Bí kíp đề về 59 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 59

Bộ số Bộ số Bộ số
63 - 3 Lần 19 - 2 Lần 70 - 2 Lần
62 - 2 Lần 89 - 2 Lần 94 - 2 Lần
35 - 2 Lần 24 - 2 Lần 69 - 2 Lần
41 - 2 Lần 65 - 2 Lần 13 - 2 Lần
98 - 2 Lần 57 - 2 Lần 10 - 2 Lần
67 - 2 Lần 00 - 1 Lần 38 - 1 Lần
91 - 1 Lần 61 - 1 Lần 44 - 1 Lần
59 - 1 Lần 66 - 1 Lần 33 - 1 Lần
81 - 1 Lần 36 - 1 Lần 06 - 1 Lần
78 - 1 Lần 22 - 1 Lần 87 - 1 Lần
76 - 1 Lần 88 - 1 Lần 82 - 1 Lần
49 - 1 Lần 75 - 1 Lần 46 - 1 Lần
68 - 1 Lần 96 - 1 Lần 74 - 1 Lần
12 - 1 Lần 05 - 1 Lần 43 - 1 Lần
01 - 1 Lần 47 - 1 Lần 04 - 1 Lần
09 - 1 Lần 72 - 1 Lần 18 - 1 Lần
85 - 1 Lần 14 - 1 Lần 83 - 1 Lần
86 - 1 Lần 29 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 59

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 40 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 8 Lần Tổng 3 về 8 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 6 Lần
Đầu 6 về 14 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 5 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 10 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 59

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-11-2023 33859 54869 16-11-2023 04-09-10-15-19-20-21-25-29-36-36-36-44-56-59-63-64-65-69-73-73-77-79-79-80-83-96
25-07-2023 75659 87929 26-07-2023 00-01-08-08-17-19-21-22-24-29-32-34-37-50-53-55-56-57-59-60-63-64-80-89-92-94-94
28-05-2023 79459 85867 29-05-2023 15-15-21-23-26-34-36-37-38-38-42-42-42-48-49-49-53-65-65-67-67-71-78-91-91-92-94
27-01-2023 72859 87219 28-01-2023 04-12-13-13-19-26-30-36-40-44-51-65-68-70-74-75-76-80-81-81-83-87-87-91-95-95-99
15-12-2022 92059 13086 16-12-2022 01-09-15-18-19-21-22-24-26-34-39-40-42-43-43-44-44-61-65-78-82-83-86-88-95-96-99
04-10-2022 51859 80983 05-10-2022 04-07-11-12-22-25-26-29-31-37-46-46-51-53-57-57-64-68-72-74-78-79-83-84-89-97-99
09-05-2022 05659 35106 10-05-2022 03-04-04-05-05-06-07-09-17-20-23-29-37-48-53-60-63-66-71-72-73-77-79-86-88-90-96
14-09-2021 32159 04965 15-09-2021 04-06-12-14-17-25-30-34-37-39-40-42-42-47-50-57-62-65-66-70-78-81-82-82-88-92-95
27-08-2021 69159 50509 28-08-2021 01-09-17-17-20-23-24-30-31-38-38-41-45-56-61-61-62-63-64-68-74-78-80-84-84-84-98
06-05-2021 80359 70447 07-05-2021 10-13-17-20-21-27-27-27-31-38-39-43-45-47-52-53-55-56-68-71-80-82-83-86-87-92-95
06-04-2021 94659 97675 07-04-2021 00-03-04-10-13-16-18-28-33-35-39-42-52-56-59-70-70-73-73-75-81-84-88-93-96-98-98
08-03-2021 20859 97736 09-03-2021 02-04-09-19-25-26-33-36-36-42-44-45-45-62-62-69-69-70-75-75-77-77-78-81-88-95-97
02-02-2021 15759 76349 03-02-2021 00-05-05-06-12-23-26-31-33-42-43-49-50-60-65-66-69-72-75-76-79-82-83-86-87-92-97
01-11-2020 97059 32461 02-11-2020 02-09-09-09-13-27-27-40-48-48-49-54-61-63-68-69-70-72-73-79-83-84-88-90-92-97-99
25-08-2020 67659 77882 26-08-2020 00-06-08-14-16-16-24-31-35-42-48-48-57-58-64-67-68-81-82-83-86-86-88-91-95-96-97
28-03-2020 91159 28914 29-03-2020 02-09-11-13-14-23-24-37-42-47-51-51-52-56-63-66-66-79-80-83-88-88-89-92-95-97-97
25-09-2019 87259 83657 26-09-2019 00-02-12-15-16-17-20-23-25-27-29-35-54-56-57-68-71-76-79-81-83-84-85-89-92-97-98
12-08-2019 69859 93981 13-08-2019 00-02-03-06-09-12-15-20-22-22-24-43-44-52-54-55-66-67-68-76-76-78-81-90-91-98-99
13-06-2019 69759 39101 14-06-2019 00-01-09-11-13-14-15-23-36-40-44-48-49-52-58-59-61-71-72-79-81-82-83-86-93-93-94
27-03-2019 63559 27974 28-03-2019 00-00-02-06-10-11-14-14-18-20-22-24-35-35-37-42-43-50-56-62-64-68-74-80-82-85-96
10-03-2019 74359 97291 11-03-2019 05-05-11-13-15-23-23-25-26-26-28-28-36-38-38-43-54-58-62-63-68-72-79-84-85-91-94
11-02-2019 27459 11333 12-02-2019 02-04-17-17-20-26-27-30-33-38-43-44-45-46-47-48-52-53-62-64-66-68-69-77-82-83-90
10-01-2019 30559 09841 11-01-2019 00-03-14-16-17-19-34-35-38-40-41-41-43-43-49-56-61-65-75-78-79-79-80-85-99-99-99
04-12-2018 97859 12188 05-12-2018 00-01-03-11-12-16-47-48-49-49-50-53-53-55-56-65-68-68-69-80-82-86-87-88-89-94-98
13-11-2018 07459 25841 14-11-2018 01-03-12-20-26-41-41-49-51-58-59-62-65-68-69-70-71-76-78-79-83-85-89-93-93-95-99
21-02-2018 29059 69965 22-02-2018 04-09-10-13-13-17-18-20-23-24-24-34-34-47-55-59-61-65-65-67-71-86-88-90-91-91-95
31-12-2017 73459 91662 01-01-2018 02-03-07-12-14-15-16-25-27-29-32-36-37-42-43-43-44-50-58-59-62-67-71-77-81-90-94
05-09-2017 70059 34369 06-09-2017 01-01-08-13-14-20-26-28-30-33-36-40-46-53-62-66-69-69-70-76-77-77-85-87-89-91-95
11-04-2017 20459 64924 12-04-2017 00-03-10-11-15-19-20-24-25-25-31-34-34-38-44-45-46-51-52-53-54-60-62-75-84-88-88
24-02-2017 19659 87204 25-02-2017 04-12-21-25-27-27-29-36-36-37-37-40-41-48-48-60-66-67-75-77-78-79-84-92-94-94-96
06-02-2017 06859 99866 07-02-2017 03-07-18-21-21-25-26-30-41-42-45-47-52-55-58-62-66-66-67-71-78-81-81-84-86-91-91
23-10-2015 62259 21494 24-10-2015 01-10-15-20-21-22-23-25-27-28-29-32-33-49-50-59-60-66-69-69-74-75-79-80-92-94-97
29-07-2015 07059 27896 30-07-2015 00-05-13-18-19-19-23-23-25-32-37-41-53-55-55-61-63-64-66-75-83-92-93-94-96-96-98
14-02-2015 60459 59563 15-02-2015 02-04-12-14-16-18-27-29-32-33-35-45-49-52-55-57-63-70-71-71-76-79-81-84-85-95-97
26-12-2014 55659 95598 27-12-2014 00-01-06-10-16-17-19-20-26-27-38-40-40-54-56-58-65-71-72-75-75-80-84-84-93-98-98
29-11-2014 21759 59763 30-11-2014 01-03-04-06-12-14-23-25-27-29-31-41-44-51-54-55-55-63-65-68-72-75-81-83-88-89-92
09-10-2014 66759 11443 10-10-2014 01-04-05-05-09-11-12-24-34-34-34-37-42-43-50-60-62-63-63-70-72-72-73-74-74-84-92
17-08-2014 67059 42470 18-08-2014 01-04-06-08-09-09-11-19-28-37-50-64-70-70-74-79-81-81-84-85-89-90-94-98-98-98-99
12-11-2013 56259 32135 13-11-2013 00-00-08-09-11-13-23-26-35-42-43-45-46-48-52-53-54-54-57-58-59-61-69-84-87-88-89
11-11-2013 05959 56259 12-11-2013 02-04-05-07-11-16-19-21-25-27-32-32-38-45-49-51-59-62-62-64-68-74-76-85-89-92-97
09-11-2013 56559 33567 10-11-2013 04-05-05-07-09-10-19-21-30-37-38-41-42-47-50-54-55-61-61-62-67-72-75-76-83-87-93
21-08-2013 26059 55798 22-08-2013 00-02-13-27-35-36-39-42-43-43-44-50-52-55-66-66-75-81-81-82-83-84-91-91-91-92-98
26-12-2012 75059 88468 27-12-2012 03-05-05-07-07-07-14-15-15-16-19-37-39-41-43-49-49-57-64-65-68-70-72-75-77-96-99
09-07-2012 59759 38562 10-07-2012 02-09-10-11-12-20-21-22-30-34-39-39-49-53-56-59-62-63-71-72-72-79-81-89-98-98-98
10-02-2012 71959 21989 11-02-2012 06-16-17-22-22-22-24-31-36-39-41-44-46-48-49-52-57-64-65-69-70-71-72-89-90-92-99
18-09-2011 02959 95219 19-09-2011 02-06-07-09-11-17-19-25-25-38-39-42-48-50-52-53-55-57-63-63-72-77-79-79-89-98-99
15-09-2011 18659 21205 16-09-2011 05-07-10-14-22-22-23-28-29-33-35-43-44-46-46-60-71-73-73-78-81-81-83-84-85-92-97
10-09-2011 07959 80285 11-09-2011 00-01-08-09-12-17-22-34-35-43-45-48-52-54-54-66-79-81-85-86-86-87-88-90-90-92-93
10-08-2011 38959 11013 11-08-2011 00-05-13-15-17-21-23-23-27-33-34-35-36-47-51-53-55-60-63-71-83-86-86-88-88-92-97
19-07-2011 78259 31900 20-07-2011 00-05-15-16-22-22-28-28-29-32-34-35-35-40-46-53-56-57-60-63-72-74-91-92-96-99-99
13-12-2010 42359 60494 14-12-2010 02-07-11-16-17-21-24-31-42-43-45-45-52-54-56-57-59-60-61-71-79-80-85-86-86-92-94
27-07-2010 77759 34963 28-07-2010 00-01-07-09-11-12-13-14-19-25-30-36-39-48-55-57-58-63-75-77-77-78-84-84-90-95-98
04-04-2010 43059 69438 05-04-2010 04-05-09-13-20-28-31-31-34-38-43-47-49-51-55-56-62-63-65-65-66-73-84-86-87-88-99
19-05-2009 38459 09276 20-05-2009 00-01-02-06-15-21-22-24-34-42-53-58-59-61-66-67-75-76-76-76-78-83-89-89-91-93-97
09-05-2009 11859 10218 10-05-2009 01-01-03-06-12-16-18-21-23-25-26-27-32-33-38-40-41-56-59-63-71-72-75-88-95-98-98
14-08-2008 52559 97957 15-08-2008 06-08-09-20-23-23-31-37-38-39-41-44-47-47-50-57-57-66-71-71-74-85-86-88-89-90-96
29-07-2008 72459 24287 30-07-2008 03-11-11-14-14-15-18-20-27-34-36-48-50-54-62-64-68-78-79-81-82-83-84-86-87-97-99
10-07-2008 56259 65113 11-07-2008 01-02-02-11-12-13-13-27-29-32-47-47-47-49-54-59-62-74-75-77-79-80-81-83-85-95-98
03-07-2008 61759 70010 04-07-2008 05-10-13-14-17-17-23-24-35-39-39-40-41-43-43-51-54-58-62-71-71-73-83-91-92-96-99
21-02-2008 63259 34735 22-02-2008 12-14-17-17-19-20-28-29-31-35-38-41-43-51-54-56-56-62-66-69-74-84-85-87-90-91-97
05-01-2008 71559 00172 06-01-2008 00-09-10-13-13-17-22-27-28-28-39-44-46-46-49-54-56-56-57-68-69-72-74-75-91-92-98
11-10-2007 56659 51912 12-10-2007 10-11-12-15-16-18-23-25-27-29-31-42-48-49-53-57-58-69-71-71-72-92-94-95-96-97-98
25-08-2007 09159 78924 26-08-2007 00-03-03-03-07-11-14-19-19-22-24-24-28-30-35-38-46-59-60-60-62-63-63-81-81-97-98
21-05-2007 64759 22244 22-05-2007 01-02-08-19-22-25-27-32-34-44-45-47-50-58-60-60-61-66-67-67-68-69-69-74-74-75-86
01-04-2007 31059 71700 02-04-2007 00-05-08-09-15-17-25-32-39-42-42-50-52-52-54-57-60-61-70-72-78-79-81-84-86-96-97
27-02-2007 73059 44722 28-02-2007 06-08-13-14-19-20-22-25-25-27-27-30-31-51-59-59-70-74-76-79-81-86-89-92-96-96-98
02-01-2007 83859 85678 03-01-2007 05-07-10-15-15-18-31-36-38-38-38-46-49-50-51-52-64-72-78-82-84-90-91-91-91-91-97
06-12-2006 54859 82046 07-12-2006 08-09-10-11-15-16-20-27-33-34-36-40-43-46-51-54-58-72-75-91-91-92-94-95-95-97-99
10-05-2006 46759 44170 11-05-2006 04-09-09-13-15-16-22-29-32-35-46-47-49-51-52-52-64-70-76-81-83-87-88-94-95-97-99
23-05-2005 96959 51489 24-05-2005 01-08-10-13-17-20-22-25-26-30-32-34-35-48-50-54-55-60-62-64-66-71-76-79-81-86-89
24-03-2005 06859 68710 25-03-2005 10-11-18-24-30-31-32-33-40-43-48-49-50-53-55-56-57-58-65-65-67-77-82-83-90-98-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 59 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 59 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 59 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 59 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 59 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 59 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 59 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 59 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 07 – 70 hoặc 02 – 20 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 04.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 13.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 94.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 09 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 08 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 27 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 83.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Cặp số 37 – 90 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 59 hôm sau đánh con gì? Những con số 71 – 16 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 59 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 59 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 59 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 59 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 59 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 59 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 59

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 59 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 59 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 59 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.