XSMB báo đề về 46 hôm sau đánh con gì tỷ lệ trúng cao

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 46

Bộ số Bộ số Bộ số
82 - 3 Lần 35 - 2 Lần 39 - 2 Lần
25 - 2 Lần 83 - 2 Lần 29 - 2 Lần
85 - 2 Lần 52 - 1 Lần 36 - 1 Lần
75 - 1 Lần 71 - 1 Lần 31 - 1 Lần
07 - 1 Lần 84 - 1 Lần 54 - 1 Lần
56 - 1 Lần 44 - 1 Lần 64 - 1 Lần
38 - 1 Lần 78 - 1 Lần 66 - 1 Lần
03 - 1 Lần 88 - 1 Lần 57 - 1 Lần
41 - 1 Lần 65 - 1 Lần 73 - 1 Lần
01 - 1 Lần 10 - 1 Lần 76 - 1 Lần
15 - 1 Lần 20 - 1 Lần 22 - 1 Lần
69 - 1 Lần 40 - 1 Lần 53 - 1 Lần
50 - 1 Lần 97 - 1 Lần 62 - 1 Lần
68 - 1 Lần 60 - 1 Lần 06 - 1 Lần
47 - 1 Lần 42 - 1 Lần 90 - 1 Lần
04 - 1 Lần 91 - 1 Lần 45 - 1 Lần
27 - 1 Lần 14 - 1 Lần 16 - 1 Lần
80 - 1 Lần 95 - 1 Lần 77 - 1 Lần
19 - 1 Lần 96 - 1 Lần 23 - 1 Lần
24 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 46

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 9 Lần
Đầu 2 về 9 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 4 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 46

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
29-01-2024 75346 08524 30-01-2024 03-11-21-24-26-32-36-38-41-46-53-53-56-56-56-57-60-63-65-71-83-83-88-90-94-95-96
01-07-2023 90746 57123 02-07-2023 02-09-10-12-14-21-23-23-26-27-32-61-65-69-71-75-79-79-81-83-95-95-96-96-99-99-99
09-05-2023 58546 97996 10-05-2023 02-02-05-09-19-25-27-35-43-46-49-50-51-56-56-59-59-64-67-79-79-84-84-84-91-91-96
02-11-2022 67246 66819 03-11-2022 11-16-19-20-20-22-25-30-30-32-33-37-38-39-43-45-47-52-54-54-57-57-64-68-70-73-94
16-10-2022 35546 15677 17-10-2022 00-01-07-12-12-13-14-26-28-32-41-44-47-49-49-51-52-54-59-65-70-71-74-77-84-90-91
28-09-2022 41946 92129 29-09-2022 03-11-22-26-28-29-34-35-37-37-41-48-56-65-66-67-69-76-76-77-82-82-83-84-86-86-92-94
22-06-2022 50846 97140 23-06-2022 00-01-01-05-06-10-12-16-19-23-33-40-41-42-46-47-48-50-54-70-71-78-81-82-92-97-99
09-12-2021 34346 25206 10-12-2021 03-06-06-11-24-24-24-27-30-32-45-46-51-61-61-65-69-72-74-75-76-77-81-81-89-93-95
27-10-2021 92046 47069 28-10-2021 03-04-08-12-15-20-20-26-27-30-31-31-32-37-38-50-53-54-66-68-68-69-74-78-89-90-94
08-07-2021 10346 70060 09-07-2021 03-03-05-05-09-18-21-21-29-49-55-57-60-62-64-69-71-74-75-77-78-79-81-85-97-97-99
14-06-2021 18146 27483 15-06-2021 01-03-16-22-23-25-27-31-33-36-37-39-43-49-50-59-65-67-68-73-77-78-83-85-93-97-99
16-01-2021 12046 55095 17-01-2021 00-01-02-08-11-12-16-25-36-43-51-62-63-64-64-65-66-67-70-74-80-87-91-94-95-97-98
10-01-2021 48146 05507 11-01-2021 06-07-07-08-10-13-17-17-20-30-35-40-41-41-44-48-53-59-60-65-67-75-77-80-83-89-91
26-10-2020 77946 45538 27-10-2020 04-05-11-13-19-27-28-31-34-36-38-41-45-46-57-61-65-68-69-75-79-79-81-85-91-92-95
27-09-2020 37546 96331 28-09-2020 04-08-16-21-23-31-36-38-38-39-49-49-56-57-58-59-76-78-82-84-85-85-88-90-96-98-99
16-05-2020 75146 76380 17-05-2020 15-18-23-23-30-34-34-35-35-38-40-40-47-54-64-72-76-80-80-81-83-85-87-88-93-96-97
26-02-2020 23146 26422 27-02-2020 00-05-06-07-12-20-20-22-43-43-44-47-52-52-58-60-62-73-77-81-82-82-83-86-91-91-94
10-10-2019 44946 16768 11-10-2019 00-01-03-08-12-14-18-18-27-28-31-36-48-50-57-57-58-67-68-74-79-80-81-87-94-95-95
18-09-2019 10846 80620 19-09-2019 04-05-06-10-20-21-22-23-25-27-30-45-49-55-56-60-61-68-72-74-78-79-80-84-85-88-98
29-05-2019 19146 47625 30-05-2019 12-14-16-20-20-23-25-30-35-40-46-49-49-51-56-73-76-76-83-83-83-84-86-89-90-92-96
16-04-2018 20546 83064 17-04-2018 01-02-04-07-08-14-16-18-22-24-25-29-30-31-35-38-39-40-49-55-64-65-67-72-81-83-86
03-04-2018 85446 64482 04-04-2018 07-08-09-10-13-17-26-27-36-38-40-43-51-52-55-63-67-68-74-82-82-86-87-92-93-94-96
19-09-2017 68546 07873 20-09-2017 00-10-12-21-21-32-35-42-45-45-50-50-60-62-65-72-72-73-76-77-83-87-91-95-95-97-99
03-06-2017 40346 38585 04-06-2017 10-15-16-17-19-20-25-27-30-31-36-41-45-49-50-56-69-73-85-88-90-91-93-94-94-95-97
08-04-2017 99346 23716 09-04-2017 00-04-09-10-13-16-17-23-29-29-31-33-34-49-53-54-57-65-65-72-74-75-88-96-97-98-99
29-08-2016 31946 86844 30-08-2016 00-01-04-09-14-20-23-25-30-33-34-35-37-42-44-46-58-71-73-75-80-83-90-92-96-96-98
05-08-2016 20146 20891 06-08-2016 00-02-03-05-08-10-14-15-16-36-39-41-43-58-65-66-68-75-80-82-83-83-89-91-94-96-99
29-07-2016 75446 64182 30-07-2016 04-06-09-10-16-25-27-29-36-37-38-39-40-49-56-68-70-74-81-82-82-85-86-89-91-95-99
28-11-2015 52446 07314 29-11-2015 00-02-08-08-09-10-13-14-16-23-25-25-31-33-34-35-40-47-53-56-58-65-67-73-78-84-88
28-10-2015 76946 52515 29-10-2015 05-15-19-24-28-29-36-36-36-37-37-40-47-55-60-63-70-70-71-72-76-77-79-84-85-91-99
07-07-2015 07746 34665 08-07-2015 04-08-12-16-19-21-22-33-34-38-38-40-44-51-55-61-65-65-70-76-81-88-88-89-96-97-98
25-05-2015 47246 16856 26-05-2015 02-06-08-16-20-20-22-26-34-42-43-44-44-45-50-56-57-59-63-67-70-71-71-76-81-88-95
08-01-2015 98246 41262 09-01-2015 02-02-06-12-18-20-21-31-31-31-36-39-44-45-49-57-62-70-73-78-79-81-84-84-86-87-93
31-12-2014 23646 56276 01-01-2015 01-11-17-19-20-20-29-30-31-32-37-38-38-43-45-47-49-54-68-76-80-91-94-95-95-97-99
13-11-2014 15446 47897 14-11-2014 10-13-14-18-21-23-24-24-34-34-35-36-50-50-50-53-60-64-69-72-74-76-80-81-85-90-97
12-07-2014 13146 16482 13-07-2014 01-03-06-07-15-23-30-31-34-34-37-42-43-45-49-50-53-62-62-63-71-73-82-83-90-96-99
19-11-2013 85746 15241 20-11-2013 03-14-14-23-30-37-41-41-42-42-46-47-48-51-53-54-60-65-67-74-76-76-84-86-94-98-98
03-09-2013 07046 96157 04-09-2013 02-05-09-11-13-16-16-20-22-27-32-37-39-47-53-55-57-59-61-65-75-78-79-84-86-91-93
12-04-2013 58046 39985 13-04-2013 01-05-06-09-10-26-27-30-32-35-36-36-40-47-50-53-63-63-75-76-82-82-85-88-92-97-98
07-03-2013 29946 33629 08-03-2013 06-08-14-18-18-29-31-31-33-35-35-44-46-56-56-57-57-63-64-65-70-75-75-79-82-86-93
13-11-2012 78446 63783 14-11-2012 07-11-13-14-15-16-17-19-27-35-42-54-55-58-68-71-71-77-77-79-82-83-91-92-96-97-98
02-09-2012 36146 14271 03-09-2012 05-05-09-13-14-19-19-20-22-27-34-38-39-44-47-48-57-63-63-71-72-78-79-85-85-93-95
28-08-2012 96446 35188 29-08-2012 02-07-11-12-20-26-27-30-31-31-33-40-45-47-57-58-61-63-66-78-82-85-86-87-88-91-93
20-07-2012 71146 67703 21-07-2012 00-03-03-03-05-11-14-14-17-17-30-30-34-36-48-52-54-56-57-63-65-68-73-84-89-93-98
11-11-2011 46346 83004 12-11-2011 01-04-06-13-14-15-17-26-32-32-36-36-41-47-49-51-52-53-56-69-74-77-78-79-81-84-91
08-09-2011 54446 38335 09-09-2011 10-17-30-34-35-42-42-46-48-48-53-53-57-60-60-61-63-64-66-70-76-76-80-81-84-89-92
11-07-2010 19446 14975 12-07-2010 01-02-04-08-09-09-14-21-22-28-28-28-38-48-55-59-71-75-76-83-87-89-89-94-94-95-95
29-06-2010 45246 51503 30-06-2010 03-03-05-12-14-20-25-26-26-26-29-30-30-49-49-51-52-54-59-63-66-67-68-68-77-85-87
13-09-2009 93546 34439 14-09-2009 03-13-16-19-19-19-22-31-34-37-39-40-40-41-41-43-43-45-47-56-56-64-69-71-87-93-96
18-07-2009 78046 47027 19-07-2009 00-01-03-06-09-17-20-23-23-27-33-43-44-47-54-55-57-60-66-69-72-76-78-87-88-91-91
18-01-2009 51146 76036 19-01-2009 01-02-06-08-18-19-23-32-34-34-35-36-36-41-52-62-64-67-75-76-82-83-87-88-89-92-98
16-01-2009 68046 04690 17-01-2009 01-04-09-09-13-16-19-20-20-22-28-36-38-45-46-53-55-56-59-61-64-67-70-70-86-90-90
15-12-2008 75746 89454 16-12-2008 01-08-16-19-24-25-27-29-31-36-40-40-49-54-56-58-59-62-62-64-67-68-70-76-84-85-95
13-03-2008 86246 82050 14-03-2008 05-14-17-19-33-38-39-40-41-44-46-46-50-52-55-62-65-69-70-75-80-82-85-96-97-97-98
05-03-2008 33446 50910 06-03-2008 00-01-06-07-07-08-10-10-12-13-13-16-19-26-33-44-44-53-54-55-55-57-60-71-75-77-90
16-10-2007 62646 31066 17-10-2007 01-01-08-11-12-17-17-21-21-30-43-45-55-59-59-65-66-67-71-73-73-79-80-85-88-90-91
09-07-2007 76546 72925 10-07-2007 12-18-25-25-26-34-36-40-44-46-54-55-62-65-68-70-73-73-74-74-76-79-79-91-91-93-94
07-12-2006 82046 45239 08-12-2006 19-19-24-31-35-36-38-39-43-49-50-54-56-58-60-69-73-74-75-76-77-79-87-89-92-93-96
14-08-2006 84546 54084 15-08-2006 01-09-11-14-19-27-31-36-39-43-44-46-47-57-62-64-65-67-68-70-72-72-74-74-83-84-99
06-05-2006 45046 37445 07-05-2006 01-04-07-13-17-37-40-45-45-50-50-51-52-53-55-57-57-63-63-65-74-78-83-84-90-94-99
21-04-2006 14746 93342 22-04-2006 07-18-20-24-25-31-35-39-41-42-44-46-49-51-60-64-66-72-72-78-80-82-83-83-89-92-93
26-03-2006 16846 28952 27-03-2006 00-01-06-15-17-17-18-21-25-30-44-47-51-52-53-53-55-61-67-67-70-78-79-87-88-92-97
08-03-2006 94246 45201 09-03-2006 00-01-01-02-05-18-25-32-33-43-45-45-50-58-72-72-73-75-81-81-82-86-87-90-92-93-95
01-11-2005 09946 47678 02-11-2005 00-04-06-07-07-10-22-26-29-30-32-36-39-41-48-53-54-55-58-59-62-66-68-74-78-81-96
05-08-2005 37046 50047 06-08-2005 02-04-14-15-15-16-18-19-21-26-29-33-43-47-52-53-57-58-65-67-67-67-83-90-96-96-96
03-07-2005 20546 93735 04-07-2005 00-01-02-10-10-15-17-17-22-25-29-33-33-35-37-37-40-41-47-65-68-72-75-82-82-86-95
07-04-2005 99046 76253 08-04-2005 02-13-16-25-32-34-35-35-37-39-41-44-45-46-53-56-56-57-62-62-65-67-67-69-80-83-89

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 46 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 46 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 46 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 46 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 46 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 46 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 46 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 46 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 05 – 50 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 04.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 56.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 31.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 87 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 95 –  27.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 74 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 35 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 80.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Cặp số 97 – 65 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 46 hôm sau đánh con gì? Những con số 15 – 31 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 46 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 46 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 46 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 46 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 46 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 46 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 46

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 46 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 46 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 46 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.