Kết quả xổ số đề về 52 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 52

Bộ số Bộ số Bộ số
33 - 3 Lần 22 - 2 Lần 12 - 2 Lần
94 - 2 Lần 39 - 2 Lần 46 - 2 Lần
82 - 2 Lần 62 - 2 Lần 36 - 2 Lần
71 - 2 Lần 29 - 2 Lần 13 - 2 Lần
42 - 2 Lần 21 - 2 Lần 18 - 1 Lần
91 - 1 Lần 63 - 1 Lần 09 - 1 Lần
53 - 1 Lần 43 - 1 Lần 47 - 1 Lần
28 - 1 Lần 07 - 1 Lần 37 - 1 Lần
56 - 1 Lần 14 - 1 Lần 58 - 1 Lần
24 - 1 Lần 25 - 1 Lần 52 - 1 Lần
95 - 1 Lần 96 - 1 Lần 90 - 1 Lần
57 - 1 Lần 01 - 1 Lần 55 - 1 Lần
60 - 1 Lần 85 - 1 Lần 77 - 1 Lần
35 - 1 Lần 78 - 1 Lần 92 - 1 Lần
73 - 1 Lần 72 - 1 Lần 27 - 1 Lần
98 - 1 Lần 75 - 1 Lần 79 - 1 Lần
97 - 1 Lần 02 - 1 Lần 16 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 52

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 46 Lần Tổng 0 về 9 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 14 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 3 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 9 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 52

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-04-2024 69952 36594 25-04-2024 00-03-08-13-22-23-30-30-36-50-57-60-62-62-64-65-71-76-77-77-78-81-88-90-94-95-98
01-04-2024 19052 62909 02-04-2024 02-05-06-09-14-28-29-35-48-49-54-54-55-57-57-62-62-65-66-72-77-80-81-83-86-87-91
10-03-2024 98352 68333 11-03-2024 07-10-11-14-19-28-31-33-37-38-39-40-46-65-67-71-72-75-75-79-85-86-88-89-89-99-99
08-02-2024 85852 09-02-2024
24-11-2023 20952 08816 25-11-2023 04-06-07-08-10-12-14-15-16-18-24-26-31-33-44-50-53-60-63-65-68-69-73-79-91-91-97
09-09-2023 35252 35902 10-09-2023 00-02-02-04-08-10-14-14-19-20-22-26-28-29-32-35-40-40-40-64-66-66-68-69-75-91-93
20-05-2023 70452 45297 21-05-2023 05-05-13-21-21-29-33-39-40-41-42-42-43-49-50-54-64-66-70-75-76-77-90-93-96-97-97
22-04-2023 64652 71679 23-04-2023 06-14-15-16-25-28-31-35-37-38-39-42-48-51-51-53-61-62-63-76-79-82-88-88-92-95-96
12-01-2023 18452 60762 13-01-2023 10-13-14-18-32-34-38-44-50-54-56-56-60-62-62-62-62-66-68-68-70-73-74-91-92-94-98
22-08-2022 60652 63437 23-08-2022 00-09-13-15-17-20-29-30-37-42-43-47-52-54-56-64-69-75-77-81-84-84-84-88-91-91-96
09-11-2021 71952 43595 10-11-2021 00-06-10-11-19-21-32-32-49-53-60-63-63-66-67-70-71-72-75-76-78-81-84-87-91-95-96
05-11-2021 66152 19821 06-11-2021 02-03-04-05-08-10-11-21-28-29-32-37-54-58-59-61-62-63-72-76-80-83-83-83-87-89-92
26-04-2021 16252 49333 27-04-2021 02-07-09-11-12-14-25-27-29-33-38-39-46-48-56-58-59-62-67-69-71-73-76-89-94-95-99
17-03-2021 72152 37733 18-03-2021 06-13-17-24-26-26-31-33-34-38-39-42-46-46-46-50-51-63-66-69-76-84-84-86-87-89-90
12-08-2020 36852 42857 13-08-2020 05-06-07-07-09-09-21-21-22-29-33-44-47-53-54-55-57-60-65-68-69-70-75-76-79-89-98
15-06-2020 75952 94962 16-06-2020 04-04-05-06-07-07-19-19-26-30-31-34-40-40-41-45-45-48-57-62-71-87-88-90-92-97-99
05-10-2019 04752 24275 06-10-2019 04-12-14-22-24-26-29-30-30-35-40-41-49-56-56-60-63-66-67-75-77-78-82-88-91-92-94
09-05-2019 73052 95735 10-05-2019 00-12-13-17-25-26-28-35-36-39-40-42-42-55-56-62-63-68-69-70-71-72-72-79-85-99-99
15-04-2018 25452 20546 16-04-2018 01-02-18-20-21-22-31-38-39-40-41-44-46-53-55-57-57-58-65-66-76-77-79-85-87-91-92
24-09-2017 26652 91239 25-09-2017 04-06-09-09-10-11-27-30-35-36-39-42-46-54-64-67-67-68-71-74-85-92-93-93-96-97-99
22-05-2017 82752 62307 23-05-2017 02-02-06-07-07-08-12-14-17-17-21-21-25-35-36-40-42-50-77-80-81-89-90-90-92-94-94
28-04-2017 26852 54621 29-04-2017 01-04-20-21-21-22-27-29-35-38-40-44-52-58-60-61-66-68-69-72-75-77-84-90-91-95-97
10-02-2017 39252 78292 11-02-2017 00-01-01-02-02-04-05-12-18-20-26-36-38-47-50-51-54-67-79-85-85-92-95-96-98-98-99
12-11-2016 92452 04998 13-11-2016 02-03-09-09-20-21-22-24-29-34-36-40-49-52-53-54-60-61-61-67-69-77-77-92-94-98-98
08-06-2016 73352 23090 09-06-2016 03-18-23-24-24-25-39-44-47-57-63-65-67-68-69-70-72-74-75-80-81-82-88-90-95-97-98
07-06-2016 62752 73352 08-06-2016 05-09-10-14-17-21-21-21-22-37-38-39-39-41-43-46-47-52-54-57-60-60-63-65-84-87-91
25-03-2016 85152 36982 26-03-2016 08-13-13-14-24-25-26-26-26-33-43-44-44-45-47-48-58-58-63-64-80-82-82-84-86-89-92
23-03-2016 98752 49896 24-03-2016 06-07-07-08-24-25-26-30-40-41-43-45-47-48-49-52-54-63-69-77-86-87-91-91-93-96-97
25-02-2016 15452 33639 26-02-2016 03-06-07-09-12-12-17-17-27-28-29-29-30-39-39-46-49-58-59-59-64-80-84-93-94-94-98
14-01-2016 45552 30777 15-01-2016 00-12-14-14-17-18-19-21-26-32-34-49-49-56-56-64-68-73-76-77-79-84-89-91-94-95-99
01-01-2016 52552 13142 02-01-2016 02-11-16-18-19-20-22-23-32-32-34-35-42-43-47-49-51-51-53-62-66-75-75-84-89-98-99
07-04-2015 78652 93325 08-04-2015 00-05-08-16-19-20-25-27-29-35-48-53-54-54-59-64-66-75-75-77-83-83-84-87-95-97-98
21-12-2014 79952 48853 22-12-2014 03-03-05-05-09-15-18-22-22-27-27-34-40-40-42-51-51-53-66-72-76-82-85-86-87-92-97
16-12-2014 25952 52436 17-12-2014 01-02-12-14-14-17-19-24-28-30-31-33-36-36-53-58-62-68-70-71-75-79-81-89-91-97-99
13-12-2014 81952 76442 14-12-2014 00-05-06-10-14-16-20-31-31-41-41-42-52-54-54-54-55-61-67-72-76-78-78-84-86-96-97
13-09-2014 57052 42136 14-09-2014 06-20-23-34-34-35-36-36-36-37-40-40-42-47-48-56-58-59-59-60-67-79-80-83-90-90-91
11-07-2014 36252 13146 12-07-2014 00-01-06-10-10-11-18-40-41-45-45-46-47-49-57-60-61-62-70-77-83-84-86-93-95-96-96
12-06-2014 57552 26285 13-06-2014 04-09-14-14-15-17-25-26-26-29-34-35-39-41-45-63-69-76-82-85-86-87-87-89-89-90-98
02-05-2014 99852 97171 03-05-2014 01-01-03-04-04-06-06-11-11-12-20-28-29-32-32-38-41-60-64-68-70-71-73-83-92-96-97
28-10-2013 49752 28828 29-10-2013 07-12-16-26-28-29-40-42-45-47-51-59-61-62-63-67-69-70-72-72-73-74-78-78-83-94-95
20-07-2013 63052 59127 21-07-2013 03-03-19-20-20-22-23-24-26-27-27-27-34-38-50-54-54-57-60-61-67-69-76-81-92-95-97
30-05-2013 64352 93713 31-05-2013 02-05-10-13-15-19-20-23-24-26-26-27-27-32-36-40-43-49-50-56-64-64-75-80-82-95-98
23-05-2013 25852 19229 24-05-2013 01-05-05-12-18-19-20-22-29-29-34-47-49-52-52-60-64-65-69-71-71-73-81-83-93-93-95
09-07-2011 29252 12572 10-07-2011 00-01-03-16-24-35-41-49-52-55-56-57-64-71-72-75-76-77-81-82-82-83-83-89-91-93-97
12-06-2011 94652 75894 13-06-2011 00-02-04-07-13-18-23-24-35-35-35-35-38-49-59-62-66-70-78-80-82-83-86-90-91-94-96
20-11-2010 43352 22173 21-11-2010 03-12-15-17-24-26-26-35-37-41-42-43-44-46-52-56-56-57-58-64-73-91-93-93-97-98-99
13-10-2010 52552 00429 14-10-2010 03-05-12-14-23-25-28-29-31-36-38-38-42-44-51-52-59-60-63-66-73-77-79-81-86-90-97
26-11-2009 58252 85460 27-11-2009 00-04-07-08-13-14-15-16-17-18-18-24-24-28-52-53-60-62-66-68-75-76-76-77-83-90-98
07-09-2009 15152 43382 08-09-2009 01-02-06-15-15-17-21-36-36-39-39-41-46-48-50-53-54-56-59-65-69-76-82-83-84-88-93
17-05-2009 61952 25312 18-05-2009 04-05-08-12-16-16-18-21-25-25-28-29-30-33-44-45-50-54-55-62-73-77-82-84-97-98-99
09-03-2009 39052 49447 10-03-2009 04-07-09-13-14-22-22-23-25-32-37-41-47-48-49-51-55-58-60-79-84-88-93-94-96-96-98
07-03-2009 62752 20013 08-03-2009 02-04-09-13-13-15-15-16-20-26-37-38-42-44-47-47-49-56-58-59-59-63-73-80-80-85-99
20-02-2009 74652 59322 21-02-2009 02-06-13-18-20-22-23-24-25-26-27-27-38-43-48-49-50-51-52-56-57-64-67-71-75-76-98
11-11-2008 25452 73924 12-11-2008 00-01-20-20-23-24-28-29-36-39-41-51-54-55-57-67-70-78-87-90-91-93-95-95-96-98-98
11-10-2008 97852 31507 12-10-2008 07-07-08-17-18-20-20-24-29-30-31-32-35-40-41-45-46-47-58-59-65-71-75-78-80-92-96
30-09-2008 02952 39458 01-10-2008 04-05-09-11-12-16-17-21-22-24-31-31-36-38-40-49-58-62-74-74-79-80-83-92-93-95-95
09-09-2008 71052 85414 10-09-2008 01-04-07-13-14-16-18-25-42-49-57-67-67-69-73-75-75-77-78-86-87-88-93-94-94-94-99
16-05-2008 00352 48412 17-05-2008 01-12-12-15-16-19-21-21-25-26-28-28-30-35-39-48-49-52-57-59-60-66-66-67-75-76-86
04-05-2008 66552 65809 05-05-2008 00-01-03-09-25-26-26-36-37-37-38-40-40-44-47-49-49-52-53-54-55-56-56-56-71-88-96
30-10-2007 97652 70956 31-10-2007 00-01-05-13-14-20-24-24-28-28-31-32-33-44-56-58-65-67-70-84-86-86-86-87-90-93-96
12-08-2007 16452 55163 13-08-2007 06-14-16-16-18-29-31-31-35-38-45-51-59-60-61-63-65-66-66-68-70-72-73-79-90-92-98
02-08-2007 54652 56655 03-08-2007 02-03-08-12-19-19-21-23-27-28-30-37-41-42-49-52-53-55-56-72-73-82-85-86-92-94-99
13-10-2006 27652 93101 14-10-2006 00-01-06-10-17-19-21-22-24-39-52-53-53-55-60-61-67-69-78-79-85-86-90-90-93-93-95
16-06-2006 75552 10978 17-06-2006 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
04-05-2006 34152 40201 05-05-2006 01-12-15-17-22-22-36-41-43-45-45-46-48-51-54-59-64-65-74-75-79-80-81-85-85-94-97
27-03-2006 28952 83043 28-03-2006 08-08-09-12-15-25-26-26-27-31-34-38-40-43-44-46-48-49-61-66-71-78-79-84-89-90-96
25-12-2005 41252 44991 26-12-2005 01-03-05-08-17-17-18-19-19-21-25-31-31-35-58-61-62-64-68-69-74-83-89-90-91-91-97
11-12-2005 45352 55418 12-12-2005 02-04-06-18-29-33-33-36-37-42-43-48-52-53-54-57-62-63-71-73-76-82-83-85-91-92-92
05-10-2005 09852 35371 06-10-2005 01-04-04-06-14-24-25-25-31-32-38-41-41-53-57-61-62-67-71-75-83-84-84-86-98-99-99
24-04-2005 36852 44922 25-04-2005 01-03-07-09-12-12-12-19-22-29-42-48-49-53-55-59-64-68-68-69-70-72-78-84-89-90-93

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 52 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 52 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 52 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 52 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 52 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 52 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 52 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 52 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 38.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 21.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 95.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 48 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 06 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 17 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 02.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Cặp số 64 – 13 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 52 hôm sau đánh con gì? Những con số 04 – 35 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 52 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 52 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 52 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 52 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 52 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 52 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 52

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 52 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 52 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 52 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.