Tuyệt chiêu đề về 61 hôm sau đánh con gì chính xác

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 3 Lần 28 - 2 Lần 89 - 2 Lần
51 - 2 Lần 63 - 2 Lần 18 - 2 Lần
24 - 2 Lần 34 - 2 Lần 33 - 2 Lần
47 - 2 Lần 13 - 2 Lần 45 - 2 Lần
85 - 2 Lần 54 - 2 Lần 22 - 1 Lần
37 - 1 Lần 32 - 1 Lần 46 - 1 Lần
30 - 1 Lần 90 - 1 Lần 95 - 1 Lần
09 - 1 Lần 16 - 1 Lần 82 - 1 Lần
77 - 1 Lần 99 - 1 Lần 92 - 1 Lần
50 - 1 Lần 97 - 1 Lần 98 - 1 Lần
88 - 1 Lần 69 - 1 Lần 65 - 1 Lần
66 - 1 Lần 72 - 1 Lần 53 - 1 Lần
05 - 1 Lần 94 - 1 Lần 91 - 1 Lần
26 - 1 Lần 48 - 1 Lần 74 - 1 Lần
57 - 1 Lần 38 - 1 Lần 21 - 1 Lần
02 - 1 Lần 19 - 1 Lần 58 - 1 Lần
39 - 1 Lần 75 - 1 Lần 17 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 61

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 3 Lần Đuôi 0 về 39 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 8 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 9 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 11 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 61

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
06-05-2024 87661 12317 07-05-2024 01-04-17-17-18-22-28-30-39-40-41-49-50-53-57-58-60-66-73-73-76-76-79-86-93-97-98
01-03-2024 71961 77433 02-03-2024 06-07-19-19-24-27-28-31-33-33-41-53-60-63-66-71-77-82-82-87-87-91-91-93-94-95-98
24-01-2024 61661 77375 25-01-2024 01-04-06-12-14-17-24-25-27-27-35-39-41-42-48-53-56-57-58-61-66-75-79-81-90-93-99
15-01-2024 63261 95539 16-01-2024 01-02-03-07-09-09-15-15-23-28-36-37-39-41-42-43-55-58-63-71-79-81-90-92-92-93-93
03-11-2023 65761 55858 04-11-2023 01-04-06-07-08-20-28-29-29-35-44-51-55-58-58-71-72-75-75-77-78-80-85-85-86-87-99
15-08-2023 41861 82019 16-08-2023 01-08-12-17-17-19-28-37-38-39-40-48-51-53-55-59-59-65-68-72-73-74-78-79-92-97-98
09-08-2023 59261 25102 10-08-2023 00-01-01-02-03-06-07-09-10-12-23-27-32-45-48-50-62-62-67-71-75-79-79-80-92-95-99
17-06-2023 96361 94351 18-06-2023 01-03-06-13-15-19-23-26-27-39-42-51-52-52-53-57-58-72-75-76-83-88-92-92-94-99-99
13-06-2023 88661 57854 14-06-2023 00-05-06-07-08-11-20-31-32-36-37-37-39-41-48-48-49-50-52-54-54-66-66-77-86-90-91
31-05-2023 88961 95921 01-06-2023 00-04-17-17-18-20-21-27-28-29-35-41-43-64-71-72-72-75-77-79-81-82-85-88-91-98-98
18-04-2023 71661 46285 19-04-2023 00-01-03-04-13-13-14-14-15-17-17-36-48-49-50-52-52-57-75-77-80-84-85-88-90-95-99
31-01-2023 30061 34838 01-02-2023 06-09-12-16-18-29-35-37-38-38-41-42-47-48-54-61-62-63-65-68-74-76-84-84-85-89-92
23-07-2022 15361 22857 24-07-2022 00-00-01-03-05-15-28-32-33-35-35-36-49-56-57-57-58-64-72-80-82-85-86-87-94-95-96
03-01-2022 37061 46330 04-01-2022 04-05-07-19-20-25-30-36-44-46-46-51-54-56-64-64-64-65-73-74-75-76-84-90-92-94-99
05-09-2021 17061 87728 06-09-2021 02-03-04-10-12-15-19-27-28-36-40-46-50-65-67-69-71-74-75-81-83-83-86-88-92-92-93
18-06-2021 14761 03472 19-06-2021 10-11-11-12-12-16-18-20-20-22-25-37-47-49-49-50-56-64-65-70-72-76-80-81-83-92-95
21-11-2020 20561 61596 22-11-2020 00-06-07-07-18-22-22-23-28-42-49-52-55-56-57-65-67-67-70-71-76-81-83-86-91-96-99
02-11-2020 32461 53818 03-11-2020 00-04-12-12-15-18-24-27-30-32-34-34-37-38-41-42-45-46-57-66-69-70-76-80-81-92-99
13-06-2020 93761 36374 14-06-2020 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94
27-05-2020 06561 09913 28-05-2020 03-10-13-13-19-34-42-44-45-50-55-58-62-63-63-71-78-78-80-81-87-87-87-89-92-92-94
27-04-2020 77561 69063 28-04-2020 06-07-13-16-22-25-27-31-33-34-36-36-41-41-46-49-58-63-68-69-70-72-73-80-83-95-97
17-10-2019 16461 65897 18-10-2019 03-11-14-18-19-29-32-37-42-44-47-48-48-59-59-62-67-74-77-78-83-85-93-95-97-97-98
24-07-2019 54161 22382 25-07-2019 02-05-07-11-18-22-22-22-30-30-34-35-39-40-44-55-56-63-64-71-72-72-78-82-82-93-96
02-05-2019 94761 12050 03-05-2019 00-14-19-22-22-24-30-37-38-43-44-50-54-61-63-67-70-74-75-76-76-82-83-85-89-89-96
30-03-2019 64361 13748 31-03-2019 03-05-06-10-15-20-21-28-32-34-35-36-37-43-48-49-49-54-61-64-73-75-88-90-97-97-97
20-04-2018 23061 69966 21-04-2018 13-16-27-27-30-31-33-34-37-38-43-45-52-53-56-64-66-67-75-78-80-82-84-85-86-96-97
19-11-2017 85761 33137 20-11-2017 00-02-10-12-13-19-21-21-30-30-37-38-42-47-49-52-52-53-57-60-63-67-72-79-85-86-97
02-11-2017 99761 31134 03-11-2017 03-06-08-08-10-11-23-31-33-34-42-45-47-49-50-52-55-63-68-69-78-78-84-89-95-95-98
24-06-2017 03261 48396 25-06-2017 09-10-10-11-11-11-12-19-22-33-44-47-60-61-62-62-62-63-69-73-74-86-90-90-94-94-96
13-06-2017 78061 40909 14-06-2017 01-06-06-09-10-15-21-25-27-29-32-33-39-41-46-48-56-58-62-66-70-75-82-87-89-94-99
11-05-2017 16161 08792 12-05-2017 02-02-03-04-10-10-12-13-19-23-23-23-24-28-34-43-49-52-63-71-76-78-92-92-95-97-99
29-10-2016 00161 35526 30-10-2016 01-02-03-05-08-10-10-12-19-26-60-63-64-65-68-70-71-73-75-77-81-85-87-89-90-91-96
26-08-2016 13061 87565 27-08-2016 00-00-01-06-08-12-14-16-17-24-32-37-37-40-45-46-51-53-55-59-61-64-65-72-89-90-91
02-07-2016 26361 89691 03-07-2016 03-05-08-09-14-18-19-23-24-28-30-31-31-33-38-40-45-57-58-59-61-67-67-79-80-91-96
04-01-2016 25261 89851 05-01-2016 01-01-06-15-25-26-28-33-36-37-39-49-51-51-55-60-71-72-81-82-82-85-86-91-92-96-98
28-09-2015 97561 94489 29-09-2015 00-04-06-09-11-16-32-33-39-44-46-51-55-60-61-64-65-65-69-73-76-86-89-89-89-92-93
28-05-2015 16661 45518 29-05-2015 02-07-16-17-18-20-22-32-35-40-42-48-54-54-61-64-65-69-73-74-77-78-79-80-85-97-99
24-12-2014 81561 23747 25-12-2014 04-09-11-25-30-31-33-38-42-46-47-49-54-55-68-69-69-70-70-72-73-78-83-89-93-94-98
12-08-2014 95361 38063 13-08-2014 02-04-07-08-12-25-27-38-42-45-49-52-63-67-69-70-77-81-82-86-87-90-93-94-96-98-99
26-04-2014 02561 72454 27-04-2014 01-03-04-05-09-15-24-25-27-29-29-31-32-37-42-49-50-50-54-63-64-65-69-78-80-87-98
22-03-2014 64761 27894 23-03-2014 01-04-11-17-19-23-34-35-35-36-37-42-47-52-55-56-57-79-79-85-89-91-92-94-96-96-97
26-11-2013 24761 22634 27-11-2013 07-08-12-12-15-18-19-22-22-23-25-26-34-35-37-38-39-40-59-59-71-73-79-81-89-91-98
17-09-2013 71961 90428 18-09-2013 04-06-20-22-25-26-28-29-32-35-36-37-38-42-42-43-43-45-56-56-69-74-74-75-81-94-97
02-09-2013 81661 07046 03-09-2013 04-06-08-11-23-25-26-30-33-33-35-36-43-45-46-47-51-56-59-64-66-68-86-91-93-95-98
09-08-2013 18961 20669 10-08-2013 00-05-16-23-24-25-25-32-33-38-39-45-53-55-58-64-69-72-73-82-83-83-85-85-89-90-94
17-04-2013 64261 53089 18-04-2013 01-11-11-15-25-29-31-32-36-38-39-42-51-52-52-56-58-64-69-69-72-76-80-89-89-93-93
29-12-2012 01361 21505 30-12-2012 00-05-05-07-10-15-16-24-29-37-38-46-48-62-62-65-68-71-73-75-76-79-79-83-86-91-92
11-12-2012 54661 61124 12-12-2012 01-02-02-05-18-23-24-32-35-37-37-42-44-48-49-52-60-66-82-83-83-84-84-87-96-97-97
31-10-2012 61061 92416 01-11-2012 13-14-16-23-25-37-45-46-46-47-48-49-51-61-63-65-67-69-71-76-78-83-89-90-92-94-97
19-01-2012 01761 39699 20-01-2012 01-01-02-06-10-15-17-18-19-20-20-32-34-35-45-46-51-53-55-66-71-73-86-88-91-92-99
12-04-2011 29261 61495 13-04-2011 13-14-14-20-23-25-26-34-42-42-46-59-60-61-66-68-69-71-72-75-78-81-82-85-94-95-95
31-07-2010 21261 05924 01-08-2010 00-14-15-19-20-20-21-24-25-31-41-41-45-50-54-57-59-60-68-69-72-75-79-85-86-88-96
19-09-2009 93561 64053 20-09-2009 01-10-20-33-35-45-46-49-49-53-56-63-65-66-70-71-72-74-77-84-85-85-86-88-88-89-94
31-03-2009 03161 67696 01-04-2009 23-26-28-29-32-36-38-42-43-45-45-50-51-57-61-73-79-80-84-88-88-89-95-96-96-98-99
07-11-2008 89661 29445 08-11-2008 05-09-18-25-35-43-45-52-55-66-71-73-73-74-75-79-80-80-82-83-90-90-90-91-92-94-95
16-10-2008 98561 06177 17-10-2008 04-13-15-18-19-25-28-32-44-44-54-59-59-61-76-77-82-84-85-89-90-93-95-96-98-99-99
12-05-2008 06061 90732 13-05-2008 06-07-11-20-27-32-32-33-47-53-55-56-56-56-60-60-61-65-70-70-70-71-78-79-83-93-95
23-04-2008 88061 97133 24-04-2008 01-02-04-05-06-08-12-12-18-19-21-33-33-37-39-48-48-49-52-56-60-63-64-64-79-84-88
07-12-2007 27761 48613 08-12-2007 02-03-07-07-13-14-15-17-28-30-30-31-31-33-33-36-38-50-58-58-72-76-80-81-87-95-98
28-06-2007 83561 67885 29-06-2007 00-12-18-18-19-23-31-35-39-39-41-43-51-55-60-61-62-73-83-85-90-91-92-94-96-96-98
11-08-2006 51661 14547 12-08-2006 05-06-17-18-24-27-28-29-30-34-38-44-46-47-52-53-55-58-62-66-68-77-78-79-83-83-94
25-07-2006 68361 08890 26-07-2006 07-11-11-14-16-27-31-40-41-46-49-61-63-64-67-69-71-75-75-76-78-81-85-90-93-94-96
15-07-2005 44961 21488 16-07-2005 02-08-08-11-11-15-20-23-23-24-26-30-37-42-42-44-45-52-63-70-70-72-75-77-78-83-88
13-05-2005 14461 92098 14-05-2005 01-03-05-09-14-16-19-22-23-27-31-31-39-43-45-46-47-62-73-80-80-80-82-87-96-98-98
21-04-2005 42861 77245 22-04-2005 06-10-13-16-34-38-40-41-41-45-45-46-48-50-50-66-68-69-71-74-74-74-77-77-89-92-98
27-03-2005 90861 38722 28-03-2005 04-06-12-14-22-23-25-30-32-36-42-58-59-69-69-69-75-81-82-84-90-90-92-94-95-97-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 61 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 61 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 61 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 61 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 61 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 61 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 61 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 61 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 07 – 70 hoặc 02 – 20 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 46.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 09.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 94.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 09 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 30 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 72 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 83.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Cặp số 31 – 05 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 61 hôm sau đánh con gì? Những con số 92 – 16 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 61 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 61 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 61 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 61 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 61 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 61 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 61

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 61 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 61 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 61 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.