Bí thuật đề về 49 hôm sau đánh con gì hiệu quả nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 49

Bộ số Bộ số Bộ số
18 - 4 Lần 76 - 2 Lần 92 - 2 Lần
86 - 2 Lần 13 - 2 Lần 98 - 2 Lần
24 - 2 Lần 77 - 2 Lần 96 - 2 Lần
71 - 2 Lần 68 - 2 Lần 54 - 2 Lần
53 - 2 Lần 12 - 2 Lần 51 - 1 Lần
45 - 1 Lần 60 - 1 Lần 83 - 1 Lần
89 - 1 Lần 74 - 1 Lần 48 - 1 Lần
08 - 1 Lần 87 - 1 Lần 63 - 1 Lần
69 - 1 Lần 03 - 1 Lần 94 - 1 Lần
59 - 1 Lần 72 - 1 Lần 14 - 1 Lần
58 - 1 Lần 31 - 1 Lần 07 - 1 Lần
81 - 1 Lần 88 - 1 Lần 05 - 1 Lần
22 - 1 Lần 27 - 1 Lần 99 - 1 Lần
97 - 1 Lần 36 - 1 Lần 73 - 1 Lần
09 - 1 Lần 78 - 1 Lần 79 - 1 Lần
80 - 1 Lần 21 - 1 Lần 57 - 1 Lần
32 - 1 Lần 26 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 49

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 1 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 7 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 2 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 11 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 13 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 49

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-04-2024 90649 71396 14-04-2024 00-01-09-15-16-18-18-21-22-35-42-48-50-52-57-61-69-70-70-71-81-89-89-90-94-96-96
07-11-2023 10949 98526 08-11-2023 04-10-13-15-20-23-24-26-27-29-33-40-52-56-60-67-69-70-71-79-82-88-89-89-91-93-95
21-10-2023 57349 91918 22-10-2023 10-11-14-17-18-21-24-25-27-30-32-33-36-40-40-54-69-75-76-79-79-82-83-88-92-93-96
17-05-2023 67949 22632 18-05-2023 16-18-19-21-27-28-28-31-32-32-32-37-41-43-52-53-54-56-62-67-70-72-72-81-82-90-99
13-05-2023 19949 67753 14-05-2023 07-07-08-12-17-23-23-36-43-43-48-48-51-52-53-53-54-56-64-67-70-76-79-85-96-96-99
03-01-2023 25649 75757 04-01-2023 05-07-07-09-14-20-25-26-31-31-32-39-43-48-49-57-57-67-70-79-79-82-83-84-90-92-94
29-12-2022 51849 54112 30-12-2022 01-10-12-26-27-31-36-41-51-54-55-55-58-60-63-63-65-68-68-72-82-90-92-92-94-95-96
28-06-2022 13149 38892 29-06-2022 06-06-13-26-26-30-32-35-36-40-41-41-42-50-53-58-64-65-67-69-72-77-80-87-92-94-97
19-06-2022 66449 71808 20-06-2022 03-04-08-15-20-22-33-33-45-45-46-52-54-54-59-64-65-70-74-74-79-80-83-87-92-95-98
18-05-2022 69049 49968 19-05-2022 04-04-06-07-10-11-14-23-25-36-45-45-50-53-54-64-66-68-71-76-76-76-81-86-86-89-92
15-05-2022 93649 17713 16-05-2022 10-11-11-13-21-34-37-38-44-45-46-49-51-53-56-57-60-64-67-68-77-78-87-88-89-89-92
11-03-2022 61349 31953 12-03-2022 09-18-18-18-18-21-23-28-31-32-39-42-47-49-53-60-64-68-68-76-77-77-81-85-89-95-98
20-10-2021 56449 93188 21-10-2021 02-08-19-20-20-26-27-28-38-42-48-55-57-57-58-59-65-67-74-77-78-82-82-84-88-91-97
12-09-2021 23349 95548 13-09-2021 01-08-09-13-23-27-30-32-32-34-35-46-46-48-57-61-64-72-76-83-84-84-84-90-91-98-99
03-02-2021 76349 48218 04-02-2021 07-11-15-18-18-20-25-32-32-33-33-40-43-44-45-45-52-57-62-67-69-69-71-72-91-95-96
18-01-2021 92549 23677 19-01-2021 01-03-13-16-19-20-21-22-27-33-38-39-46-48-48-50-52-55-56-67-77-80-83-84-93-96-97
04-12-2020 95549 59405 05-12-2020 01-04-05-12-19-21-24-24-34-37-38-39-43-48-55-59-60-67-68-71-74-80-90-91-92-96-99
10-03-2020 83549 29224 11-03-2020 02-02-11-21-24-25-25-26-29-29-34-40-41-45-45-50-59-60-65-74-79-79-80-91-94-98-99
22-01-2020 96449 23-01-2020
04-01-2020 54949 45721 05-01-2020 00-08-12-21-29-36-43-47-49-54-55-56-59-62-64-64-66-70-73-73-74-81-82-88-93-94-95
18-12-2019 26849 46081 19-12-2019 00-11-21-26-26-27-29-33-35-38-44-49-49-50-58-60-62-62-64-73-74-74-75-81-84-89-89
20-10-2019 23749 72174 21-10-2019 05-10-13-20-25-27-27-30-30-30-30-33-33-34-40-42-47-53-59-74-74-84-88-89-89-95-99
18-05-2019 92849 20112 19-05-2019 03-07-12-13-15-15-25-41-44-44-49-50-57-58-68-68-69-76-77-82-85-86-87-94-95-96-96
27-01-2019 58549 85889 28-01-2019 02-03-07-09-19-33-34-35-44-44-45-49-56-59-67-69-79-83-86-88-89-91-91-94-94-95-97
03-09-2018 52049 64308 04-09-2018 02-04-08-09-12-14-24-25-39-43-46-48-56-61-64-71-71-73-75-77-78-79-88-91-93-95-99
13-08-2018 62149 79386 14-08-2018 07-08-09-10-14-19-22-23-24-25-27-30-41-43-48-51-55-66-73-73-78-80-81-82-86-98-98
20-07-2018 32749 16268 21-07-2018 09-12-13-14-17-26-29-30-31-36-38-40-40-42-43-47-57-60-68-69-70-70-71-85-85-89-89
24-06-2018 46249 01883 25-06-2018 02-04-13-17-25-27-31-34-39-40-43-53-56-59-59-63-64-66-71-72-79-81-83-88-90-92-93
16-03-2018 24049 81636 17-03-2018 00-00-02-06-07-09-11-14-15-15-18-20-24-25-27-36-36-38-42-62-63-66-67-70-75-81-87
11-01-2018 88149 77077 12-01-2018 01-02-04-05-11-17-18-23-24-30-34-36-46-48-49-56-59-60-62-77-80-83-84-86-90-92-93
12-12-2017 58349 35272 13-12-2017 03-07-09-13-14-18-19-25-26-26-27-50-51-54-55-56-57-60-63-66-72-74-76-86-86-88-97
16-10-2017 94549 84824 17-10-2017 06-06-11-12-15-23-24-24-32-33-49-51-52-55-55-57-61-64-65-71-72-73-76-78-84-85-89
24-08-2017 41949 87899 25-08-2017 00-03-04-04-10-12-21-30-31-34-34-37-42-46-53-57-58-64-67-77-88-90-94-94-97-98-99
19-08-2017 78649 70509 20-08-2017 00-01-02-05-07-09-14-17-18-24-25-26-31-37-39-41-43-44-49-57-57-63-73-82-83-88-98
02-07-2017 53349 98586 03-07-2017 02-15-22-27-31-36-37-39-46-51-54-58-58-59-61-64-68-72-75-79-82-82-86-92-97-97-99
15-05-2017 95749 99794 16-05-2017 09-10-10-12-15-24-25-26-38-47-50-61-61-70-71-71-74-79-84-87-88-88-90-93-94-94-94
25-04-2017 57149 71071 26-04-2017 08-09-15-18-19-19-19-21-21-26-27-32-37-44-48-57-58-63-68-69-71-73-82-86-90-90-98
08-03-2017 56949 00207 09-03-2017 06-07-11-16-20-25-28-31-34-35-36-38-38-51-51-52-54-59-61-62-63-66-72-77-78-81-90
02-02-2017 09649 22913 03-02-2017 01-13-13-18-19-20-30-31-33-38-39-42-46-51-53-56-61-68-70-71-78-82-83-85-91-94-95
04-12-2016 86749 67560 05-12-2016 15-18-19-20-24-24-27-30-33-34-40-43-45-46-60-61-64-67-72-77-78-78-84-91-92-94-95
26-10-2016 29449 89231 27-10-2016 01-19-21-25-26-30-31-38-41-42-45-50-53-56-57-60-61-61-63-67-68-70-73-79-80-95-97
22-08-2015 43249 52880 23-08-2015 00-13-14-18-20-25-25-34-35-38-38-39-40-44-47-48-53-58-61-68-78-80-81-82-84-88-90
29-06-2015 66949 11703 30-06-2015 00-03-09-10-11-14-15-16-18-22-23-24-25-29-30-39-44-44-46-60-63-66-76-76-94-96-99
02-02-2015 60649 84018 03-02-2015 02-05-10-13-15-18-22-24-26-29-39-40-46-48-52-57-59-60-63-69-75-77-80-82-82-83-97
29-08-2014 45949 50554 30-08-2014 01-04-12-27-28-28-34-46-48-48-48-49-50-54-55-58-59-60-61-71-72-77-79-83-92-96-98
25-12-2012 72349 75059 26-12-2012 00-00-05-06-10-12-14-18-19-20-21-22-22-32-50-52-57-59-60-67-71-75-81-90-92-94-98
25-10-2012 91649 19327 26-10-2012 00-07-07-08-20-23-26-27-27-31-32-34-36-42-43-48-50-53-54-59-59-73-75-77-86-88-95
11-03-2012 98049 81692 12-03-2012 03-04-12-12-13-14-14-26-31-36-41-45-46-48-49-49-49-54-57-73-74-74-84-88-92-92-97
16-08-2011 26949 24396 17-08-2011 12-21-22-23-26-30-30-31-31-37-38-47-47-53-63-66-69-71-75-82-90-92-96-96-96-97-99
09-05-2011 69349 30069 10-05-2011 04-07-08-21-24-25-29-30-36-37-42-46-49-56-59-62-68-68-69-69-71-78-78-86-90-95-97
31-03-2011 16749 00771 01-04-2011 00-01-02-07-13-14-17-21-21-32-39-40-45-46-50-55-55-63-71-72-72-78-86-88-92-92-96
27-03-2011 46549 41718 28-03-2011 02-03-10-10-13-15-15-18-25-26-26-33-36-41-49-57-60-61-64-66-74-76-84-87-92-93-98
14-03-2011 23749 65398 15-03-2011 11-13-14-14-22-25-27-30-37-37-37-44-44-46-48-53-63-67-68-69-76-79-88-90-92-95-98
15-11-2010 44149 77763 16-11-2010 01-08-10-18-25-26-26-29-44-45-49-53-55-58-63-73-73-75-75-76-80-84-87-87-88-97-99
20-10-2010 69149 00458 21-10-2010 03-12-14-15-22-30-36-46-49-53-54-57-58-58-60-60-60-60-64-65-65-68-73-73-74-75-96
17-06-2010 23049 79622 18-06-2010 11-12-12-21-22-26-33-37-37-48-50-56-57-59-60-63-68-71-72-83-84-85-85-88-92-96-99
04-03-2010 99149 69805 05-03-2010 02-05-05-07-09-12-18-20-27-28-30-31-31-33-35-39-43-45-76-78-83-84-86-87-90-92-97
31-12-2009 70849 37754 01-01-2010 03-08-10-16-31-33-44-50-52-52-54-59-60-70-70-72-72-78-78-83-84-87-89-90-91-93-95
06-12-2009 98049 58376 07-12-2009 02-03-07-16-29-30-32-35-36-37-45-49-52-59-63-68-69-70-72-76-77-81-89-93-94-95-98
04-12-2009 52849 84497 05-12-2009 00-01-10-10-11-17-18-20-20-20-24-29-36-38-38-40-43-52-53-54-63-69-82-87-88-91-97
20-11-2008 22949 13876 21-11-2008 03-03-04-04-07-18-22-24-31-33-35-45-46-47-47-50-54-62-62-66-71-71-71-75-76-78-97
02-02-2008 01549 89979 03-02-2008 06-07-11-18-20-24-26-31-36-36-38-46-47-48-57-59-61-65-68-74-79-80-81-83-87-88-99
29-09-2007 89549 90678 30-09-2007 04-06-08-09-19-20-30-34-39-41-42-43-44-51-51-53-65-67-68-70-78-78-78-86-92-93-99
15-08-2007 26149 82714 16-08-2007 02-03-06-08-12-14-15-16-22-23-23-27-33-37-37-47-47-49-50-58-68-71-73-74-85-89-99
30-07-2007 34749 29487 31-07-2007 02-14-18-20-24-25-25-25-30-33-36-44-47-50-51-52-60-64-64-66-66-67-74-78-84-87-91
16-11-2006 16549 66298 17-11-2006 05-05-06-06-08-08-12-15-18-29-29-31-33-34-48-56-57-58-67-70-73-80-88-93-94-96-98
30-09-2006 53949 45009 01-10-2006 02-03-03-09-10-11-13-15-16-26-33-34-40-42-44-47-48-52-54-66-77-80-80-84-91-93-96
20-08-2005 47449 42373 21-08-2005 03-05-07-14-15-22-32-34-39-39-40-43-53-53-56-67-71-72-72-73-80-84-85-89-91-96-98
10-07-2005 63349 48345 11-07-2005 07-10-16-16-20-29-30-31-33-44-45-47-47-61-62-71-73-73-76-79-83-83-87-88-93-95-99
17-04-2005 38049 50951 18-04-2005 01-03-05-06-21-22-23-28-28-36-41-47-51-57-60-62-63-64-69-79-83-85-86-86-87-91-95

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 49 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 49 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 49 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 49 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 49 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 49 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 49 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 49 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 15 – 51 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 21.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 07.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 52.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 68 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 97 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 24 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 39.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Cặp số 60 – 73 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 49 hôm sau đánh con gì? Những con số 08 – 87 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 49 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 49 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 49 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 49 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 49 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 49 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 49

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 49 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 49 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 49 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.