XSMB kết quả đề về 45 hôm sau đánh con gì trúng giải lớn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 4 Lần 48 - 3 Lần 57 - 3 Lần
65 - 3 Lần 28 - 3 Lần 50 - 2 Lần
49 - 2 Lần 16 - 2 Lần 51 - 2 Lần
27 - 2 Lần 90 - 2 Lần 69 - 2 Lần
83 - 2 Lần 21 - 2 Lần 09 - 1 Lần
05 - 1 Lần 43 - 1 Lần 22 - 1 Lần
15 - 1 Lần 98 - 1 Lần 02 - 1 Lần
61 - 1 Lần 66 - 1 Lần 45 - 1 Lần
40 - 1 Lần 96 - 1 Lần 91 - 1 Lần
30 - 1 Lần 59 - 1 Lần 29 - 1 Lần
47 - 1 Lần 31 - 1 Lần 73 - 1 Lần
33 - 1 Lần 20 - 1 Lần 00 - 1 Lần
92 - 1 Lần 44 - 1 Lần 82 - 1 Lần
99 - 1 Lần 94 - 1 Lần 70 - 1 Lần
53 - 1 Lần 26 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 45

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 11 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 13 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 2 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 45

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-10-2023 91245 84521 10-10-2023 04-13-18-19-21-22-23-25-27-31-40-49-55-61-63-65-67-74-75-76-77-78-79-92-93-96-98
04-04-2023 75345 96226 05-04-2023 00-13-14-14-14-15-20-25-26-26-27-47-49-49-52-55-58-59-59-59-66-72-76-79-81-85-86
28-12-2022 55145 51849 29-12-2022 02-06-08-08-09-17-22-30-31-33-33-35-36-38-41-47-49-54-61-65-66-75-76-82-83-87-95
12-10-2022 67145 65353 13-10-2022 07-10-12-16-20-21-23-25-30-33-41-42-42-47-53-59-60-64-65-68-69-69-70-73-83-96-96
15-04-2022 54045 36554 16-04-2022 02-08-10-20-27-36-45-46-48-54-66-69-69-69-70-73-77-80-81-81-81-83-85-90-91-94-98
07-04-2022 98245 43769 08-04-2022 01-15-18-22-22-31-32-35-35-41-42-42-52-55-59-60-60-62-65-69-73-77-79-82-87-88-88
21-01-2022 78645 74954 22-01-2022 02-04-05-06-07-10-22-23-26-26-33-37-40-41-43-45-45-51-54-59-62-69-84-90-92-94-95
10-01-2022 08845 55427 11-01-2022 02-03-05-07-08-09-10-16-17-24-27-31-35-38-39-40-52-52-52-58-61-88-89-89-89-97-99
06-10-2021 82245 97469 07-10-2021 00-08-09-16-19-27-39-41-45-46-51-51-58-59-61-63-65-69-71-71-71-72-75-78-78-82-91
20-01-2021 60545 21331 21-01-2021 07-09-19-19-24-24-25-31-37-40-44-49-52-52-55-58-58-59-60-66-69-78-79-80-84-87-95
12-12-2020 09945 08528 13-12-2020 00-02-06-20-26-28-33-35-39-40-42-47-49-53-58-62-62-63-66-70-81-82-86-87-90-98-99
10-02-2020 96045 07696 11-02-2020 03-05-05-11-11-16-33-36-36-37-52-54-55-63-63-64-68-70-84-86-93-94-94-94-96-96-97
21-07-2019 50545 12598 22-07-2019 00-03-08-08-15-16-17-21-24-24-26-27-29-36-37-43-47-52-58-60-79-83-84-90-96-97-98
14-01-2019 51545 84265 15-01-2019 03-09-09-10-14-16-19-21-22-22-28-29-31-43-49-50-52-61-65-65-78-79-86-87-90-90-98
13-10-2018 48145 35128 14-10-2018 03-12-13-26-28-28-30-41-46-46-47-51-53-53-57-57-58-59-62-64-64-76-79-86-92-98-99
10-09-2018 51845 50040 11-09-2018 01-03-04-07-15-20-21-27-27-33-36-40-45-46-48-48-49-49-57-61-67-75-77-79-80-94-98
09-07-2018 14845 76157 10-07-2018 00-06-07-10-12-12-15-21-22-31-35-40-42-48-49-54-56-56-57-66-69-75-75-81-82-94-95
15-06-2018 70145 81948 16-06-2018 00-02-05-14-16-18-19-20-21-22-24-26-30-40-43-48-66-69-73-74-76-89-89-92-97-98-98
19-05-2018 15245 32370 20-05-2018 02-03-04-05-09-15-24-25-26-29-29-40-40-49-49-53-55-62-63-64-68-69-70-73-77-80-88
14-05-2018 41345 10316 15-05-2018 02-05-14-16-18-29-36-39-46-51-54-60-62-65-66-66-67-67-70-73-77-77-88-88-95-98-99
24-04-2018 28845 26550 25-04-2018 08-15-15-17-19-22-27-29-32-32-37-37-40-42-44-50-54-59-62-62-75-79-79-87-91-94-97
24-03-2018 05545 96594 25-03-2018 02-09-15-18-21-22-24-27-27-29-31-34-43-55-56-57-59-71-72-77-77-78-81-87-93-94-98
26-01-2018 82445 31583 27-01-2018 02-05-11-12-15-16-17-19-20-21-29-33-34-35-50-53-61-64-72-79-80-82-82-83-86-91-93
15-04-2017 88945 73309 16-04-2017 01-06-07-08-09-11-19-27-29-30-33-35-40-41-43-48-50-52-54-57-66-72-73-75-77-79-82
05-03-2017 00745 75615 06-03-2017 00-07-08-08-12-14-15-16-16-18-21-25-30-31-35-52-55-61-61-70-76-78-86-87-90-94-99
18-01-2017 37845 80047 19-01-2017 04-13-17-17-19-23-26-33-44-44-47-50-51-55-63-67-69-70-71-72-74-78-78-79-83-95-99
08-11-2015 35545 11322 09-11-2015 00-02-03-14-17-17-19-22-22-29-30-37-41-54-58-63-66-72-72-75-75-76-78-81-87-87-90
20-10-2015 44745 93930 21-10-2015 03-10-12-15-16-16-26-30-33-33-41-41-44-48-57-59-61-62-62-71-75-78-79-88-91-92-93
19-10-2015 83245 44745 20-10-2015 00-04-05-06-13-14-32-42-45-46-48-52-57-57-62-63-67-68-75-77-82-84-86-88-91-92-99
27-03-2015 25345 45057 28-03-2015 02-03-13-14-15-16-23-24-28-30-30-31-45-49-56-57-57-66-74-74-75-76-78-79-83-84-98
12-02-2015 22545 81254 13-02-2015 04-11-13-14-16-16-21-23-27-28-30-34-35-45-48-53-54-56-66-74-74-77-77-77-86-87-88
01-02-2015 76945 60649 02-02-2015 01-05-07-09-18-19-19-21-26-27-29-49-51-53-54-55-64-65-67-74-78-81-82-84-90-91-94
03-12-2014 76145 66465 04-12-2014 04-07-09-27-28-33-33-42-44-46-46-50-50-51-65-68-69-70-72-73-79-84-85-86-86-89-91
07-11-2014 55145 62292 08-11-2014 00-04-14-15-20-27-33-34-35-39-49-51-55-57-58-59-65-72-74-76-78-83-85-85-92-92-96
15-09-2014 46745 22951 16-09-2014 03-14-19-20-23-24-27-27-29-29-31-35-36-46-46-51-51-56-57-61-65-71-78-89-89-95-97
02-08-2014 80945 28099 03-08-2014 02-02-04-05-07-12-14-16-16-27-30-39-44-44-45-48-48-55-57-66-71-87-91-92-97-99-99
06-07-2014 85345 44050 07-07-2014 00-00-01-03-05-09-12-20-22-29-33-40-42-50-51-54-55-59-65-69-79-84-86-87-90-90-95
26-05-2014 34345 45566 27-05-2014 01-03-04-05-10-10-11-18-21-22-37-41-45-47-54-54-55-57-66-68-70-88-94-95-97-98-99
08-02-2014 66145 05148 09-02-2014 00-02-03-05-05-07-16-17-21-24-26-28-32-33-35-42-45-48-49-50-53-60-62-74-79-82-91
07-01-2014 54545 15791 08-01-2014 02-03-15-19-22-30-32-33-33-44-46-49-50-51-52-53-58-68-69-72-73-74-79-79-91-97-99
26-10-2013 72845 27183 27-10-2013 04-07-18-25-29-30-30-36-39-40-51-52-52-56-58-60-61-63-66-67-71-83-83-94-95-98-99
29-09-2013 27245 47648 30-09-2013 04-06-07-11-12-15-16-25-29-34-35-36-48-52-52-55-62-64-80-82-83-85-90-92-94-95-99
07-05-2013 57145 72965 08-05-2013 01-09-09-11-14-23-23-26-31-34-43-51-54-54-63-65-66-67-71-71-75-76-87-88-91-92-93
26-02-2013 36545 83590 27-02-2013 02-02-05-07-09-10-11-26-28-29-31-31-43-52-56-66-67-71-71-73-75-76-76-79-85-90-96
05-05-2012 53045 71421 06-05-2012 00-00-02-03-03-07-07-08-10-19-20-21-26-29-31-36-36-42-42-43-65-68-75-86-90-90-94
06-12-2011 24045 22005 07-12-2011 00-05-05-08-09-13-14-14-17-18-27-41-41-42-47-53-57-62-63-70-73-78-85-86-87-89-97
22-01-2011 73445 73957 23-01-2011 03-03-05-05-08-17-20-21-23-29-31-38-39-47-56-57-60-63-65-69-76-80-86-89-94-98-99
25-12-2010 26845 80790 26-12-2010 01-06-07-09-13-17-18-20-25-28-29-41-44-51-59-62-67-69-76-77-81-81-82-84-86-90-96
17-09-2010 73045 83100 18-09-2010 00-14-21-22-24-30-34-38-41-46-48-53-61-61-62-65-66-72-76-77-80-83-85-87-88-92-99
10-01-2010 48345 65443 11-01-2010 03-04-06-06-13-13-14-18-23-34-38-43-43-52-52-52-57-57-62-70-73-75-80-83-86-93-98
09-12-2009 40945 14429 10-12-2009 01-03-23-24-27-29-35-35-37-39-44-44-54-58-61-64-69-71-76-76-79-81-84-93-94-95-97
26-07-2009 76545 72205 27-07-2009 02-05-07-07-13-16-17-18-21-22-26-27-39-40-41-41-42-43-50-66-67-78-79-83-88-94-94
30-05-2009 89645 69651 31-05-2009 00-01-03-05-17-23-26-35-47-47-51-51-53-56-57-58-61-65-78-78-83-85-90-96-97-98-99
30-03-2009 55845 03161 31-03-2009 04-04-06-08-12-12-28-30-35-44-44-48-50-54-57-61-65-66-68-76-78-81-86-90-96-97-99
24-01-2009 08245 Tết 25-01-2009 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-�t
08-11-2008 29445 65182 09-11-2008 02-14-17-24-28-31-32-33-34-39-53-54-55-55-56-65-66-68-71-76-77-82-83-85-86-88-90
14-04-2008 86045 87616 15-04-2008 07-15-16-19-22-25-35-36-36-41-43-50-52-53-59-61-62-78-78-87-87-89-90-93-95-95-98
14-02-2008 51945 11173 15-02-2008 00-03-03-05-08-20-21-34-38-46-48-50-52-54-56-57-58-68-68-73-75-77-84-85-94-97-98
10-10-2007 17445 56659 11-10-2007 02-13-21-25-26-27-32-32-41-43-45-47-48-54-55-55-59-63-65-72-76-81-82-83-91-95-98
07-08-2007 14545 95227 08-08-2007 01-04-05-07-09-11-11-18-27-29-31-36-37-40-41-49-49-53-59-76-79-81-82-88-90-98-99
06-07-2007 91345 71554 07-07-2007 10-11-11-12-13-15-24-30-31-32-39-41-42-44-49-54-60-61-64-76-76-78-78-84-84-93-96
07-05-2006 37445 13509 08-05-2006 01-01-08-09-09-12-13-16-22-29-37-39-45-46-53-55-63-66-72-82-82-84-86-88-89-89-93
18-03-2006 75045 03744 19-03-2006 01-01-14-20-23-24-29-30-37-39-39-40-44-44-46-60-64-66-75-78-79-80-83-84-85-90-95
23-12-2005 21345 65520 24-12-2005 17-20-21-23-24-26-28-29-30-34-36-37-42-48-49-58-62-72-74-77-80-86-88-89-89-93-99
11-07-2005 48345 99402 12-07-2005 02-05-06-13-14-15-19-21-24-24-28-28-33-47-47-48-55-71-71-79-85-91-92-93-94-97-98
17-06-2005 28645 05005 18-06-2005 04-04-04-05-06-19-23-32-34-34-37-42-50-50-54-61-61-66-67-72-75-78-88-90-90-95-98
22-04-2005 77245 34133 23-04-2005 00-02-06-07-08-11-21-22-31-31-33-36-39-40-45-46-53-63-64-66-67-68-69-75-80-83-89
02-02-2005 35345 03928 03-02-2005 04-09-13-16-20-21-22-27-28-28-38-46-58-61-64-69-71-73-73-74-76-77-80-86-95-95-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 45 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 45 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 45 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 45 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 45 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 45 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 45 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 45 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 08.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 54.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 63.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 24 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 29 –  07.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 68 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 61 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 14.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Cặp số 97 – 23 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 45 hôm sau đánh con gì? Những con số 49 – 31 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 45 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 45 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 45 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 45 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 45 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 45 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 45

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 45 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 45 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 45 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.