XSMB kết quả đề về 58 hôm sau đánh con gì dễ trúng

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 58

Bộ số Bộ số Bộ số
42 - 3 Lần 33 - 3 Lần 84 - 3 Lần
14 - 2 Lần 23 - 2 Lần 10 - 2 Lần
62 - 2 Lần 91 - 2 Lần 32 - 2 Lần
64 - 2 Lần 99 - 2 Lần 43 - 2 Lần
39 - 2 Lần 07 - 1 Lần 31 - 1 Lần
63 - 1 Lần 25 - 1 Lần 61 - 1 Lần
65 - 1 Lần 57 - 1 Lần 34 - 1 Lần
82 - 1 Lần 05 - 1 Lần 46 - 1 Lần
55 - 1 Lần 85 - 1 Lần 92 - 1 Lần
35 - 1 Lần 22 - 1 Lần 36 - 1 Lần
66 - 1 Lần 02 - 1 Lần 78 - 1 Lần
12 - 1 Lần 83 - 1 Lần 21 - 1 Lần
08 - 1 Lần 00 - 1 Lần 88 - 1 Lần
54 - 1 Lần 81 - 1 Lần 17 - 1 Lần
80 - 1 Lần 38 - 1 Lần 27 - 1 Lần
41 - 1 Lần 48 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 58

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 47 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 8 Lần
Đầu 3 về 12 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 1 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 58

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
31-12-2023 73758 42932 01-01-2024 06-22-31-32-34-41-45-46-51-53-53-55-65-65-66-67-70-72-73-73-79-80-84-86-88-97-98
04-11-2023 55858 13484 05-11-2023 02-02-15-28-29-33-44-45-45-47-52-57-64-70-72-77-77-82-82-82-83-83-84-85-90-96-98
26-08-2023 94958 18448 27-08-2023 03-04-10-10-11-27-29-36-44-44-46-48-50-51-61-62-68-70-74-75-79-81-83-84-88-89-98
29-07-2023 69358 55741 30-07-2023 09-09-11-13-23-26-27-28-31-33-35-35-37-41-41-43-46-49-52-54-69-72-75-81-86-89-94
27-02-2023 93758 55827 28-02-2023 00-00-04-04-04-05-11-15-24-27-36-42-46-50-58-58-60-60-65-77-88-89-89-89-90-90-92
15-02-2023 18158 65243 16-02-2023 02-05-08-11-12-14-14-32-34-36-38-39-40-43-53-53-56-62-64-68-74-78-86-87-89-91-95
26-07-2022 00558 09155 27-07-2022 00-10-12-15-15-15-19-20-20-31-33-38-39-41-42-50-52-52-55-71-81-84-85-85-89-90-99
12-04-2022 81358 76864 13-04-2022 13-16-16-17-19-23-26-28-33-35-37-39-41-45-50-53-62-64-66-70-71-81-82-83-86-94-95
07-02-2022 28958 96534 08-02-2022 00-05-11-14-19-27-30-33-34-35-39-41-44-46-50-63-67-70-71-72-77-81-89-91-94-97-98
01-11-2021 03858 29510 02-11-2021 10-10-13-25-27-30-30-31-33-36-38-42-47-47-50-55-57-60-61-62-66-66-71-79-84-91-96
28-06-2021 52658 66791 29-06-2021 07-07-09-17-19-19-24-24-27-29-30-39-43-46-47-48-52-58-60-65-74-77-78-83-85-91-98
31-08-2020 56358 62557 01-09-2020 11-14-19-32-40-45-45-46-49-52-56-56-57-59-67-67-71-72-72-78-82-87-92-93-93-99-99
08-08-2020 12958 83138 09-08-2020 01-05-06-08-17-21-24-25-35-38-42-43-45-45-46-48-55-59-70-72-73-73-74-79-85-91-96
11-01-2020 33658 90880 12-01-2020 08-08-11-15-20-24-29-31-35-38-40-42-44-46-53-57-58-59-60-65-69-69-76-80-81-86-90
14-11-2019 86358 09208 15-11-2019 00-02-05-08-19-32-35-46-47-48-49-50-50-55-58-61-69-71-74-77-83-83-86-87-87-91-92
28-05-2019 96458 19146 29-05-2019 01-01-02-07-21-24-30-30-30-33-36-37-37-44-46-48-53-57-65-67-73-75-81-93-94-95-97
05-04-2019 91458 61188 06-04-2019 01-07-07-20-24-34-34-36-40-41-43-52-58-60-66-67-72-74-76-84-86-88-89-90-91-92-96
22-10-2018 81258 08662 23-10-2018 00-03-03-04-17-23-24-27-32-35-45-51-62-62-63-68-70-72-75-79-80-88-94-96-97-99-99
21-12-2017 96758 59521 22-12-2017 01-02-05-15-16-21-24-26-27-28-32-36-36-41-42-45-45-49-57-66-67-72-74-82-90-93-98
27-03-2017 13858 92233 28-03-2017 00-00-03-13-14-16-17-19-20-22-24-25-26-30-33-38-44-45-49-55-55-57-63-66-70-76-87
22-08-2016 57958 14410 23-08-2016 06-08-08-08-10-13-14-19-19-19-20-27-32-33-33-39-45-51-61-62-62-63-70-85-87-99-99
20-06-2016 56358 93142 21-06-2016 02-08-18-22-25-25-32-40-42-46-51-52-54-55-56-58-61-63-71-71-75-76-89-94-94-96-98
22-02-2016 33258 69465 23-02-2016 01-03-04-08-13-19-26-27-35-38-41-44-44-52-53-57-58-60-64-65-66-70-76-79-89-98-99
04-02-2016 31058 97783 05-02-2016 04-05-13-13-22-24-31-37-38-40-45-47-52-61-66-73-74-75-77-77-78-80-81-83-86-88-93
30-01-2016 68158 46739 31-01-2016 07-10-11-14-15-25-29-29-31-38-39-50-51-61-61-61-61-70-71-71-74-78-80-84-87-98-98
27-08-2015 28658 57912 28-08-2015 04-05-07-07-12-12-13-17-19-22-32-33-45-47-49-50-50-56-58-68-69-87-88-89-93-93-98
18-01-2015 65758 78933 19-01-2015 00-01-04-06-16-16-17-18-21-32-32-32-33-33-36-52-61-66-66-69-72-75-76-86-93-94-94
19-03-2014 89858 65184 20-03-2014 01-11-13-18-22-25-28-32-42-45-49-51-52-53-55-60-62-70-72-74-77-78-83-84-87-97-99
26-01-2014 77158 85463 27-01-2014 01-08-09-12-21-21-22-26-31-40-41-43-45-46-55-63-63-65-72-74-75-77-80-80-88-91-97
22-01-2014 41958 22602 23-01-2014 02-04-05-06-13-14-22-24-28-28-30-31-35-39-39-40-41-53-53-57-64-65-72-86-92-96-98
22-03-2013 93958 89391 23-03-2013 02-05-10-12-21-24-25-26-33-52-54-57-57-58-62-64-64-65-66-74-77-80-84-88-90-91-99
10-12-2012 87258 54661 11-12-2012 01-02-04-05-07-16-20-22-42-43-46-48-49-50-57-57-59-61-61-62-71-82-85-92-92-96-97
05-09-2012 26558 09666 06-09-2012 00-04-04-16-16-20-24-28-30-32-35-41-46-49-49-50-58-63-63-66-66-69-72-76-78-95-95
06-07-2011 52458 87962 07-07-2011 15-29-31-37-40-43-45-50-57-58-59-61-62-62-64-65-65-67-67-69-86-87-87-89-90-94-99
07-02-2011 43758 67723 08-02-2011 08-10-11-13-15-16-22-23-23-25-27-32-33-35-38-38-42-46-47-64-75-80-87-89-95-96-98
09-12-2010 80458 45639 10-12-2010 03-06-06-08-08-09-09-18-18-22-26-27-29-35-36-39-39-51-59-64-74-74-77-78-86-92-92
21-10-2010 00458 92443 22-10-2010 06-11-14-15-21-26-34-38-42-43-51-55-62-66-67-69-74-80-85-87-87-89-97-97-98-99-99
16-10-2010 55458 88917 17-10-2010 03-04-04-08-11-14-17-18-22-25-44-52-53-57-60-61-67-67-71-81-85-89-91-93-93-94-96
14-09-2010 28258 94005 15-09-2010 05-06-14-14-28-33-34-42-43-43-50-58-64-65-66-71-74-76-76-78-80-80-82-87-91-93-98
24-04-2010 94758 46414 25-04-2010 00-03-05-06-08-10-12-14-14-14-19-19-24-24-33-34-51-54-56-60-66-69-77-81-86-93-94
09-02-2010 58358 56732 10-02-2010 00-06-09-13-13-17-18-18-18-19-31-31-32-53-59-60-63-68-69-69-83-84-89-91-96-96-97
06-07-2009 88958 24923 07-07-2009 11-14-17-18-23-26-26-31-32-36-51-54-55-57-63-66-71-73-74-76-78-79-88-89-92-92-95
14-05-2009 19558 51699 15-05-2009 01-09-09-11-16-19-21-22-23-24-29-37-38-39-40-43-45-47-53-56-58-72-77-88-95-96-99
15-04-2009 05358 97836 16-04-2009 07-10-15-17-20-26-32-33-36-41-41-45-45-48-51-52-58-62-62-65-74-75-75-76-85-97-99
18-12-2008 31658 85678 19-12-2008 04-10-12-12-12-15-17-37-38-50-59-59-61-62-65-66-70-71-72-75-78-80-82-86-87-92-94
02-11-2008 66358 54231 03-11-2008 02-13-18-19-26-31-32-34-35-35-35-36-43-45-55-58-61-64-77-80-81-90-94-96-97-97-99
18-10-2008 75458 82142 19-10-2008 02-06-11-14-14-15-17-23-26-29-40-42-46-55-60-63-65-65-80-83-86-90-90-91-92-93-97
01-10-2008 39458 09199 02-10-2008 04-08-12-15-16-16-18-42-43-50-50-56-58-58-60-62-63-67-68-72-75-75-80-84-87-87-99
03-09-2008 13258 43122 04-09-2008 00-08-11-14-15-22-22-24-28-28-31-36-37-39-42-44-59-63-63-63-73-76-84-85-87-87-96
09-08-2008 96458 11981 10-08-2008 04-13-13-15-17-20-25-25-26-34-37-38-38-48-51-58-59-60-64-77-79-81-88-89-90-96-99
05-07-2008 64558 42454 06-07-2008 02-05-09-12-22-25-26-30-34-39-42-46-51-52-53-54-58-63-66-70-75-76-80-85-86-92-99
04-02-2008 40558 28425 05-02-2008 02-04-07-07-11-14-20-23-25-27-37-37-46-49-50-53-53-55-60-64-67-75-77-83-94-97-97
21-08-2007 58458 55482 22-08-2007 02-03-05-07-18-20-24-29-36-41-43-44-46-46-46-52-52-56-56-58-73-74-75-82-82-86-98
16-05-2007 24258 06135 17-05-2007 04-05-07-11-21-25-26-26-28-35-42-49-50-56-62-63-63-70-71-73-75-77-77-89-95-97-97
04-03-2007 76258 32033 05-03-2007 08-13-18-19-28-29-29-33-40-43-56-58-61-62-66-71-71-72-73-76-83-88-93-94-95-97-98
09-11-2006 62558 47384 10-11-2006 05-08-11-12-14-26-27-30-35-36-37-42-44-56-61-65-66-67-71-72-77-81-84-93-94-96-99
23-02-2006 15758 17805 24-02-2006 04-05-06-11-15-16-22-22-26-30-30-30-39-43-46-52-58-65-66-72-74-75-78-79-81-83-95
15-01-2006 48258 19007 16-01-2006 07-12-15-16-20-22-26-27-28-29-29-39-43-48-49-51-56-59-65-76-82-82-88-89-92-92-94
24-11-2005 74258 03464 25-11-2005 02-04-05-08-13-22-22-24-32-34-41-44-57-57-64-64-68-71-72-76-78-79-79-82-89-91-92
02-10-2005 50058 46814 03-10-2005 01-07-09-14-18-18-19-19-26-27-29-32-43-44-48-50-54-59-67-70-73-75-78-79-81-85-94
09-09-2005 57658 36300 10-09-2005 00-03-04-06-08-16-21-26-29-29-31-40-46-48-53-53-55-60-63-67-67-68-85-86-92-93-96
15-06-2005 72458 04692 16-06-2005 03-07-13-13-13-14-19-22-24-29-40-42-43-46-47-48-64-65-68-73-75-76-86-86-87-90-92
13-04-2005 45258 52885 14-04-2005 08-14-14-27-33-35-37-39-42-43-46-49-50-54-56-57-66-74-78-80-83-85-89-91-92-92-97
06-03-2005 21958 14142 07-03-2005 01-04-06-09-09-10-14-24-31-32-42-48-52-52-53-55-56-58-59-61-61-69-73-73-79-82-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 58 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 58 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 58 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 58 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 58 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 58 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 58 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 58 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 08 – 80 hoặc 01 – 10 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 04.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 62.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 94.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 09 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 08 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 14 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 23.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Cặp số 62 – 17 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 58 hôm sau đánh con gì? Những con số 98 – 16 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 58 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 58 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 58 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 58 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 58 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 58 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 58

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 58 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 58 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 58 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.