XSMB đề về 63 hôm sau đánh con gì chuẩn xác dễ trúng giải

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 63

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 4 Lần 24 - 3 Lần 23 - 3 Lần
82 - 3 Lần 62 - 3 Lần 52 - 2 Lần
26 - 2 Lần 30 - 2 Lần 54 - 2 Lần
39 - 2 Lần 85 - 1 Lần 96 - 1 Lần
53 - 1 Lần 06 - 1 Lần 56 - 1 Lần
38 - 1 Lần 20 - 1 Lần 07 - 1 Lần
89 - 1 Lần 22 - 1 Lần 97 - 1 Lần
04 - 1 Lần 67 - 1 Lần 32 - 1 Lần
84 - 1 Lần 57 - 1 Lần 31 - 1 Lần
44 - 1 Lần 98 - 1 Lần 55 - 1 Lần
17 - 1 Lần 60 - 1 Lần 69 - 1 Lần
92 - 1 Lần 00 - 1 Lần 50 - 1 Lần
29 - 1 Lần 01 - 1 Lần 95 - 1 Lần
08 - 1 Lần 02 - 1 Lần 14 - 1 Lần
36 - 1 Lần 27 - 1 Lần 11 - 1 Lần
33 - 1 Lần 65 - 1 Lần 63 - 1 Lần
70 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 63

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 49 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 3 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 12 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 9 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 9 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 1 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 3 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 63

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
02-06-2023 71963 00370 03-06-2023 05-05-08-08-12-25-26-26-30-39-40-41-41-42-44-45-46-57-65-70-75-79-82-83-83-93-99
10-04-2023 06363 16039 11-04-2023 15-16-17-22-23-26-26-32-36-39-40-45-50-58-60-60-64-68-69-71-71-84-85-89-96-96-98
17-01-2023 53363 45282 18-01-2023 01-04-04-05-05-16-26-27-30-35-35-35-40-42-52-52-56-60-64-66-69-80-81-82-86-93-95
14-03-2022 48563 01067 15-03-2022 07-10-13-14-18-19-23-25-32-39-43-47-48-52-54-67-67-68-68-71-73-74-76-82-94-96-97
09-03-2022 08663 72929 10-03-2022 04-05-06-09-18-20-26-29-30-46-47-49-49-54-60-67-72-72-75-79-80-87-87-89-91-94-97
06-06-2021 73663 26422 07-06-2021 00-02-02-03-15-22-23-31-35-41-41-43-45-48-50-52-54-59-66-76-80-82-83-87-89-89-99
05-06-2021 10263 73663 06-06-2021 06-07-09-09-14-18-21-21-33-36-39-43-45-48-52-55-60-63-63-69-82-88-89-91-93-99-99
16-12-2020 16363 12950 17-12-2020 00-10-14-15-24-26-26-35-44-45-50-51-52-54-60-61-68-88-92-92-94-94-95-95-97-97-99
13-09-2020 28463 32489 14-09-2020 01-09-17-27-31-31-33-35-38-39-43-59-61-62-63-64-78-79-82-85-85-87-88-89-89-93-95
30-07-2020 45563 14362 31-07-2020 02-03-03-05-12-15-17-28-29-32-33-35-42-46-52-56-62-66-71-71-71-81-87-87-92-93-95
14-05-2020 33963 41795 15-05-2020 01-07-07-08-08-12-17-22-31-31-33-37-38-40-41-41-47-56-59-61-69-73-78-79-93-95-95
28-04-2020 69063 97298 29-04-2020 03-03-06-17-29-33-34-36-39-40-47-51-52-55-58-60-62-62-64-70-72-72-73-75-88-96-98
26-08-2019 58963 59662 27-08-2019 02-07-08-14-14-20-20-24-27-29-33-41-45-49-49-50-58-60-62-62-66-67-68-92-95-98-99
24-05-2019 71563 45433 25-05-2019 10-13-16-18-18-19-20-20-25-29-32-33-36-45-53-54-59-60-60-62-62-62-64-70-72-79-87
22-02-2019 34463 63311 23-02-2019 04-06-07-08-11-11-13-14-19-20-25-30-34-39-40-51-53-53-59-63-73-81-86-93-96-96-98
16-09-2018 32963 93143 17-09-2018 00-03-05-09-10-12-18-25-28-34-40-43-43-44-54-63-71-71-72-76-76-87-89-94-94-94-99
30-05-2018 43163 93554 31-05-2018 05-11-12-12-21-24-24-25-30-36-37-38-47-49-54-54-61-67-68-69-70-82-85-86-90-91-98
08-04-2018 61763 97323 09-04-2018 01-02-10-12-14-15-21-23-28-29-29-36-39-40-41-42-43-50-54-57-68-81-82-85-86-87-89
20-01-2018 69463 87139 21-01-2018 01-02-08-11-15-22-25-36-39-43-43-48-49-52-54-54-62-62-70-71-76-80-85-85-90-94-96
25-12-2017 30363 12404 26-12-2017 04-06-09-09-10-12-13-15-16-18-23-28-37-41-47-52-58-58-62-62-63-63-66-81-89-89-91
01-10-2017 52863 53707 02-10-2017 05-06-07-09-11-12-13-13-28-28-29-33-37-40-40-42-51-52-52-57-61-82-82-85-90-90-98
07-09-2017 50363 00730 08-09-2017 01-02-05-06-11-15-19-20-23-25-28-30-35-41-41-45-57-60-61-62-64-69-74-80-93-98-99
06-08-2017 51663 07823 07-08-2017 00-07-10-13-23-33-35-35-35-37-45-45-50-57-59-60-61-63-65-66-67-68-70-90-92-95-96
27-04-2017 24363 26852 28-04-2017 00-09-10-11-12-12-15-16-17-17-22-23-25-27-32-32-35-41-51-52-57-62-66-69-77-90-98
18-03-2017 28263 34365 19-03-2017 01-13-15-15-17-21-22-28-33-34-34-34-41-45-55-60-62-62-63-64-65-66-80-87-87-88-89
12-08-2016 78663 81827 13-08-2016 04-07-07-10-12-26-27-31-33-44-45-50-50-54-56-56-59-62-69-70-74-78-79-87-89-90-94
04-12-2015 83363 95736 05-12-2015 05-08-10-11-16-21-21-21-22-23-27-33-35-35-36-37-43-46-58-67-69-74-81-83-85-90-98
21-06-2015 80763 09120 22-06-2015 02-02-07-20-21-22-23-30-40-42-42-43-49-49-49-50-60-61-61-65-68-74-83-88-91-92-95
20-05-2015 76663 52200 21-05-2015 00-05-11-20-20-26-28-38-39-41-45-48-49-54-58-58-71-76-77-80-84-84-89-90-93-93-94
15-02-2015 59563 71638 16-02-2015 00-01-01-03-04-06-08-15-22-23-24-31-38-46-48-51-53-58-62-63-63-79-80-88-88-89-99
11-12-2014 20363 64123 12-12-2014 01-03-05-05-10-10-23-24-25-25-27-33-36-39-41-45-52-54-65-77-81-85-92-92-92-96-97
30-11-2014 59763 10556 01-12-2014 00-01-01-10-17-17-20-20-20-25-25-29-33-37-37-51-56-57-62-62-72-79-84-86-91-92-97
13-08-2014 38063 83192 14-08-2014 02-02-02-03-07-08-14-18-19-30-31-38-44-49-54-54-55-60-62-64-65-66-67-70-75-92-93
27-07-2014 94263 73224 28-07-2014 00-02-03-04-04-08-10-15-18-24-24-32-34-45-61-62-65-68-74-81-85-85-89-90-93-96-97
17-06-2014 60863 97343 18-06-2014 07-15-22-24-25-27-37-42-43-44-47-47-61-63-63-63-63-69-70-70-72-85-86-87-94-96-97
23-04-2014 09163 77969 24-04-2014 06-10-12-12-19-19-28-33-33-44-47-49-53-56-63-69-69-73-75-76-80-81-82-84-93-96-97
27-01-2014 85463 27662 28-01-2014 02-06-07-09-14-17-23-25-28-29-33-36-40-42-44-50-55-55-55-62-78-80-82-83-94-95-98
08-12-2013 50863 09006 09-12-2013 06-06-10-12-17-19-36-38-40-41-43-44-61-62-65-70-71-78-81-81-84-86-88-89-89-92-95
18-07-2013 95963 13901 19-07-2013 00-01-04-07-08-11-22-24-27-49-52-52-58-62-65-68-70-71-72-74-75-81-86-88-93-94-98
04-01-2013 82963 84326 05-01-2013 03-07-10-11-14-15-21-26-26-31-32-34-35-38-40-44-48-51-52-52-60-67-74-90-93-93-95
20-09-2011 71463 04644 21-09-2011 03-04-11-13-15-20-23-28-29-30-31-33-43-44-57-61-65-66-70-71-76-81-82-82-82-84-85
05-09-2011 07463 87497 06-09-2011 00-03-08-14-21-27-27-33-35-51-52-55-57-58-61-61-66-71-72-72-73-76-77-90-91-92-97
07-08-2011 78663 49053 08-08-2011 02-07-10-20-20-22-27-38-43-46-47-48-49-52-53-56-65-65-73-74-75-76-79-88-90-90-98
18-12-2010 92963 80502 19-12-2010 00-02-11-13-14-21-24-28-28-37-44-45-52-57-57-59-64-64-64-66-72-78-84-85-89-90-91
16-11-2010 77763 68531 17-11-2010 04-08-11-12-13-14-22-25-28-29-30-31-31-34-38-55-56-59-59-70-72-72-80-82-91-94-96
28-07-2010 34963 86960 29-07-2010 02-02-11-11-12-14-20-22-23-25-25-29-34-36-38-51-52-53-60-61-64-65-77-77-86-86-94
01-06-2010 81063 04254 02-06-2010 02-08-15-21-22-26-33-40-48-49-54-64-65-66-70-70-72-73-82-83-83-91-94-94-97-99-99
30-05-2010 90063 80643 31-05-2010 01-02-08-11-15-20-28-37-38-38-43-53-54-59-59-60-62-65-65-75-76-77-82-89-95-98-99
24-01-2010 50863 78124 25-01-2010 04-16-21-24-32-35-36-39-40-41-43-45-48-58-59-59-60-67-69-70-72-80-81-83-88-89-90
10-11-2009 85563 40830 11-11-2009 03-08-08-09-10-14-16-17-18-19-20-27-27-28-29-30-34-38-41-41-45-48-56-75-78-88-92
12-05-2009 55263 16457 13-05-2009 01-05-11-11-15-22-31-32-34-36-39-40-40-46-51-54-57-61-70-70-81-83-85-89-95-98-98
07-10-2008 49363 17324 08-10-2008 00-03-05-12-16-19-24-32-36-36-37-38-39-41-43-45-54-54-54-60-63-73-80-80-85-86-92
05-10-2008 26263 69196 06-10-2008 07-12-17-25-27-33-35-42-45-49-58-58-61-62-63-72-73-75-75-76-80-86-90-91-92-92-96
01-01-2008 80263 83743 02-01-2008 02-10-12-13-15-28-29-33-34-36-43-49-54-54-66-66-68-71-75-75-82-87-90-93-95-97-98
13-08-2007 55163 82982 14-08-2007 03-04-11-27-29-30-31-32-40-44-47-49-51-56-61-62-67-76-77-80-82-85-86-87-91-95-98
12-07-2007 84363 84906 13-07-2007 03-06-07-09-18-25-31-34-41-43-43-48-49-57-57-66-66-67-72-73-73-77-82-84-88-96-96
26-06-2007 74863 12426 27-06-2007 01-12-13-16-20-23-23-26-27-32-38-40-49-50-51-54-57-60-61-62-67-77-78-79-80-97-98
11-04-2007 03463 00517 12-04-2007 05-08-09-10-14-15-17-17-21-22-29-41-44-46-47-51-53-56-56-56-65-65-70-72-90-93-98
27-03-2007 79663 05784 28-03-2007 01-04-05-06-08-15-17-22-25-25-36-36-39-40-44-61-61-61-62-64-83-84-88-94-94-95-97
23-01-2007 49963 64182 24-01-2007 02-03-07-12-13-17-24-28-31-31-34-42-62-62-63-65-66-70-71-71-76-77-82-87-88-93-95
24-05-2006 77563 98555 25-05-2006 01-05-07-08-11-14-21-21-24-26-32-32-34-34-39-49-50-50-55-55-56-64-65-65-79-79-83
02-04-2006 06163 24385 03-04-2006 01-02-13-17-18-22-28-37-39-61-63-64-73-75-77-79-79-83-85-85-85-90-92-92-92-98-98
18-10-2005 99663 86332 19-10-2005 03-04-05-06-06-09-18-29-32-36-39-49-52-53-58-61-64-68-69-69-72-78-82-86-86-91-93
04-10-2005 32563 09852 05-10-2005 00-03-05-11-12-12-15-16-24-24-27-33-36-41-47-51-51-52-58-66-71-74-78-84-85-87-89
23-09-2005 57263 86514 24-09-2005 02-05-08-10-14-16-18-24-27-28-29-43-44-53-61-61-62-63-69-73-79-80-87-89-90-94-96
29-07-2005 62963 66102 30-07-2005 02-04-07-10-10-12-17-20-24-31-36-36-39-41-42-43-58-64-70-74-77-80-84-89-95-95-98
03-06-2005 76063 43508 04-06-2005 00-01-07-08-14-18-19-27-29-30-43-44-46-48-50-51-51-51-57-59-72-76-77-77-80-80-90

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 63 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 63 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 63 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 63 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 63 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 63 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 63 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 63 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 08.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 54.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 08.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 23 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 86 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 61 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 12.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Cặp số 30 – 19 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 63 hôm sau đánh con gì? Những con số 85 – 27 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 63 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 63 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 63 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 63 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 63 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 63 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 63

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 63 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 63 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 63 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.