Soi cầu số chuẩn đề về 67 hôm sau đánh con gì trúng lớn

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 67

Bộ số Bộ số Bộ số
54 - 3 Lần 43 - 2 Lần 34 - 2 Lần
59 - 2 Lần 61 - 2 Lần 41 - 2 Lần
88 - 2 Lần 91 - 2 Lần 40 - 2 Lần
30 - 2 Lần 26 - 2 Lần 57 - 1 Lần
73 - 1 Lần 44 - 1 Lần 55 - 1 Lần
75 - 1 Lần 70 - 1 Lần 52 - 1 Lần
17 - 1 Lần 84 - 1 Lần 11 - 1 Lần
64 - 1 Lần 58 - 1 Lần 62 - 1 Lần
03 - 1 Lần 89 - 1 Lần 45 - 1 Lần
13 - 1 Lần 42 - 1 Lần 08 - 1 Lần
25 - 1 Lần 51 - 1 Lần 77 - 1 Lần
47 - 1 Lần 76 - 1 Lần 94 - 1 Lần
53 - 1 Lần 33 - 1 Lần 48 - 1 Lần
63 - 1 Lần 46 - 1 Lần 23 - 1 Lần
06 - 1 Lần 19 - 1 Lần 93 - 1 Lần
18 - 1 Lần 00 - 1 Lần 95 - 1 Lần
05 - 1 Lần 99 - 1 Lần 04 - 1 Lần
65 - 1 Lần 60 - 1 Lần 69 - 1 Lần
36 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 67

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 49 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 10 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 12 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 11 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 6 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 67

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
31-10-2023 39267 20136 01-11-2023 00-05-16-20-24-30-35-36-39-43-43-48-49-53-55-61-65-65-65-77-86-89-91-94-97-98-99
05-09-2023 06367 15269 06-09-2023 01-04-05-16-17-24-24-24-25-30-32-46-46-48-59-61-69-69-74-76-78-81-84-86-89-93-95
22-06-2023 84267 83660 23-06-2023 01-05-05-07-09-17-36-36-39-41-44-46-52-56-60-61-62-62-67-69-70-84-85-87-96-97-99
29-05-2023 85867 20765 30-05-2023 00-04-07-18-21-30-33-37-37-40-46-50-50-51-60-60-61-62-65-65-68-71-85-87-87-93-96
29-03-2023 86367 11504 30-03-2023 04-12-13-16-17-18-20-23-23-29-32-36-37-39-40-41-42-45-64-70-74-75-85-86-89-94-95
07-11-2022 04067 66130 08-11-2022 10-11-19-21-24-30-41-41-41-44-50-61-74-74-79-81-83-86-86-89-89-92-94-96-96-97-97
31-08-2022 92467 69488 01-09-2022 03-06-07-08-11-15-16-16-20-26-27-37-38-59-60-77-79-80-83-84-86-87-88-89-90-93-99
31-07-2022 50267 46555 01-08-2022 05-07-08-11-22-28-31-33-38-40-40-48-55-59-62-62-66-70-77-81-91-91-93-93-93-97-97
27-05-2022 29667 57318 28-05-2022 07-07-13-14-17-18-19-19-20-23-30-39-40-41-53-53-57-59-62-63-69-69-73-76-88-92-92
03-04-2022 87767 12941 04-04-2022 01-03-05-06-06-12-15-17-19-20-26-33-37-41-46-50-54-56-62-62-63-65-66-68-73-78-98
15-03-2022 01067 18513 16-03-2022 02-02-07-08-09-09-11-12-13-19-20-30-35-44-55-56-58-63-67-70-73-79-79-82-93-94-99
03-11-2021 07267 34148 04-11-2021 07-07-07-10-11-14-16-24-27-27-31-35-41-45-47-47-48-54-57-65-71-72-83-86-94-96-97
16-10-2021 66067 24640 17-10-2021 06-07-08-10-12-13-13-15-18-22-23-23-29-32-33-34-37-40-55-56-61-61-70-74-78-93-93
05-10-2021 73967 82245 06-10-2021 13-16-16-19-20-20-29-30-30-36-38-40-40-41-45-45-55-60-66-66-68-73-80-80-83-90-94
06-08-2021 39467 49634 07-08-2021 00-00-07-17-17-18-20-20-20-21-25-31-33-34-57-63-75-77-79-82-84-86-92-93-94-96-99
17-06-2021 44367 14761 18-06-2021 03-06-08-08-13-19-21-29-30-32-37-38-47-52-52-54-55-61-63-63-65-67-79-80-87-91-94
20-05-2021 55967 75723 21-05-2021 00-02-02-04-07-09-23-29-33-34-37-46-47-49-51-53-54-65-67-74-75-82-84-89-91-92-95
26-04-2020 90667 77561 27-04-2020 01-02-12-16-18-21-25-27-28-41-45-56-58-58-60-61-62-73-73-77-87-88-89-89-90-91-91
17-03-2020 52267 81489 18-03-2020 00-12-16-18-22-26-28-33-41-47-51-53-54-59-64-65-72-79-88-89-90-92-94-94-94-95-97
05-12-2019 22867 82830 06-12-2019 07-17-21-25-26-26-27-28-28-30-34-40-41-43-51-56-56-57-61-64-66-75-76-84-87-88-90
05-06-2019 85267 35740 06-06-2019 02-06-07-10-12-13-15-17-17-17-28-34-35-40-42-47-51-52-54-61-65-67-78-81-82-84-95
14-04-2019 02867 57843 15-04-2019 02-02-03-06-07-13-14-16-18-21-22-24-38-39-43-47-52-54-57-64-65-72-73-77-80-81-91
21-12-2018 95367 54691 22-12-2018 08-08-09-11-18-19-23-34-42-43-44-48-48-49-52-56-65-69-70-71-81-86-86-89-90-91-92
07-12-2018 25367 64793 08-12-2018 00-01-02-02-05-07-09-11-14-21-22-32-36-37-39-47-50-52-57-68-70-75-79-89-92-93-98
03-12-2018 99667 97859 04-12-2018 06-12-15-21-22-32-32-36-38-42-50-51-51-54-59-59-62-66-66-66-69-71-78-85-91-95-96
31-08-2018 21067 48319 01-09-2018 19-19-22-29-31-33-36-38-40-44-48-49-49-52-57-60-62-64-64-66-70-74-83-91-91-93-99
07-07-2018 41967 75299 08-07-2018 03-12-18-24-26-28-28-34-36-41-48-53-55-55-57-58-59-61-65-67-72-73-75-76-78-87-99
27-03-2018 18467 23588 28-03-2018 09-20-21-26-27-29-32-32-42-50-50-51-54-55-62-64-67-69-71-71-71-81-85-88-88-92-94
26-07-2017 79967 77333 27-07-2017 02-03-16-18-20-22-29-33-35-42-42-47-47-53-53-59-60-64-69-72-74-82-84-85-87-89-92
28-05-2017 25467 28444 29-05-2017 02-07-22-25-32-34-34-35-37-37-38-39-44-47-47-59-60-63-70-70-72-81-85-87-89-91-98
25-03-2017 17867 93508 26-03-2017 01-05-08-09-12-16-19-21-32-33-36-38-42-45-49-53-55-56-58-69-74-83-87-91-92-94-97
12-10-2016 01367 79453 13-10-2016 02-05-05-10-29-31-35-35-38-46-53-54-55-60-62-64-70-70-72-73-82-85-85-86-86-93-94
19-09-2016 95167 67317 20-09-2016 00-03-04-09-17-19-21-21-23-26-30-33-36-41-45-46-49-60-64-73-74-76-82-85-87-88-96
02-03-2016 47167 59194 03-03-2016 01-08-14-17-23-24-26-35-38-42-45-48-50-51-57-58-59-60-62-66-71-84-86-86-86-88-94
17-06-2015 49267 17191 18-06-2015 00-01-07-09-11-12-18-20-27-30-35-40-41-48-63-66-71-73-75-83-88-89-91-91-93-97-97
06-04-2015 53967 78652 07-04-2015 00-00-03-14-22-30-33-41-45-47-47-48-50-52-56-56-59-64-76-80-89-90-90-92-93-93-97
17-11-2014 77267 96154 18-11-2014 04-05-12-18-18-18-21-21-23-29-33-42-43-50-51-54-55-57-57-63-64-80-85-87-94-97-98
13-04-2014 35867 96573 14-04-2014 03-03-23-26-27-29-29-34-35-36-43-58-61-61-62-62-64-68-69-69-73-74-76-85-86-93-94
02-04-2014 00767 69276 03-04-2014 00-03-06-06-11-15-18-19-19-26-28-29-33-36-44-48-58-59-60-67-72-74-75-76-77-85-99
05-01-2014 87267 99257 06-01-2014 04-09-15-21-28-34-42-46-54-57-60-60-65-66-67-72-72-72-76-82-83-87-89-89-90-90-92
10-11-2013 33567 05959 11-11-2013 00-09-10-11-11-17-17-26-27-29-36-40-40-44-46-48-54-56-59-60-64-65-70-79-85-92-98
05-11-2013 82367 56703 06-11-2013 01-03-17-18-19-22-22-25-33-38-41-42-43-45-48-52-54-64-65-76-84-85-87-90-94-95-98
26-05-2012 88567 75205 27-05-2012 00-01-01-01-04-05-10-11-12-21-23-28-36-38-38-45-46-54-56-57-71-72-74-81-88-91-91
09-01-2012 02367 65170 10-01-2012 03-04-09-17-20-21-26-33-35-41-47-49-49-51-52-52-56-58-64-70-70-84-84-87-88-90-99
08-11-2011 27467 02862 09-11-2011 05-06-08-10-16-16-28-33-35-39-40-41-43-48-48-54-57-57-59-62-62-68-72-78-80-86-91
27-07-2011 53567 97647 28-07-2011 02-10-16-19-27-39-41-41-45-47-49-50-54-54-55-55-57-63-70-71-73-78-78-79-80-82-97
05-07-2011 15167 52458 06-07-2011 00-03-06-07-16-20-20-21-24-30-31-51-51-56-57-58-60-62-65-71-77-82-85-87-87-96-99
09-05-2010 39067 25634 10-05-2010 00-05-09-15-20-21-25-26-29-30-30-30-34-43-46-47-50-64-64-72-74-80-89-94-96-98-98
12-03-2010 60467 71826 13-03-2010 00-22-26-26-28-34-45-46-47-49-50-51-52-57-57-59-59-62-70-71-71-74-74-76-80-97-99
19-12-2009 28467 14895 20-12-2009 02-03-07-15-18-27-29-30-37-38-40-56-61-67-70-72-72-79-79-80-81-81-82-82-83-95-97
08-11-2009 23967 36143 09-11-2009 01-04-24-25-25-31-36-36-41-43-43-47-54-57-65-65-69-70-73-74-79-81-84-88-91-91-95
19-08-2009 83467 69577 20-08-2009 04-05-06-06-08-19-35-40-44-46-50-52-53-57-58-60-67-69-70-71-71-77-83-89-91-94-98
04-07-2009 94167 33500 05-07-2009 00-06-07-09-09-17-21-25-25-26-28-31-31-32-36-39-73-74-74-77-78-83-85-86-88-89-95
16-06-2009 22167 77764 17-06-2009 00-02-08-10-11-13-17-21-21-22-26-31-32-32-41-44-49-51-52-52-52-56-64-66-77-85-88
20-03-2009 96567 91406 21-03-2009 00-06-11-18-23-25-27-36-45-54-54-61-62-63-64-76-77-78-78-82-84-85-87-87-95-96-97
10-12-2007 71267 63675 11-12-2007 07-08-11-13-15-17-20-20-21-30-34-35-46-55-56-62-66-67-74-75-77-82-85-91-91-93-96
04-12-2007 16867 90611 05-12-2007 00-01-01-01-06-11-24-25-36-38-43-46-47-51-58-59-61-73-74-75-77-78-82-84-86-91-92
12-09-2007 46867 90251 13-09-2007 02-04-08-09-10-13-14-19-22-23-24-28-32-32-35-38-49-51-52-53-55-66-70-71-74-89-96
02-07-2007 25067 95154 03-07-2007 03-08-10-10-17-21-23-27-29-29-29-32-46-48-50-51-54-64-66-72-74-75-78-79-81-86-88
23-05-2007 08767 46025 24-05-2007 00-01-02-05-11-12-13-13-17-19-20-25-35-37-43-56-63-69-71-77-79-80-83-84-87-90-97
09-01-2007 55967 72984 10-01-2007 01-01-01-03-05-05-07-09-11-19-23-23-27-27-36-53-53-59-59-60-64-66-71-84-94-96-98
09-08-2006 67967 42008 10-08-2006 08-19-22-22-24-24-27-28-30-31-31-41-42-42-46-47-52-54-63-66-69-79-87-90-93-95-98
05-07-2006 92067 93542 06-07-2006 02-06-07-08-08-09-10-15-18-22-23-28-28-38-39-40-42-51-52-56-59-63-63-67-68-86-96
30-06-2006 59067 80526 01-07-2006 00-03-06-11-26-26-30-44-44-46-53-56-60-64-67-68-71-73-75-77-77-83-87-88-90-93-96
13-05-2006 79467 05441 14-05-2006 05-06-11-15-18-21-22-29-33-38-41-47-52-59-63-64-68-71-79-80-88-90-91-93-96-96-99
04-09-2005 64267 52554 05-09-2005 02-11-14-15-17-18-24-32-33-36-37-40-47-54-63-66-76-79-83-84-84-86-88-92-93-94-94
04-08-2005 63867 37046 05-08-2005 01-02-03-08-13-14-17-27-28-30-33-36-38-41-42-42-45-46-47-54-56-64-76-82-89-96-99
28-07-2005 99167 62963 29-07-2005 02-06-07-14-21-26-37-39-45-45-46-54-63-65-66-70-76-79-80-86-86-87-89-92-95-96-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 67 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 67 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 67 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 67 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 67 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 67 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 67 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 67 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 30.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 27.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 96 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 54 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 58 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 39.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Cặp số 20 – 19 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 67 hôm sau đánh con gì? Những con số 15 – 27 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 67 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 67 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 67 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 67 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 67 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 67

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 67 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 67 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 67 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.