Đề về 47 hôm sau đánh con gì tỷ lệ trúng giải cao nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 47

Bộ số Bộ số Bộ số
48 - 3 Lần 41 - 3 Lần 39 - 2 Lần
62 - 2 Lần 42 - 2 Lần 10 - 2 Lần
29 - 2 Lần 58 - 2 Lần 73 - 2 Lần
88 - 2 Lần 76 - 2 Lần 87 - 2 Lần
79 - 2 Lần 55 - 1 Lần 51 - 1 Lần
30 - 1 Lần 61 - 1 Lần 14 - 1 Lần
45 - 1 Lần 36 - 1 Lần 13 - 1 Lần
65 - 1 Lần 74 - 1 Lần 70 - 1 Lần
67 - 1 Lần 01 - 1 Lần 49 - 1 Lần
80 - 1 Lần 96 - 1 Lần 60 - 1 Lần
24 - 1 Lần 32 - 1 Lần 63 - 1 Lần
92 - 1 Lần 95 - 1 Lần 35 - 1 Lần
59 - 1 Lần 33 - 1 Lần 66 - 1 Lần
93 - 1 Lần 25 - 1 Lần 84 - 1 Lần
27 - 1 Lần 38 - 1 Lần 07 - 1 Lần
04 - 1 Lần 43 - 1 Lần 15 - 1 Lần
44 - 1 Lần 98 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 47

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 7 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 47

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
08-04-2024 30147 16510 09-04-2024 10-10-10-13-16-17-24-24-26-27-30-41-55-57-60-62-66-68-68-68-69-69-74-84-95-98-99
07-03-2024 03047 71307 08-03-2024 07-11-11-14-22-24-25-26-27-43-43-44-50-52-56-63-65-69-78-82-82-87-87-89-94-94-97
26-01-2024 20347 61579 27-01-2024 10-15-16-17-20-21-23-24-27-31-37-37-40-49-68-70-70-72-75-76-79-80-91-91-91-94-95
07-10-2023 26547 75188 08-10-2023 00-02-05-05-14-18-20-22-34-46-51-60-62-64-66-68-69-71-73-79-81-82-88-89-90-93-96
27-09-2023 93447 11698 28-09-2023 00-04-16-17-20-22-23-24-36-43-43-48-56-61-62-68-69-75-78-78-84-86-88-92-96-97-98
05-05-2023 82647 02904 06-05-2023 00-04-06-08-11-12-16-16-19-19-22-25-26-27-27-35-37-38-42-51-58-60-62-62-68-74-97
22-05-2022 24547 29213 23-05-2022 06-08-13-17-19-22-25-26-29-36-40-42-48-51-53-54-55-66-77-79-80-81-92-92-95-98-99
26-04-2022 32047 02541 27-04-2022 00-01-08-10-14-15-18-18-19-22-24-28-41-42-46-53-58-60-65-66-66-76-79-83-83-89-90
17-04-2022 87347 80436 18-04-2022 04-07-11-18-18-22-29-36-43-47-47-47-50-58-61-64-65-67-70-72-75-75-77-77-84-93-98
04-02-2022 67147 23184 05-02-2022 02-14-23-24-24-25-26-37-43-47-48-51-57-62-62-62-65-73-74-80-80-80-84-93-97-98-99
31-12-2021 24147 10676 01-01-2022 05-07-07-08-08-10-11-21-44-45-49-56-62-62-65-66-69-71-76-77-82-82-86-92-95-99-99
04-12-2021 69447 04329 05-12-2021 08-10-16-18-29-29-32-37-43-46-50-51-54-59-65-65-69-70-84-85-85-91-94-94-95-97-98
19-10-2021 86847 56449 20-10-2021 01-10-11-17-24-29-29-30-33-38-44-46-47-49-55-56-57-64-72-73-78-79-81-87-93-97-99
04-10-2021 45747 73967 05-10-2021 07-08-09-09-11-13-22-23-23-23-30-45-49-49-56-56-59-61-67-70-71-77-77-87-93-96-98
14-05-2021 81047 59925 15-05-2021 04-08-11-15-16-19-21-25-29-41-43-45-48-52-55-58-63-64-76-77-77-80-87-93-93-94-95
10-05-2021 54247 57470 11-05-2021 04-04-06-08-13-13-18-20-21-26-36-47-50-51-52-54-56-58-69-70-72-74-82-83-83-86-86
07-05-2021 70447 26493 08-05-2021 00-04-07-18-22-25-28-33-38-42-42-50-56-59-65-67-68-75-78-80-82-86-88-93-93-96-99
09-11-2020 20047 37874 10-11-2020 04-10-18-18-20-33-35-42-47-51-58-59-62-62-64-69-69-71-73-73-74-80-86-92-94-96-97
16-08-2020 82147 30548 17-08-2020 03-07-17-22-25-28-29-32-34-36-38-41-43-43-44-48-48-51-52-52-71-85-88-88-93-94-96
03-05-2020 08247 36662 04-05-2020 01-08-10-10-17-22-22-22-29-29-30-48-53-59-62-67-67-79-79-80-81-83-84-89-91-93-97
22-02-2020 37647 36144 23-02-2020 02-03-04-07-08-20-24-26-38-40-42-44-57-61-63-65-68-69-71-73-75-75-75-76-77-78-97
12-02-2020 19747 54232 13-02-2020 05-06-06-07-08-13-13-22-23-24-28-29-30-31-32-34-36-54-56-69-69-73-76-77-85-89-96
09-02-2020 60347 96045 10-02-2020 01-02-02-06-19-21-25-26-41-45-57-59-60-62-64-69-76-77-78-78-83-84-84-96-97-98-99
12-12-2019 02447 30476 13-12-2019 01-13-14-16-17-26-28-32-43-48-49-49-51-60-60-60-61-75-76-76-84-86-88-92-93-93-96
23-08-2019 79347 25362 24-08-2019 04-17-19-22-23-25-28-31-40-40-44-45-45-51-61-62-69-71-73-78-79-82-82-82-90-92-94
27-05-2019 09247 96458 28-05-2019 02-04-05-11-22-24-26-29-34-34-40-41-43-44-49-58-65-66-67-72-73-76-80-83-84-86-95
29-04-2018 19447 45514 30-04-2018 01-04-05-10-14-15-15-22-27-36-46-46-49-55-57-67-68-69-70-71-71-73-74-76-77-78-93
29-01-2018 75547 93729 30-01-2018 02-03-20-24-24-29-31-35-38-40-46-47-49-56-57-57-62-65-70-75-81-83-85-91-91-96-99
31-07-2017 09747 96565 01-08-2017 01-04-22-30-33-35-36-38-54-56-58-58-59-60-65-66-68-72-74-78-78-80-84-85-89-91-98
10-07-2017 32247 69010 11-07-2017 03-03-10-22-34-36-38-39-43-45-46-48-58-61-63-63-64-80-81-81-86-88-91-92-93-96-99
12-02-2017 94247 94939 13-02-2017 03-10-12-19-23-31-32-34-37-39-42-47-52-53-53-58-59-62-63-68-71-84-84-86-87-92-98
19-01-2017 80047 43033 20-01-2017 04-06-08-14-16-18-22-25-28-29-33-35-44-44-45-54-57-66-68-68-70-81-88-89-89-91-93
04-04-2016 57747 77541 05-04-2016 03-03-05-06-13-15-18-26-26-35-41-53-54-56-57-63-70-72-73-75-76-77-86-86-94-95-99
27-09-2015 49047 97561 28-09-2015 01-04-08-17-17-34-36-37-39-39-41-44-48-50-53-55-57-58-61-68-69-83-83-86-87-93-95
25-09-2015 67847 92987 26-09-2015 00-02-08-09-10-13-13-13-16-20-21-22-27-31-47-49-50-51-54-55-56-64-68-69-70-87-88
02-05-2015 92947 85415 03-05-2015 00-00-01-06-06-15-22-23-30-31-31-38-38-50-51-52-54-54-57-61-65-67-70-77-80-83-94
25-03-2015 31447 38024 26-03-2015 07-10-17-17-17-23-24-24-26-27-27-27-30-31-33-35-39-43-43-48-55-63-66-69-74-75-97
25-12-2014 23747 55659 26-12-2014 00-01-02-03-07-10-20-22-23-26-37-40-41-48-59-60-60-60-62-66-70-72-80-82-84-93-99
18-05-2014 30547 44730 19-05-2014 02-04-10-10-12-15-23-24-25-28-28-30-31-31-32-40-41-42-48-57-60-63-68-70-79-84-91
05-05-2014 90547 80448 06-05-2014 00-01-12-14-14-16-19-21-35-37-44-48-50-57-69-69-74-74-75-76-78-79-79-79-91-93-94
24-02-2014 47447 15342 25-02-2014 00-06-08-10-16-16-19-20-20-21-33-38-42-43-43-47-51-51-54-65-65-67-70-78-90-92-92
23-04-2013 82447 13101 24-04-2013 00-01-01-16-17-18-27-29-33-34-38-40-41-45-45-51-51-56-61-71-74-77-86-87-88-94-94
14-12-2012 67147 85239 15-12-2012 00-01-03-07-07-11-19-25-28-31-35-38-39-39-40-43-45-50-54-57-59-70-73-78-96-98-99
12-07-2012 16447 75535 13-07-2012 00-06-11-12-29-32-35-36-42-50-50-52-52-56-59-61-62-68-69-77-81-82-87-88-89-96-97
25-04-2012 58547 78460 26-04-2012 00-05-05-14-16-20-24-36-39-40-41-42-43-48-51-52-54-56-60-62-69-70-70-73-79-83-91
28-07-2011 97647 85288 29-07-2011 02-15-17-20-21-23-23-25-26-31-34-39-44-47-51-57-65-66-74-74-78-79-85-86-88-99-99
13-08-2010 30147 81187 14-08-2010 05-06-15-17-22-23-25-28-35-52-54-55-56-61-74-74-76-77-78-84-86-86-86-87-89-95-99
20-05-2010 71147 92095 21-05-2010 00-02-04-19-19-25-25-26-28-40-52-55-71-72-81-84-86-86-86-93-94-94-95-95-95-95-96
27-01-2010 83647 66996 28-01-2010 03-07-09-10-11-21-21-22-23-26-30-34-39-40-46-48-49-52-59-61-68-81-85-89-92-96-97
29-09-2009 66147 13173 30-09-2009 03-04-07-08-08-10-11-17-24-31-31-32-33-34-38-42-44-54-56-59-73-79-87-87-88-89-89
01-09-2009 35847 25442 02-09-2009 05-09-16-29-30-32-38-42-44-44-49-52-56-67-67-69-73-76-76-77-79-82-83-84-87-99-99
22-08-2009 58947 33443 23-08-2009 05-09-11-22-25-26-31-37-38-39-42-42-43-54-55-56-59-65-72-73-75-82-88-92-92-93-98
21-05-2009 39547 02092 22-05-2009 01-04-05-11-13-14-21-29-30-31-37-45-60-63-70-73-75-76-79-82-83-84-91-92-94-97-99
10-03-2009 49447 10341 11-03-2009 03-11-12-16-16-19-30-33-38-41-42-43-43-51-53-54-54-61-64-64-69-71-76-79-86-97-97
20-12-2008 78747 97904 21-12-2008 04-05-05-22-35-36-38-45-45-47-48-49-55-59-62-69-69-69-70-71-82-82-84-88-88-90-93
02-03-2008 07147 62351 03-03-2008 07-11-13-21-24-27-29-32-43-44-46-47-51-52-53-59-61-62-65-67-69-74-85-86-86-92-93
14-12-2007 85247 21266 15-12-2007 00-08-11-12-17-18-28-29-33-34-35-38-39-42-42-61-66-66-67-68-75-78-79-79-81-91-93
12-11-2007 04947 28448 13-11-2007 00-01-07-13-15-24-24-30-34-48-48-51-53-55-56-57-61-64-68-69-71-77-84-84-91-91-97
21-04-2007 17647 25373 22-04-2007 05-10-16-18-19-21-24-28-30-32-32-35-38-40-41-51-57-64-64-68-73-74-77-91-91-99-99
03-03-2007 44847 76258 04-03-2007 05-10-14-15-20-21-24-24-28-30-32-33-36-42-43-52-58-62-71-72-73-74-76-77-78-80-86
18-02-2007 52447 33855 19-02-2007 00-07-15-17-18-23-26-28-38-42-43-44-49-51-51-55-56-58-59-61-70-75-80-83-86-95-98
11-10-2006 39447 73180 12-10-2006 07-11-12-14-17-19-25-25-39-39-41-44-50-54-58-65-67-72-74-77-78-79-80-82-88-89-96
12-08-2006 14547 80707 13-08-2006 01-01-02-07-12-18-18-22-27-32-37-41-42-45-46-48-50-53-54-57-58-62-66-71-80-85-88
15-04-2006 53647 55238 16-04-2006 00-06-19-21-29-33-34-36-37-38-40-43-45-53-53-54-64-65-74-75-80-82-86-90-94-94-96
07-01-2006 51647 30779 08-01-2006 02-03-07-07-15-36-37-38-43-44-45-45-46-47-51-54-57-66-72-72-73-77-79-79-84-89-91
22-09-2005 12647 57263 23-09-2005 04-07-08-11-17-18-20-21-21-22-22-28-29-39-39-41-44-51-55-62-63-63-70-71-78-86-87
06-08-2005 50047 22927 07-08-2005 12-13-13-14-14-16-19-25-26-27-28-29-32-46-52-52-56-58-61-66-69-71-76-80-86-87-97
27-05-2005 97247 60401 28-05-2005 00-00-01-03-04-10-11-15-22-28-30-30-30-33-35-37-52-66-68-70-72-73-81-83-92-97-97

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 47 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 47 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 47 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 47 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 47 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 47 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 47 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 47 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 24.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 32.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 19.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 62 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 41 –  27.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 72 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 39 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 80.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Cặp số 20 – 87 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 47 hôm sau đánh con gì? Những con số 15 – 34 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 47 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 47 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 47 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 47 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 47 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 47

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 47 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 47 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 47 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.