Kết quả đề về 56 hôm sau đánh con gì dễ trúng số nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 56

Bộ số Bộ số Bộ số
31 - 3 Lần 30 - 3 Lần 85 - 3 Lần
76 - 2 Lần 81 - 2 Lần 67 - 2 Lần
79 - 2 Lần 39 - 2 Lần 71 - 2 Lần
56 - 2 Lần 20 - 2 Lần 13 - 2 Lần
78 - 2 Lần 23 - 1 Lần 80 - 1 Lần
58 - 1 Lần 90 - 1 Lần 96 - 1 Lần
69 - 1 Lần 28 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 55 - 1 Lần 73 - 1 Lần
93 - 1 Lần 84 - 1 Lần 37 - 1 Lần
14 - 1 Lần 57 - 1 Lần 62 - 1 Lần
53 - 1 Lần 95 - 1 Lần 50 - 1 Lần
09 - 1 Lần 46 - 1 Lần 19 - 1 Lần
15 - 1 Lần 01 - 1 Lần 89 - 1 Lần
26 - 1 Lần 72 - 1 Lần 52 - 1 Lần
82 - 1 Lần 08 - 1 Lần 64 - 1 Lần
05 - 1 Lần 10 - 1 Lần 59 - 1 Lần
07 - 1 Lần 03 - 1 Lần 35 - 1 Lần
11 - 1 Lần 43 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 56

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 43 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 9 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 7 Lần
Đầu 3 về 10 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 9 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 3 Lần Tổng 4 về 3 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 10 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 56

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
03-10-2023 34556 53139 04-10-2023 00-07-11-16-27-28-29-29-31-36-38-39-49-52-64-64-65-66-73-77-80-82-86-86-92-93-94
07-09-2023 49956 13676 08-09-2023 07-12-13-15-17-20-21-23-25-33-39-40-51-55-73-75-76-82-83-87-90-91-94-94-94-97-99
15-05-2023 90956 19031 16-05-2023 02-08-13-14-30-31-31-37-38-39-41-41-49-51-58-59-63-70-78-79-80-82-82-84-92-94-99
03-03-2023 37856 06743 04-03-2023 02-09-10-17-23-25-25-26-28-29-38-39-40-43-45-45-46-47-47-53-65-70-84-86-87-96-99
06-03-2022 78356 74079 07-03-2022 07-10-12-16-18-24-28-32-34-35-35-40-40-49-52-53-57-58-63-69-74-74-79-79-89-94-97
24-11-2021 85856 64313 25-11-2021 01-01-13-15-23-24-30-32-33-36-36-44-46-48-52-55-55-57-59-70-75-84-85-90-92-94-95
09-10-2021 31156 06085 10-10-2021 02-13-16-24-27-30-34-35-38-42-42-46-47-48-49-58-61-69-69-71-73-84-85-85-85-93-97
27-01-2021 45756 92020 28-01-2021 01-02-08-14-15-20-22-25-28-30-38-41-41-41-41-48-50-65-71-73-78-79-81-84-85-94-96
07-11-2020 00356 46411 08-11-2020 04-09-11-12-14-15-21-21-26-27-28-29-33-37-38-44-47-51-56-57-66-68-77-85-87-91-96
01-08-2019 05356 82782 02-08-2019 12-19-21-22-29-38-40-44-44-44-45-51-53-56-63-68-69-71-72-77-78-79-79-82-91-91-94
25-12-2018 09956 73330 26-12-2018 02-03-07-20-22-22-27-29-30-30-36-37-37-49-53-56-58-62-71-72-77-79-79-86-92-94-96
02-12-2018 71456 99667 03-12-2018 04-04-06-12-13-14-19-23-24-27-43-45-45-46-48-49-54-54-61-64-64-67-70-79-85-90-98
24-11-2018 90956 34635 25-11-2018 00-02-10-11-13-14-15-15-18-19-22-22-22-23-24-28-30-35-47-53-57-65-71-81-94-97-98
28-09-2018 79356 08030 29-09-2018 00-07-08-10-10-21-25-30-33-33-36-36-40-43-52-53-54-60-62-66-77-78-85-86-88-98-99
12-09-2018 81156 45562 13-09-2018 01-12-20-20-23-24-29-35-36-36-42-53-55-62-64-69-69-75-78-79-82-85-89-95-97-98-98
21-08-2018 92056 57873 22-08-2018 08-10-12-14-20-21-21-26-30-36-39-41-42-47-49-51-59-62-68-72-73-74-74-85-85-87-98
26-07-2018 59356 69031 27-07-2018 12-16-19-26-31-37-48-51-54-60-61-64-66-68-70-73-74-76-77-77-79-80-83-91-93-96-96
01-05-2018 55556 03379 02-05-2018 10-11-15-16-23-31-33-34-34-38-39-39-52-55-55-69-71-71-74-76-78-79-79-81-81-88-97
15-09-2017 66956 38485 16-09-2017 04-07-10-11-14-23-26-30-30-31-32-36-39-43-44-44-45-51-66-75-81-85-90-91-91-92-92
07-01-2017 95356 28820 08-01-2017 02-03-15-19-20-23-30-39-41-44-60-62-62-65-67-68-70-72-73-75-79-80-81-82-91-95-97
19-06-2016 58056 56358 20-06-2016 15-18-19-22-24-27-28-39-41-44-46-46-47-57-58-60-62-64-64-69-70-71-73-74-85-87-97
31-12-2015 89356 52552 01-01-2016 02-04-09-16-16-17-18-20-32-34-35-35-37-47-52-60-68-68-72-76-78-78-87-88-88-96-97
11-11-2015 96056 75057 12-11-2015 07-09-09-12-12-13-17-18-24-25-29-29-35-43-46-57-58-62-65-67-69-72-73-78-90-94-95
15-10-2015 89956 19413 16-10-2015 00-08-10-12-13-20-24-25-27-27-29-30-48-50-52-54-56-57-59-60-64-65-76-81-83-87-88
15-07-2015 85356 95814 16-07-2015 02-04-07-08-10-12-14-14-17-25-25-34-37-38-50-52-63-67-71-74-75-76-80-86-94-95-97
10-07-2015 81556 48009 11-07-2015 00-04-08-09-10-10-17-19-20-28-30-30-32-36-38-41-42-59-64-65-68-68-68-71-73-85-91
26-05-2015 16856 83155 27-05-2015 05-14-24-25-31-36-37-39-43-44-46-47-48-48-51-55-56-56-58-59-78-82-83-85-89-91-92
19-03-2015 83756 79872 20-03-2015 01-13-15-22-27-27-29-35-55-57-58-59-60-61-64-66-72-73-74-74-76-79-80-81-86-88-96
29-01-2015 54556 71426 30-01-2015 05-05-07-08-08-09-10-20-26-30-31-34-35-35-37-38-41-44-48-48-56-68-70-93-95-98-98
20-01-2015 64256 54831 21-01-2015 00-00-01-04-08-09-11-14-31-31-32-34-37-40-40-43-47-64-72-75-76-78-81-85-88-91-97
01-12-2014 10556 96781 02-12-2014 00-00-08-24-32-33-36-43-43-46-50-53-60-62-62-69-71-73-78-79-81-86-88-91-93-93-95
25-10-2014 13256 62771 26-10-2014 00-09-10-11-15-18-22-28-30-34-37-42-45-45-45-47-52-59-60-62-65-71-72-76-76-95-98
06-10-2014 86156 83139 07-10-2014 00-07-10-16-24-28-31-33-34-35-37-38-39-44-55-66-69-70-73-73-78-79-80-83-86-93-95
20-02-2014 76356 29789 21-02-2014 05-07-15-20-21-23-31-38-41-45-48-48-53-54-63-70-73-74-76-76-79-82-83-83-88-89-92
14-12-2013 13456 14903 15-12-2013 02-03-03-17-32-37-38-39-41-41-44-59-67-68-69-69-73-76-76-78-80-81-81-82-85-86-88
06-04-2013 88056 14307 07-04-2013 01-04-04-07-09-10-11-11-12-18-23-26-26-43-54-55-57-59-61-62-78-78-82-83-84-90-90
07-02-2013 47956 55678 08-02-2013 02-04-07-15-18-18-20-21-23-40-41-43-44-51-66-68-70-71-72-73-74-78-84-89-93-94-99
25-01-2013 98856 73308 26-01-2013 03-04-05-08-08-12-17-24-33-34-36-48-48-54-55-64-67-69-71-76-76-77-83-89-89-93-97
14-06-2012 93656 83901 15-06-2012 00-01-08-12-13-13-17-18-23-24-28-32-33-37-40-41-50-56-62-64-73-78-83-93-95-95-96
29-03-2012 20456 78815 30-03-2012 01-10-15-17-24-31-36-38-40-40-43-48-49-56-59-59-66-70-72-73-78-80-81-86-90-92-95
08-12-2011 01256 21119 09-12-2011 01-04-06-08-14-19-26-27-33-37-41-44-44-47-50-56-61-62-65-70-74-75-75-76-84-87-94
10-11-2011 64556 46346 11-11-2011 01-01-04-21-27-28-31-31-43-46-49-49-51-51-60-61-63-67-72-77-81-81-88-94-95-96-98
17-10-2011 02856 70196 18-10-2011 03-11-11-14-18-21-21-32-34-37-44-44-54-59-60-60-61-67-72-73-77-78-78-87-95-96-98
04-07-2011 57056 15167 05-07-2011 00-01-11-16-17-18-25-29-32-39-41-48-51-53-56-56-57-62-67-67-69-71-73-79-89-96-99
22-05-2011 81356 52980 23-05-2011 02-05-06-09-22-27-33-39-42-43-43-53-57-60-61-61-64-68-69-70-75-78-80-80-82-84-98
21-05-2011 78256 81356 22-05-2011 00-02-04-05-12-13-20-23-25-25-52-52-53-56-60-66-71-74-74-77-80-86-88-91-91-93-96
27-04-2011 12856 78237 28-04-2011 04-07-09-10-17-19-20-22-34-37-37-57-63-63-65-68-68-73-75-78-80-83-86-90-91-93-97
01-02-2011 39956 02-02-2011
15-04-2010 60656 68609 16-04-2010 01-07-09-09-14-19-25-25-35-45-47-47-58-60-61-61-63-65-70-71-71-74-75-76-82-86-94
03-04-2010 99456 43059 04-04-2010 02-03-06-07-10-12-15-26-29-33-38-43-44-45-50-50-50-51-59-66-71-80-87-90-93-94-95
22-03-2010 43156 97190 23-03-2010 00-01-06-12-16-23-23-29-32-38-42-46-48-55-58-58-59-62-65-67-67-75-76-86-88-90-93
30-10-2009 96556 50385 31-10-2009 03-04-04-07-15-18-24-32-35-41-43-45-48-50-52-53-53-58-59-72-79-85-88-88-93-95-96
22-09-2009 20356 07466 23-09-2009 01-03-04-13-13-19-22-24-27-35-37-39-40-44-44-48-52-57-66-68-70-72-77-84-89-93-95
14-06-2009 73256 06223 15-06-2009 04-12-14-21-23-26-29-30-33-41-41-45-47-47-49-49-50-61-64-66-72-80-90-97-97-98-99
25-04-2009 24856 19010 26-04-2009 04-10-10-16-16-21-26-26-29-36-41-45-46-46-46-53-53-56-60-60-66-69-70-73-79-82-92
28-03-2009 20456 52205 29-03-2009 02-05-06-07-10-11-19-21-24-29-31-35-35-36-41-45-49-57-60-69-85-86-88-89-90-95-99
12-02-2009 83456 10978 13-02-2009 02-06-10-15-17-22-26-28-30-38-46-47-47-51-54-57-58-64-71-74-76-76-78-89-90-90-97
11-02-2009 97156 83456 12-02-2009 00-01-14-16-17-19-21-29-39-45-49-54-56-70-71-71-75-76-78-79-84-84-85-87-88-92-97
28-08-2008 24956 57750 29-08-2008 00-00-03-07-13-14-22-22-27-27-27-28-29-39-40-50-61-62-66-68-75-82-82-83-86-93-94
07-08-2008 35256 32895 08-08-2008 01-10-20-21-27-28-51-54-57-60-63-64-65-66-67-67-69-72-76-77-83-84-84-85-92-95-97
08-01-2008 33756 49197 09-01-2008 00-02-13-39-40-41-45-47-47-50-52-55-57-59-59-60-65-65-68-69-78-79-83-83-92-96-97
31-10-2007 70956 80884 01-11-2007 00-10-11-17-22-23-24-27-33-33-46-46-49-52-56-65-67-67-70-71-80-84-90-90-94-95-98
29-08-2007 60356 25693 30-08-2007 01-03-03-04-06-07-13-14-18-19-21-21-29-38-42-50-63-65-70-71-71-77-82-86-88-93-93
26-11-2006 67156 30381 27-11-2006 09-12-12-17-17-18-21-24-27-32-46-46-48-50-50-51-65-78-78-81-82-83-87-91-98-98-99
14-03-2006 78556 73428 15-03-2006 00-12-13-17-18-19-22-24-25-28-30-38-46-48-72-74-75-76-78-79-80-82-85-87-90-97-99
05-03-2006 16356 71676 06-03-2006 00-02-05-07-13-14-15-17-27-37-40-43-43-51-52-65-70-76-78-80-89-89-90-90-93-98-99
05-11-2005 60256 84464 06-11-2005 04-11-21-25-25-47-49-50-51-55-55-56-57-64-66-69-77-84-85-87-87-88-92-94-95-96-97
14-09-2005 76956 19971 15-09-2005 00-04-10-12-13-24-35-46-54-56-60-62-64-69-71-74-74-79-81-87-89-89-90-93-97-98-99
01-09-2005 17856 79853 02-09-2005 04-09-11-12-14-14-24-38-46-50-50-53-60-60-63-66-70-72-72-73-78-83-84-87-87-95-98
16-08-2005 99656 11369 17-08-2005 06-06-14-21-24-28-30-33-34-36-42-42-46-57-67-67-69-69-71-72-82-84-84-87-88-93-94
31-03-2005 82356 64930 01-04-2005 01-03-06-07-19-22-28-30-37-38-40-50-50-56-56-61-61-69-70-73-77-79-89-90-94-95-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 56 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 56 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 56 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 56 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 56 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 56 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 08 – 80 hoặc 01 – 10 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 28.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 73.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 94.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 63 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 04 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 64 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 24.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Cặp số 71 – 30 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 56 hôm sau đánh con gì? Những con số 98 – 35 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 56 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 56 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 56 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 56 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 56 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 56

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 56 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 56 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 56 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.