lần
15 - 1 Lần 52 - 1 Lần 26 - 1 Lần
54 - 1 Lần 39 - 1 Lần 86 - 1 Lần
55 - 1 Lần 79 - 1 Lần 44 - 1 Lần
88 - 1 Lần 74 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 44

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 44

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
20-03-2024 35144 81866 21-03-2024 01-07-13-18-20-20-25-26-26-33-38-39-43-49-52-56-63-66-68-79-79-84-87-89-91-93-98
01-02-2024 87444 28174 02-02-2024 02-05-08-18-31-35-39-42-51-55-55-63-67-68-71-74-76-77-80-80-84-84-90-93-94-96-97
23-10-2023 45844 91388 24-10-2023 08-09-16-18-18-22-22-26-29-29-32-40-43-45-51-55-57-59-59-62-65-73-76-83-87-88-98
29-09-2023 07044 19237 30-09-2023 02-04-10-11-11-12-15-16-17-20-29-37-38-44-44-44-53-54-57-60-62-66-68-71-74-79-79
21-07-2023 35944 27433 22-07-2023 07-12-19-22-26-28-33-34-36-48-51-52-52-54-55-61-61-65-67-69-69-80-83-87-88-90-92
02-04-2023 01844 52333 03-04-2023 09-16-23-25-29-32-32-33-42-45-46-50-52-53-57-65-69-71-71-76-78-81-84-84-84-89-99
01-04-2023 70344 01844 02-04-2023 06-07-17-19-21-24-36-39-39-40-44-54-56-57-57-67-70-73-77-77-87-87-90-95-96-97-99
28-08-2022 68144 75965 29-08-2022 01-07-12-12-13-19-20-21-25-31-35-39-43-52-65-67-70-73-75-75-82-90-91-92-92-94-95
21-03-2022 76044 43218 22-03-2022 02-06-11-13-14-18-22-23-26-28-31-34-40-43-51-52-62-63-67-68-70-71-73-81-83-90-93
20-11-2021 45344 47579 21-11-2021 06-10-10-10-15-15-15-16-19-29-30-34-43-47-60-63-64-68-69-70-73-73-75-77-79-81-83
19-08-2021 21544 04793 20-08-2021 01-08-13-17-18-19-27-31-38-41-54-55-57-59-60-68-70-71-71-80-82-87-90-93-93-95-99
13-08-2021 17044 55853 14-08-2021 00-01-03-10-16-19-20-22-36-37-40-41-42-45-46-53-55-57-67-83-86-86-91-91-93-94-98
23-02-2020 36144 91609 24-02-2020 06-09-11-13-19-21-23-31-34-35-37-37-38-41-41-46-49-50-51-54-60-63-65-68-70-80-89
13-01-2020 41244 32164 14-01-2020 02-07-11-12-12-17-18-26-28-35-44-48-58-64-65-67-69-70-76-81-83-88-90-91-96-96-97
12-11-2019 36744 29618 13-11-2019 06-07-08-16-18-27-28-29-38-39-45-48-50-54-65-67-68-68-75-76-79-80-81-83-94-94-97
30-01-2019 10344 31-01-2019
18-11-2018 16644 38201 19-11-2018 01-01-06-15-17-18-25-26-29-29-36-37-42-54-54-57-58-61-65-68-72-74-86-88-90-91-97
04-11-2018 15844 01524 05-11-2018 00-05-09-10-18-18-24-26-26-27-39-43-45-48-50-50-51-52-53-58-58-67-72-76-77-79-89
02-10-2018 75644 58237 03-10-2018 03-13-18-21-22-28-31-34-34-37-38-47-48-50-50-51-53-57-59-62-72-79-84-85-86-86-92
23-05-2018 37544 42876 24-05-2018 01-09-18-27-31-38-41-42-43-46-46-48-49-52-52-53-54-65-74-76-76-82-83-85-91-92-99
23-02-2018 61444 00154 24-02-2018 06-06-08-12-14-18-19-20-20-25-28-35-45-50-54-57-72-76-77-77-82-83-83-88-93-94-98
10-01-2018 94944 88149 11-01-2018 03-06-07-08-11-14-16-20-20-26-38-39-47-49-52-55-72-73-74-76-77-85-85-85-86-90-93
22-08-2017 65744 18468 23-08-2017 01-09-10-12-14-15-41-44-45-47-49-51-54-60-63-65-68-70-76-78-80-82-83-85-87-93-96
17-06-2017 18644 15276 18-06-2017 00-00-01-08-11-11-22-29-32-32-34-36-38-43-44-50-51-52-66-68-70-74-76-81-81-83-95
29-05-2017 28444 59431 30-05-2017 00-04-06-06-07-07-10-12-14-17-20-25-29-31-39-51-54-61-64-71-75-80-81-81-92-95-97
28-12-2016 68044 14198 29-12-2016 02-09-11-16-24-28-31-33-37-39-40-50-62-65-73-76-82-83-84-85-90-92-93-94-96-97-98
30-08-2016 86844 77489 31-08-2016 06-09-10-27-33-36-38-44-45-49-57-62-65-67-73-75-78-79-79-82-83-85-87-89-89-89-95
20-03-2016 37344 59430 21-03-2016 01-03-04-09-16-19-24-25-29-30-30-32-33-35-45-45-49-49-51-54-60-65-69-70-71-82-94
24-05-2015 47944 47246 25-05-2015 03-10-13-16-18-21-33-36-39-41-41-45-46-53-60-63-65-66-72-75-78-85-90-91-94-96-99
30-04-2015 07844 46431 01-05-2015 04-05-09-11-18-23-24-25-25-31-34-37-39-39-40-40-49-61-64-72-76-76-89-90-94-94-97
30-06-2014 86444 18133 01-07-2014 13-15-15-19-19-22-23-28-32-33-34-35-35-42-47-51-58-60-72-73-82-82-83-84-87-89-95
19-06-2014 88244 94360 20-06-2014 04-08-13-13-20-22-26-32-37-43-46-48-50-53-59-59-60-69-73-73-75-80-82-90-92-93-95
31-08-2013 61544 71955 01-09-2013 03-03-08-12-19-28-29-36-40-45-45-51-51-52-54-55-65-74-79-79-83-86-90-91-94-96-99
27-05-2013 81344 05581 28-05-2013 12-15-20-22-24-28-29-33-37-43-45-51-55-56-62-62-66-73-75-78-79-81-84-86-87-94-99
16-03-2013 06544 08586 17-03-2013 07-11-21-22-23-26-27-28-28-30-32-35-41-43-52-62-63-72-76-77-78-86-90-91-93-95-97
31-01-2013 98944 88498 01-02-2013 00-02-15-19-24-32-33-34-34-36-44-48-49-53-61-66-66-68-68-69-73-80-87-90-96-97-98
17-10-2012 37944 69893 18-10-2012 00-03-05-13-15-16-18-20-26-27-37-37-38-41-49-54-54-55-65-76-76-83-84-88-93-94-95
15-10-2012 26044 33911 16-10-2012 10-11-15-17-27-35-38-40-45-46-46-55-56-59-61-63-64-65-67-71-72-78-80-88-96-98-99
24-09-2012 89544 93919 25-09-2012 02-12-15-17-18-19-20-25-32-37-42-42-44-46-52-55-59-66-68-68-77-78-79-82-86-94-94
08-05-2012 45644 62990 09-05-2012 02-07-10-11-25-25-28-28-31-38-41-41-46-47-53-62-66-68-68-73-76-77-83-90-93-95-97
17-03-2012 18844 66019 18-03-2012 00-02-02-04-06-06-11-12-13-15-19-19-21-39-40-42-53-53-55-56-61-81-87-92-94-98-99
05-01-2012 59944 02193 06-01-2012 00-01-07-14-14-22-27-32-33-38-45-47-50-54-64-64-66-66-68-70-85-86-88-89-93-95-96
26-10-2011 49044 33511 27-10-2011 01-06-06-11-12-12-21-23-35-38-41-45-53-54-60-60-68-73-74-76-77-79-80-81-81-93-94
21-09-2011 04644 67072 22-09-2011 01-05-09-11-14-14-21-25-29-31-41-44-48-52-58-59-63-64-69-69-70-70-72-82-84-89-91
02-09-2011 26844 62326 03-09-2011 00-04-07-07-11-13-16-18-24-26-30-31-34-42-46-51-55-67-71-72-81-83-83-90-94-98-99
03-07-2011 24644 57056 04-07-2011 03-03-10-11-14-22-30-31-32-34-39-41-45-46-49-56-56-67-73-78-85-89-90-92-92-93-93
15-06-2011 21544 01641 16-06-2011 00-06-12-18-21-41-45-46-48-50-54-59-60-61-63-66-70-70-73-74-75-79-81-84-97-98-98
25-05-2011 84144 76823 26-05-2011 01-02-02-09-09-11-21-23-40-43-48-51-55-58-59-60-65-72-74-75-77-81-85-88-94-95-99
10-07-2010 68944 19446 11-07-2010 08-13-15-15-15-22-23-28-28-43-46-48-50-52-54-56-57-60-62-66-67-69-73-77-81-85-98
26-05-2010 38344 44930 27-05-2010 02-02-03-07-16-16-21-24-25-28-29-30-32-36-36-43-60-63-74-75-76-84-87-89-94-97-99
08-12-2009 42844 40945 09-12-2009 20-21-23-25-29-35-45-46-47-49-52-56-57-59-64-65-69-72-73-78-81-81-87-90-95-96-99
04-08-2009 61244 03875 05-08-2009 03-10-14-15-19-21-28-31-39-40-42-43-43-44-44-46-58-62-67-73-75-83-83-97-98-99-99
10-10-2008 52844 97852 11-10-2008 00-00-04-16-18-21-29-32-36-36-38-41-52-53-63-65-67-67-69-69-70-78-82-85-89-91-91
13-09-2008 03844 07439 14-09-2008 01-04-05-09-13-20-23-23-24-26-26-28-34-35-35-39-50-61-62-64-64-73-74-74-74-80-98
20-06-2008 50844 22166 21-06-2008 21-28-33-36-39-41-45-46-47-50-52-56-57-60-66-69-69-70-70-73-74-81-82-85-91-96-97
20-05-2008 18844 05762 21-05-2008 02-04-05-06-07-13-14-15-17-28-43-46-48-50-50-59-62-69-71-74-74-76-78-82-83-90-98
25-04-2008 48444 02964 26-04-2008 02-04-15-22-26-26-28-31-33-35-39-43-44-44-53-60-64-69-71-72-73-79-86-89-91-99- 
22-05-2007 22244 08767 23-05-2007 01-06-07-08-09-09-21-26-35-38-45-46-51-53-56-58-59-62-67-70-73-77-79-92-94-96-98
11-05-2007 04344 71015 12-05-2007 05-11-15-16-18-19-22-23-25-30-32-37-49-51-51-52-55-57-58-70-72-86-92-92-95-96-98
14-02-2007 44844 09714 15-02-2007 08-09-10-10-10-13-14-24-35-36-36-38-42-44-57-57-59-59-65-66-75-82-88-90-91-96-97
21-08-2006 02144 10540 22-08-2006 02-03-11-11-14-17-20-24-28-32-40-46-49-52-59-63-68-70-71-73-75-88-90-91-95-96-99
26-06-2006 97844 84753 27-06-2006 01-04-08-16-21-21-35-37-44-45-47-48-52-53-53-55-63-63-64-65-67-72-72-82-83-98-99
14-04-2006 40744 53647 15-04-2006 01-04-15-18-22-22-29-30-39-43-44-46-47-49-52-56-58-64-66-68-70-84-90-94-94-96-99
23-03-2006 37844 54200 24-03-2006 00-04-10-23-24-26-42-47-54-58-64-67-72-73-76-76-76-77-85-86-87-88-88-89-92-93-99
19-03-2006 03744 84630 20-03-2006 05-19-20-21-27-30-30-31-33-34-34-36-41-43-48-52-57-60-61-61-67-67-67-72-73-91-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 44 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 44 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 44 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 44 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 44 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 44 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 44 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 44 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 05 – 50 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 09.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 64.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 71.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 32 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 28 –  76.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 05 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 60 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 13.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Cặp số 61 – 27 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 44 hôm sau đánh con gì? Những con số 78 – 36 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 44 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 44 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 44 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 44 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 44 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 44 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 44

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 44 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 44 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

44 hay còn có tên gọi khác là lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 44 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.