Soi cầu số chuẩn đề về 68 hôm sau đánh con gì dễ trúng nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 68

Bộ số Bộ số Bộ số
32 - 3 Lần 37 - 2 Lần 89 - 2 Lần
81 - 2 Lần 42 - 2 Lần 69 - 2 Lần
44 - 2 Lần 31 - 2 Lần 22 - 2 Lần
10 - 2 Lần 60 - 2 Lần 95 - 2 Lần
97 - 2 Lần 94 - 2 Lần 90 - 2 Lần
80 - 2 Lần 62 - 2 Lần 70 - 2 Lần
36 - 1 Lần 14 - 1 Lần 20 - 1 Lần
99 - 1 Lần 83 - 1 Lần 75 - 1 Lần
53 - 1 Lần 08 - 1 Lần 12 - 1 Lần
48 - 1 Lần 82 - 1 Lần 47 - 1 Lần
34 - 1 Lần 66 - 1 Lần 96 - 1 Lần
49 - 1 Lần 58 - 1 Lần 18 - 1 Lần
98 - 1 Lần 73 - 1 Lần 05 - 1 Lần
74 - 1 Lần 86 - 1 Lần 45 - 1 Lần
00 - 1 Lần 63 - 1 Lần 04 - 1 Lần
57 - 1 Lần 09 - 1 Lần 77 - 1 Lần
68 - 1 Lần 92 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 68

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 4 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 12 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 9 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 12 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 68

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
17-05-2024 51468 91322 18-05-2024 04-04-05-07-09-17-18-19-22-22-22-22-25-34-39-47-53-61-64-65-69-70-76-80-82-87-94
11-09-2023 63768 73132 12-09-2023 03-10-16-23-23-24-26-27-31-32-32-37-39-39-52-54-54-57-58-63-64-70-72-78-80-94-97
14-07-2023 78668 08897 15-07-2023 05-08-11-19-26-29-30-32-35-36-40-45-47-48-49-53-60-61-61-68-89-90-92-92-93-94-97
02-10-2022 64668 65169 03-10-2022 01-06-11-14-16-19-25-26-30-32-35-35-41-46-51-52-55-59-62-66-69-70-70-77-77-77-84-92
25-06-2022 36768 46970 26-06-2022 09-12-12-16-19-22-33-33-36-38-40-42-47-52-53-57-64-64-66-70-76-84-90-91-92-95-96
02-06-2022 51768 89242 03-06-2022 11-11-15-23-24-31-36-36-38-40-42-42-43-54-55-58-59-61-66-67-92-92-92-93-94-95-99
19-05-2022 49968 78195 20-05-2022 06-09-12-18-19-22-23-24-25-26-28-36-38-46-48-48-58-60-73-74-74-76-77-78-79-95-99
25-04-2022 99368 32047 26-04-2022 00-01-06-06-10-13-14-18-22-26-31-31-35-36-38-40-45-47-47-52-54-58-65-75-76-92-94
27-02-2022 70968 89075 28-02-2022 03-04-05-12-15-16-16-18-19-20-32-39-45-49-57-57-64-69-71-73-75-76-76-89-90-95-96
10-02-2022 23768 49104 11-02-2022 04-09-13-15-20-23-24-24-27-27-37-41-41-50-53-53-57-60-61-64-65-67-84-87-91-92-98
12-08-2021 19868 17044 13-08-2021 04-04-05-17-27-27-29-30-30-31-33-34-43-44-51-53-60-67-68-69-71-76-86-86-88-93-98
06-07-2021 46868 61289 07-07-2021 04-04-06-08-12-18-19-21-21-22-27-30-35-42-44-49-57-59-67-67-74-82-83-85-89-90-98
30-09-2020 64268 03418 01-10-2020 01-02-16-16-18-18-23-23-29-34-34-37-42-60-61-63-65-67-68-69-72-86-89-90-92-94-95
07-03-2020 87368 55060 08-03-2020 02-03-10-21-22-29-33-35-40-42-43-43-48-53-55-57-60-61-65-73-77-85-85-92-92-94-95
16-12-2019 28068 83022 17-12-2019 11-14-14-18-22-24-25-25-32-34-35-37-41-60-66-71-71-72-76-77-78-81-82-82-89-92-96
25-11-2019 30468 16031 26-11-2019 06-07-10-17-19-20-31-32-35-36-41-42-42-43-46-48-57-58-81-84-85-90-91-92-93-95-99
01-11-2019 23568 93894 02-11-2019 02-07-10-25-39-45-46-46-47-55-59-62-64-65-67-67-68-69-73-79-81-81-93-94-94-95-98
11-10-2019 16768 31409 12-10-2019 03-09-16-19-24-29-34-34-35-44-45-47-48-58-63-64-69-70-75-78-80-82-84-86-86-92-97
08-09-2019 44868 52783 09-09-2019 04-16-17-17-17-19-20-23-26-28-31-34-38-45-48-51-57-60-64-65-68-70-78-82-83-86-91
25-06-2019 53768 90895 26-06-2019 00-12-14-17-19-23-25-28-28-29-37-39-41-42-48-50-54-61-65-66-68-76-87-90-90-95-99
13-05-2019 75368 38982 14-05-2019 05-07-13-17-18-25-26-28-49-50-53-53-55-59-60-60-68-74-75-79-80-82-86-92-93-95-98
25-02-2019 37168 17948 26-02-2019 01-13-14-14-16-25-26-32-35-44-48-49-50-52-54-54-60-65-69-73-77-80-83-89-92-95-96
21-02-2019 89968 34463 22-02-2019 00-05-06-13-14-20-27-28-30-35-36-39-44-55-58-62-62-63-69-73-80-83-84-86-90-95-98
21-07-2018 16268 77892 22-07-2018 03-04-07-27-27-40-43-53-55-57-61-61-62-64-67-68-69-75-81-85-89-92-92-93-95-96-99
22-04-2018 29568 32369 23-04-2018 16-18-20-25-27-28-29-32-40-45-46-48-63-63-67-69-71-73-73-74-77-77-80-81-85-91-99
29-03-2018 46168 44900 30-03-2018 00-01-03-06-07-10-11-11-16-20-24-28-30-32-32-36-40-40-46-47-47-59-76-83-85-90-94
11-02-2018 49568 40999 12-02-2018 00-02-02-13-19-19-25-29-33-35-39-39-50-58-60-66-66-77-77-79-80-85-88-91-93-95-99
25-01-2018 60568 82445 26-01-2018 01-11-12-14-17-20-26-28-30-32-35-43-44-45-46-47-63-64-72-77-80-81-90-91-93-95-96
20-12-2017 94568 96758 21-12-2017 05-09-16-24-32-32-45-46-49-51-52-55-55-56-58-58-59-70-72-80-83-87-87-93-95-96-98
15-12-2017 17168 71531 16-12-2017 01-10-15-17-18-21-22-28-29-30-31-32-38-45-49-49-51-53-53-53-64-67-67-67-71-77-82
24-11-2017 43268 72680 25-11-2017 01-05-09-14-18-25-25-26-35-40-46-47-48-52-56-59-62-73-76-80-81-86-88-89-89-96-98
23-08-2017 18468 41949 24-08-2017 01-04-05-06-15-16-23-27-29-31-34-36-38-41-42-44-45-48-49-49-61-69-70-74-79-93-96
18-11-2016 73368 52462 19-11-2016 04-08-09-10-10-15-18-20-35-39-40-41-43-47-48-54-54-56-57-62-62-76-81-82-87-91-97
20-12-2015 58868 07742 21-12-2015 05-11-12-14-16-16-22-26-37-39-42-44-46-50-57-58-58-68-71-78-80-80-81-94-95-96-96
22-11-2015 23368 52781 23-11-2015 09-16-17-17-23-24-26-34-36-37-38-41-44-55-73-77-81-82-87-88-90-90-91-91-94-97-99
10-05-2015 58268 00620 11-05-2015 01-04-10-11-14-19-20-20-27-40-41-44-44-46-49-52-54-55-58-63-70-71-78-81-84-91-91
21-04-2015 39768 19460 22-04-2015 04-13-16-19-21-25-28-29-32-33-34-49-56-58-60-63-70-70-72-79-82-86-89-91-92-96-98
20-11-2014 94868 83532 21-11-2014 00-04-09-14-16-24-24-24-28-32-34-34-44-47-48-50-53-58-69-70-71-73-74-75-79-83-89
15-08-2014 61468 77362 16-08-2014 03-09-11-12-16-18-32-33-36-37-40-46-47-50-62-68-69-72-74-74-78-81-85-86-87-91-99
30-04-2014 77368 89294 01-05-2014 04-08-15-26-31-33-39-40-42-42-51-53-54-62-64-69-70-70-76-80-83-87-87-92-94-96-98
07-04-2014 41768 14312 08-04-2014 01-04-07-12-14-21-21-22-29-29-34-35-35-36-36-40-44-56-59-63-66-72-72-82-84-85-88
23-08-2013 05768 78680 24-08-2013 01-03-04-05-08-11-12-15-15-17-19-39-40-45-53-60-60-61-64-65-66-75-79-80-80-92-99
13-08-2013 85368 40132 14-08-2013 01-05-10-15-22-23-32-34-35-35-40-49-54-58-59-60-64-65-69-75-76-76-77-87-87-89-98
27-12-2012 88468 94686 28-12-2012 06-14-17-17-19-21-22-25-29-30-36-41-41-44-45-47-54-60-60-62-65-68-74-76-79-86-92
03-11-2012 33068 30790 04-11-2012 00-03-08-17-19-22-22-25-31-31-35-38-41-44-44-45-53-66-68-69-71-74-80-81-90-96-98
20-09-2012 50568 88774 21-09-2012 00-04-10-11-14-15-19-27-35-42-53-61-62-63-63-65-65-69-73-74-75-77-79-80-86-86-94
31-03-2012 10668 35970 01-04-2012 07-13-14-14-21-22-29-29-34-38-47-47-47-49-57-68-70-71-72-74-75-76-78-79-85-86-89
04-03-2012 96968 99914 05-03-2012 04-05-12-13-14-17-18-20-26-29-29-30-31-34-35-41-41-44-48-50-56-60-62-63-84-88-96
23-10-2011 05468 67989 24-10-2011 01-01-03-05-10-13-13-25-28-33-41-44-45-50-51-55-56-59-64-67-68-70-77-79-89-89-94
19-06-2011 04168 19936 20-06-2011 03-10-10-19-23-36-40-41-43-44-45-56-56-62-66-71-73-74-77-78-86-86-91-91-93-94-99
18-06-2011 31868 04168 19-06-2011 19-21-22-26-32-34-35-37-39-40-49-49-49-51-53-56-57-59-68-70-71-74-75-76-77-81-85
09-06-2011 24268 89705 10-06-2011 01-02-05-08-10-13-19-27-28-29-29-31-43-46-48-52-58-61-68-69-78-79-81-85-85-90-99
22-11-2010 88368 44808 23-11-2010 05-08-09-20-21-26-28-29-30-33-34-34-35-39-43-46-47-52-54-56-62-62-69-74-76-76-92
14-11-2009 86668 79977 15-11-2009 00-03-04-06-13-16-16-20-20-20-21-22-24-25-32-40-40-56-64-67-74-77-78-83-86-91-94
22-10-2009 32868 54473 23-10-2009 00-00-09-13-14-16-19-21-27-31-39-40-43-47-47-64-64-64-67-68-69-73-85-93-96-98-99
19-04-2009 52968 83437 20-04-2009 05-06-08-34-37-47-51-53-56-60-62-63-69-70-70-70-70-72-72-74-77-80-85-86-87-95-97
03-03-2009 97068 44496 04-03-2009 05-06-15-22-24-26-27-29-32-33-45-49-50-56-61-63-66-69-74-76-83-83-84-93-96-97-99
30-01-2009 54268 04657 31-01-2009 08-15-17-27-29-41-42-44-46-47-55-57-59-68-69-69-73-74-76-77-81-84-87-90-92-92-93
23-09-2008 96668 05110 24-09-2008 07-09-10-10-10-13-14-20-20-24-25-31-41-43-45-45-49-52-57-70-70-76-80-81-91-94- 
24-06-2008 02968 29366 25-06-2008 03-03-04-11-13-13-17-18-24-26-30-42-45-47-57-57-58-58-59-64-66-68-68-71-82-82-93
19-05-2008 99368 18844 20-05-2008 01-04-09-09-11-11-12-13-13-15-21-36-44-44-45-55-58-58-62-65-73-75-78-87-90-97-99
01-05-2008 38368 88698 02-05-2008 03-05-12-17-18-21-21-24-30-30-31-35-41-48-60-62-64-65-66-71-73-85-88-90-92-97-98
31-01-2006 94868 70134 01-02-2006 00-05-10-16-18-34-34-37-39-39-41-44-47-49-56-60-60-62-64-68-68-86-87-90-92-94-96
29-12-2005 99368 48190 30-12-2005 00-11-14-14-31-31-33-34-48-48-49-53-60-65-65-66-72-72-79-81-84-86-89-90-92-95-98
21-05-2005 28168 46837 22-05-2005 01-03-09-14-17-18-21-25-29-31-32-37-41-42-50-50-51-54-54-59-63-70-74-87-93-94-99
28-04-2005 57568 22410 29-04-2005 00-00-03-03-10-11-23-23-25-26-36-39-40-44-44-46-53-55-56-59-72-74-80-88-88-94-98
02-04-2005 42868 59481 03-04-2005 01-06-07-21-23-25-27-31-42-49-51-52-52-53-59-60-62-67-70-72-76-81-89-92-96-97-98
26-01-2005 97368 72697 27-01-2005 05-05-16-18-19-22-23-25-27-28-33-34-34-35-36-37-40-48-51-53-59-66-74-76-76-90-97
03-01-2005 36268 72253 04-01-2005 03-17-20-21-25-28-29-36-36-38-39-41-42-46-53-53-57-59-69-73-79-81-89-91-94-95-96

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 68 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 68 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 68 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 68 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 68 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 68 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 68 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 68 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 47.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 01.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 96 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 94 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 58 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 39.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 90 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 68 hôm sau đánh con gì? Những con số 15 – 27 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 68 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 68 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 68 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 68 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 68 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 68

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 68 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 68 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 68 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.