Tuyệt chiêu soi cầu lô đề về 53 hôm sau đánh con gì chuẩn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 53

Bộ số Bộ số Bộ số
98 - 3 Lần 91 - 3 Lần 21 - 2 Lần
29 - 2 Lần 50 - 2 Lần 22 - 2 Lần
34 - 2 Lần 49 - 2 Lần 48 - 2 Lần
87 - 2 Lần 32 - 2 Lần 74 - 2 Lần
27 - 2 Lần 94 - 1 Lần 44 - 1 Lần
96 - 1 Lần 62 - 1 Lần 35 - 1 Lần
92 - 1 Lần 45 - 1 Lần 76 - 1 Lần
72 - 1 Lần 41 - 1 Lần 38 - 1 Lần
03 - 1 Lần 65 - 1 Lần 16 - 1 Lần
06 - 1 Lần 59 - 1 Lần 24 - 1 Lần
09 - 1 Lần 80 - 1 Lần 28 - 1 Lần
84 - 1 Lần 07 - 1 Lần 36 - 1 Lần
57 - 1 Lần 85 - 1 Lần 14 - 1 Lần
81 - 1 Lần 95 - 1 Lần 61 - 1 Lần
99 - 1 Lần 58 - 1 Lần 90 - 1 Lần
15 - 1 Lần 10 - 1 Lần 97 - 1 Lần
11 - 1 Lần 79 - 1 Lần 56 - 1 Lần
33 - 1 Lần 69 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 53

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 10 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 13 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 53

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-03-2024 91753 69169 14-03-2024 02-03-03-07-09-11-14-14-18-27-28-30-42-45-49-57-59-59-64-69-72-84-89-94-94-99-99
23-02-2024 16053 57333 24-02-2024 04-19-22-24-31-33-35-36-37-40-42-43-44-45-45-47-51-52-56-60-69-70-82-90-90-96-99
17-01-2024 76553 54998 18-01-2024 00-10-11-14-14-17-23-25-33-36-43-47-48-49-59-64-71-76-77-78-84-86-90-98-98-98-99
14-05-2023 67753 90956 15-05-2023 00-01-02-05-06-07-18-20-30-32-38-38-42-44-53-53-56-58-61-62-71-80-80-87-87-93-95
18-10-2022 07253 68879 19-10-2022 13-14-18-18-20-20-20-25-28-29-32-49-53-55-56-58-58-59-60-72-79-80-82-89-90-94-98
13-10-2022 65353 57974 14-10-2022 03-05-07-17-20-24-24-38-38-39-42-48-56-62-64-67-68-68-70-74-74-77-87-91-94-96-98
03-09-2022 47153 62111 04-09-2022 03-04-10-11-15-16-17-21-23-23-24-26-35-37-43-49-55-58-65-66-71-78-82-83-88-89-99
17-05-2022 58553 69049 18-05-2022 02-13-17-26-28-30-32-43-49-50-50-53-57-57-57-60-64-66-72-74-75-77-78-86-90-95-99
20-04-2022 58953 89291 21-04-2022 00-06-07-08-18-21-27-35-43-44-47-49-54-59-62-68-70-71-74-75-75-79-91-91-94-95-96
12-03-2022 31953 66650 13-03-2022 00-00-05-07-07-16-18-25-26-29-33-35-37-50-50-50-54-59-60-69-70-79-80-88-88-92-94
25-01-2022 20653 98409 26-01-2022 01-07-09-18-19-22-24-25-29-37-37-43-43-44-44-47-52-55-63-64-68-70-71-85-85-92-94
14-08-2021 55853 73497 15-08-2021 02-04-11-15-18-21-24-29-36-41-45-57-61-61-63-67-69-70-70-78-90-93-94-97-98-99-99
14-07-2021 98653 70957 15-07-2021 02-03-04-05-09-11-16-16-16-23-23-32-35-36-48-52-54-57-61-70-77-80-82-87-87-93-96
30-05-2021 15553 18650 31-05-2021 01-06-07-10-21-27-31-40-41-45-45-50-50-59-60-60-61-62-67-74-75-75-76-77-80-89-94
06-12-2020 50553 09929 07-12-2020 09-13-18-20-25-25-28-28-29-29-29-30-37-43-51-57-58-58-63-74-82-85-87-92-92-92-97
07-09-2020 13853 22022 08-09-2020 05-09-12-16-17-22-31-33-34-43-49-55-55-55-56-57-58-64-69-73-83-85-91-91-91-94-98
23-10-2019 08753 65074 24-10-2019 04-04-07-07-14-15-16-18-19-19-20-38-43-48-56-57-62-74-84-86-87-88-89-90-90-98-99
19-06-2019 29853 25132 20-06-2019 09-13-13-14-16-20-20-28-29-32-36-40-40-48-49-52-53-53-58-61-79-79-82-87-87-97-97
30-12-2018 65753 45276 31-12-2018 02-06-14-19-29-30-32-32-35-39-45-51-53-59-61-65-66-70-73-76-76-76-80-91-96-97-98
09-09-2018 24453 51845 10-09-2018 07-13-19-20-24-24-27-27-28-31-35-42-43-45-46-53-58-59-60-62-86-88-90-90-93-96-97
07-12-2017 08953 60081 08-12-2017 01-04-04-06-09-12-12-15-16-20-23-26-31-33-35-37-37-53-55-57-71-81-83-83-83-84-98
21-11-2017 19753 83824 22-11-2017 02-03-07-19-19-19-22-24-27-28-30-33-33-37-38-54-55-61-63-64-67-74-77-82-84-88-90
22-10-2017 45353 30791 23-10-2017 10-10-25-27-27-32-35-39-55-56-59-60-62-62-64-65-66-69-69-73-73-77-84-88-88-91-92
17-10-2016 78953 65206 18-10-2016 00-01-03-03-04-06-07-14-14-14-18-20-28-32-37-38-39-46-48-48-50-70-78-79-81-87-95
13-10-2016 79453 90809 14-10-2016 00-08-08-09-10-14-19-30-31-35-42-48-51-52-59-61-62-64-73-81-83-83-84-93-93-95-96
06-05-2016 21153 45898 07-05-2016 04-07-16-18-20-20-23-31-36-36-37-45-57-61-61-72-72-75-77-79-79-80-86-87-92-93-98
15-04-2016 50653 50227 16-04-2016 06-07-09-11-13-13-21-23-24-27-30-31-32-34-36-36-40-54-55-67-76-79-80-85-88-97-97
09-12-2015 32853 97936 10-12-2015 01-03-03-04-14-17-20-22-28-33-36-37-40-42-46-50-55-56-59-61-76-76-84-86-89-93-94
13-09-2015 87653 73292 14-09-2015 01-04-07-07-14-19-31-35-36-37-38-43-46-46-61-65-66-70-70-72-74-85-87-88-89-92-94
25-02-2015 15853 16291 26-02-2015 04-07-14-15-25-29-35-36-36-52-54-54-57-57-59-61-64-68-68-80-85-89-91-91-96-97-99
22-12-2014 48853 08416 23-12-2014 10-10-16-16-17-18-28-35-36-37-39-41-47-49-51-53-59-66-71-75-76-78-85-87-87-90-93
07-08-2014 98053 19927 08-08-2014 05-12-15-17-19-27-29-34-39-44-45-46-50-53-54-56-57-59-62-69-70-71-86-88-92-93-93
16-05-2014 35053 73499 17-05-2014 02-03-04-07-10-14-24-26-36-40-43-49-52-53-61-67-70-74-76-82-84-84-89-90-96-99-99
21-03-2014 75253 64761 22-03-2014 02-03-04-06-16-28-28-33-33-34-34-35-41-41-44-45-47-48-49-50-53-55-61-63-75-88-93
19-01-2014 37653 34098 20-01-2014 03-07-12-12-25-26-27-28-36-37-38-38-44-53-60-61-71-71-75-76-79-82-87-91-93-96-98
30-11-2013 22253 18932 01-12-2013 01-03-06-06-06-13-16-32-32-33-40-45-46-55-56-61-62-64-68-69-81-81-84-86-88-95-96
20-08-2013 16553 26059 21-08-2013 01-03-10-11-14-15-21-21-30-34-42-47-52-52-58-59-59-61-70-81-83-83-83-90-93-95-98
13-06-2013 38053 76614 14-06-2013 01-10-12-13-14-18-18-19-20-26-34-38-40-41-52-54-57-61-64-66-66-75-76-95-98-98-98
20-05-2013 61753 61334 21-05-2013 03-07-15-17-18-21-23-24-34-36-40-46-46-50-58-59-66-67-67-69-72-72-73-76-86-89-90
16-01-2013 76353 88407 17-01-2013 00-04-07-08-11-14-21-22-23-24-28-30-31-42-49-53-67-69-77-78-78-79-79-86-92-94-96
22-08-2012 50353 56584 23-08-2012 08-10-12-12-22-26-32-33-40-40-41-42-43-43-53-57-59-59-65-68-70-74-76-81-84-86-90
02-07-2012 15453 14165 03-07-2012 12-22-25-26-26-39-39-40-44-49-50-53-54-55-56-58-64-65-65-67-75-75-76-79-84-85-99
23-02-2012 90053 40948 24-02-2012 00-02-06-14-21-23-32-36-45-48-53-53-64-64-69-70-76-78-82-85-86-86-94-95-97-99-99
23-11-2011 12753 77887 24-11-2011 07-08-18-19-21-24-25-26-26-29-34-35-36-39-39-42-48-58-60-62-63-71-72-80-82-87-87
05-10-2011 26053 56528 06-10-2011 07-08-14-18-25-27-28-28-29-36-40-42-47-53-54-60-61-61-65-73-75-78-80-84-86-96-98
08-08-2011 49053 72803 09-08-2011 03-03-04-08-13-19-20-23-31-35-38-43-52-55-57-67-69-71-77-81-85-86-86-89-93-93-94
04-06-2011 80053 30710 05-06-2011 01-04-10-15-24-25-27-27-30-35-41-42-43-47-59-64-65-65-67-70-76-85-85-86-92-93-99
04-12-2010 95653 50715 05-12-2010 02-14-14-15-17-25-31-34-38-42-46-47-51-53-59-62-64-65-70-74-75-78-79-80-88-91-98
18-04-2010 05253 49435 19-04-2010 02-13-25-26-29-31-34-35-35-35-44-44-50-51-53-59-62-63-72-73-77-83-85-91-93-97-98
22-02-2010 33953 21038 23-02-2010 12-17-19-22-30-32-36-36-38-40-43-50-56-58-58-59-65-66-74-76-83-88-88-90-90-94-95
20-09-2009 64053 87262 21-09-2009 02-02-02-03-05-08-10-12-14-16-22-24-25-26-28-33-35-52-62-79-82-82-84-88-92-93-93
21-06-2009 55953 31796 22-06-2009 04-05-06-06-06-11-15-17-19-28-29-33-41-42-42-47-54-56-64-74-75-77-80-82-84-96-96
14-07-2007 53853 80834 15-07-2007 11-16-17-18-24-30-31-32-34-35-36-49-52-54-58-65-65-66-68-69-79-80-80-89-90-93-99
30-05-2007 21753 41948 31-05-2007 01-06-07-08-08-09-10-16-24-35-36-37-39-41-45-47-48-49-52-56-57-66-67-77-88-94-98
24-02-2007 47053 24690 25-02-2007 00-10-10-14-19-22-28-37-44-49-53-53-54-55-56-57-59-60-74-80-80-83-89-90-93-95-95
14-12-2006 74153 25685 15-12-2006 09-22-24-29-33-35-36-37-39-42-42-45-47-48-49-63-65-72-74-80-84-85-85-85-91-93-98
19-11-2006 38653 35221 20-11-2006 11-12-21-24-26-29-32-35-36-37-37-41-44-45-51-57-63-68-69-72-75-75-77-78-87-88-92
21-10-2006 66453 78021 22-10-2006 00-05-10-13-18-18-20-21-23-26-26-34-41-44-46-51-64-65-67-67-68-79-81-85-91-94-96
09-10-2006 62953 67322 10-10-2006 03-05-05-06-08-22-22-23-32-33-37-38-40-41-43-43-49-50-53-54-62-66-73-75-77-94-94
20-08-2006 29753 02144 21-08-2006 13-14-14-17-27-29-34-35-41-42-42-43-43-44-44-55-55-57-64-68-70-72-72-77-83-84-95
30-07-2006 77153 62094 31-07-2006 00-06-08-13-15-23-25-29-32-32-32-37-40-45-56-57-63-63-71-73-76-81-89-89-91-94-94
17-07-2006 98153 80541 18-07-2006 01-01-03-07-15-16-18-22-24-32-35-38-39-41-43-44-45-46-47-48-51-57-61-67-77-81-98
27-06-2006 84753 25029 28-06-2006 00-04-05-09-10-12-20-21-21-25-27-29-39-43-53-56-59-62-69-70-73-76-96-96-98-99-99
02-09-2005 79853 23095 03-09-2005 15-18-18-28-29-30-31-32-33-43-53-53-56-56-62-67-67-71-72-75-76-82-88-89-91-94-95
19-08-2005 25053 47449 20-08-2005 01-02-06-11-14-17-17-18-25-28-31-38-39-41-43-48-49-49-50-55-61-62-67-87-88-88-90
30-05-2005 32453 25972 31-05-2005 10-15-18-26-35-38-38-38-40-41-41-44-45-57-59-60-61-63-64-71-72-75-76-77-83-92-93
08-04-2005 76253 96887 09-04-2005 06-09-17-19-23-27-31-34-34-35-40-42-49-54-56-57-62-65-69-70-71-72-72-75-87-88-90
05-03-2005 76753 21958 06-03-2005 02-02-02-04-07-09-10-14-30-39-40-43-44-47-47-58-61-61-64-64-72-73-78-85-88-93-94
12-01-2005 92353 99780 13-01-2005 07-08-13-22-23-24-33-37-38-45-48-48-51-58-59-61-64-66-67-67-74-75-76-80-81-81-87
04-01-2005 72253 28803 05-01-2005 03-05-06-10-17-29-32-33-35-36-36-41-45-45-51-59-66-67-68-69-71-72-76-86-90-90-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 53 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 53 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 53 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 53 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 53 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 53 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 53 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 53 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 31.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 20.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 94.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 63 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 16 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 09 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 24.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Cặp số 64 – 13 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 53 hôm sau đánh con gì? Những con số 04 – 35 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 53 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 53 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 53 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 53 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 53 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 53 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 53

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 53 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 53 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 53 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.