Bí kíp đề về 51 hôm sau đánh con gì từ cao thủ lâu năm

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 51

Bộ số Bộ số Bộ số
17 - 3 Lần 39 - 2 Lần 55 - 2 Lần
84 - 2 Lần 44 - 2 Lần 33 - 2 Lần
89 - 2 Lần 27 - 2 Lần 90 - 2 Lần
52 - 2 Lần 15 - 2 Lần 09 - 1 Lần
31 - 1 Lần 03 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 20 - 1 Lần 48 - 1 Lần
16 - 1 Lần 91 - 1 Lần 71 - 1 Lần
05 - 1 Lần 93 - 1 Lần 14 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 75 - 1 Lần
74 - 1 Lần 24 - 1 Lần 80 - 1 Lần
97 - 1 Lần 78 - 1 Lần 73 - 1 Lần
18 - 1 Lần 69 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 21 - 1 Lần 08 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 19 - 1 Lần
46 - 1 Lần 06 - 1 Lần 40 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 51

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 0 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 2 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 8 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 51

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
30-08-2023 76551 73040 31-08-2023 04-05-11-26-29-34-39-39-40-40-45-46-48-51-51-52-54-55-62-62-66-66-80-81-88-92-93
16-07-2023 51351 22406 17-07-2023 03-04-06-10-13-22-44-48-52-60-60-61-64-73-75-78-78-83-86-89-90-91-92-93-93-95-95
30-06-2023 69851 90746 01-07-2023 05-16-17-17-18-19-22-31-42-46-47-52-52-54-55-60-68-71-72-73-73-78-78-82-87-91-96
18-06-2023 94351 59915 19-06-2023 01-14-15-23-24-31-33-46-50-51-52-56-58-61-63-64-66-70-71-71-79-84-87-91-96-99-99
30-09-2022 89651 35019 01-10-2022 01-01-01-02-04-12-13-18-19-22-30-30-30-34-36-38-45-50-63-66-67-67-69-79-92-93-96-97
11-09-2022 99951 55448 12-09-2022 01-04-09-21-23-28-32-39-40-48-51-55-59-60-64-65-67-67-67-68-68-71-75-76-80-82-89
26-08-2022 89151 89617 27-08-2022 00-04-06-07-10-17-20-22-25-26-28-30-36-38-42-44-45-47-58-63-71-73-74-76-86-87-87
12-07-2022 23151 95155 13-07-2022 07-09-09-10-14-19-20-26-26-28-35-38-41-48-55-55-57-57-60-66-67-71-75-80-84-93-97
23-02-2022 25351 16480 24-02-2022 01-03-04-09-10-12-13-18-20-31-34-34-54-62-65-65-66-67-76-80-86-87-91-92-94-97-98
09-08-2021 44751 29771 10-08-2021 01-01-03-04-15-26-30-34-36-46-50-51-53-57-59-66-69-71-75-82-85-88-88-89-90-91-95
11-12-2020 46551 09945 12-12-2020 01-01-04-05-12-12-13-18-18-20-26-26-29-35-45-50-56-71-74-75-78-86-86-87-89-97-99
28-06-2020 36351 66720 29-06-2020 00-08-12-14-15-19-20-26-28-29-37-45-46-52-52-56-57-66-71-74-76-78-78-81-82-90-90
12-03-2020 74951 73118 13-03-2020 00-00-00-02-05-11-14-18-19-22-23-24-31-40-40-41-52-62-81-82-83-84-87-87-89-92-99
20-11-2019 72751 15315 21-11-2019 03-03-04-05-08-10-11-12-15-20-24-31-35-43-43-50-57-58-64-68-68-69-76-84-86-89-95
04-10-2019 78051 04752 05-10-2019 02-04-06-09-11-13-16-25-31-40-42-44-46-50-52-52-58-64-66-69-71-71-75-76-78-91-92
05-09-2019 30051 58517 06-09-2019 06-09-10-14-17-19-21-22-24-26-26-27-31-35-36-41-45-47-48-60-66-67-70-77-81-96-96
17-03-2019 96651 41334 18-03-2019 08-16-21-24-31-31-31-32-32-33-34-34-38-48-62-67-67-71-72-75-77-77-80-91-92-92-94
01-02-2018 40951 61573 02-02-2018 00-02-04-05-16-22-23-25-29-30-41-48-60-62-68-69-70-72-73-73-74-75-80-86-87-97-98
28-01-2018 98451 75547 29-01-2018 02-04-15-17-24-26-26-32-33-33-35-37-39-41-45-45-47-50-50-53-57-70-72-72-72-88-94
01-01-2017 48951 53103 02-01-2017 03-03-06-09-11-13-21-21-27-28-33-33-52-54-63-70-71-74-80-83-83-83-87-90-92-96-97
08-10-2016 58551 81128 09-10-2016 01-04-10-15-15-18-20-28-30-31-33-37-41-43-49-49-57-58-62-66-74-75-77-77-87-93-97
28-03-2016 81751 40184 29-03-2016 01-01-09-16-19-20-20-20-21-22-24-26-27-27-37-39-45-55-57-60-65-79-79-79-79-84-97
05-01-2016 89851 08627 06-01-2016 01-09-09-18-20-27-30-35-40-47-48-50-61-63-63-65-68-70-72-74-79-86-88-89-93-95-98
23-04-2015 21551 95378 24-04-2015 00-01-04-04-04-15-17-18-19-27-36-42-42-50-53-61-63-71-71-71-72-78-82-87-95-96-99
17-03-2015 28451 96033 18-03-2015 03-15-25-32-33-37-47-50-55-59-63-63-70-72-72-74-74-75-80-81-82-86-86-93-94-95-96
24-11-2014 72851 30739 25-11-2014 01-24-27-28-29-29-33-33-36-38-38-39-39-42-46-49-54-55-59-65-76-77-80-81-81-87-98
31-10-2014 42851 81477 01-11-2014 00-00-02-04-08-14-20-27-28-29-31-33-35-35-35-43-44-52-53-54-66-66-69-71-77-79-97
16-09-2014 22951 97389 17-09-2014 02-02-06-06-10-20-21-30-39-42-48-48-49-51-52-63-66-68-70-72-74-75-84-89-93-96-96
11-06-2014 44151 57552 12-06-2014 00-05-20-21-21-22-23-24-26-26-29-32-33-33-34-37-47-50-52-54-61-73-79-86-87-94-95
29-04-2014 75251 77368 30-04-2014 08-09-10-13-19-20-21-24-26-29-35-38-40-41-42-43-52-58-63-64-68-75-83-86-87-88-92
24-01-2014 14951 19584 25-01-2014 00-13-15-15-28-28-33-33-39-45-46-55-62-63-64-68-69-74-78-82-83-84-87-89-90-92-97
24-09-2013 28251 68014 25-09-2013 00-01-04-08-11-13-14-21-21-27-28-37-44-49-49-51-51-52-58-62-65-65-66-75-81-90-95
05-08-2013 99951 61755 06-08-2013 02-09-13-21-21-23-24-24-25-33-34-41-42-43-45-47-55-58-62-67-72-72-78-91-94-96-96
08-08-2012 53851 28224 09-08-2012 00-06-14-19-20-22-23-24-25-28-31-32-37-45-47-64-65-69-69-75-76-82-86-86-90-96-97
02-05-2012 49051 87274 03-05-2012 00-02-04-07-08-16-17-28-29-32-38-40-48-54-60-62-63-74-77-77-79-87-87-91-93-94-97
08-02-2012 75051 19590 09-02-2012 28-32-38-40-40-41-42-47-48-50-53-53-61-62-67-79-81-82-86-86-88-88-89-90-93-94-98
29-10-2011 19751 78170 30-10-2011 00-05-09-12-29-32-33-34-36-40-42-43-44-45-49-50-57-59-61-65-70-72-73-91-92-95-99
30-08-2011 07051 20433 31-08-2011 00-01-02-10-26-27-29-30-33-35-41-42-42-44-45-50-54-55-56-59-59-65-68-73-81-91-96
14-06-2011 91651 21544 15-06-2011 12-19-22-22-23-29-30-32-42-42-44-50-52-53-53-53-53-56-62-63-74-75-76-76-76-77-83
28-01-2011 64051 20589 29-01-2011 11-14-19-19-20-35-38-41-44-45-50-51-62-64-66-68-69-69-70-75-80-80-87-89-90-91-92
27-11-2010 38551 27008 28-11-2010 00-00-03-03-07-07-08-11-16-16-24-27-27-33-35-46-48-50-51-52-52-56-57-62-69-72-93
09-08-2010 08451 23391 10-08-2010 00-03-07-07-08-09-22-30-35-36-42-47-50-52-53-77-80-83-83-84-85-85-87-91-95-95-99
31-05-2009 69651 58731 01-06-2009 02-04-08-22-27-31-37-39-49-52-52-60-62-64-65-73-74-75-76-78-78-80-82-87-93-94-95
24-12-2008 57951 48175 25-12-2008 00-00-03-07-16-18-19-23-29-37-41-41-51-52-57-58-63-67-75-76-85-87-88-90-91-94-98
23-07-2008 15151 30496 24-07-2008 03-05-13-15-18-19-23-29-35-41-47-50-52-54-55-56-64-69-69-72-76-77-83-84-86-96-98
19-06-2008 71951 50844 20-06-2008 00-03-03-05-16-29-32-32-35-37-40-42-44-44-51-51-53-55-60-61-61-62-72-77-79-87-89
03-03-2008 62351 62616 04-03-2008 01-04-06-10-16-18-24-30-32-37-43-45-48-51-57-59-64-69-74-76-77-79-79-79-80-81-84
09-11-2007 41751 43817 10-11-2007 04-04-13-14-17-17-17-17-24-25-27-35-35-39-39-40-40-43-44-45-69-80-94-95-97-99-99
13-09-2007 90251 18727 14-09-2007 00-00-01-17-18-23-25-27-28-37-39-41-50-60-64-65-66-70-71-78-78-82-83-87-95-97-99
19-08-2007 51451 54609 20-08-2007 06-09-14-16-19-20-22-25-31-40-41-41-41-47-53-56-57-60-69-74-75-82-85-90-94-95-98
12-01-2007 31651 64869 13-01-2007 00-03-06-13-14-15-17-17-31-32-33-41-42-42-55-61-62-63-68-69-73-74-83-88-91-97-99
07-10-2006 97751 89221 08-10-2006 13-14-17-18-20-21-31-34-36-41-43-45-45-53-61-69-71-75-80-81-81-85-86-88-91-95-98
05-10-2006 96351 31897 06-10-2006 00-02-08-10-15-16-18-25-27-36-40-43-44-50-58-63-64-77-79-81-81-86-86-93-97-97-99
23-08-2006 63951 83190 24-08-2006 03-13-20-22-26-28-29-37-38-41-51-56-60-66-70-74-74-77-84-89-90-90-91-95-97-97-99
06-06-2006 68751 05593 07-06-2006 01-14-22-22-22-25-29-30-34-35-37-46-52-55-55-58-61-63-66-66-68-68-68-81-84-93-96
09-08-2005 00651 14405 10-08-2005 00-05-06-09-13-20-25-31-38-40-50-57-59-63-64-67-67-70-70-74-80-84-87-89-89-94-99
18-04-2005 50951 68639 19-04-2005 02-04-06-22-30-35-36-36-37-38-39-42-45-50-54-57-59-65-68-68-70-82-83-84-86-88-92

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 51 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 51 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 51 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 51 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 51 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 51 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 51 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 51 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 05 – 50 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 15.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 03.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 95.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 52 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 97 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 26 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 16.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Cặp số 10 – 13 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 51 hôm sau đánh con gì? Những con số 04 – 72 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 51 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 51 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 51 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 51 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 51 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 51 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 51

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 51 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 51 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 51 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.