Soi cầu số chuẩn đề về 69 hôm sau đánh con gì chiến thắng

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 69

Bộ số Bộ số Bộ số
21 - 3 Lần 17 - 3 Lần 50 - 3 Lần
77 - 2 Lần 24 - 2 Lần 44 - 2 Lần
10 - 2 Lần 59 - 2 Lần 35 - 2 Lần
86 - 2 Lần 76 - 1 Lần 04 - 1 Lần
47 - 1 Lần 95 - 1 Lần 67 - 1 Lần
45 - 1 Lần 54 - 1 Lần 36 - 1 Lần
09 - 1 Lần 88 - 1 Lần 63 - 1 Lần
38 - 1 Lần 43 - 1 Lần 03 - 1 Lần
81 - 1 Lần 01 - 1 Lần 84 - 1 Lần
16 - 1 Lần 94 - 1 Lần 64 - 1 Lần
78 - 1 Lần 91 - 1 Lần 57 - 1 Lần
98 - 1 Lần 27 - 1 Lần 46 - 1 Lần
19 - 1 Lần 93 - 1 Lần 18 - 1 Lần
56 - 1 Lần 34 - 1 Lần 83 - 1 Lần
97 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 69

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 0 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 10 Lần Tổng 4 về 8 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 2 Lần
Đầu 6 về 3 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 10 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 69

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
15-06-2024 40369 17597 16-06-2024 10-13-16-16-20-24-29-32-37-39-41-49-50-54-56-57-66-66-69-69-70-71-81-89-95-96-97
04-05-2024 90869 80183 05-05-2024 05-15-20-22-27-27-30-36-45-52-52-54-63-67-67-68-73-73-78-82-83-83-89-93-95-95-96
15-04-2024 99369 96850 16-04-2024 04-10-10-12-16-16-17-18-24-33-42-50-51-52-53-61-63-65-66-69-71-72-81-82-86-87-91
29-03-2024 37869 62135 30-03-2024 09-11-17-20-20-23-26-29-31-31-33-35-40-41-41-44-52-56-57-57-60-65-67-72-94-96-99
14-03-2024 69169 12334 15-03-2024 00-02-09-25-26-32-34-35-39-41-49-51-54-57-59-61-66-72-76-79-81-84-85-85-91-94-99
16-11-2023 54869 95110 17-11-2023 01-04-10-17-26-30-35-38-44-44-45-46-47-48-52-52-57-62-66-68-79-81-82-91-92-95-96
06-09-2023 15269 49956 07-09-2023 03-09-09-12-12-14-19-19-33-38-43-46-48-48-49-50-56-57-59-62-63-69-77-78-95-97-98
20-01-2023 91869 21-01-2023
09-10-2022 96669 71218 10-10-2022 11-12-17-18-19-21-25-26-30-31-32-36-37-41-41-43-50-54-54-56-63-64-75-76-84-97-98
03-10-2022 65169 51859 04-10-2022 06-09-09-15-18-19-26-28-34-36-37-38-39-39-40-44-44-47-50-51-59-66-72-74-77-88-98
07-09-2022 51169 75743 08-09-2022 02-06-07-09-10-12-14-26-29-30-35-38-42-43-44-49-50-61-67-70-71-80-82-87-87-90-92
08-04-2022 43769 34194 09-04-2022 07-10-10-12-17-17-23-24-34-34-36-41-45-46-50-53-61-67-70-70-70-75-76-91-92-94-94
08-01-2022 98969 93093 09-01-2022 00-02-06-11-14-16-19-20-22-25-27-35-36-38-44-53-56-62-78-84-86-86-87-87-93-94-96
28-10-2021 47069 67635 29-10-2021 07-07-07-09-20-22-25-31-35-35-41-42-43-43-46-47-58-65-67-70-71-76-81-86-86-87-96
07-10-2021 97469 43550 08-10-2021 11-11-12-15-17-17-18-22-23-26-35-45-49-50-54-56-59-62-68-70-79-84-85-86-87-89-90
09-05-2021 76369 54247 10-05-2021 02-02-03-04-07-16-17-28-28-29-34-37-38-39-39-42-45-46-47-49-51-53-57-57-66-77-87
29-01-2021 40169 71209 30-01-2021 01-02-07-08-09-10-16-20-21-23-29-30-40-53-53-54-57-59-68-82-86-88-94-95-96-97-99
13-01-2021 02769 51338 14-01-2021 04-08-09-10-10-11-17-19-30-32-38-42-48-50-51-60-62-62-63-63-70-73-80-82-93-95-95
29-11-2020 83669 05104 30-11-2020 01-04-08-13-15-19-23-25-27-31-41-45-46-48-49-52-56-64-74-81-84-84-85-87-89-98-99
17-10-2020 99469 62319 18-10-2020 00-00-08-12-13-19-26-27-32-42-46-51-52-52-54-56-60-62-66-67-75-83-84-91-92-92-94
26-09-2020 17069 37546 27-09-2020 08-11-13-16-17-20-30-31-33-40-44-46-50-52-58-59-64-68-69-71-73-73-78-86-86-91-96
10-07-2020 77969 03116 11-07-2020 04-09-13-16-17-18-19-26-28-28-28-35-36-41-45-48-49-56-57-62-74-86-87-88-90-93-97
20-06-2020 18969 25127 21-06-2020 01-02-02-04-05-05-11-21-25-27-27-35-36-39-40-53-59-61-65-67-70-86-90-95-96-98-99
09-11-2018 45669 04284 10-11-2018 15-15-17-23-24-30-34-38-40-42-46-50-50-52-55-57-58-59-61-62-75-81-81-84-90-93-96
24-09-2018 69569 69654 25-09-2018 01-04-08-08-11-12-15-23-25-34-37-45-47-49-49-50-51-54-54-55-69-70-74-76-79-81-87
18-07-2018 09669 15817 19-07-2018 06-07-07-07-07-09-15-15-17-18-24-28-29-29-35-41-45-51-62-64-74-76-86-88-89-96-97
23-04-2018 32369 28845 24-04-2018 11-16-18-20-24-24-27-31-31-31-44-45-46-54-56-59-60-61-61-63-70-72-79-85-92-94-97
23-12-2017 53369 89886 24-12-2017 01-11-12-14-31-39-40-44-45-48-52-52-55-57-70-70-76-80-84-86-86-87-90-90-90-92-99
06-09-2017 34369 50363 07-09-2017 00-02-03-05-05-09-16-16-16-22-23-34-35-41-43-44-54-59-61-63-73-74-74-79-81-94-99
10-06-2017 43869 18721 11-06-2017 04-15-16-16-20-21-21-27-35-35-35-37-38-49-51-53-53-57-61-61-67-74-78-85-85-87-92
25-05-2017 20369 56321 26-05-2017 00-02-09-09-14-21-28-35-36-40-47-48-50-52-52-59-64-64-67-68-72-75-76-79-80-93-95
22-10-2015 61669 62259 23-10-2015 11-12-13-14-16-24-29-30-32-39-40-42-43-49-50-53-54-56-59-59-76-78-82-84-88-92-96
03-09-2015 86669 99001 04-09-2015 01-03-08-13-26-30-39-39-40-42-48-49-53-59-60-63-64-65-65-69-75-82-84-84-85-97-97
23-05-2015 41469 47944 24-05-2015 04-06-09-12-17-20-27-28-32-33-41-41-44-67-68-73-75-79-83-85-88-89-89-90-91-91-97
29-04-2015 80669 07844 30-04-2015 02-02-07-13-21-23-24-29-33-34-39-44-45-52-59-62-63-70-75-75-76-80-82-83-89-92-97
24-04-2014 77969 36977 25-04-2014 03-19-24-26-30-30-31-31-35-38-40-44-48-49-51-54-55-58-59-63-64-71-75-77-78-84-84
10-08-2013 20669 94198 11-08-2013 00-01-05-18-24-30-31-33-33-35-38-39-39-47-50-51-54-55-58-69-72-75-76-89-90-90-98
22-07-2012 40669 39424 23-07-2012 02-04-05-08-10-12-14-14-24-28-29-37-41-44-44-47-50-50-51-53-59-71-73-76-78-86-90
28-06-2012 14169 43681 29-06-2012 01-12-18-28-30-41-42-44-44-46-50-50-53-58-61-67-69-72-73-74-78-81-84-86-90-97-98
07-11-2011 63169 27467 08-11-2011 09-11-25-31-38-40-42-45-46-49-52-53-55-57-58-67-71-71-72-80-81-81-88-89-89-90-98
10-05-2011 30069 78309 11-05-2011 00-00-03-07-09-09-18-29-30-46-46-56-62-66-68-68-73-75-78-83-87-87-92-92-93-93-98
11-12-2010 68769 42557 12-12-2010 06-08-09-10-10-11-12-13-18-18-26-31-32-37-37-44-48-49-57-63-65-65-70-86-87-88-98
25-10-2010 78869 81395 26-10-2010 00-01-02-03-12-25-26-31-33-41-44-46-47-49-51-53-61-72-76-76-81-85-87-92-93-95-99
29-08-2009 03069 22191 30-08-2009 04-07-08-19-21-23-24-30-32-37-40-44-44-45-45-49-50-53-60-63-63-78-79-86-91-93-93
15-03-2009 99069 01621 16-03-2009 03-05-07-19-21-21-24-38-41-43-44-48-50-52-59-60-64-69-70-74-82-82-84-86-91-92-97
29-11-2008 54469 40178 30-11-2008 03-05-18-20-21-27-29-35-36-36-40-40-43-46-47-53-59-61-70-73-78-79-89-94-97-98-98
06-06-2008 48469 12486 07-06-2008 03-03-03-05-10-13-15-19-20-21-31-37-38-39-40-49-53-58-59-60-61-66-67-84-86-89-96
17-07-2007 03869 22036 18-07-2007 04-11-11-13-14-19-22-26-29-32-36-44-49-53-57-64-66-71-71-74-79-80-84-92-92-96-97
13-01-2007 64869 28564 14-01-2007 02-02-02-06-16-21-27-29-30-30-33-35-42-43-44-53-62-64-65-74-75-79-79-79-82-95-95
07-11-2006 33769 63724 08-11-2006 03-05-06-07-09-12-20-24-24-26-36-38-45-47-48-53-60-64-74-75-82-84-84-87-94-96-97
17-09-2006 16469 81576 18-09-2006 02-08-20-20-21-26-30-36-38-42-46-47-48-52-62-63-72-76-77-78-80-84-89-93-96-96-97
16-08-2006 61469 84688 17-08-2006 03-11-13-15-23-28-35-36-44-47-57-59-61-62-63-65-65-67-72-75-76-80-83-85-86-86-88
27-04-2006 22169 68910 28-04-2006 00-02-06-07-08-10-18-18-31-33-34-35-49-52-52-57-61-73-78-81-82-83-88-89-95-95-99
09-04-2006 13369 96977 10-04-2006 01-04-07-09-14-15-19-22-32-32-36-38-38-38-53-55-56-57-59-64-77-77-81-87-88-93-99
31-12-2005 84069 26850 01-01-2006 09-11-12-17-22-24-30-36-38-41-48-49-50-53-54-55-60-63-69-72-73-77-80-92-93-98-98
20-10-2005 04269 59403 21-10-2005 00-02-03-03-07-19-28-30-40-40-44-58-64-66-71-72-72-75-79-82-83-84-85-86-87-92-94
17-08-2005 11369 97617 18-08-2005 00-08-09-11-17-22-30-30-34-34-39-41-46-51-54-63-68-69-72-72-74-82-89-89-90-95-99
18-01-2005 08569 49317 19-01-2005 08-10-13-16-17-19-23-26-29-37-37-38-41-42-49-54-59-69-76-81-87-88-90-97-98-99-99

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 69 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 69 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 69 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 69 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 69 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 69 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 69 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 69 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 14 – 41 hoặc 07 – 70 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 28.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 01.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 13.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 96 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 64 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 13 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 60.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Cặp số 16 – 81 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 69 hôm sau đánh con gì? Những con số 15 – 27 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 69 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 69 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 69 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 69 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 69 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 66 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 69

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 69 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

đề về 69 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 69 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.