Kết quả đề về 64 hôm sau đánh con gì dễ trúng độc đắc

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 64

Bộ số Bộ số Bộ số
15 - 3 Lần 53 - 3 Lần 65 - 2 Lần
59 - 2 Lần 10 - 2 Lần 47 - 2 Lần
46 - 2 Lần 34 - 2 Lần 89 - 2 Lần
27 - 2 Lần 60 - 2 Lần 45 - 2 Lần
81 - 2 Lần 95 - 1 Lần 26 - 1 Lần
02 - 1 Lần 24 - 1 Lần 86 - 1 Lần
74 - 1 Lần 48 - 1 Lần 33 - 1 Lần
99 - 1 Lần 61 - 1 Lần 32 - 1 Lần
76 - 1 Lần 04 - 1 Lần 67 - 1 Lần
22 - 1 Lần 36 - 1 Lần 90 - 1 Lần
83 - 1 Lần 57 - 1 Lần 56 - 1 Lần
87 - 1 Lần 29 - 1 Lần 64 - 1 Lần
71 - 1 Lần 31 - 1 Lần 85 - 1 Lần
23 - 1 Lần 97 - 1 Lần 08 - 1 Lần
38 - 1 Lần 01 - 1 Lần 18 - 1 Lần
13 - 1 Lần 21 - 1 Lần 69 - 1 Lần
82 - 1 Lần 37 - 1 Lần 75 - 1 Lần
79 - 1 Lần 98 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 64

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 41 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 10 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 8 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 9 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 5 Lần Đuôi 9 về 8 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 64

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
21-03-2023 81664 08798 22-03-2023 04-13-16-19-22-26-29-29-37-42-44-44-46-50-56-57-57-60-63-67-68-69-74-79-94-97-98
23-02-2023 01964 16979 24-02-2023 11-15-17-25-30-30-36-41-51-52-54-58-62-65-66-67-70-75-79-83-85-85-88-93-94-95-99
19-02-2023 37264 32775 20-02-2023 06-09-16-16-16-17-31-32-33-38-41-42-47-48-49-54-58-63-65-67-68-73-75-76-80-85-96
08-02-2023 88864 29337 09-02-2023 01-05-13-16-30-34-34-36-37-40-40-43-52-53-55-56-68-70-79-79-83-87-89-90-95-95-97
26-01-2023 34164 72859 27-01-2023 01-05-08-20-22-26-35-39-42-48-51-52-59-63-66-69-70-70-75-79-82-83-87-88-89-93-94
16-07-2022 77064 66327 17-07-2022 01-04-10-19-21-23-24-27-30-33-34-38-38-56-57-58-60-66-68-71-71-75-78-89-90-92-93
19-04-2022 78864 58953 20-04-2022 00-02-10-11-17-19-23-23-25-28-35-38-41-41-46-50-53-61-64-67-68-71-71-76-79-82-86
14-04-2022 96764 54045 15-04-2022 00-07-17-20-21-31-31-32-34-37-37-38-39-45-48-51-54-60-64-75-76-78-85-87-91-92-94
13-04-2022 76864 96764 14-04-2022 05-05-07-10-10-16-18-23-24-31-32-32-36-36-40-50-53-62-62-64-66-66-74-80-86-94-94
19-02-2022 92264 88182 20-02-2022 04-05-13-19-19-20-27-28-34-41-46-48-49-63-73-74-76-77-82-85-87-88-90-92-95-97-99
02-09-2021 77764 11660 03-09-2021 07-09-13-16-19-22-24-24-24-24-25-27-46-54-55-60-63-74-74-80-80-81-83-85-86-88-96
13-05-2021 68664 81047 14-05-2021 02-03-13-14-15-24-24-27-29-30-31-32-37-45-47-50-51-55-66-67-79-85-85-86-87-89-94
22-01-2021 09264 57860 23-01-2021 07-11-11-14-15-18-20-22-24-28-30-30-31-33-42-43-46-48-60-62-68-68-81-81-94-96-99
09-01-2021 82064 48146 10-01-2021 08-09-14-14-15-17-29-36-41-46-47-47-54-54-63-64-65-68-70-70-72-74-85-85-90-92-95
28-11-2020 10764 83669 29-11-2020 05-05-09-11-17-18-22-24-26-30-39-46-49-49-52-54-54-55-56-56-69-72-82-85-88-96-97
24-11-2020 52664 72036 25-11-2020 00-02-05-08-25-32-35-36-37-39-42-48-54-57-61-68-69-72-75-79-81-84-85-90-92-92-97
30-05-2020 59964 83834 31-05-2020 17-21-25-31-33-34-34-38-41-43-43-46-47-48-49-51-52-59-61-64-66-69-77-79-81-82-94
14-01-2020 32164 26710 15-01-2020 01-05-10-13-20-21-22-24-26-27-33-33-33-40-51-54-62-70-74-77-81-81-84-88-89-91-94
30-09-2019 91964 19515 01-10-2019 03-07-08-14-15-15-16-21-28-29-32-33-45-49-53-57-63-66-78-80-85-86-88-93-96-97-98
26-05-2019 90064 09247 27-05-2019 00-05-14-16-22-26-26-27-32-42-43-43-45-47-51-52-54-59-62-69-72-78-79-84-85-87-98
20-05-2019 43464 04934 21-05-2019 07-19-26-29-34-37-37-40-46-56-57-59-64-64-68-69-75-78-78-87-90-94-94-95-98-98-98
07-04-2019 98764 37110 08-04-2019 00-02-03-07-07-10-10-17-40-45-46-47-50-52-54-64-65-68-71-72-76-77-85-93-95-97-99
06-09-2018 00964 49197 07-09-2018 06-08-09-11-11-15-16-19-20-31-34-35-38-40-42-51-57-58-60-68-73-76-82-84-86-87-97
17-06-2018 83564 86133 18-06-2018 01-01-04-24-24-33-34-37-40-47-49-49-51-53-68-69-70-73-80-81-84-88-91-93-96-97-99
07-05-2018 85664 35876 08-05-2018 00-03-04-05-06-12-23-24-28-28-32-38-40-42-44-46-58-61-76-82-83-86-90-90-94-96-98
17-04-2018 83064 73822 18-04-2018 03-09-14-17-18-21-21-22-23-32-34-34-35-35-36-38-39-43-55-60-72-82-86-86-94-95-96
13-01-2018 04264 45021 14-01-2018 03-04-09-10-11-14-21-28-30-32-33-37-37-38-43-44-47-48-49-49-66-68-73-76-79-85-85
06-12-2017 02564 08953 07-12-2017 01-09-13-15-24-27-27-31-33-35-35-40-42-53-57-61-65-66-67-73-74-79-84-89-92-98-99
25-07-2017 97164 79967 26-07-2017 02-07-09-11-18-21-21-24-26-28-29-34-43-44-49-54-56-63-65-67-72-75-80-88-89-93-97
21-07-2017 20464 05281 22-07-2017 07-07-10-13-13-14-16-23-26-26-26-32-44-44-49-52-54-59-59-70-75-77-78-81-83-86-91
24-05-2016 91964 49604 25-05-2016 00-04-07-14-18-26-29-32-33-35-49-55-60-66-68-70-71-71-74-77-79-79-82-89-91-94-98
27-04-2016 90964 95627 28-04-2016 06-10-11-14-14-14-15-23-27-28-29-31-31-41-41-43-51-52-58-62-71-79-84-87-88-92-95
14-04-2015 11164 85815 15-04-2015 04-05-15-21-23-24-26-33-33-37-38-41-42-43-45-55-59-60-64-65-66-73-81-81-85-86-86
03-01-2015 41864 91713 04-01-2015 04-06-10-13-21-27-28-35-36-40-43-44-47-56-61-61-70-77-79-82-82-83-85-87-91-92-96
20-08-2014 21864 96929 21-08-2014 12-15-17-19-19-24-25-29-32-33-35-41-44-49-63-64-67-69-74-79-79-79-83-83-84-92-94
23-07-2014 50864 40887 24-07-2014 00-02-06-09-12-17-30-41-47-48-48-53-54-63-64-67-68-69-72-72-72-87-87-88-91-98-99
19-02-2014 31764 76356 20-02-2014 00-02-04-12-13-17-17-17-19-21-24-30-32-36-41-50-56-61-65-66-68-76-78-82-86-90-92
25-10-2013 87864 72845 26-10-2013 00-05-07-13-15-18-19-22-31-33-35-37-40-41-45-61-62-62-64-67-67-76-77-81-85-88-89
10-01-2013 43764 94789 11-01-2013 00-01-02-13-14-18-28-30-39-41-43-44-45-48-61-61-68-69-73-78-79-82-87-89-91-92-99
10-10-2012 61164 65557 11-10-2012 14-27-28-33-35-35-36-47-51-57-65-66-72-73-73-74-75-81-82-83-84-86-88-91-93-97-98
08-04-2012 45564 57148 09-04-2012 09-11-12-12-16-20-21-23-24-37-37-38-42-46-48-54-58-60-72-84-86-86-87-88-93-95-97
31-10-2011 10064 12232 01-11-2011 07-22-24-30-32-44-48-51-52-55-59-60-62-66-70-73-77-78-81-81-83-85-88-95-97-98-98
23-09-2011 27664 92365 24-09-2011 01-09-12-14-19-19-21-22-24-32-35-36-45-45-46-49-50-58-61-65-65-69-72-72-88-91-91
03-06-2011 55164 80053 04-06-2011 01-01-09-12-19-21-22-25-26-27-38-40-46-52-53-55-60-67-68-74-76-78-79-82-86-89-97
11-04-2011 73964 29261 12-04-2011 04-11-14-17-23-27-28-30-37-41-43-45-46-49-50-51-54-59-61-66-72-75-85-87-92-93-99
30-09-2010 96964 44023 01-10-2010 04-06-08-16-21-22-22-23-23-24-28-31-32-41-41-43-43-47-54-62-78-79-81-82-88-96-99
26-03-2010 04564 54438 27-03-2010 03-05-10-14-20-21-23-26-27-27-32-34-34-36-38-38-50-52-52-59-59-71-71-73-75-86-95
24-03-2010 21664 46289 25-03-2010 00-01-01-14-14-15-16-23-24-28-28-28-29-36-44-47-49-60-61-75-77-79-89-93-95-98-99
07-03-2010 16764 44974 08-03-2010 01-08-12-17-18-22-24-24-25-25-27-29-34-36-41-54-56-63-64-70-74-74-75-86-87-89-89
25-10-2009 20664 15386 26-10-2009 00-02-08-11-26-34-34-35-38-39-42-43-43-46-49-61-72-72-72-76-82-83-84-86-93-93-98
24-06-2009 84164 88683 25-06-2009 01-07-09-19-31-32-36-36-36-37-39-41-50-55-66-66-73-76-79-83-92-92-94-94-94-94-97
17-06-2009 77764 64090 18-06-2009 02-06-09-12-19-20-24-29-30-33-37-39-41-42-42-44-55-63-82-84-84-87-88-88-89-90-91
11-06-2009 45864 55085 12-06-2009 02-05-07-08-08-11-15-29-30-31-38-52-58-65-67-68-69-73-74-74-84-84-85-87-88-90-94
08-02-2009 01864 58424 09-02-2009 06-07-07-08-10-11-16-24-27-29-36-45-45-47-64-66-69-70-71-71-71-72-73-85-93-95-99
23-10-2008 30764 58415 24-10-2008 00-13-15-15-18-19-20-20-23-34-36-43-46-47-58-58-65-65-68-78-78-81-89-93-95-97-99
19-07-2008 26764 79218 20-07-2008 03-04-10-18-18-21-23-24-25-26-27-28-28-33-34-38-41-45-57-59-60-70-73-76-77-89-95
26-04-2008 02964 80701 27-04-2008 01-04-08-09-09-10-15-16-22-24-27-29-33-37-48-53-54-57-70-72-77-78-80-81-86-96-97
17-03-2008 17464 06299 18-03-2008 00-01-14-21-24-28-32-35-37-40-46-51-54-58-61-62-66-79-79-80-82-83-92-94-99-99-99
10-02-2008 74164 62202 11-02-2008 01-02-05-06-11-17-19-28-41-42-45-46-49-56-62-68-69-71-72-77-77-78-79-79-89-95-98
24-01-2008 11664 20031 25-01-2008 04-10-10-12-16-16-22-25-31-31-31-43-43-43-44-46-51-60-66-68-69-83-83-86-92-95-96
08-09-2007 51364 67801 09-09-2007 01-03-07-17-17-18-22-30-31-32-33-37-40-49-49-58-67-73-78-81-84-86-91-92-93-94-98
20-05-2007 85164 64759 21-05-2007 03-06-07-10-15-16-16-25-28-29-33-39-41-43-49-54-58-59-62-63-63-67-68-70-87-90-98
14-01-2007 28564 83926 15-01-2007 00-04-06-13-15-23-23-26-29-32-32-44-46-47-47-50-51-53-58-66-69-72-74-81-86-89-94
26-05-2006 29464 29581 27-05-2006 00-01-02-04-07-07-09-17-19-21-22-27-32-34-34-46-55-61-65-70-75-81-85-90-91-93-94
25-11-2005 03464 09008 26-11-2005 02-05-06-08-19-21-24-24-36-40-44-48-51-53-58-61-63-70-70-72-73-80-80-81-88-90-97
06-11-2005 84464 24795 07-11-2005 00-00-01-01-02-10-14-16-16-27-36-45-45-59-62-63-66-68-68-69-71-72-75-81-94-95-97
31-10-2005 23764 09946 01-11-2005 09-13-14-19-22-25-26-34-39-43-46-50-53-53-55-57-62-64-75-75-75-78-79-80-81-82-99
29-09-2005 95964 62571 30-09-2005 00-00-01-06-07-10-13-15-26-33-43-47-49-51-51-53-57-67-69-71-79-81-87-87-91-97-97
17-07-2005 09464 68965 18-07-2005 00-03-07-10-11-13-15-18-19-21-25-25-30-32-33-33-46-50-55-57-63-65-66-67-73-95-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 64 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 64 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 64 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 64 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 64 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 64 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 64 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 64 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 04.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 64.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 96 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 21 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 58 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 39.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Cặp số 30 – 19 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 64 hôm sau đánh con gì? Những con số 85 – 27 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 64 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 64 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 64 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 64 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 64 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 64 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 64

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 64 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 64 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 64 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.