Chia sẻ từ cao thủ đề về 57 hôm sau đánh con gì chính xác

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 57

Bộ số Bộ số Bộ số
59 - 2 Lần 13 - 2 Lần 37 - 2 Lần
73 - 2 Lần 19 - 2 Lần 30 - 2 Lần
34 - 2 Lần 62 - 2 Lần 32 - 2 Lần
91 - 2 Lần 82 - 2 Lần 50 - 2 Lần
69 - 2 Lần 42 - 1 Lần 85 - 1 Lần
25 - 1 Lần 08 - 1 Lần 02 - 1 Lần
81 - 1 Lần 23 - 1 Lần 77 - 1 Lần
45 - 1 Lần 56 - 1 Lần 86 - 1 Lần
79 - 1 Lần 35 - 1 Lần 33 - 1 Lần
75 - 1 Lần 54 - 1 Lần 90 - 1 Lần
48 - 1 Lần 43 - 1 Lần 53 - 1 Lần
18 - 1 Lần 20 - 1 Lần 58 - 1 Lần
92 - 1 Lần 27 - 1 Lần 93 - 1 Lần
94 - 1 Lần 68 - 1 Lần 28 - 1 Lần
38 - 1 Lần 76 - 1 Lần 12 - 1 Lần
78 - 1 Lần 14 - 1 Lần 01 - 1 Lần
04 - 1 Lần 22 - 1 Lần 98 - 1 Lần
72 - 1 Lần 52 - 1 Lần 11 - 1 Lần
07 - 1 Lần 64 - 1 Lần 60 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 57

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 50 Lần Tổng 0 về 12 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 13 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 11 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 4 Lần Đuôi 4 về 7 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 8 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 57

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-12-2023 03257 56732 18-12-2023 04-07-10-14-19-29-32-37-43-48-51-55-55-58-59-60-65-66-67-77-84-88-89-89-90-94-94
09-12-2023 57057 87360 10-12-2023 04-08-12-13-18-18-37-45-52-55-58-60-63-63-63-63-69-70-72-73-73-77-86-88-91-92-95
27-11-2023 84757 11913 28-11-2023 01-01-02-03-06-07-09-09-10-12-13-15-18-28-30-32-36-39-48-54-70-71-82-83-83-99-99
28-10-2023 07157 38050 29-10-2023 12-20-21-22-24-26-27-40-43-48-50-53-54-61-67-68-73-74-74-75-84-93-96-97-97-98-98
07-06-2023 40357 13437 08-06-2023 03-05-11-13-15-18-24-24-25-26-31-34-35-37-44-45-48-54-59-66-72-77-77-81-86-88-92
24-03-2023 48657 32273 25-03-2023 14-14-17-18-22-30-43-49-50-56-58-59-64-68-72-73-73-74-74-79-84-85-90-95-97-98-99
22-02-2023 31357 01964 23-02-2023 03-05-06-10-18-18-32-34-35-37-38-47-49-54-55-56-58-64-69-78-79-79-82-82-90-90-93
19-01-2023 62857 91869 20-01-2023 00-00-02-02-06-10-13-16-18-32-36-38-38-38-46-49-55-58-59-61-67-67-69-82-85-86-93
04-01-2023 75757 76191 05-01-2023 10-11-12-16-16-25-26-27-30-34-35-35-41-53-57-58-61-65-65-67-78-91-91-91-96-97-98
27-11-2022 67857 65507 28-11-2022 00-00-06-07-07-17-22-30-33-37-37-38-41-46-46-48-53-66-72-75-83-87-90-90-91-96-99
24-07-2022 22857 69502 25-07-2022 02-02-04-16-18-18-24-28-33-36-37-37-40-40-42-53-55-56-60-60-61-64-69-74-76-88-93
07-01-2022 33657 98969 08-01-2022 04-22-23-25-26-26-27-28-28-29-30-33-34-35-47-49-54-55-57-59-65-69-81-81-84-93-95
17-12-2021 73157 70830 18-12-2021 05-07-20-22-27-28-30-32-34-48-50-50-54-67-72-72-75-76-76-79-85-88-91-92-94-97-99
19-09-2021 45957 74019 20-09-2021 00-00-10-12-17-18-19-19-19-20-23-24-30-31-34-39-60-63-65-66-68-70-74-82-85-91-96
21-08-2021 69157 98711 22-08-2021 01-06-06-10-11-11-16-18-28-30-34-35-37-59-62-63-66-69-70-72-75-83-85-90-92-97-97
15-07-2021 70957 37782 16-07-2021 08-09-10-11-14-14-15-19-20-20-24-27-31-39-42-56-60-62-66-72-76-82-85-87-94-95-96
25-01-2021 00157 33079 26-01-2021 04-05-09-09-13-17-17-18-22-24-31-32-38-39-42-49-54-67-71-72-75-76-79-81-84-87-97
20-10-2020 90157 07043 21-10-2020 02-03-11-15-15-16-25-27-43-49-51-53-54-57-58-61-62-64-70-70-70-72-79-87-90-96-99
21-09-2020 68757 87486 22-09-2020 00-06-09-17-25-26-33-38-45-46-47-58-61-67-69-74-76-80-84-86-86-86-87-88-90-93-97
01-09-2020 62557 45148 02-09-2020 00-02-06-21-26-30-33-36-37-39-42-46-48-58-58-59-66-66-70-71-74-75-89-91-94-95-98
13-08-2020 42857 59514 14-08-2020 04-06-07-09-09-12-14-14-14-22-22-26-28-33-47-49-51-54-55-56-61-62-65-65-68-86-90
27-11-2019 34257 23232 28-11-2019 01-11-12-14-16-19-20-20-30-32-32-34-42-43-46-47-49-69-71-76-78-81-84-86-89-89-91
26-09-2019 83657 98278 27-09-2019 01-02-07-11-23-23-29-29-33-36-46-54-54-54-57-58-64-64-68-68-76-77-78-78-90-92-99
30-07-2019 51357 56690 31-07-2019 03-04-09-12-12-12-18-22-26-26-30-31-33-36-43-46-51-57-66-80-81-85-86-89-90-99-99
02-06-2019 99357 31873 03-06-2019 01-03-19-27-30-36-40-45-45-46-49-50-52-54-59-60-61-61-62-70-73-79-82-89-91-92-93
20-08-2018 93757 92056 21-08-2018 11-19-20-23-26-31-44-49-55-56-56-60-65-68-70-70-71-71-72-74-75-76-77-79-80-94-98
10-07-2018 76157 19854 11-07-2018 02-02-05-07-10-26-28-45-46-46-49-51-54-56-68-71-71-72-75-75-85-89-89-90-93-94-95
28-02-2018 71657 94228 01-03-2018 00-04-09-12-12-15-15-24-24-26-28-29-35-43-44-54-57-59-60-68-73-82-83-91-94-99-99
24-01-2018 41657 60568 25-01-2018 00-01-02-09-19-21-22-26-32-32-33-36-41-44-46-54-62-67-68-75-75-89-91-92-93-93-97
07-01-2018 13957 79708 08-01-2018 07-08-08-09-10-13-17-32-32-36-37-42-48-50-53-53-54-55-60-63-73-79-81-85-90-93-93
04-09-2017 79857 70059 05-09-2017 01-11-23-25-26-27-28-29-33-38-50-52-52-58-58-59-60-60-62-64-67-77-82-83-96-98-99
10-08-2017 35757 74312 11-08-2017 00-01-06-12-14-14-19-21-27-31-40-45-45-52-53-54-54-54-65-65-76-76-79-81-81-83-93
25-12-2016 82057 42325 26-12-2016 01-18-19-23-25-26-26-33-35-39-40-40-49-51-53-57-58-60-68-76-80-84-87-90-91-92-93
17-08-2016 08257 26862 18-08-2016 00-02-14-27-32-33-40-54-56-60-62-62-63-63-65-67-67-70-73-75-77-84-85-87-88-93-97
10-05-2016 09857 83775 11-05-2016 00-01-02-03-06-07-24-30-39-40-48-48-52-55-55-57-62-62-64-68-74-75-77-87-88-93-96
22-01-2016 00157 20282 23-01-2016 01-03-05-09-17-21-31-46-50-64-67-67-74-77-80-81-82-83-83-88-89-90-92-92-93-94-99
12-11-2015 75057 85791 13-11-2015 04-10-11-12-13-15-16-16-18-23-29-30-30-39-40-45-52-53-56-68-74-80-89-89-91-96-97
28-03-2015 45057 20019 29-03-2015 05-08-10-15-16-19-19-20-22-25-26-26-50-59-64-65-69-70-74-77-78-86-93-94-95-95-98
25-06-2014 81557 11494 26-06-2014 02-03-04-04-05-07-09-10-14-16-20-22-28-34-44-47-51-54-55-57-62-73-76-79-94-96-96
10-03-2014 66657 23630 11-03-2014 00-04-05-10-10-11-12-14-17-22-25-30-37-39-43-44-61-73-74-74-75-80-86-89-90-92-93
06-01-2014 99257 54545 07-01-2014 01-14-21-24-24-25-29-32-37-43-44-45-47-51-54-57-62-69-69-73-74-76-77-79-85-91-99
02-01-2014 26757 42976 03-01-2014 07-17-18-20-36-37-38-38-41-46-47-50-53-59-66-69-69-75-76-80-81-92-93-95-97-98-98
04-09-2013 96157 31593 05-09-2013 06-20-27-28-31-38-41-42-44-45-50-51-52-54-54-55-58-62-63-64-74-74-75-83-90-90-93
25-06-2013 90757 14734 26-06-2013 08-12-14-21-22-25-34-34-34-36-38-39-43-43-45-51-55-57-57-69-77-85-86-88-91-93-99
05-05-2013 27857 84037 06-05-2013 01-06-12-19-21-27-30-37-39-45-46-47-47-48-52-52-56-59-60-64-65-70-70-75-76-90-97
11-10-2012 65557 75138 12-10-2012 08-11-16-20-25-25-37-37-37-38-39-41-43-47-48-51-60-61-69-73-73-77-83-85-88-95-97
30-11-2011 01057 83962 01-12-2011 00-04-04-10-17-19-24-36-40-54-54-57-62-64-66-69-71-73-77-82-82-86-88-91-95-96-98
18-03-2011 31257 71822 19-03-2011 00-01-02-09-11-13-20-22-22-25-27-27-41-42-44-44-50-59-63-70-75-76-77-81-85-90-97
02-03-2011 65257 61827 03-03-2011 11-13-13-14-27-29-31-38-53-56-59-60-62-62-64-66-68-74-78-79-81-84-87-90-91-92-92
11-02-2011 54557 09850 12-02-2011 00-01-06-06-08-09-14-26-30-33-38-48-49-50-61-65-70-74-76-80-81-81-82-85-94-96-98
23-01-2011 73957 69613 24-01-2011 01-03-04-09-10-13-17-20-27-28-29-31-37-42-44-50-52-60-61-66-72-79-80-83-90-96-99
12-12-2010 42557 42359 13-12-2010 01-03-03-11-14-14-18-18-34-36-36-37-40-45-47-47-51-56-59-65-70-72-75-79-81-97-97
07-04-2010 93957 81192 08-04-2010 03-11-15-21-27-28-30-34-37-38-40-45-46-47-57-61-63-64-64-66-74-79-80-86-92-96-99
02-11-2009 13357 12177 03-11-2009 02-03-04-07-08-10-19-23-24-26-27-34-36-39-40-43-46-53-60-72-73-77-79-88-92-93-94
16-05-2009 37457 61952 17-05-2009 00-01-09-12-18-18-24-25-27-30-36-41-44-47-52-53-54-67-69-69-71-79-82-82-84-86-88
13-05-2009 16457 19558 14-05-2009 01-09-12-13-17-20-23-23-27-29-33-35-37-45-46-48-49-58-61-62-67-69-73-86-90-93-98
01-05-2009 46257 16234 02-05-2009 05-06-10-13-18-21-22-29-30-33-34-36-42-48-55-59-64-69-70-78-85-85-91-91-92-94-99
11-04-2009 11857 41172 12-04-2009 00-01-09-10-21-22-37-37-42-42-43-44-48-48-50-51-61-72-77-80-83-88-91-92-92-93-95
31-01-2009 04657 85898 01-02-2009 02-03-04-11-13-14-22-26-30-32-39-39-40-45-49-51-54-56-59-70-73-78-81-87-90-97-98
12-01-2009 20757 32223 13-01-2009 00-04-06-07-11-19-23-26-36-46-49-52-57-58-58-61-62-62-66-72-76-78-80-81-84-86-90
02-12-2008 08757 38533 03-12-2008 03-05-07-09-10-16-18-20-28-33-37-41-46-53-55-68-69-73-73-74-82-82-92-95-96-97-97
15-08-2008 97957 07304 16-08-2008 04-05-07-07-08-10-11-15-18-23-24-27-28-29-30-30-38-42-43-49-58-66-75-80-84-90-98
11-06-2008 82957 93620 12-06-2008 01-09-09-10-10-17-19-20-29-30-31-35-47-47-58-63-63-63-64-67-67-71-72-74-81-98-99
06-04-2007 28557 61301 07-04-2007 00-01-11-28-35-36-39-39-41-47-53-54-61-65-71-72-76-80-88-89-92-93-95-96-96-97-97
07-03-2007 33057 31918 08-03-2007 11-12-14-17-18-18-22-25-30-31-47-49-50-59-67-67-69-70-72-73-73-83-87-89-93-95-95
13-12-2006 90457 74153 14-12-2006 02-07-09-16-18-20-22-24-24-24-30-35-48-53-58-61-69-72-73-77-79-85-87-88-90-92-93
23-07-2006 49657 62385 24-07-2006 02-08-18-22-26-29-30-36-41-44-45-46-52-53-58-59-63-69-70-71-72-72-75-84-85-93-94
06-02-2006 55857 25681 07-02-2006 02-04-05-06-15-17-19-19-31-33-36-53-56-57-65-65-74-78-79-81-82-86-86-88-95-95-97
15-05-2005 94957 33242 16-05-2005 03-05-10-20-22-22-26-26-29-30-31-31-34-36-37-42-44-55-65-68-68-80-82-84-85-93-99
22-02-2005 22157 63235 23-02-2005 00-01-03-10-11-12-15-15-23-35-42-56-63-65-67-67-73-73-74-76-78-82-87-89-89-90-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 57 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 57 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 57 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 57 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 57 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 57 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 57 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 57 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 08 – 80 hoặc 01 – 10 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 64.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 73.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 94.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 63 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 08 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 14 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 23.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Cặp số 71 – 30 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 57 hôm sau đánh con gì? Những con số 98 – 38 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 57 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 57 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 57 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 57 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 57 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 57 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 57

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 57 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 57 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 57 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.